TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

World Indices

Argentina

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Merval 38985.82 39096 38985.82 39096 267.48 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Bolsa G 1644657 1648025 1644657 1648025 9775.00 0.59% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% 2019/12/21 Ժամանակը 0:31
Ավելին

South Africa

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE/JSE Top 40 46902.25 46948.8 46902.25 47308.35 537.81 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE South Africa 2986.55 - 2986.55 2986.55 36.67 1.24% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
FTSE/JSE All Share 50438.82 - 50438.82 50438.82 0.00 0.00% 2020/05/18 Ժամանակը 12:01
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% 2019/12/31 Ժամանակը 15:02
Ավելին

Germany

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Dax 11665.93 11671.53 11577.6 11685 115.20 0.99% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
DAX 11665.93 11671.53 11577.6 11685 115.20 0.99% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
Euro Stoxx 50 3076.85 3079.65 3051.05 3082.35 17.62 0.57% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
HDAX 6458.63 6419.55 6412.41 6458.63 53.59 0.83% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
SDAX 11359.22 11320.67 11308.74 11409.62 177.31 1.56% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Midcap 25530.93 25382.07 25338.25 25530.93 102.75 0.40% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
TecDAX 3175.86 3156.58 3151.67 3175.86 2.90 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Prime All Share 4778.26 4750.2 4745.44 4778.26 41.29 0.86% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
XETRA DAX Price 11684.98 11597.13 11588.79 11684.98 96.15 0.82% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Classic All Share 7596.81 7562.39 7558.15 7607.09 91.67 1.21% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Technology All Share 4108.49 4087.23 4076.65 4108.49 11.05 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
DAX 11657.55 11603.5 11590.1 11657.55 123.58 1.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Euro Stoxx 50 3073.25 3061.35 3053.9 3073.25 21.22 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

United States

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P 500 VIX 29.16 29.04 28.57 29.85 0.61 2.14% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
S&P 500 VIX 29.2 29.4 28.59 29.63 1.09 3.88% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
NYSE AMEX Composite 1933.86 - 1933.86 1933.86 29.57 1.53% 2020/05/29 Ժամանակը 5:00
SmallCap 2000 1402.69 1398.65 1398.65 1402.69 16.31 1.16% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
SmallCap 2000 1402.69 1402.25 1394.7 1411.6 11.41 0.81% 2020/05/29 Ժամանակը 1:06
Dow 30 25400.64 25396.2 25396.2 25400.64 247.95 0.98% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Nasdaq 9368.99 9363.22 9363.22 9368.99 100.14 1.07% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P 100 1382.8 1389.1 1382.8 1389.1 15.47 1.12% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P 500 3029.73 3027.81 3027.81 3029.73 27.28 0.90% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
DJ Utility 800.8 799.24 799.24 800.8 0.78 0.10% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Nasdaq 100 9416.71 9407.43 9407.43 9416.71 100.34 1.07% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
DJ Composite 8239.27 8232.96 8232.96 8239.27 67.99 0.83% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
NYSE Composite 11804.91 11847.27 11804.91 11847.27 112.95 0.96% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
DJ Transportation 9005.43 8993.32 8993.32 9005.43 93.40 1.04% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
SP 500 3029.73 3031.5 3024.33 3044.6 20.47 0.68% 2020/05/29 Ժամանակը 0:54
S&P 500 3029.73 3031.5 3024.33 3044.6 20.47 0.68% 2020/05/29 Ժամանակը 0:54
Nasdaq 9368.99 9374.75 9348.19 9425.05 76.57 0.82% 2020/05/29 Ժամանակը 0:31
Dow 25400.64 25427.51 25371.68 25532.6 178.43 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 0:31
Dow 30 25400.64 25427.51 25371.68 25532.6 178.43 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 0:31
Nasdaq 9368.99 9374.75 9348.19 9425.05 76.57 0.82% 2020/05/29 Ժամանակը 0:31
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% 2019/03/30 Ժամանակը 0:00
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% 2019/03/30 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Austria

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ATX 2220.96 2219.45 2211.4 2242.56 48.17 2.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
ATX 2221.14 2212.13 2212.13 2239.34 47.99 2.16% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Austria 215.89 - 215.89 215.89 1.22 0.57% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
ATX 5 1017.31 - 1017.31 1017.31 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
ATX Prime 1150.03 - 1150.03 1150.03 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Immobilien ATX EUR 323.83 - 323.83 323.83 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
New Europe Blue Chip EUR 896.96 - 896.96 896.96 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Ավելին

Jordan

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Amman SE AllShare 2987.11 - 2987.11 2987.11 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 16:31
Amman SE General 1621.18 - 1619.48 1622.03 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 14:31
Ավելին

Spain

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Ibex 35 7146 7149 7112 7186 78.10 1.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:14
IBEX 35 7146 7149 7112 7186 78.10 1.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:14
General Madrid 704.26 702.65 702.27 706.97 7.95 1.13% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
IBEX Small Cap 5845.2 5832 5830.5 5863.8 23.90 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
IBEX Medium Cap 10377 10336.5 10336.5 10408.7 144.30 1.39% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
IBEX 35 7127 7138 7127 7156 97.10 1.36% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Latibex   1516.1 - 1516.1 1516.1 12.90 0.86% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
VIBEX 23.8 - 23.8 23.8 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Ավելին

