TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

22,008
Live Գնահատել
575 (2.68%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:31:12
1,313 (5.63%)
Փոխել / 3 ամիս
3,142 (12.49%)
Փոխել / 6 ամիս
69 (0.31%)
Տարեկան տատանումները

Italy

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
db x trackers II Eur Gov Bd 25 425.52 426.83 425.52 427.94 4.08 0.96% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 51.81 51.25 50.75 51.81 1.93 3.87% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 159.02 159.11 157.79 159.24 1.48 0.94% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.18 168.1 168.08 168.29 0.15 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 279.4 280.76 279.19 280.76 1.23 0.44% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 247.72 247.62 247.16 247.72 0.14 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 21:30
ETFS Natural Gas 0.014 0.0143 0.014 0.0145 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
iShares Core FTSE 100 UCITS 639.6 636.81 631 639.6 14.10 2.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 77.898 1 0.996 81.386 76.85 7304.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 22.28 22.27 22.12 22.29 0.18 0.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
ETFS Gold 16.72 16.68 16.68 17.05 0.39 2.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Zinc 5.77 5.71 5.71 5.77 0.09 1.58% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Cotton 1.647 1.629 1.604 1.647 0.03 1.60% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Gasoline 13.4 - 13.06 13.49 0.87 6.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Short Gold 16.42 - 16.01 16.49 0.42 2.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS DAX 120.98 120.36 118.62 120.98 4.02 3.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db Physical Gold 144.17 143.89 143.89 147.24 2.84 1.97% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS LevDAX 97.75 96.68 93.86 97.75 6.43 7.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI ACWI IMI 127.67 125.25 124.98 127.67 3.57 2.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi CAC 40 UCITS 77.24 77 75.48 77.24 2.59 3.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost FTSE MIB Banks 115 115.19 113.5 115.8 5.10 4.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Precious Metals 17.4 17.42 17.4 17.71 0.43 2.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Tips UCITS 201.42 202.28 200.69 202.65 1.78 0.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI EMU 46.03 45.92 45.37 46.03 1.29 2.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard USD Corp Bd 49.84 49.72 49.51 50.16 0.20 0.40% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI EMU UCITS 202.2 201.1 199.18 202.2 6.00 3.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI USA UCITS 352.89 350.88 343.69 352.89 11.27 3.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Levdax 3X Daily 172.8 169.8 162.92 172.8 17.06 10.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
HSBC MSCI World UCITS 20.115 20.005 19.648 20.115 0.53 2.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Bric 50 UCITS 28.52 28.48 27.86 28.55 0.78 2.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MDAX UCITS DE 229.1 227.8 227.75 229.45 4.95 2.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source NASDAQ Biotech 37.31 37.37 37.14 37.65 0.15 0.40% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Physical Platinum 67.3 66.95 66.95 69.8 2.55 3.79% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Short Natural Gas 632.12 627.02 614.8 632.12 0.88 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
114.34 114.3 112.8 114.34 3.08 2.77% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI China UCITS 246.67 243.17 243.17 246.67 7.51 3.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI World UCITS 300 298.81 294.73 300 6.59 2.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Long JPY Short EUR 42.69 42.81 42.66 42.84 0.33 0.77% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Long SEK Short EUR 42.86 42.7 42.7 42.86 0.23 0.54% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Long USD Short EUR 52.92 52.88 52.71 52.92 0.02 0.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Physical Palladium 162.9 161.78 159.6 162.9 5.09 3.23% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source MSCI World UCITS 58.1 57.9 57.06 58.1 1.49 2.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard FTSE Dev World 59.13 58.08 58.08 59.13 1.54 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Physical Swiss Gold 143.36 142.7 142.7 145.72 2.67 1.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS WTI Short Crude Oil 85 84.02 83.01 88 0.05 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Nasdaq 100 UCITS 488.67 485.84 478.5 488.67 8.28 1.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 166.16 164.9 162.92 166.16 6.62 4.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 40.06 39.91 39.58 40.06 1.14 2.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI EM Asia UCITS 29.8 29.69 29.25 29.8 0.72 2.48% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi MSCI Germany UCITS 234.05 233.25 229.5 234.05 7.60 3.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Gold 3X Short Daily 37.15 37.69 34.85 37.69 2.37 6.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Franklin FTSE India UCITS 18.59 18.64 18.28 18.64 0.33 1.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Sust MSCI USA SRI 7.77 7.7 7.59 7.77 0.21 2.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor Green Bond DR C-EUR 54.33 54.19 54.04 54.33 0.15 0.28% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG WTI Oil Collateralized 7.51 7.42 7.17 7.51 0.46 6.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
VanEck Junior Gold Miners 32.1 - 32.08 33.42 1.35 4.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost EM 3x Leverage Daily 88.7 87.61 84.31 88.7 6.70 8.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers DAX UCITS DR 123.5 122.96 121.3 123.5 4.12 3.45% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers SP 500 UCITS 47.77 47.08 46.69 47.77 1.36 2.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS 3x Long USD Short EUR 80.6 80.76 79.6 81 0.33 0.41% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS 5x Long USD Short EUR 88.1 88.9 86.04 89.09 0.76 0.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Forward WTI Crude Oil 19.7 19.94 19.15 20 1.00 5.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core S&P 500 UCITS 284.1 282 276.65 284.1 8.51 3.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares FTSE MIB UCITS Acc 78.32 78.18 77.36 78.32 2.01 2.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Global Water UCITS 41.58 41.35 40.46 41.58 1.25 3.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 10.8 10.66 10.52 10.8 0.36 3.45% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 275.7 273.44 268.75 275.7 8.36 3.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Bloomberg Commodity 12.094 12.124 12.002 12.124 0.13 1.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Europe SmallCap 14.79 14.7 14.69 14.79 0.37 2.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 166.06 163.56 161.6 166.06 5.70 3.55% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 96.52 96.2 94.45 96.52 1.76 1.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Copper 3x Short Daily 59.24 59.5 59.24 62.56 4.76 8.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Silver 3X Short Daily 36.41 36.45 33.87 37.05 2.81 8.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core UK Gilts UCITS 16.47 16.46 16.39 16.49 0.06 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 155.34 154.9 153.34 155.34 3.92 2.