TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.0403
Live Գնահատել
0 (0.26%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 15:37:05
0 (0.40%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (4.02%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (4.82%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

39
Live Գնահատել
1 (2.56%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 11:01:38
3 (8.33%)
Փոխել / 3 ամիս
4 (11.43%)
Փոխել / 6 ամիս
8 (25.81%)
Տարեկան տատանումները

Swiss All Share Cumulative Dividend

538
Live Գնահատել
11 (2.18%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 03:00:59
4 (0.80%)
Փոխել / 3 ամիս
32 (5.66%)
Փոխել / 6 ամիս
14 (2.58%)
Տարեկան տատանումները

Switzerland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SMI 9907.84 9905.12 9827.07 9919.75 18.19 0.18% 2020/05/29 Ժամանակը 15:40
SMI 9908.54 9903.23 9828.01 9908.78 17.49 0.18% 2020/05/29 Ժամանակը 15:31
FTSE Switzerland 538.44 - 538.44 538.44 11.47 2.18% 2020/05/29 Ժամանակը 3:00
Swiss Mid Price 2401.25 - 2401.25 2401.25 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01
Swiss All Share Cumulative Dividend 11971.74 - 11971.74 11971.74 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:01