TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

815
Live Գնահատել
17 (2.18%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:31:12
19 (2.36%)
Փոխել / 3 ամիս
27 (3.21%)
Փոխել / 6 ամիս
8 (1.01%)
Տարեկան տատանումները

Netherlands

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.48 40.47 39.35 43.12 1.19 3.03% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.59 143.51 143.51 143.59 0.05 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.96 4.95 4.89 4.97 0.04 0.81% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
iShares Core FTSE 100 UCITS 639.6 636.81 631 639.6 14.10 2.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares AEX 57.44 57.28 56.45 57.44 1.41 2.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
FinEx Physically Held Gold USD 788.2 786.2 786.2 806.2 27.60 3.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.14 23.05 22.8 23.14 0.56 2.48% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.48 34.3 33.78 34.48 1.23 3.70% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.77 34.68 34.12 34.77 0.94 2.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think AEX 57.6 57.38 56.62 57.61 1.37 2.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think AMX 79.18 79.24 78.45 79.31 1.88 2.43% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Amundi 2GOLD iNAV 66.88 66.86 66.86 68.29 1.50 2.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFS Physical Gold 140.97 140.64 140.64 143.61 2.86 2.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
L&G US Equity UCITS 10.6 10.32 10.32 10.6 0.31 3.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Global Equity 42.64 42.49 41.72 42.64 1.25 3.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares $ Tips UCITS 202.06 202 201.31 202.65 0.99 0.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard USD Corp Bd 50.04 49.67 49.39 50.16 0.36 0.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Bric 50 UCITS 28.58 28.46 28 28.58 0.75 2.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Source NASDAQ Biotech 37.34 37.46 37.23 37.46 0.19 0.51% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World UCITS 19.82 19.4 19.33 19.82 0.53 2.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI EMU UCITS 114.54 113.69 112.43 114.54 3.22 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI USA UCITS 275.22 269.85 268.8 275.22 6.64 2.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFS Physical Palladium 163.89 161 159.02 163.89 6.39 4.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
L&G Global Equity UCITS 10.24 10 10 10.24 0.28 2.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Dev World 59.25 57.8 57.8 59.25 1.65 2.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Japan USD 26.87 26.78 26.38 26.87 0.48 1.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Amundi ETF S&P 500 UCITS 52.29 51.82 50.79 52.29 1.58 3.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Nasdaq 100 UCITS 488.4 485.25 478.95 488.4 8.10 1.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Global Real Estate 35.78 35.55 34.5 35.78 1.58 4.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Canada UCITS 111.2 110.71 108.47 111.2 3.05 2.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Taiwan UCITS 45.14 45.06 44.1 45.14 1.44 3.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Turkey UCITS 12.17 12.09 12 12.2 0.18 1.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core S&P 500 UCITS 284.08 282.13 276.66 284.08 8.45 3.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.32 28.14 27.58 28.32 0.85 3.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 19018.9 18734.5 18734.5 19018.9 411.30 2.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Technology 66.32 66 65 66.32 0.96 1.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Total Market Neutral 61.49 61.3 60.82 61.49 0.96 1.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.53 13.55 13.15 13.55 0.27 2.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.19 7.16 7.02 7.19 0.23 3.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares EURO Dividend UCITS 17.19 17.16 16.86 17.19 0.62 3.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think European Equity UCITS 53.79 53.6 52.7 53.79 1.61 3.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard EUR Corporate Bond 53.61 53.41 53.41 53.83 0.57 1.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE North America 69.98 69.28 68.04 69.98 2.04 3.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
First Trust FactorFX Class C 18.22 18.2 18.2 18.22 0.09 0.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Japan UCITS Acc 135.61 134.31 133.21 135.61 2.32 1.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Total Market Defensief 57.66 57.24 57.24 57.66 0.41 0.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard Global Value Factor 26.04 25.88 24.88 26.04 1.61 6.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares China Large Cap UCITS 105.53 104.62 103.39 105.53 2.66 2.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core MSCI World UCITS 54.48 54.12 53.26 54.48 1.44 2.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Europe UCITS Acc 51 50.79 50.2 51 1.21 2.43% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.77 12.74 12.54 12.77 0.22 1.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.33 37.01 36.4 37.33 1.62 4.54% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI World UCITS Dist 42.99 42.75 42.07 42.99 1.14 2.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.47 31.31 30.87 31.47 0.79 2.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Sustainable World UCITS 87.72 87.24 85.04 87.72 2.51 2.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 29.6 29.5 29.24 29.6 0.63 2.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