Australia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P/ASX 20 3144.5 3189.2 3144.5 3189.2 78.10 2.48% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 50 5618.1 5682.9 5618.1 5682.9 118.80 2.11% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 100 4736.7 4784.9 4736.7 4784.9 87.80 1.85% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 300 5727.3 5778.7 5727.3 5778.7 91.30 1.59% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX Midcap 50 6491.6 6508.5 6475.9 6510.6 26.50 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
ASX All Ordinaries 5872.2 5919.6 5872.2 5919.6 85.60 1.46% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
ASX Small Ordinaries 2658.3 2658 2632.8 2658.7 10.30 0.39% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX All Australian 50 5578.5 5642.1 5578.5 5642.1 116.80 2.09% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX All Australian 200 5705.3 5758.4 5705.3 5758.4 94.30 1.65% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 200 5755.7 5809.4 5755.7 5809.4 95.40 1.66% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 200 5755.7 5789.8 5755.7 5844.1 95.40 1.66% 2020/05/29 Ժամանակը 10:43
Ավելին

Slovakia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SAX 361.31 - 361.31 361.31 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Slovenia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Blue-Chip SBITOP 827.09 - 827.09 827.09 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 19:01
Ավելին

Ecuador

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% 2018/04/21 Ժամանակը 0:00
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% 2018/04/20 Ժամանակը 0:00
Ավելին

United Arab Emirates

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ADX General 4119.32 - 4112.35 4153 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 15:01
DFM General 1961.48 - 1961.48 1996.39 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Indonesia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
IDX LQ45 725.83 719.45 712.23 725.83 16.47 2.32% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
IDX Kompas 100 943.57 939.79 933.37 944.12 12.50 1.34% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
IDX PEFINDO-25 240.59 238.59 237.2 240.59 1.20 0.50% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
IDX Composite 4753.61 4736.54 4722.13 4753.61 37.42 0.79% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
IDX Composite 4753.61 4750.96 4710.78 4755.08 37.42 0.79% 2020/05/29 Ժամանակը 12:31
FTSE Indonesia 2485.14 - 2485.14 2485.14 65.28 2.70% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Ավելին

Ukraine

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PFTS 500.14 - 500.14 500.14 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 17:30
Ավելին

Uganda

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Uganda All Share 1366.88 - 1366.88 1366.88 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 16:31
Ավելին

Italy

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE Mib 18324.5 18317.5 18171.5 18359.5 26.66 0.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
FTSE MIB 18324.5 18317.5 18171.5 18359.5 26.66 0.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
Italy 40 1788.4 1782.5 1778.6 1788.4 4.10 0.23% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE IT Mid Cap 32474.85 32501.12 32427.34 32547.9 40.31 0.12% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE IT Small Cap 18010.32 18002.52 17971.51 18015.92 7.96 0.04% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Italia All Share 20027.9 19976.8 19935.83 20027.9 45.32 0.23% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE MIB TR EUR 38573.94 - 38573.94 38573.94 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:31
FTSE MIB 16781.5 - 16781.5 17179.5 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 16:31
Ավելին

Ireland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ISEQ Overall 5869.71 5849.38 5841.45 5901.88 63.93 1.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Ireland 369.5 - 369.5 369.5 4.93 1.35% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
ISEQ 20 Price 1032.85 - 1032.85 1032.85 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
ISEQ Small Capital 1709.72 - 1709.72 1709.72 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% 2019/02/02 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Iceland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ICEX Main 1419.46 - 1415.4 1420.01 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:01
OMX Iceland Mid Cap PI 67.32 - 66.67 67.38 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:01
ICEX All Share Total Return 749.58 - 747.44 749.87 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:01
OMX Iceland Small Cap PI 213.89 - 211.37 214.01 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 19:30
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% 2019/06/29 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Bahrain

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bahrain All Share 1269.51 - 1269.51 1269.51 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 18:01
Ավելին

Brazil

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Brazil 50 14137.14 14183.51 14126.18 14183.51 117.38 0.83% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Tag Along 19211.12 19268.1 19202.88 19268.1 122.86 0.64% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Brazil Index 36732.41 36846.15 36715.66 36846.15 270.16 0.74% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Small Cap Index 1974.42 1980.18 1974.42 1980.18 9.94 0.50% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Brazil broad-Based 3439.94 3450.24 3438.5 3450.24 24.47 0.71% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Mid-Large Cap Index 1679.95 1685 1679.03 1685 12.56 0.75% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Bovespa 86949.09 87303.36 86901.13 87303.36 670.42 0.77% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Bovespa 86949.09 86911.78 86766.92 87497.3 808.03 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Ավելին