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard EUR Corporate Bond 53.6 53.59 52.97 53.6 0.53 1.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Euro Corporates UCITS 225 224.5 224.5 225.1 1.43 0.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Gold Bullion Securities 138.9 138.4 138.4 141.46 2.75 1.98% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Edge S&P 500 Min Vol 54.14 53.89 52.99 54.14 1.33 2.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EURO STOXX Mid UCITS 56.96 56.48 56.48 56.96 1.22 2.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Australia UCITS 30.77 30.61 30.07 30.77 1.04 3.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 53.8 53.38 52.81 53.8 2.14 4.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 200.42 199.83 196.57 200.42 4.95 2.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 34.13 34.05 33.54 34.13 0.51 1.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Physical Gold P Certs 143.77 143.39 143.39 146.61 2.93 2.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 50.17 50.09 48.73 50.4 2.35 4.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 191.88 185.57 185.57 191.88 10.15 5.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 13.33 13.28 13.05 13.33 0.40 3.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares China Large Cap UCITS 105.19 104.95 103.43 105.19 2.17 2.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Europe UCITS Acc 51.03 50.76 50.15 51.03 1.27 2.55% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.43 31.3 30.98 31.43 0.75 2.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 123.6 123.34 121.92 123.6 2.98 2.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS World Water D-EUR 41.52 41.32 40.59 41.52 1.07 2.65% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 104.5 103.82 100 104.5 6.54 6.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Palladium 1X Short Daily 14.02 14.22 14.02 14.23 0.44 3.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x trackers II Eur Gov Bd 25 425.52 426.83 425.52 427.94 4.08 0.96% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Corporate Bond UCITS 112.79 112.58 111.6 112.8 0.57 0.51% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.38 35.36 35.19 35.38 0.39 1.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard FTSE Developed Europe 29.35 29.26 28.99 29.36 0.73 2.55% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.76 53.51 52.63 53.76 1.48 2.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 566.49 556 528.8 566.49 48.59 9.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 136.44 136.36 136.36 136.44 0.10 0.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx EUR High 16.95 - 16.93 17.04 0.09 0.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 78.85 78.23 77.21 78.85 2.24 2.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Edge MSCI World Min Vol 44.4 44.12 43.69 44.4 0.84 1.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.97 157.86 157.8 158.1 0.09 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares US Property Yield UCITS 23.34 23.09 22.16 23.34 1.57 7.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor Barclays Floating Rate FR 99.95 99.94 99.82 99.96 0.14 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 42.18 41.5 41.45 42.18 0.89 2.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 74.67 74.56 73.1 74.67 2.68 3.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.14 32.09 31.51 32.14 0.71 2.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Europe Equity Income 10.96 10.8 10.8 10.96 0.32 3.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 231.29 231.07 228.68 231.29 3.00 1.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Health Care S&P US Sector Source 418.46 416.45 410.95 418.46 7.15 1.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 110.72 110.18 108.54 110.72 4.06 3.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 36.74 36.1 36.1 36.74 1.27 3.58% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 297.86 295.47 285.15 297.86 16.83 5.99% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 153.84 153.75 152.41 153.84 1.17 0.77% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 21.81 21.59 20.73 21.81 1.38 6.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 273.31 268.41 268.41 273.31 5.72 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 75.11 74 73.29 75.11 1.63 2.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Palladium 2X Leverage Daily 342.01 336 329 342.01 20.39 6.34% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Wd Health Care 34.645 34.5 34.11 34.645 0.53 1.54% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 19.33 19.26 19.1 19.33 0.35 1.84% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 259.86 259.81 259.67 260.21 1.74 0.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 167.34 167.46 167.29 167.46 0.43 0.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 26.71 26.7 26.09 26.71 0.75 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 212.1 211.55 208.34 212.24 2.93 1.40% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 139.97 137.93 129.41 139.97 16.27 13.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 45.58 45 45 45.58 1.98 4.54% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 85.13 83.9 83.58 85.13 1.93 2.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.19 13.12 13.1 13.22 0.02 0.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard Eurozone Government Bond 26.66 26.69 26.66 26.72 0.12 0.45% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 194.08 190.56 189.78 194.08 6.58 3.51% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 127.57 127.74 124.76 128.3 4.79 3.90% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 1728.32 1701.71 1638.57 1728.32 85.32 5.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 45.47 45 44.59 45.54 1.15 2.59% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.76 99.88 99.71 99.88 0.08 0.08% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.385 4.36 4.36 4.394 0.01 0.27% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 17.7 17.71 17.66 17.77 0.02 0.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PowerShares Preferred Shares UCITS 17.464 17.36 17.3 17.464 0.23 1.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 163.38 161.96 161 163.38 1.82 1.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 178.42 177.7 174.96 178.42 5.50 3.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 40.22 40.18 39.69 40.22 0.71 1.80% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 201.69 200.25 197.72 201.69 4.99 2.54% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 20.95 20.89 20.89 20.95 0.56 2.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Floating Rate Euro Corporate 100.19 - 100.04 99.95 0.22 0.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 50.72 50.36 49.77 50.72 1.92 3.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 25.07 25.14 24.77 25.18 0.04 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 107.5 106.7 103.88 107.5 6.70 6.65% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 189.55 188.26 182.42 189.55 9.41 5.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 27.98 28.01 27.87 29.11 1.14 4.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 18.71 18.67 18.67 18.79 0.21 1.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 119.34 119.46 119.04 119.86 0.16 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Global Corporate Bond UCITS 90.65 90.92 90.1 90.92 0.45 0.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Global Infrastructure UCITS 25.99 25.86 25.43 25.99 0.64 2.52% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Italy Government Bond UCITS 165.42 165.6 165.38 165.73 0.08 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions MSCI World DR 68.76 68.39 67.15 68.76 1.56 2.