FinEx Physically Held Gold USD 10.18 10.3 10.14 10.32 0.20 1.96% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 84.39 82.72 82.72 84.39 1.34 1.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.36 35.39 35.15 35.39 0.42 1.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 22.37 22.14 21.26 22.37 1.55 7.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
KraneShares CSI China Internet 35.51 35.47 34.88 35.51 0.65 1.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Developed Europe 29.41 29.31 28.95 29.41 0.68 2.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard Global Min Volatility 29.6 28.95 28.95 29.6 0.60 2.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.94 53.6 52.55 53.94 1.62 3.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.22 32.14 31.84 32.22 0.67 2.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares US Property Yield UCITS 23.36 23.06 22.11 23.36 1.48 6.76% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think Morningstar High Dividend 25.41 25.34 24.8 25.41 0.90 3.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard Global Momentum Factor 30.35 30.13 30.04 30.35 0.40 1.34% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard USD EM Government Bond 44.94 44.74 44.52 44.94 0.29 0.65% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 110.7 110.18 108.56 110.7 3.94 3.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 77.26 74.22 74.22 77.26 3.33 4.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI North America UCITS 53.11 52.47 51.63 53.11 1.51 2.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 70.2 69.63 68.62 70.2 1.95 2.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 21.83 21.5 20.71 21.83 1.51 7.43% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Financials UCITS 33.36 33.2 32.24 33.36 1.63 5.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard Global Liquidity Factor 31.41 30.25 30.25 31.41 1.51 5.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Asia Property Yield UCITS 21.71 21.5 20.98 21.71 0.68 3.23% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 37.86 37.72 37.24 37.86 0.64 1.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 126.27 126.35 125.8 126.38 0.09 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 107.92 107.78 105.12 108.06 3.32 3.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 89.32 89.18 88.84 89.32 0.18 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Health Care UCITS 40.22 40.04 39.5 40.22 0.65 1.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard Eurozone Government Bond 26.68 26.73 26.68 26.73 0.07 0.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.69 99.71 99.69 99.86 0.07 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.31 - 21.31 21.32 0.01 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 21.05 20.93 20.22 21.05 0.78 3.85% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 27.92 28.29 27.92 29.04 1.24 4.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 29.24 28.96 28.96 29.27 0.54 1.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 119.58 119.6 118.83 119.6 0.12 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 20.39 20.23 19.83 20.39 0.84 4.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Global Infrastructure UCITS 25.99 25.8 25.37 25.99 0.61 2.40% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Listed Private Equity UCITS 18.44 18.4 17.88 18.48 0.74 4.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.41 47.88 47.7 48.41 1.00 2.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 55.35 55.03 54.28 55.35 1.39 2.58% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
193.43 193.65 193.43 194.16 1.35 0.70% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 10-15yr 189.98 190.17 189.98 190.17 0.57 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 45.27 45.02 44.12 45.27 1.56 3.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.04 5.02 5.02 5.05 0.02 0.40% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares European Property Yield UCITS 40.4 40.5 40.33 40.86 0.74 1.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 79.41 79.03 77.76 79.41 2.19 2.84% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 132.96 133.03 132.19 133.04 1.22 0.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 9.48 9.23 9.23 9.48 0.33 3.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 45.76 45.27 44.95 45.76 0.89 1.98% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