United Kingdom

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE 100 6153.8 6155.78 6141.15 6187.04 64.99 1.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
FTSE 100 6153.8 6155.78 6141.15 6187.04 64.99 1.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
UK 100 997.2 996.6 1001 997.7 10.00 1.00% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE 100 6159.38 6155.8 6149.3 6181.89 59.41 0.96% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE 250 17154.66 17166.74 17154.66 17250.99 183.82 1.07% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE 350 3446.99 3445.19 3441.87 3458.79 33.17 0.96% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE AIM 100 4491.11 4480.02 4469.46 4491.11 13.51 0.30% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE SmallCap 4504.58 - 4504.58 4586.7 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 16:31
FTSE All-Share 3152.66 - 3152.66 3209.53 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 16:31
FTSE AIM All Share 805.78 - 805.78 816.1 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 16:31
FTSE TechMARK Focus 4923.96 - 4923.96 4998.34 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 16:31
Ավելին

Belgium

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BEL 20 3250.9 3254.3 3215.2 3258 31.00 0.95% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
BEL Mid 5348.87 5333.69 5312.67 5348.87 20.10 0.38% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BEL 20 GR 9243.79 9178.69 9175.15 9264.73 110.71 1.20% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BEL Small 11728.21 11712.47 11699.06 11772.93 50.32 0.43% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BEL 20 Net Return 7053.88 7004.2 7001.5 7069.86 84.48 1.20% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BEL 20 3244.5 3223.9 3221.8 3244.5 37.40 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Bulgaria

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BGBX40 96.12 - 96.12 96.12 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
BGTR30 467.19 - 467.19 467.19 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
BSE SOFIX 453.76 - 453.76 453.76 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Bangladesh

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
DSE 30 1330.83 - 1324.05 1330.83 0.00 0.00% 2020/03/25 Ժամանակը 12:30
DSE Broad 4008.28 - 3979.56 4008.28 0.00 0.00% 2020/03/25 Ժամանակը 12:30
Ավելին

Botswana

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BSE Domestic Company 7320.23 - 7320.23 7320.23 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 19:01
BSE Foreign Company 1551.16 - 1551.16 1551.16 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 19:01
Ավելին

Bosnia-Herzegovina

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BIRS 619.94 - 619.94 619.94 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 19:01
Sarajevo 10 717.55 - 717.55 717.55 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 19:01
Sarajevo 30 1313.7 - 1313.7 1313.7 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 19:01
Ավելին

Pakistan

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Karachi 30 14743.11 14766.08 14743.11 14790.5 94.50 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
KMI All Shares 16995.33 17028.3 16970.55 17028.3 161.64 0.96% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Karachi All Share 24435.18 24417.85 24417.85 24519.32 128.38 0.53% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Karachi Meezan 30 55171.67 55284.57 55136.02 55395.65 386.48 0.71% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Karachi 100 33931.23 33947.84 33931.23 34014.46 235.81 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Karachi 100 33931.23 33945.43 33766.76 34040.97 235.81 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 12:58
FTSE Pakistan 898.1 - 898.1 898.1 12.16 1.35% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Ավելին

Portugal

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PSI 20 4338.95 4338.46 4323.21 4350.2 41.69 0.96% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
PSI All Share GR 3143.82 3133.97 3130.66 3143.82 2.63 0.08% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
PSI 20 4345.03 4332.62 4328.24 4345.03 35.61 0.82% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Peru

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE Peru 81.17 - 81.17 81.17 2.84 3.63% 2020/05/29 Ժամանակը 6:01
S&P Lima Select 19511.3 - 19511.3 19511.3 49.95 0.26% 2020/05/29 Ժամանակը 6:01
S&P Peru Select 415.08 - 415.08 415.08 0.39 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 6:01
S&P Lima General 15777.54 - 15777.54 15777.54 52.01 0.33% 2020/05/29 Ժամանակը 6:01
S&P Lima Corporate Gov 162.02 - 162.02 162.02 0.01 0.01% 2020/05/29 Ժամանակը 6:01
Ավելին

Tanzania

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Tanzania All Share 1819 - 1819 1819 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 17:01
Ավելին

Thailand

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MAI 284.87 286.22 283.89 286.22 0.27 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
SET 50 896.01 891.87 884.13 896.01 7.17 0.81% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
SET 100 1974.61 1966.29 1949.74 1974.61 13.75 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
FTSE SET Mid Cap 1916.27 1915.72 1897.05 1918.73 3.26 0.17% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
FTSE SET Shariah 1026.32 1018.61 1010.5 1026.32 9.09 0.89% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
FTSE SET All-Share 1490.42 1484.26 1467.24 1490.42 6.22 0.42% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
FTSE SET Large Cap 1395.12 1384.92 1370.04 1395.12 10.55 0.76% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
FTSE SET Mid Small Cap 1845.91 1847.5 1829.37 1850.78 5.97 0.32% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
SET 1342.85 1339.2 1329.52 1342.85 5.34 0.40% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
SET 1342.85 1336.71 1323.34 1342.85 5.34 0.40% 2020/05/29 Ժամանակը 14:24
Ավելին