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 167 163.89 157.26 167 17.50 11.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 33.91 33.47 33.25 33.91 0.80 2.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 22.25 22.21 21.86 22.25 0.58 2.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 42.532 42.28 41.584 42.532 1.32 3.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 54.39 54.27 53.9 54.39 0.88 1.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 59.62 59.26 58.33 59.62 1.52 2.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 193.11 193.32 193.11 194.13 1.84 0.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 10-15yr 190.2 - 190 190.5 0.80 0.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 186.29 186.23 186.23 186.49 0.26 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 107.22 106.22 105.31 107.22 2.86 2.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 10.23 10.31 10.23 10.5 0.33 3.23% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 60.37 59.67 59.67 60.37 1.47 2.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares European Property Yield UCITS 40.44 40.8 40.39 40.8 0.78 1.97% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 117.12 117.16 116.64 117.5 1.76 1.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 3.9 3.95 3.9 4.12 0.40 10.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 79.36 78.71 77.84 79.36 2.24 2.90% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 21.59 21.43 21.14 21.59 0.54 2.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 512.41 499.12 499.12 512.41 18.43 3.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 37.3 - 36 37.4 1.70 4.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.36 - 5.36 5.36 0.05 0.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 118.78 116.9 116.9 118.78 2.04 1.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 37.59 36.84 36.84 37.59 1.35 3.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 51.56 51.5 51.29 51.89 0.17 0.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 37.17 36.99 35.73 37.17 2.23 6.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 45.72 45.53 44.78 45.72 0.85 1.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 299.85 297.1 295.7 299.85 0.90 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 56.69 55.98 54.64 56.76 3.08 5.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 36.77 36.78 36.77 36.78 0.04 0.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 101.09 101.13 100.5 101.15 0.13 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 124.38 124.51 124.06 124.51 0.25 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 29.16 29 28.66 29.16 0.86 3.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 62.1 61.17 61.12 62.1 1.36 2.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG ETC BTP Futur -5X Daily Short Collat 16.67 16.7 16.63 16.77 0.03 0.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 191.6 190.5 190.5 191.6 0.90 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 12.07 11.95 11.85 12.07 0.25 2.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 21.43 21.39 21.23 21.43 0.47 2.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.2 34.06 33.61 34.2 1.15 3.48% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.615 49.575 49.5 49.62 0.08 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 35.31 35.13 34.585 35.31 0.68 1.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 125.7 125.08 122.78 125.7 4.62 3.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.53 143.6 143.51 143.65 0.04 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.08 173.14 172.95 173.17 0.11 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.8 - 161.8 161.9 0.10 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 133.18 131 131 133.18 3.07 2.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 40.89 40.79 40.565 40.89 0.28 0.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 269.37 268.49 264.38 269.37 6.65 2.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 38.55 38.48 37.84 38.7 1.15 3.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 111.42 111.5 110.74 111.52 0.70 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 39.5 38.91 38.91 39.5 1.04 2.70% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 38.88 38.9 38.15 38.9 1.01 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 27.98 27.66 27.5 28 0.68 2.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 34.21 34.09 33.95 34.24 0.11 0.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 88.29 88.17 86.56 88.32 1.35 1.55% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 223.84 223.5 223.5 224.17 0.65 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.62 4.59 4.59 4.62 0.01 0.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 336.1 332.61 332.61 336.1 3.82 1.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 160.28 159.66 159.66 160.28 0.52 0.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 54.89 54.04 52.01 54.89 4.87 9.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 12.23 12.33 12.23 12.51 0.52 4.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 240.77 240.2 240.09 241.28 1.35 0.56% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 224.78 225.9 224.71 225.9 1.29 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 82.71 82.02 82.01 82.71 2.15 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 44.91 44.88 44.72 44.91 0.41 0.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 262.29 262.31 262.01 263.71 1.85 0.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 151.53 147.71 145.93 151.53 8.14 5.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 30.59 - 30.59 30.59 1.14 3.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 49.7 47.68 47.68 52.59 3.31 6.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 69.03 67.76 67.76 69.03 1.42 2.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 57.02 56.19 55.84 57.02 1.68 3.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 188.74 188.15 185.82 188.74 2.05 1.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 14.67 14.71 14.62 14.75 0.15 1.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.39 139.12 138.43 139.39 1.36 0.99% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 93.75 93.72 93.51 93.75 0.08 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 20.52 20.24 20.14 20.52 0.45 2.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 337.51 337.32 332.82 338.29 3.45 1.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 14.6 14.61 14.25 14.61 0.61 4.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.12 30.09 30.04 30.14 0.09 0.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 246.47 244.03 242.98 246.47 2.87 1.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 74.1 73.94 72.67 74.1 1.94 2.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 56.53 56.19 54.58 56.53 2.31 4.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.46 111.49 111.46 111.53 0.06 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.05 137.19 137.05 137.21 0.17 0.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.44 124.47 124.43 124.51 0.05 0.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.01 153.97 153.93 154.04 0.01 0.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 81.64 - 81 81.64 0.65 0.80% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 225.06 211.14 211.14 225.06 18.98 9.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 221.05 219.79 215.74 221.05 4.81 2.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 29.13 29 27.82 29.13 1.33 4.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 20 19.32 19.32 20 1.01 5.