TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Russia
Russia

rub/usd

0.0142
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 13:52:05
0 (5.33%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (8.97%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (7.79%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

2,882
Live Գնահատել
19 (0.66%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 11:01:38
370 (14.73%)
Փոխել / 3 ամիս
667 (30.11%)
Փոխել / 6 ամիս
898 (45.26%)
Տարեկան տատանումները

RTS 2

4,928
Live Գնահատել
74 (1.5%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 15:01:14
127 (2.66%)
Փոխել / 3 ամիս
154 (3.03%)
Փոխել / 6 ամիս
311 (6.73%)
Տարեկան տատանումները

Russia

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FinEx MSCI USA UCITS USD 3852 3854 3849 3861 25.00 0.65% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx MSCI China UCITS USD 2904 2902 2888 2908 10.00 0.35% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2109.5 2101 2100.5 2109.5 5.00 0.24% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Physically Held Gold USD 835.8 836.8 834.8 839 1.80 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2790 2794 2784.5 2809.5 38.00 1.36% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 6740 6790 6740 6790 50.00 0.74% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1736 1735 1735 1737 1.00 0.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 874 875.3 874 877.4 0.80 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1617.6 1617.7 1617.6 1617.8 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTBA US Equity 744 744.5 741 744.7 1.40 0.19% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Sberbank S&P 500 1131.6 1132.6 1129.4 1135 9.20 0.81% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Evropa 600 BPIFRFI 9.57 9.55 9.52 9.57 0.10 1.04% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTBE ETF EM Equity 631 633.9 631 633.9 2.00 0.32% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 13.72 13.69 13.69 13.77 0.08 0.58% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
SBERBANK – S&P 500 INAV 1130.38 1133.01 1130.38 1135.69 7.20 0.64% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTBB Corp Bonds Smart beta 1171.9 1171 1170.6 1171.9 0.30 0.03% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.5 10.45 10.45 10.5 0.03 0.29% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Cash Equivalents UCITS 719.1 721.8 719.1 723.2 1.80 0.25% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 188.1 190 188 190.4 0.80 0.43% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 99 99.2 98.9 99.8 1.20 1.21% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Global Equity UCITS ETF 1.2931 1.2948 1.2931 1.2952 0.01 0.81% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Sberbank MOEX Russia Total Return 1274 1273.5 1269 1285 16.50 1.30% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Sberbank MOEX Russia Total Return 1271.2 1272.1 1269 1282.3 19.20 1.51% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 0.9181 0.9194 0.9151 0.9194 0.01 0.56% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1246.2 - 1246 1246.3 1.10 0.09% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1194 1196.7 1194 1199.4 0.70 0.06% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 1081.2 1082.8 1081.2 1083 1.20 0.11% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 52.86 52.9 52.8 52.9 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 2067 2074.5 2065.5 2074.5 5.50 0.27% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1198 1200.4 1198 1202.8 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1170.47 1169.33 1169.24 1170.52 0.77 0.07% 2020/05/29 Ժամանակը 15:01
VTBH US Corp Bonds 700.8 704.7 700.8 704.7 1.80 0.26% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1720 1716 1716 1732.5 22.00 1.28% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 1343.8 1345.7 1343.8 1376 12.50 0.93% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1249.8 - 1247 1249.8 2.00 0.16% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.0989 - 0.0987 0.0989 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 14:31
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.0986 0.0987 0.0986 0.0987 0.00 0.30% 2020/05/29 Ժամանակը 14:01
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 5.366 5.372 5.366 5.372 0.01 0.22% 2020/05/29 Ժամանակը 14:01
Informatics + 14.9 - 14.9 14.9 0.10 0.67% 2020/05/29 Ժամանակը 13:01
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.45 - 10.45 10.45 0.05 0.48% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
SBERBANK – S&P 500 INAV 16.04 - 16.04 16.04 0.09 0.56% 2020/05/29 Ժամանակը 12:01
SBMX ETF MOEX TR 56500 - 56500 56500 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 15:30
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 12:31
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1 - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/25 Ժամանակը 12:01
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2052 - 2050 2060 0.00 0.00% 2020/02/14 Ժամանակը 19:31
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2013 - 2013 2027 0.00 0.00% 2020/02/14 Ժամանակը 19:31
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2433 - 2431 2443 0.00 0.00% 2020/02/14 Ժամանակը 19:01
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 Ժամանակը 10:01