Taiwan

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MSCI Taiwan 413.6 - 413.6 413.6 2.82 0.68% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
TPEx 147.38 - 146.8 147.52 0.85 0.58% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
TPEx 50 175.95 175.86 174.88 175.99 1.08 0.62% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Taiwan Weighted 10942.16 10951.94 10883.65 10962.58 2.03 0.02% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Taiwan Weighted 10942.16 10954.77 10863.8 10962.58 2.03 0.02% 2020/05/29 Ժամանակը 10:25
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 - 8192.87 8277.5 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 10:30
TSEC Taiwan 50 7667.42 - 7539.33 7667.42 0.00 0.00% 2020/04/06 Ժամանակը 10:30
Ավելին

Turkey

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BIST 100 105037.41 105006.99 104691.29 105644.23 322.35 0.31% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
BIST 30 122217.59 122073.74 121954.46 122461.69 252.28 0.21% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BIST 50 98206.76 98080.3 97959.04 98495.06 322.48 0.33% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BIST 100-30 162685.1 162310.7 162051.15 163496.32 750.27 0.46% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BIST All-100 249632.11 249233.18 248584.37 249685.91 113.19 0.05% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BIST All Shares 113279.09 113122.62 112961.56 113523.88 275.31 0.24% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BIST 100 105079.5 104920.73 104817.3 105361.87 280.26 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Tunisia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Tunindex 6470.27 6484.49 6470.27 6484.49 29.51 0.46% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Tunindex20 2806.6 2813.81 2806.6 2813.81 12.04 0.43% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Jamaica

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
JSE Market 379887.19 - 379887.19 379887.19 1326.12 0.35% 2020/05/29 Ժամանակը 0:30
JSE All Jamaican Composite 416829.25 - 416829.25 416829.25 1262.38 0.30% 2020/05/29 Ժամանակը 0:30
Ավելին

Mauritius

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Semdex 1624.5 - 1624.5 1624.5 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Czech Republic

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PX 893.25 893.04 890.85 899.59 8.37 0.94% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Czech Republic 912.08 - 912.08 912.08 1.85 0.20% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
PX-GLOB 1250.85 - 1250.85 1250.85 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 22:01
OETOB Czech Traded (CZK) 1007.57 - 1007.57 1007.57 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
OETOB Czech Traded (EUR) 1007.9 - 1007.9 1007.9 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
OETOB Czech Traded (USD) 1105.97 - 1105.97 1105.97 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
Ավելին

China

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SZSE Component 10746.08 10733.76 10697.1 10751.03 92.59 0.87% 2020/05/29 Ժամանակը 12:31
SSE 100 5784.82 5788.1 5710.26 5796.03 74.39 1.30% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
Shanghai SE A Share 2989.86 2987.31 2982.04 2991.13 6.58 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
Shanghai 2852.35 2849.95 2845.04 2853.16 6.13 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
China A50 13266.12 13257.34 13247.86 13276.71 28.83 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
SZSE Component 10746.08 10734.43 10595.62 10763.3 92.59 0.87% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
Shanghai 2852.35 2851.94 2831.28 2854.3 6.13 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 11:32
Shanghai 2852.35 2851.94 2831.28 2854.3 6.13 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 11:32
China A50 13266.12 13263.26 13188.43 13294.88 28.83 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 11:32
S&P/CITIC50 3410.74 - 3410.74 3410.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 16:01
S&P/CITIC300 3375.74 - 3375.74 3375.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 16:01
Ավելին

Denmark

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
OMXC20 1330.96 1330.48 1318.79 1332.52 6.54 0.49% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
OMX Copenhagen Mid Cap 542.72 539.56 537.69 542.72 2.38 0.44% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Copenhagen Benchmark 1888.24 1882.35 1874.67 1888.24 8.50 0.45% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Copenhagen Small Cap 254.95 255.63 254.95 258.67 3.44 1.35% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Copenhagen All shares 1699.42 1694.7 1689.81 1699.42 6.03 0.36% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMXC20 1240.27 1236.29 1230.9 1240.27 6.80 0.55% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Rwanda

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Rwanda Share 122 - 122 122 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 9:00
Rwanda All Share 150.19 - 150.19 150.19 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 9:00
Ավելին

Russia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MOEX 2725.72 2726.25 2725.72 2764.33 54.26 1.99% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
RTSI 1217.29 1217.4 1212.68 1234.37 24.48 2.01% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
MICEX 10 4928.3 4925.7 4918.08 4963.58 74.12 1.50% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Russian VIX 35.4 35.72 35.4 36.05 0.33 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
RTS Standard 18152.82 18153.92 18125.53 18311.05 293.42 1.62% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
MOEX 2735.02 2735.89 2731.7 2760.03 44.96 1.64% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
RTSI 1221.59 1219.52 1215.83 1229.57 20.18 1.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Romania

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BET 8732.22 - 8732.22 8732.22 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
Bucharest BET-XT 802.32 - 802.32 802.32 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Zambia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
LSE EN 330.32 - 330.32 330.32 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:01
LSE All Share 4074.52 - 4074.52 4074.52 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 20:01
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% 2018/08/15 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Zimbabwe