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 226.33 224.87 223 226.33 4.68 2.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 16.72 16.65 16.4 16.72 0.59 3.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 23.63 23.55 23 23.68 1.11 4.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 35.08 34.44 34.44 35.08 1.06 3.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 26.02 25.93 25.66 26.02 0.41 1.60% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 257.61 257.53 256.72 258.28 1.46 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 82.43 82.25 81.27 82.43 1.24 1.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 242.56 240.7 235 242.56 8.73 3.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 13.58 13.38 13.38 13.58 0.23 1.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 102.46 101.66 101.62 102.46 1.00 0.99% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 25.23 25.14 25.14 25.23 0.37 1.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 51.81 50.75 50.75 51.81 1.93 3.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 32.335 32.195 32.06 32.335 0.25 0.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 119.48 119.55 118.99 119.55 1.02 0.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 70.74 69.69 69.69 70.74 1.85 2.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 4.87 4.95 4.87 5.23 0.59 12.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 219.96 219.98 219.69 220.1 0.22 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 159.02 158.94 158.36 159.17 1.48 0.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 39 38.27 38.17 39 1.00 2.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 19.81 19.44 19.43 19.81 0.60 3.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 47.15 46.85 46.48 47.15 1.09 2.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 124.87 124.35 123.44 124.87 2.25 1.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 52.57 52.19 51.15 52.57 2.52 5.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 167.88 166.98 161.77 170.42 9.33 5.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 20.415 20.025 20.025 20.415 0.38 1.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 20.45 20.46 20.4 20.52 0.06 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 22.1 22.15 21.5 22.15 0.60 2.79% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.11 - 117.11 117.2 0.05 0.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 72.24 71.5 69.15 72.24 3.81 5.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.9 95.63 94.42 95.9 0.77 0.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 12 11.84 11.55 12 0.69 6.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 86.52 86.42 86 86.52 0.71 0.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 190.37 190.35 190.26 190.65 0.47 0.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 84.22 84.26 82.92 84.26 1.13 1.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.83 10.88 10.82 10.94 0.09 0.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 409.23 409.49 400.97 410.53 11.34 2.85% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 246.93 247.12 246.91 247.21 0.51 0.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 308.59 308.3 308.3 309.03 0.89 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 274.58 - 274.48 274.92 0.37 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 241.15 241.09 241.09 241.21 0.08 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 240.7 240.75 240.57 241.2 1.48 0.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.92 114.91 114.84 114.92 0.11 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 20.61 20.55 20.5 20.61 0.16 0.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 21.64 21.59 21.53 21.7 0.04 0.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 50.17 49.84 49.84 50.17 0.21 0.41% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 53.6 - 53.46 53.65 0.25 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 10.83 10.64 10.64 10.83 0.20 1.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 18.86 18.81 18.81 18.86 0.48 2.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 13.048 12.982 12.982 13.048 0.05 0.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 42.52 42.6 42.52 42.81 0.27 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 158.72 158.84 157.9 159.05 0.24 0.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 240.65 241.68 240.65 242.04 1.81 0.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 143.39 143.45 143.1 143.47 0.18 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.18 - 168.09 168.28 0.15 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 279.4 280.76 279.19 280.76 1.23 0.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 247.72 247.64 247.41 247.72 0.14 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 186.76 186.89 186.76 186.93 0.66 0.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.4 31.42 31.4 31.45 0.06 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 45.42 45.5 45.17 45.5 0.17 0.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 22.59 22.24 22.23 22.59 0.70 3.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.91 96.01 95.17 96.01 1.02 1.07% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 211.59 211.52 211.47 211.78 0.04 0.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 90.87 90.75 89.57 90.87 0.61 0.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 117.08 117.17 116.89 118.99 2.96 2.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.84 14.8 14.7 14.84 0.10 0.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.1 41.28 41.1 41.52 0.86 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 40.73 39.52 39.52 40.73 1.85 4.76% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.14 110.79 109.98 111.14 1.33 1.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 85.36 - 84.55 85.46 0.40 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 57.18 56.51 56.47 57.18 1.03 1.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 64.93 63.99 63.99 64.93 1.88 2.98% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 81.27 80.99 80.2 81.27 1.08 1.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 23.45 23.48 23.11 23.48 0.82 3.60% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 19.06 18.94 18.94 19.06 0.17 0.90% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 42.1 41.83 39.93 42.1 3.99 10.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 31.41 31.3 31.3 31.41 0.01 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 27.32 27.14 27.14 27.32 0.17 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 10.97 10.98 10.9 10.98 0.03 0.27% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS Bloomberg��Barclays USD Emerging Markets Sovere 12.22 12.19 12.1 12.22 0.11 0.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS (USD) A-d 10.05 10.04 10.04 10.05 0.17 1.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.68 20.39 20.39 20.68 0.46 2.27% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 106.12 105.56 105.56 106.12 1.52 1.45% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 92.04 91.54 90.45 92.04 1.93 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 16 15.78 15.78 16 0.64 4.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc ( 33.16 33.3 32.79 33.34 0.46 1.41% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS 54.32 54.28 54.24 54.33 0.27 0.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Coffee 0.61 0.608 0.6 0.612 0.00 0.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost WTI Oil 8.629 8.565 8.245 8.629 0.57 7.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS WTI 2Mth 10.52 10.35 10.1 9.96 0.71 7.