TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Australia
Australia

aud/usd

0.6657
Live Գնահատել
0 (0.21%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 13:52:05
0 (2.23%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (1.58%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.73%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

61
Live Գնահատել
1 (1.64%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 11:01:38
3 (5.17%)
Փոխել / 3 ամիս
10 (19.61%)
Փոխել / 6 ամիս
17 (38.64%)
Տարեկան տատանումները

ASX Small Ordinaries

5,872
Live Գնահատել
86 (1.46%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 11:01:18
639 (9.82%)
Փոխել / 3 ամիս
1,076 (15.48%)
Փոխել / 6 ամիս
664 (10.16%)
Տարեկան տատանումները

Australia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P/ASX 20 3144.5 3189.2 3144.5 3189.2 78.10 2.48% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 50 5618.1 5682.9 5618.1 5682.9 118.80 2.11% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 100 4736.7 4784.9 4736.7 4784.9 87.80 1.85% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 300 5727.3 5778.7 5727.3 5778.7 91.30 1.59% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX Midcap 50 6491.6 6508.5 6475.9 6510.6 26.50 0.41% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
ASX All Ordinaries 5872.2 5919.6 5872.2 5919.6 85.60 1.46% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
ASX Small Ordinaries 2658.3 2658 2632.8 2658.7 10.30 0.39% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX All Australian 50 5578.5 5642.1 5578.5 5642.1 116.80 2.09% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX All Australian 200 5705.3 5758.4 5705.3 5758.4 94.30 1.65% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 200 5755.7 5809.4 5755.7 5809.4 95.40 1.66% 2020/05/29 Ժամանակը 11:01
S&P/ASX 200 5755.7 5789.8 5755.7 5844.1 95.40 1.66% 2020/05/29 Ժամանակը 10:43