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Zimbabwe Mining 1561.41 - 1561.41 1561.41 81.25 5.49% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Zimbabwe Industrial 3650.56 - 3650.56 3650.56 195.97 5.67% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Japan

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Nikkei 225 21877.89 21910.5 21762 21910.5 38.42 0.18% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
TOPIX 1563.67 1566.22 1562.6 1573.93 13.67 0.87% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
JASDAQ 160.8 160.64 159.58 160.85 1.21 0.76% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
JASDAQ 20 4196.08 4199.48 4160.1 4208.21 21.81 0.52% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Topix 100 1002.33 1004.06 1001.03 1009.67 10.76 1.07% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Topix 500 1208.77 1210.77 1207.71 1216.99 11.22 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Topix 1000 1473.77 1476.1 1472.59 1483.49 13.16 0.89% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
JPX-Nikkei 400 14078.89 14097.83 14063.58 14161.85 116.63 0.83% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
TOPIX Composite 1976.93 1980.31 1975.56 1989.91 17.27 0.87% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
Nikkei 225 21877.89 21868 21708 21943 38.42 0.18% 2020/05/29 Ժամանակը 10:56
Nikkei 225 21877.89 21868 21708 21943 38.42 0.18% 2020/05/29 Ժամանակը 10:56
Nikkei 300 318.19 - 318.19 318.19 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 16:01
Nikkei 500 2180.06 - 2180.06 2180.06 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 16:01
Nikkei 1000 1847.64 - 1847.64 1847.64 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 16:01
Nikkei JQ Average 3390.5 - 3390.5 3390.5 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 16:01
Nikkei Volatility 26.99 - 26.99 26.99 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 16:01
Ավելին

Sri Lanka

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
CSE All-Share 4846.76 4848.63 4841.17 4889.36 40.40 0.83% 2020/05/29 Ժամանակը 14:01
S&P Sri Lanka 20 2014.36 - 2014.36 2014.36 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 18:01
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% 2020/03/20 Ժամանակը 10:30
Ավելին

Singapore

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE Singapore 266.32 - 266.32 266.32 0.59 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
MSCI Singapore 291.7 - 291.7 291.7 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 18:01
STI Index 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 12:14
STI Index 2592.49 - 2583.64 2592.57 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 12:02
Singapore 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Sweden

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
OMXS30 1639.63 1640.05 1634.1 1645.46 17.95 1.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
OMX Nordic 40 1683.12 1675.69 1671.26 1683.12 2.78 0.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Stockholm 634.23 631.83 630.76 634.23 3.16 0.50% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Stockholm Mid Cap 923.2 918.69 916.67 923.2 0.02 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Stockholm Benchmark 554.94 552.54 551.71 554.94 2.88 0.52% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Stockholm Small Cap 852.47 851.59 851.31 854.35 4.50 0.53% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMXS30 1643.46 1636.87 1635.5 1643.46 14.12 0.86% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Switzerland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SMI 9910.27 9911.65 9827.07 9919.75 15.76 0.16% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
SMI 9908.78 9885.19 9828.01 9908.78 17.25 0.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE Switzerland 538.44 - 538.44 538.44 11.47 2.18% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Swiss Mid Price 2401.25 - 2401.25 2401.25 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
Swiss All Share Cumulative Dividend 11971.74 - 11971.74 11971.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
Ավելին

Chile

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
IPSA Select 3658.11 3657.55 3656.33 3658.11 6.18 0.17% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
IGPA General 18465.5 18447.03 18447.03 18465.5 6.84 0.04% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
Inter 10 4647.94 4648.76 4647.94 4648.76 18.48 0.40% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
Ավելին

Serbia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Belex 15 675.47 674.01 668.88 675.7 6.82 1.02% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Ավելին

Iraq

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ISX Main 60 424.67 - 424.67 424.67 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 16:01
Ավելին

Saudi Arabia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MSCI TADAWUL 30 984.14 - 984.14 984.14 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 18:01
Tadawul All Share 7050.66 - 7047.46 7064.91 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 15:30
Tadawul All Share 7050.66 - 7039.29 7082.53 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 14:56
Ավելին

Oman

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MSM 30 3445.68 - 3445.68 3445.68 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 17:01
Ավելին

France

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Cac 40 4738.87 4741.42 4700.97 4753.39 32.52 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
CAC 40 4738.87 4741.42 4700.97 4753.39 32.52 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
SBF 120 3745.29 3719.63 3716.73 3745.29 24.43 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC Small 9151.92 9138.07 9133.63 9164.2 25.93 0.28% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC Mid 60 11304.73 11251.93 11230.82 11337.58 75.25 0.67% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC Next 20 10071.92 10010.66 10010.66 9990.15 75.19 0.75% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC Large 60 5242.55 5205.63 5202.07 5242.55 34.14 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC All Shares 5861.6 5822.78 5815.08 5861.6 39.36 0.67% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC Mid & Small 10990.52 10944.7 10926.59 11019.73 66.48 0.60% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC All-Tradable 3669.8 3644.95 3642.13 3669.8 23.73 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
CAC 40 4733.62 4717.63 4706.59 4734.72 37.77 0.80% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Next 150 2355.42 2345.3 2343.66 2368.19 29.12 1.24% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
EuroNext 100 937.13 931.17 930.49 937.13 5.89 0.63% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Palestinian Territory