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Aluminium 2.074 2.077 2.043 2.077 0.03 1.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Lean Hogs 0.2306 0.2325 0.225 0.2325 0.00 1.01% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Petroleum 5.95 - 5.75 5.97 0.40 7.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Brent Oil 12.3 12.39 11.99 12.39 0.64 5.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Natural Gas 0.0125 0.0126 0.0124 0.0128 0.00 0.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITSo Cash 104.4 - 104.4 104.41 0.02 0.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Physical Gold 140.73 140.56 140.56 143.59 3.01 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS WTI Crude Oil 3.32 3.29 3.17 3.32 0.23 7.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi S&P 500 UCITS 52.28 51.93 50.87 52.28 1.61 3.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Lev Natural Gas 2.4985 2.54 2.4985 2.645 0.01 0.48% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Physical Silver 14.4 14.33 14.33 14.76 0.36 2.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE MIB 19.63 19.56 19.37 19.63 0.52 2.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Lev WTI Crude Oil 3.03 2.99 2.789 3.03 0.38 14.34% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core DAX UCITS 109.64 109.22 107.62 109.64 3.34 3.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Gold ETC 49.95 49.7 49.7 51.99 2.55 5.11% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS 3x Daily Long Sugar 3.276 3.294 3.15 3.389 0.22 7.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS 3x Daily Long Wheat 3.726 3.7 3.699 3.99 0.21 5.69% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Sugar ETC 1.32 1.327 1.247 1.35 0.06 4.50% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EURO STOXX UCITS 36.97 36.84 36.43 36.97 1.09 3.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS 3X Daily Long Coffee 1.685 1.6826 1.596 1.7 0.03 2.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.423 0.422 0.409 0.425 0.01 1.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Copper ETC 4 3.977 3.876 4.004 0.22 5.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Silver ETC 4.39 4.37 4.37 4.62 0.27 6.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 29.11 28.93 28.39 29.11 0.84 2.97% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Brent Oil 1 Month USD 16.22 16.15 15.49 16.22 1.04 6.85% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Brent Crude 12.75 12.69 11.66 12.75 1.53 13.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Digitalisation Acc 6.79 6.77 6.68 6.79 0.09 1.34% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.32 28.12 27.58 28.32 0.88 3.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 33.3 33.13 32.57 33.3 1.29 4.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Shortdax 3X Daily ETC 2.74 2.79 2.74 2.93 0.31 11.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Lev Petroleum DJ UBSCI 8 7.92 7.41 8 1.02 14.61% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Leveraged Platinum ETC 1.966 1.94 1.94 2.14 0.16 8.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.18 7.16 7.01 7.18 0.23 3.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EURO Dividend UCITS 17.21 17.15 16.86 17.21 0.66 3.99% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares FTSE MIB UCITS Dist 12.1 12.05 11.94 12.1 0.34 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Gold 3X Leverage Daily 31.46 31.19 31.19 33.5 2.33 7.41% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost S&P 500 3X Short Daily 1.36 1.4 1.36 1.47 0.13 9.56% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db Physical Gold Euro Hedged 111.01 110.54 110.54 113.42 2.56 2.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS EUR Daily Hedged Copper 4.878 4.851 4.814 4.878 0.14 2.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 14.04 13.96 13.72 14.04 0.31 2.26% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 30.64 30.46 30.14 30.64 0.71 2.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 11.22 11.18 11.04 11.22 0.23 2.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core MSCI World UCITS 54.46 54.16 53.3 54.46 1.45 2.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI World UCITS Dist 43 42.76 42.07 43 1.15 2.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 65.22 65.15 63.03 65.35 4.30 7.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
VanEck Vectors Gold Miners UK 29.64 29.56 29.55 30.8 1.38 4.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 76.38 75.94 74.68 76.38 2.94 4.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Brent Oil 3X Short Daily 0.381 0.385 0.38 0.43 0.08 22.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Silver 3X Leverage Daily 1.634 1.6088 1.6088 1.76 0.14 8.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 89.18 89.36 88.57 89.36 0.37 0.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Europe UCITS Dist 23.14 23.05 22.8 23.14 0.57 2.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares STOXX Europe 600 UCITS 37.41 37.27 36.84 37.41 0.97 2.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 0.2887 0.2944 0.2887 0.3068 0.01 4.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 37.77 37.66 37.22 37.77 1.08 2.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 78.45 77.92 76.52 78.45 2.46 3.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.18 - 5.18 5.19 0.04 0.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Solutions Ise Cyber Security Go 16.344 16.384 16.24 16.494 0.15 0.93% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 46.91 46.33 45 46.91 3.65 8.44% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 2.93 2.96 2.93 3.05 0.22 7.51% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 44.98 44.84 44.66 44.98 0.25 0.56% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 34.5 34.3 33.78 34.5 1.30 3.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 70.17 69.77 68.6 70.17 1.95 2.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 2.98 3.03 2.98 3.19 0.40 13.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 58.76 58.46 57.48 58.76 1.66 2.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 8.71 8.67 8.35 8.71 0.50 6.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 2.17 2.174 2.1 2.188 0.13 6.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Automation & Robotics Acc 7.795 7.765 7.644 7.795 0.20 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 37.86 37.72 37.13 37.86 0.71 1.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Global Clean Energy UCITS 6.47 6.45 6.349 6.476 0.19 3.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Healthcare Innovation Acc 6.584 6.569 6.491 6.584 0.08 1.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG ISSUER ZT GAS X7 SHORT 18Jun21 0.507 0.479 0.426 0.514 0.01 1.97% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Digital Security UCITS Acc 5.04 - 4.97 5.04 0.06 1.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 13.86 13.8 13.45 13.86 0.80 6.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.0038 0.004 0.0038 0.0042 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 1.15 1.149 1.105 1.15 0.08 7.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 20.34 20.23 19.8 20.34 0.75 3.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.43 48.24 47.82 48.43 0.77 1.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 55.35 55.12 54.33 55.35 1.38 2.56% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 15.13 15.02 14.55 15.16 1.06 7.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 2.52 2.56 2.52 2.63 0.18 7.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.45 24.25 23.53 24.48 1.61 7.