TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Brazil
Brazil

brl/usd

0.193
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 16:46:15
0 (11.79%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (18.84%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (25.54%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

205
Live Գնահատել
7 (3.41%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 10:01:28
29 (16.48%)
Փոխել / 3 ամիս
58 (39.46%)
Փոխել / 6 ամիս
84 (69.42%)
Տարեկան տատանումները

Tag Along

15,210
Live Գնահատել
36 (0.24%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 22:30:58
2,131 (12.29%)
Փոխել / 3 ամիս
2,821 (15.64%)
Փոխել / 6 ամիս
811 (5.06%)
Տարեկան տատանումները

Brazil

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
It Now IDIV 56.09 55.83 55.3 56.1 0.20 0.36% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now IGCT 40.96 41 40.81 41.05 0.33 0.81% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now IMAT 33.08 33.29 32.67 33.29 0.28 0.85% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
BB SP Dividendos 77.04 77.28 76.64 77.54 0.03 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
Ishares Ibovespa 90.16 89.68 89.17 90.16 0.57 0.64% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now SP500 TRN 167.55 166.77 166.64 168.49 0.86 0.52% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now PIBB IBrX-50 157.85 156.83 155.6 157.85 1.07 0.68% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 105.91 105.4 104.34 106.36 0.71 0.67% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
Fundo de Invest Ishares SP 500 171.39 170.84 170.5 172.65 0.32 0.19% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now Ibovespa Fundo De Indice 94.09 93.53 92.98 94.09 0.58 0.62% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now Small Cap Fundo de indice 55.08 55.04 54.19 55.17 0.44 0.81% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 93.58 92.97 92.61 93.58 0.50 0.54% 2020/06/04 Ժամանակը 22:30
It Now IFNC 95.1 94.8 94.66 95.1 0.03 0.03% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
CAIXA Ibovespa 91.5 91.4 91.1 91.5 0.14 0.15% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
It Now ISE 35.1 35.22 35.1 35.31 0.06 0.17% 2020/06/04 Ժամանակը 21:30
iShares IBrX Brasil 77.4 77.2 77.18 77.6 0.02 0.03% 2020/06/04 Ժամանակը 21:30
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 97.62 97.65 97.62 97.82 0.51 0.52% 2020/06/04 Ժամանակը 21:01
XP MALLS FDO INV IMOB FII 87.91 - 87.91 88.08 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 92.67 - 92.67 92.79 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia 78.61 - 78.61 79.59 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
Fdo Inv Imob VBI Logístico 121.99 - 121.98 121.99 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
Fundo de FI Imobiliario Kinea FII 98 - 97.96 98 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Inve 2.43 - 2.37 2.43 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 1:00
FI Imobiliario - Ourinvest Fundo de Fundos 94.79 - 94.79 94.79 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 0:30
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Im 81.01 - 81.01 81.01 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 0:30
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund ETF 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% 2020/01/21 Ժամանակը 16:34
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
Votorantim Securities Master FII-FII 85.1 - 85.1 85.1 0.00 0.00% 2019/12/14 Ժամանակը 0:31
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 Ժամանակը 10:01