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Al-Quds 476.35 - 476.05 477.76 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 14:01
Ավելին

Finland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
OMX Helsinki 9261.73 9228.19 9197.58 9261.73 84.86 0.92% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Helsinki 25 3962.34 3945.12 3931.98 3962.34 35.85 0.90% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Helsinki Cap PI 6469.03 6445.84 6424.28 6469.03 58.40 0.90% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Helsinki Mid Cap 346.55 345.83 344.82 346.57 2.68 0.77% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Helsinki Benchmark 49.36 49.17 49.02 49.36 0.46 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Helsinki Small Cap PI 406.31 405.45 405.11 408.69 2.66 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Philippines

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PSEi Composite 5838.84 5668.56 5618.64 5838.84 268.62 4.82% 2020/05/29 Ժամանակը 10:01
PSEi Composite 5838.84 5708.08 5600.72 5838.84 268.62 4.82% 2020/05/29 Ժամանակը 9:36
FTSE Philippines 478.09 - 478.09 478.09 4.40 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
PHS All Shares 3348.66 - 3348.66 3348.66 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 16:01
Ավելին

Cyprus

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Cyprus Main Market 29.41 - 29.41 29.41 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
Cyprus Alternative Market 735.39 - 735.39 735.39 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
Cyprus Main and Parallel Market 47.51 - 47.51 47.51 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:01
Ավելին

Kazakhstan

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
KASE 2316.28 2306.37 2299.01 2321.89 3.07 0.13% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Qatar

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
QE General 8873.16 - 8765 8873.16 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 15:30
QE All Shares 2765.72 - 2724.52 2765.72 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 15:30
FTSE NASDAQ Qatar 10 6050.22 - 5889.33 6050.22 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Costa Rica

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Costa Rica Indice Accionario 7969.66 - 7969.66 7969.66 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:31
Ավելին

Canada

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P/TSX 15262.73 15247.6 15247.6 15262.73 22.81 0.15% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
S&P/TSX 15262.73 15262.83 15236.49 15288.82 29.80 0.20% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/TSX 60 923.16 924.75 923.16 924.75 2.91 0.32% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/TSX MidCap 880.64 881.31 880.64 881.31 0.49 0.06% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/TSX Venture 544.62 542.65 542.65 544.62 0.18 0.03% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/TSX Small Cap 475.41 475.91 475.41 475.91 0.30 0.06% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 18:05
Ավելին

South Korea

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
KOSPI 2029.6 2035.73 2012.28 2035.73 1.06 0.05% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSDAQ 713.68 711.88 704.34 713.94 4.93 0.70% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KQ 100 1476.1 1468.14 1448.38 1476.1 25.24 1.74% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KRX 100 4351.1 4363.22 4311.45 4363.22 0.15 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI 50 1859.43 1865.1 1843.42 1865.1 1.47 0.08% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI 100 2061.98 2067.29 2042.43 2067.29 1.09 0.05% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI 200 268.32 269.12 266.06 269.12 0.03 0.01% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI Large Sized 1999.13 2003.66 1979.72 2003.66 2.55 0.13% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI Small Sized 1727.72 1731.26 1714.63 1733.39 1.60 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI Medium Sized 2102.4 2120.8 2096.19 2120.8 8.94 0.43% 2020/05/29 Ժամանակը 11:30
KOSPI 2029.6 2029.47 2007.27 2038.51 1.06 0.05% 2020/05/29 Ժամանակը 11:04
FTSE Korea 295.59 - 295.59 295.59 1.02 0.35% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Ավելին

Croatia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
CROBEX 1620.73 - 1620.73 1620.73 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
CROBEX10 1006.53 - 1006.53 1006.53 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Ավելին

Colombia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE Colombia 3209.74 - 3209.74 3209.74 14.75 0.46% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
COLCAP 1085.55 1082.96 1082.96 1085.55 1.82 0.17% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
COLEQTY 756.71 756.36 756.36 756.71 1.20 0.16% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% 2019/11/16 Ժամանակը 0:00
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% 2019/11/16 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Kenya

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE NSE Kenya 15 171.16 171.72 171.04 173.55 0.56 0.33% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE NSE Kenya 25 180.99 181.38 180.97 182.67 0.13 0.07% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Kenya NSE 20 1964.46 - 1964.46 1964.46 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
Nairobi All Share 136.51 - 136.51 136.51 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Lebanon

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BDL STOCK IX 82.17 - 82.17 82.17 0.05 0.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BLOM Stock 575.37 579.02 568.75 579.02 0.07 0.01% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Beirut Stock 62.69 - 62.69 62.69 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 10:31
Ավելին

