TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
United Arab Emirates
United Arab Emirates

aed/usd

0.2723
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 00:00:00
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.00%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

153
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 15:01:30
4 (2.68%)
Փոխել / 3 ամիս
21 (15.91%)
Փոխել / 6 ամիս
34 (28.57%)
Տարեկան տատանումները

United Arab Emirates

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.077 - 16.077 16.077 0.04 0.27% 2020/06/05 Ժամանակը 23:31
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 100.454 - 100.454 100.454 0.01 0.01% 2020/06/05 Ժամանակը 17:31