56.87 55.98 54.57 56.87 3.06 5.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 124.25 124.41 123.82 124.41 0.31 0.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core Euro Government Bond UCITS 130.02 - 130 130.22 0.32 0.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 5.22 5.13 5.13 5.22 0.15 2.96% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 48.57 48.35 47.5 48.57 1.32 2.79% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.15 29.01 28.48 29.15 0.82 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.18 33.4 33.4 34.18 1.22 3.70% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 125.62 124.82 122.14 125.62 4.38 3.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98 - 98 98 0.01 0.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.59 143.54 143.53 143.59 0.05 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.1 - 173 173.19 0.10 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.77 161.78 161.77 161.78 0.19 0.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 19.87 19.84 19.37 19.87 0.64 3.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 223.7 223.65 223.56 224.23 0.32 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 6.26 6.16 6.15 6.26 0.15 2.45% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 10.67 10.57 10.57 10.67 0.11 1.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 262.48 262.09 262.09 263.47 2.15 0.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 92.67 91.87 91.87 92.67 0.33 0.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 32.23 31.81 31.81 32.23 0.34 1.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.37 5.38 5.37 5.38 0.02 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 16.59 16.53 16.53 16.65 0.17 1.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.55 139.13 138.4 139.55 1.75 1.27% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 18.86 18.75 18.43 18.86 0.80 4.43% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.37 24.26 23.83 24.37 0.71 3.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 40.08 39.68 39.48 40.08 0.84 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 41.81 41.24 41.24 41.81 0.92 2.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 49 48.75 47.8 49 1.43 3.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.13 21 20.32 21.13 1.03 5.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 14.21 14.12 14.12 14.21 0.17 1.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 5.27 5.28 5.27 5.28 0.02 0.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 47.14 46.96 46.43 47.14 0.87 1.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 26.27 26.33 26 26.33 0.07 0.27% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 59.7 59.84 59.7 59.84 0.18 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 80.2 79.73 79.08 80.2 0.70 0.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 39.48 39.28 38.66 39.48 1.05 2.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 5.34 5.24 5.24 5.34 0.13 2.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 5.36 5.31 5.31 5.36 0.08 1.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.92 95.8 95.17 96 0.97 1.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 211.57 211.58 211.37 211.77 0.04 0.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 11.97 11.87 11.48 11.97 0.71 6.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 4 3.89 3.79 4 0.27 7.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 5.82 5.74 5.74 5.82 0.09 1.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI World Information Technology Sector U 6.18 6.09 6.02 6.18 0.11 1.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFS Physical Silver 14.36 14.4 14.3 14.7 0.32 2.23% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Physical Platinum 67.3 67.6 67.2 69.35 1.90 2.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Think iBoxx Government Bond 14.37 14.34 14.34 14.4 0.01 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Think Total Market Offensief 64.2 64.18 63.08 64.2 1.28 2.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Think Morningstar North America 35.1 35 34.26 35.1 0.89 2.60% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.73 96.69 95.21 96.73 2.55 2.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 5.79 5.78 5.72 5.79 0.09 1.58% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Leveraged Gold ETC 49.81 51.69 49.81 51.69 2.39 4.80% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Leveraged Silver ETC 4.4 4.45 4.4 4.59 0.28 6.36% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS 3x Long JPY Short EUR 22.19 - 22.19 22.19 0.31 1.40% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.8 - 56.53 56.9 1.06 1.90% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
L&G Europe ex UK Equity UCITS 10.98 10.84 10.84 10.98 0.22 2.04% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.67 5.61 5.61 5.67 0.09 1.61% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 15.84 15.78 15.52 15.84 0.35 2.26% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 25.64 25.35 25.35 25.64 0.40 1.58% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.24 11.37 11.24 11.37 0.28 2.55% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Think iBoxx Corporate Bond 18.53 18.54 18.49 18.64 0.02 0.11% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 19.49 19.17 19.17 19.49 0.46 2.42% 2020/06/05 Ժամանակը 18:30
ETFS Physical PM Basket 113.01 112.9 112.9 114.77 0.59 0.52% 2020/06/05 Ժամանակը 14:30
SPDR DJIA 235.1 235 235 235.1 6.10 2.66% 2020/06/05 Ժամանակը 13:30
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 59.67 59.46 59.46 59.67 0.84 1.43% 2020/06/05 Ժամանակը 12:30
L&G Japan Equity UCITS 9.35 - 9.35 9.35 0.01 0.11% 2020/06/05 Ժամանակը 12:01
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.1 - 137.1 137.1 0.12 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 12:01
ETFS 3x Long USD Short EUR 84.02 - 84.02 84.18 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 17:01
ETFS Short Gold 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 12:30
ETFS Short JPY Long EUR 39.13 - 39.13 39.13 0.00 0.00% 2020/02/07 Ժամանակը 13:03
ETFS 3x Short JPY Long EUR 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 19:32
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 Ժամանակը 10:01