Poland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
WIG20 1709.38 1708.23 1703.73 1718.53 9.07 0.53% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
WIG 48023.64 47936.39 47894.43 48039.45 120.70 0.25% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
WIG30 1979.31 1976.45 1971.66 1982.18 6.53 0.33% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
mWIG40 3377.65 3376.81 3371.7 3400.72 20.12 0.60% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
sWIG80 12398.2 12415.58 12370.56 12420.2 15.87 0.13% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
WIG20 1713.74 1711.16 1706.62 1716.05 4.71 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Malta

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MSE 3975.75 - 3975.75 3975.75 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 19:01
Ավելին

Malaysia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
KLCI 1473.25 1468.04 1451.36 1473.25 15.75 1.08% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Malaysia ACE 5619.81 5617.07 5538.79 5619.81 90.19 1.63% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
FTSE BM Mid 70 13195.2 13186.19 12944.01 13195.34 240.57 1.86% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Malaysia Top 100 10313.21 10282.34 10145.8 10313.21 128.93 1.27% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
FTSE Malaysia 202.92 - 202.92 202.92 0.67 0.33% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Ավելին

Hungary

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE Hungary 3428.96 - 3428.96 3428.96 21.46 0.63% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
BUMIX 3606.28 - 3606.28 3606.28 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
HTX (EUR) 3658.09 - 3658.09 3658.09 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
HTX (HUF) 8276.15 - 8276.15 8276.15 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
HTX (USD) 4014.02 - 4014.02 4014.02 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Budapest SE 36346.09 - 36346.09 36346.09 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Budapest SE 36346.09 - 36346.09 36346.09 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 22:40
Ավելին

Morocco

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MADEX 8008.64 - 8008.64 8008.64 17.95 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE CSE Morocco 15 8810.92 - 8810.92 8810.92 42.58 0.49% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Moroccan All Shares 9866.41 - 9866.41 9866.41 21.53 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FTSE CSE Morocco All-Liquid 8467.87 - 8467.87 8467.87 34.26 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Egypt

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
EGX 30 10109.91 - 10065.65 10189.33 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 16:30
EGX 20 Capped 11627.74 - 11627.74 11627.74 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 21:01
EGX 70 1128.76 - 1128.76 1128.76 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 21:01
EGX 100 1084.95 - 1084.95 1119.14 0.00 0.00% 2020/05/07 Ժամանակը 16:31
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 21:31
Ավելին

Mongolia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MNE Top 20 15960.45 - 15960.45 15960.45 23.02 0.14% 2020/05/29 Ժամանակը 9:01
Ավելին

Mexico

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P/BMV INMEX 2130.98 2137.47 2128.43 2137.47 8.74 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
S&P/BMV IPC CompMx 301.27 302.28 300.85 302.28 1.30 0.43% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
S&P/BMV IPC 36508.14 36616.41 36451.14 36616.41 150.50 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 1:30
S&P/BMV IPC 36508.14 36451.14 36419.17 36757.47 222.57 0.61% 2020/05/29 Ժամանակը 1:04
FTSE BIVA Real Time Price 748.65 748.58 748.58 748.65 4.29 0.57% 2020/05/29 Ժամանակը 1:01
S&P/BMV IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% 2019/08/31 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Montenegro

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MONEX 10124.42 - 10124.42 10124.42 0.60 0.01% 2020/05/29 Ժամանակը 9:01
MNSE 10 695.18 - 695.18 695.18 0.06 0.01% 2020/05/29 Ժամանակը 9:01
Ավելին

Namibia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
NSX 993.6 - 993.6 993.6 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
NSX Local 545.3 - 545.3 545.3 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 23:01
Ավելին

Norway

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Oslo OBX 716.22 716.59 716.09 718.11 11.67 1.63% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OBX Price 397.96 397.7 397.69 399.99 6.22 1.56% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OMX Oslo 20 498.04 498.33 498.02 499.57 8.24 1.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
OSE Benchmark 794.1 794.24 793.96 796.29 12.09 1.52% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Oslo All Share 871.3 870.91 870.58 876.76 14.58 1.67% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Nigeria

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
NSE 30 1100.42 1098.22 1098.22 1100.42 8.68 0.80% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
NSE All Share 25339.78 25299.03 25299.03 25339.78 173.77 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

New Zealand

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
DJ New Zealand 331.29 331.24 329.51 332.09 0.67 0.20% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
DJ New Zealand 331.28 331.32 329.72 331.7 0.66 0.20% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
DJ New Zealand (USD) 381.39 380.45 377.89 381.39 0.82 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
NZX 50 10882.41 10849.41 10841.56 10913.81 25.72 0.24% 2020/05/29 Ժամանակը 10:01
NZX All 1797.01 1791.99 1790.65 1802.03 4.13 0.23% 2020/05/29 Ժամանակը 10:01
NZX MidCap 5098.89 5117.1 5098.89 5123.73 18.46 0.36% 2020/05/29 Ժամանակը 10:01
NZX SmallCap 13389.83 13407.03 13359.98 13481.34 34.77 0.26% 2020/05/29 Ժամանակը 10:01
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% 2019/06/29 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Netherlands