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 26.66 26.63 26.14 26.66 0.75 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 5.602 5.56 5.449 5.602 0.30 5.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 80 79.7 78.31 80 2.08 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 17.96 18.28 17.96 20.5 4.84 26.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 9.84 9.81 9.68 9.84 0.22 2.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.16 3.128 3.042 3.16 0.12 3.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Commodity Securities Brent Crude 16 15.92 15.3 16 1.05 7.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI World Value Factor UCITS 25.6 25.43 24.81 25.6 0.96 3.90% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 14.65 14.72 14.65 14.87 0.43 2.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.058 4.037 3.963 4.058 0.12 3.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 132.96 132.87 132.21 133.05 1.11 0.84% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 35.28 35.13 34.62 35.28 1.30 3.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Core Euro Government Bond UCITS 129.97 130.04 129.97 130.29 0.28 0.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 48.53 48.42 47.62 48.53 1.37 2.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.14 10.1 10.01 9.98 0.28 2.84% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 2.75 2.79 2.75 2.88 0.24 8.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
2.79 2.76 2.53 2.79 0.50 21.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 2.43 2.445 2.43 2.532 0.17 6.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.84 34.67 34.02 34.84 1.04 3.08% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 11.63 11.69 11.63 11.87 0.47 4.04% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 3.21 3.26 3.21 3.37 0.28 8.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collateralized 27.2 26.95 26.11 27.2 1.65 6.46% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 10.32 10.39 10.32 10.55 0.32 3.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 99.2 98.97 98.18 99.2 1.25 1.28% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 6.99 7.02 6.98 7.2 0.26 3.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 2.4615 2.484 2.4615 2.535 0.15 5.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.03 21 20.3 21.05 1.03 5.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 21.26 20.96 20.47 21.26 1.63 8.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 30.39 30.43 30.29 30.8 0.28 0.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.3 11.27 11.26 11.34 0.06 0.53% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.874 0.884 0.874 0.9154 0.05 6.28% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 15.9 15.83 15.53 15.9 0.44 2.85% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 3.02 3.1 3.02 3.289 0.02 0.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 3.88 3.77 3.54 3.88 0.62 19.02% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 25.82 25.61 25.32 25.82 0.59 2.34% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 250.7 250.64 250.63 250.89 0.20 0.08% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 4.35 4.32 4.2 4.35 0.19 4.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 11.67 11.63 11.38 11.67 0.38 3.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 29.41 29.04 27.93 29.48 2.05 7.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.64 13.62 13.59 13.66 0.05 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 19.61 - 19.4 19.61 0.04 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:30
ETFS Silver 14.35 14 14 14.75 0.45 3.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Soybeans 13.64 13.65 13.61 13.75 0.02 0.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS All Commodities 5.878 5.87 5.859 5.878 0.01 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Leveraged Wheat 13.56 14.24 13.56 14.24 0.64 4.72% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR MSCI Europe UCITS 200.6 199.88 198.54 201.05 4.18 2.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Long NOK Short EUR 38.87 38.77 38.65 38.87 0.45 1.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Physical PM Basket 113.5 112.12 112.12 113.5 1.00 0.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Franklin FTSE China UCITS 26.8 26.59 26.45 26.8 0.36 1.36% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares MSCI Taiwan UCITS 45.02 45.06 44.42 45.06 1.47 3.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS 5x Long GBP Short EUR 18.6 17.59 17.59 18.6 0.99 5.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 198.46 196.62 196.62 198.46 1.01 0.51% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Boost Bund 30Y 3X Short Daily 40.6 40.17 40 40.6 1.34 3.41% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Xtrackers II US Treasuries 1D 211.98 - 211.98 211.98 4.56 2.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 57.1 57 55.69 57.4 3.41 6.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 103 104.09 101.43 104.09 2.50 2.49% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares Asia Property Yield UCITS 21.7 21.45 21.45 21.7 0.72 3.43% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares MSCI World Size Factor UCITS 29.76 29.27 29.27 29.76 0.56 1.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 45.02 45.01 44.2 45.14 1.43 3.28% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 73.44 - 72.33 73.44 1.44 2.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 201.82 201.41 192.2 201.82 11.82 6.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 39.39 38.6 38.6 39.39 1.26 3.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 191.52 189.67 189.67 191.52 2.43 1.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 215.63 213.1 212.8 215.63 3.67 1.73% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.7 - 10.7 10.7 0.10 0.94% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 43.31 43.29 42.94 43.31 0.94 2.22% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS 21.84 - 21.84 21.84 0.01 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 79.97 - 79.97 79.97 0.13 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS 20.23 19.97 19.95 20.23 0.42 2.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 186.76 186.93 186.76 186.93 0.66 0.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 152.77 152.53 152.53 152.94 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Copper 20.66 20.62 20.36 20.66 0.48 2.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Nickel 10.92 10.87 10.79 10.92 0.14 1.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS MSCI UK A-acc 23.88 23.72 23.68 23.88 0.71 3.06% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR S&P 500 UCITS 283.29 282.22 277.26 283.29 8.01 2.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Source S&P 500 UCITS 521.19 519.31 509.29 521.19 14.96 2.96% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS 3x Daily Long Nickel 18.5 18.144 17.72 18.5 0.82 4.64% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 50.69 50.6 49.72 50.69 1.27 2.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Leveraged Aluminium ETC 1.345 1.335 1.31 1.345 0.04 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Boost Copper 3x Leverage Daily 7.42 7.49 7.14 7.5 0.43 6.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db Physical Silver Euro Hedged 108.63 109.07 108.43 110.84 2.37 2.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 52.58 52.34 51.55 52.58 1.37 2.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 20.68 20.5 20.39 20.68 0.29 1.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 87.15 86.72 86.23 87.15 1.39 1.