TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Brazil
Brazil

brl/usd

0.1859
Live Գնահատել
0 (1.42%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 16:52:51
0 (17.45%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (21.16%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (25.22%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

223
Live Գնահատել
4 (1.79%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 16:01:44
51 (29.65%)
Փոխել / 3 ամիս
77 (52.74%)
Փոխել / 6 ամիս
100 (81.30%)
Տարեկան տատանումները

Tag Along

13,930
Live Գնահատել
31 (0.22%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 01:30:47
3,266 (18.99%)
Փոխել / 3 ամիս
3,566 (20.38%)
Փոխել / 6 ամիս
1,555 (10.04%)
Տարեկան տատանումները

Brazil

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ITAU FRANCES RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 3410.885 - 3410.885 3410.885 0.17 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND 5.153 - 5.153 5.153 0.02 0.31% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 25.039 - 25.039 25.039 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.047 - 17.047 17.047 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 38.814 - 38.814 38.814 0.01 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.688 - 8.688 8.688 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.835 - 14.835 14.835 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.286 - 2.286 2.286 0.00 0.13% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.352 - 2.352 2.352 0.00 0.17% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 449.743 - 449.743 449.743 0.10 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.057 - 11.057 11.057 0.01 0.08% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 236.663 - 236.663 236.663 0.11 0.05% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.515 - 9.515 9.515 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.561 - 4.561 4.561 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.703 - 7.703 7.703 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 52.226 - 52.226 52.226 0.20 0.39% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 2.856 - 2.856 2.856 0.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 24.711 - 24.711 24.711 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.583 - 21.583 21.583 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 15.964 - 15.964 15.964 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.938 - 4.938 4.938 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 35.161 - 35.161 35.161 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 19.911 - 19.911 19.911 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.03 - 20.03 20.03 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.34 - 7.34 7.34 0.01 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.471 - 12.471 12.471 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.359 - 23.359 23.359 0.01 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 31.527 - 31.527 31.527 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.608 - 1.608 1.608 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.508 - 9.508 9.508 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.023 - 6.023 6.023 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.776 - 8.776 8.776 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.224 - 3.224 3.224 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.732 - 1.732 1.732 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.855 - 1.855 1.855 0.00 0.11% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.604 - 4.604 4.604 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.458 - 4.458 4.458 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 162.829 - 162.829 162.829 0.33 0.20% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 23.902 - 23.902 23.902 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.791 - 2.791 2.791 0.00 0.04% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.724 - 4.724 4.724 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 5.209 - 5.209 5.209 0.02 0.29% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 319.496 - 319.496 319.496 0.16 0.05% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 166.564 - 166.564 166.564 0.05 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 244.294 - 244.294 244.294 0.02 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.788 - 3.788 3.788 0.01 0.21% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.431 - 4.431 4.431 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.557 - 4.557 4.557 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.193 - 2.193 2.193 0.00 0.05% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.05% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.626 - 4.626 4.626 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 260.269 - 260.269 260.269 0.02 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.293 - 25.293 25.293 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.196 - 24.196 24.196 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.248 - 12.248 12.248 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 184.808 - 184.808 184.808 0.02 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 48.308 - 48.308 48.308 0.01 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 23.943 - 23.943 23.943 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 33.434 - 33.434 33.434 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 36.444 - 36.444 36.444 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 2:30
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 20.73 - 20.73 20.73 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 19.886 - 19.886 19.886 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.981 - 1.981 1.981 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.029 - 3.029 3.029 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.103 - 2.103 2.103 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 17:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.073 - 18.069 18.073 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.651 - 4.651 4.651 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 2.172 - 2.172 2.172 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.677 - 2.677 2.677 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.523 - 2.523 2.523 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 1.987 - 1.987 1.987 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.49 - 3.49 3.49 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.735 - 3.735 3.735 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.491 - 4.491 4.491 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 380.031 - 380.031 380.031 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:30
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 19.984 - 19.984 19.984 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:30
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 61.71 - 61.71 61.71 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3.913 - 3.913 3.913 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:30
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.655 - 1.655 1.655 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:30
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.206 - 12.206 12.206 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.867 - 1.867 1.867 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:30
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.014 - 10.014 10.014 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.574 - 2.574 2.574 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:30
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.018 - 2.018 2.018 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 7:01
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.775 - 1.775 1.775 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:30
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.784 - 1.784 1.784 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 3:00
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 3:00
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.252 - 1.252 1.252 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 3:00
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.027 - 4.027 4.027 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 7:30
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.641 - 4.641 4.641 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 2:30
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.903 - 4.903 4.903 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 7:30
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.379 - 6.379 6.379 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 7:00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.979 - 5.978 5.979 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 17:31
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.71 - 3.71 3.71 0.00 0.00% 2020/05/12 Ժամանակը 7:30
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 - 26.821 26.836 0.00 0.00% 2020/05/09 Ժամանակը 7:30
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 - 211.827 211.894 0.00 0.00% 2020/05/09 Ժամանակը 7:30
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 - 5.742 5.744 0.00 0.00% 2020/05/09 Ժամանակը 7:30
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 - 202.234 202.302 0.00 0.00% 2020/05/09 Ժամանակը 7:30
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.355 - 1.354 1.355 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 14:30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 2:30
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 294.674 - 294.674 294.674 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 7:00
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE I 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 7:00
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 7:00
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.596 - 15.596 15.596 0.00 0.00% 2020/04/28 Ժամանակը 7:30
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 - 6.942 6.942 0.00 0.00% 2020/04/04 Ժամանակը 7:00
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 196.87 - 196.87 196.87 0.00 0.00% 2020/03/28 Ժամանակը 7:00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% 2020/03/27 Ժամանակը 7:00
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% 2020/03/25 Ժամանակը 20:01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 926.219 - 926.219 926.219 0.00 0.00% 2020/02/29 Ժամանակը 6:00
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74901.563 - 74901.563 74901.563 0.00 0.00% 2020/02/23 Ժամանակը 6:01
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% 2020/02/19 Ժամանակը 19:03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 - 1.727 1.728 0.00 0.00% 2020/02/15 Ժամանակը 22:02
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 - 14.475 14.475 0.00 0.00% 2020/01/11 Ժամանակը 6:02
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 - 3.741 3.741 0.00 0.00% 2020/01/04 Ժամանակը 6:32
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 - 18.689 18.689 0.00 0.00% 2019/12/28 Ժամանակը 6:02
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% 2019/12/26 Ժամանակը 6:03