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AEX 535.39 535.67 532.68 536.02 3.23 0.60% 2020/05/29 Ժամանակը 15:15
AMX 724.46 721.81 720.58 730.48 9.53 1.32% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
AEX All Share 765.38 761.88 761.6 765.38 4.10 0.54% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
AMS Small Cap 786.86 784.48 783.72 791.67 8.21 1.04% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
AEX Volatility 30.06 30.16 29.38 30.16 1.21 4.19% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
AEX 535.3 533.91 532.81 535.3 3.32 0.62% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Next 150 2355.42 2345.3 2343.66 2368.19 29.12 1.24% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
EuroNext 100 937.13 931.17 930.49 937.13 5.89 0.63% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

India

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
India VIX 30.22 30.0575 29.6725 30.55 0.20 0.67% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 100 9759.45 9732.2 9604.2 9759.45 111.25 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 200 4963.4 4953.25 4890.5 4963.4 56.25 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 500 7822.4 7806.65 7712.8 7822.4 90.15 1.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BSE MidCap 11843.22 11834.03 11641.87 11849.49 221.16 1.90% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
S&P BSE-100 9697.9 9669.23 9544.03 9697.9 110.26 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
S&P BSE-200 4040.42 4030.73 3981.39 4040.42 46.28 1.16% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
S&P BSE-500 12414.85 12388.4 12241.7 12414.85 143.35 1.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BSE SmallCap 10892.6 10915.26 10820.49 10932.74 123.26 1.14% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty Next 50 24065 24024.05 23605.45 24075.2 568.50 2.42% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty Midcap 50 3713.55 3729.4 3661.35 3738 50.35 1.37% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 50 Value 20 4803.05 4784.25 4714.95 4803.05 65.15 1.38% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
NIFTY Free Float Midcap 100 13273 13331.55 13155.4 13361.25 143.05 1.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
NIFTY Free Float Smallcap 100 4002.8 4010.7 3973.5 4019.75 34.30 0.86% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 50 9580.3 9554.25 9432.65 9580.3 90.20 0.95% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
BSE Sensex 32424.1 32334.36 31928.29 32424.1 223.51 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
S&P BSE ALLCAP 3520.24 3513.6 3471.42 3520.24 40.75 1.17% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty Smallcap 250 3538.75 3545.55 3513.25 3553.1 40.35 1.15% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Nifty 50 9580.3 9568.95 9402.85 9595.5 90.20 0.95% 2020/05/29 Ժամանակը 14:34
Sensex 32424.1 32392.06 31858.03 32467.3 223.51 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 14:32
BSE Sensex 32424.1 32392.06 31858.03 32467.3 223.51 0.69% 2020/05/29 Ժամանակը 14:32
Nifty 50 USD 4340.83 - 4340.83 4340.83 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:31
Ավելին

Hong Kong

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Hang Seng 22961.47 22923 22923 23043.25 171.29 0.75% 2020/05/29 Ժամանակը 14:01
Hang Seng CCI 3656.71 3652.59 3620.72 3657.36 9.85 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Hang Seng CEI 9561.03 9547.68 9481.11 9561.03 9.47 0.10% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
Hang Seng 22961.47 22965 22772 23092 171.29 0.75% 2020/05/29 Ժամանակը 13:30
Hang Seng 22961.47 22965 22772 23092 171.29 0.75% 2020/05/29 Ժամանակը 13:30
FTSE China 50 17323.29 17246.72 17163.48 17323.29 99.98 0.58% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
FTSE CHI Hong Kong 11237.86 11204.54 11168.43 11237.86 37.85 0.34% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1495.36 1496.19 1484.61 1502.48 1.75 0.12% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
Ավելին

Venezuela

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bursatil 303685.34 - 303685.34 303685.34 6621.53 2.23% 2020/05/29 Ժամանակը 2:01
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% 2018/10/20 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Vietnam

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
HNX 30 216.59 - 216.59 216.59 2.13 0.99% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
HNX 30 216.59 - 216.59 216.59 2.13 0.99% 2020/05/29 Ժամանակը 14:33
FTSE Vietnam 357.4 - 357.4 357.4 2.10 0.59% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
FTSE Vietnam All 888.19 - 888.19 888.19 4.37 0.49% 2020/05/29 Ժամանակը 13:31
HNX 109.81 109.48 109.27 109.81 0.17 0.16% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
VN 864.47 864.8 859.47 866 3.08 0.36% 2020/05/29 Ժամանակը 12:31
VN 30 806.23 806.49 802.26 807.87 2.17 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 12:31
VN100 776.17 775.98 771.67 777.44 3.25 0.42% 2020/05/29 Ժամանակը 12:31
Ավելին

Greece

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FTSE/Athex 20 1581.7 1583.36 1577.2 1588.95 28.61 1.81% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Ավելին

Cote D'Ivoire

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BRVM 10 126.98 - 126.98 126.98 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
BRVM Composite 134.19 - 134.19 134.19 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
Ավելին