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 127.65 127.63 126.33 127.65 2.01 1.60% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Boost Natural Gas 3x Short Daily 18.2 17.37 16.81 18.2 0.01 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 46.78 46.59 46.17 46.78 0.38 0.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 118.14 118.38 116.2 118.38 3.08 2.68% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 126.33 126.29 126 126.37 0.06 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 108 - 105.71 108 2.94 2.80% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.75 96.8 95 96.8 2.66 2.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 10.54 10.49 10.21 10.54 0.62 6.25% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 58.19 57.68 57.68 58.19 1.32 2.32% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 28.34 - 28.14 28.34 0.19 0.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR Thomson Reuters Global Convert 35.44 35.33 34.98 35.44 0.32 0.91% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 34.41 34.11 32.62 34.41 2.35 7.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 34.83 34.64 33.54 34.83 2.09 6.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 65.89 - 65.86 66.02 0.09 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 21.6 20.9 20.89 21.6 1.28 6.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.53 143.59 143.47 143.61 0.04 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 150.43 150.64 149.95 152.65 3.73 2.48% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 20.93 20.7 20.45 20.93 0.45 2.20% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 10.6 10.49 10.39 10.6 0.09 0.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 138.22 137.67 135.32 138.22 3.20 2.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 55.57 55.15 55 55.57 0.58 1.05% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 6.1 6.15 5.92 6.77 0.48 7.87% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 21.09 21.1 21.07 21.1 0.07 0.33% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 19.22 19.31 19.22 19.31 0.03 0.16% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 53.31 53.18 52.94 53.31 0.44 0.83% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 52.67 52.94 52.67 52.94 0.30 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 10.84 10.79 10.65 10.92 0.04 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 8.79 8.64 8.64 8.79 0.05 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 80.01 80.17 79.2 80.33 0.78 0.98% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 51 50.95 50.68 51 0.24 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 341.58 341.07 335.47 341.58 6.03 1.80% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 9.368 9.407 9.32 9.407 0.08 0.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 61.46 61.49 60.96 61.55 0.18 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 7.43 7.46 7.3 7.46 0.26 3.63% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 25.87 25.52 25.41 25.87 0.66 2.62% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Corn 0.547 0.545 0.544 0.547 0.00 0.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Sugar 5.49 5.59 5.46 5.59 0.09 1.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.3 11.23 11.23 11.45 0.01 0.09% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS 5x Short USD Long EUR 7.62 7.5 7.5 7.79 0.01 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS EUR Daily Hedged Gold 7.32 7.428 7.282 7.487 0.16 2.17% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 3.87 3.9 3.87 4.05 0.34 8.79% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7594 0.7533 0.7318 0.7661 0.02 3.28% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 15.1 15.07 15.07 15.37 0.65 4.30% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 9.52 - 9.36 9.52 0.26 2.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 10.27 10.29 10.24 10.46 0.23 2.24% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 17.93 18.09 17.93 18.23 0.57 3.18% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 48.66 48.39 47.12 48.66 2.36 5.10% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.94 9.84 9.75 9.94 0.23 2.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 26.2 26.05 25.74 26.2 0.45 1.75% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 6.6 6.57 6.48 6.6 0.09 1.38% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.3 24.26 23.82 24.3 0.69 2.92% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 48.87 48.78 48.02 48.87 1.37 2.88% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 15.37 15.36 15.07 15.37 0.65 4.42% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 0.07 - 0.07 0.08 0.02 28.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 15 - 14.74 15 0.39 2.67% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
ETFS Short Silver 12.9 12.82 12.44 12.9 0.45 3.61% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db Physical Silver 146.24 148.02 146.24 148.25 5.90 4.03% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Leveraged Nickel 49.78 49.95 49.62 50.3 0.44 0.89% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI EMU Dist 4.782 4.761 4.732 4.782 0.12 2.51% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor BTP Daily Short 38.19 38.2 38.19 38.25 0.04 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Long CHF Short EUR 56.36 - 56.36 56.36 0.72 1.28% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Short USD Long EUR 34.15 34.1 34.04 34.25 0.16 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Vanguard FTSE Japan USD 26.79 - 26.79 26.79 0.09 0.34% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi MSCI Brazil UCITS 35.14 33.97 33.93 35.14 2.26 6.87% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares Nikkei 225 UCITS 177.9 176.52 176.22 177.9 2.57 1.47% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Franklin FTSE Korea UCITS 25.16 24.86 24.86 25.16 0.86 3.54% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Canada UCITS 110.98 109.9 108.94 111.05 2.97 2.75% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares UK Dividend UCITS 7.13 7.11 6.97 7.14 0.32 4.70% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db Brent Crude Oil Booster 44.3 44.2 43 44.4 2.40 5.73% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS 3x Daily Short Nickel 2.87 2.95 2.865 2.96 0.11 3.73% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS 5x Short GBP Long EUR 31.2 31.4 31.2 31.4 1.80 5.77% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
WisdomTree EM Equity Income 12.2 12.05 12.02 12.2 0.29 2.43% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
WisdomTree India Quality Acc 14.16 14.034 14.034 14.164 0.12 0.87% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
x-trackers Swiss Large DR 1D 99.41 99.3 99.09 99.62 0.88 0.89% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor Robotics & AI UCITS Acc 22.63 22.39 22.27 22.63 0.42 1.89% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS EUR Daily Hedged Soybeans 5.7 5.73 5.7 5.74 0.05 0.88% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 22.11 - 21.3 22.11 1.43 6.91% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
19.72 19.7 19.6 19.8 0.38 1.96% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 349.54 - 349.54 349.54 0.28 0.08% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Vanguard USD EM Government Bond 44.9 44.95 44.5 45.04 0.25 0.56% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
WisdomTree Eurozone Quality Div 17.99 17.93 17.8 18 0.28 1.58% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db Physical Platinum Euro Hedged 50.39 50.56 50.39 52.32 1.61 3.20% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 22.57 22.55 22.25 22.61 0.59 2.68% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 4.473 4.468 4.468 4.473 0.10 2.36% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI North America UCITS 52.7 51.9 51.88 52.7 0.90 1.74% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS 10.47 10.62 10.38 10.62 0.09 0.86% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 200.41 202.79 192.34 202.79 11.66 6.18% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 312.5 310.93 310.93 312.5 6.37 2.08% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 102.71 102.5 102.44 102.71 0.45 0.44% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 42.37 42.23 42.06 42.37 0.67 1.61% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 17.12 - 17.12 17.12 0.58 3.51% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 18.48 18.13 18.13 18.48 0.51 2.84% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 60.87 60.7 59.51 61 1.60 2.70% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 149.18 146.68 146.68 149.18 5.28 3.67% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.51 - 99.49 99.61 0.04 0.04% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 12.41 11.83 11.83 12.41 0.65 5.53% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 35.81 35.73 35.2 35.81 0.75 2.14% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 35.34 35.39 34.47 35.48 1.14 3.33% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 24.6 24.45 24.43 24.75 0.10 0.41% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 25.84 25.82 25.82 25.84 0.59 2.34% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 16.9 - 16.9 16.9 0.07 0.41% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 89.53 89.23 89.03 89.53 0.39 0.44% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 53.54 53.55 52.81 53.82 1.42 2.72% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 53.83 53.27 53.18 53.83 1.17 2.22% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 33 32.45 31 33.03 0.70 2.12% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 261.95 259.85 255.75 262.75 14.75 5.97% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 22.28 22.05 22.05 22.34 0.33 1.50% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 234.36 234.45 234.36 234.72 0.55 0.23% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 39.5 39.4 38.98 39.53 0.59 1.52% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 219.96 219.95 219.34 220.08 0.22 0.10% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 43.65 43.43 43.36 43.8 0.85 1.99% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 105.84 105.88 104.98 106.08 1.76 1.69% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 121.32 121.33 120.11 121.6 0.55 0.46% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 318 318.94 315.46 318.94 2.04 0.65% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 24.57 24.61 23.86 24.61 1.09 4.64% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 8.71 8.61 8.61 8.71 0.05 0.58% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 8.2 8.05 8.05 8.2 0.12 1.49% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 42.76 - 42.76 42.76 2.01 4.93% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 44.22 44.5 44.22 44.5 0.36 0.81% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 149.59 149.72 149.49 149.83 0.56 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 322.65 319.05 319.05 323.84 4.43 1.39% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 72.75 70.93 70.72 72.75 2.31 3.28% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 66.84 66.62 65.22 66.84 2.44 3.79% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 18.39 18.37 18.3 18.41 0.12 0.66% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.78 10.76 10.76 10.78 0.06 0.56% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Wheat 0.5369 0.5424 0.5369 0.5482 0.01 1.66% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Energy 1.801 1.775 1.775 1.81 0.05 3.03% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Agriculture 3.12 3.14 3.12 3.14 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS Leveraged Corn ETC 0.828 0.825 0.82 0.83 0.01 0.73% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Boost BTP 10Y 5x Short Daily 14.96 14.92 14.78 15.11 0.05 0.34% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.04 37.09 36.6 37.09 1.38 3.87% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Europe Quality DE 6.96 6.91 6.89 6.96 0.11 1.61% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Europe Momentum UK 7.21 7.23 7.2 7.23 0.01 0.14% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.59 9.62 9.57 9.67 0.06 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares MSCI Europe Value Factor 5.373 5.359 5.264 5.374 0.18 3.47% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.05 5.02 4.98 5.05 0.10 2.02% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.1625 5.1575 5.14 5.1725 0.03 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 2.99 2.98 2.83 3 0.18 6.41% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 11.12 11.24 11 11.24 0.25 2.30% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 20.14 20 19.9 20.14 0.32 1.61% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
110.37 110.53 110 110.53 0.39 0.35% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.29 - 5.28 5.29 0.01 0.19% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 9.91 9.89 9.71 9.91 0.14 1.43% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 51.38 51.2 51.12 51.39 0.35 0.69% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 0.0085 - 0.0084 0.0093 0.00 11.76% 2020/06/05 Ժամանակը 19:30
iShares Sust MSCI EM SRI 5.5 - 5.5 5.5 0.21 3.97% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
HSBC MSCI Indonesia UCITS 60.28 60.4 60.28 60.4 1.20 2.03% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
ETFS 3x Long GBP Short EUR 35.41 35.05 35.05 35.41 1.01 2.94% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
ETFS 3x Short GBP Long EUR 26.64 27.47 26.64 27.47 0.72 2.70% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 98.89 98.62 98.6 99.06 1.58 1.62% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 409 404.65 404.65 409 7.85 1.96% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
db Energy Booster Euro Hedged 25.4 25.09 25.09 25.4 2.60 11.40% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Ind. S&P US Sel Sector Source 341.59 338.66 330.1 342.45 16.76 5.16% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 275.1 273.6 267.5 275.1 18.05 7.02% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 344.85 - 344.85 344.85 9.55 2.85% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 52.94 52.23 51.75 52.94 1.80 3.52% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
db Physical Palladium Euro Hedged 121.31 120.29 119 121.31 4.66 3.99% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
UBS MSCI USA Socially Responsible 116.46 114.65 114.65 116.46 2.52 2.21% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 14.154 14 14 14.154 0.94 7.11% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2096.9 2086 2019.86 2096.9 85.90 4.27% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS 20.93 - 20.93 20.93 0.39 1.90% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
ETFS Short Copper 28.2 28.16 28.16 28.2 0.82 2.91% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
ETFS Industrial Metals 8.92 8.9 8.84 8.92 0.11 1.25% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
SPDR MSCI EM Asia UCITS 58.99 58.69 58.1 59.03 1.45 2.52% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
db x-trackers Russell Midcap 22.61 22.12 22.07 22.61 0.63 2.87% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 26.6 26.8 26.32 26.82 0.51 1.95% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 8.91 8.82 8.78 8.91 0.21 2.41% 2020/06/05 Ժամանակը 19:01