TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Sweden
Sweden

sek/usd

0.1089
Live Գնահատել
0 (0.18%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 02:14:14
0 (2.93%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (3.42%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (2.83%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

373
Live Գնահատել
4 (1.07%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 10:01:32
4 (1.08%)
Փոխել / 3 ամիս
41 (12.35%)
Փոխել / 6 ամիս
83 (28.62%)
Տարեկան տատանումները

OMX Stockholm

1,733
Live Գնահատել
17 (0.97%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:01:23
75 (4.54%)
Փոխել / 3 ամիս
84 (5.10%)
Փոխել / 6 ամիս
249 (16.79%)
Տարեկան տատանումները

Sweden

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AstraZeneca 995.7 1.29T 997.5 1002 997.5 5.70 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T - 346.5 346.5 0.00 0.00% 2019/12/06 Ժամանակը 0:00
Hufvudstaden A 129.7 936.45B 130 129.7 130.3 2.30 1.81% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Hufvudstaden C 4540 936.45B - 4540 4540 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 680 934.74B - 680 685 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Statoil 143 477.49B - 141 143 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Atlas Copco A 384.5 467.73B 380.4 380.4 384.5 8.30 2.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
ABB 200.1 428.43B 200.3 198.9 200.3 2.70 1.37% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Atlas Copco B 345.9 420.01B 341.5 341.5 345.9 6.10 1.80% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Investor B 525.4 401.07B 520.6 518.8 525.4 9.40 1.82% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Investor A 519 401.07B 515 513.5 519 9.50 1.86% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Volvo A 152.4 310.22B 150.4 150.4 152.4 5.00 3.39% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Ericsson A 96.9 294.48B 97.5 96.8 97.5 0.20 0.21% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Nordea Bank 70.4 285.17B 70.74 70.4 70.74 0.63 0.90% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
H&M B 166.6 277.39B 162 161.8 166.6 10.00 6.39% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Klovern AB Pref 301.5 254.83B - 301.5 307 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Nokia Oyj 40.7 227.67B 40.52 40.45 40.7 1.05 2.65% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Telenor 155.95 226.83B - 155.6 155.95 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
ASSA ABLOY B 203.3 226.60B 200.5 200.5 203.3 6.20 3.15% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Essity A 318 223.34B - 315 318 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Essity B 317.5 222.99B - 315.6 317.9 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Sandvik AB 174.25 218.08B 171.65 171.25 174.25 4.00 2.35% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
DnB 124.5 196.27B - 120.8 124.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Svenska Handelsbanken B 98 195.23B 98.8 98 98.8 0.30 0.31% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Hexagon B 548.4 189.46B 540.2 539.2 548.4 9.20 1.71% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
SEB C 90.4 188.83B 91.2 90.4 91.2 0.70 0.78% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
SEB A 87.02 188.83B 87.66 86.98 87.66 1.02 1.19% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Swedbank A 130.54 146.03B 129.96 129.1 130.54 2.36 1.84% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
EQT AB 136.4 125.38B - 133.75 136.4 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Epiroc A 98.12 118.03B - 100.5 98.12 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Epiroc B 96.82 116.47B - 96.82 99.52 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Swedish Match 666.2 107.46B 666 659.6 666.2 0.80 0.12% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
NIBE Industrier B 212.2 106.90B 211.8 211.8 213.5 3.50 1.65% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Stora Enso A 137 106.78B 136.2 135.6 137 1.00 0.74% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Stora Enso R 118.7 106.78B 117.8 117.8 118.7 0.15 0.13% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Corem Property 310 106.39B - 306 310 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:19
Investment Latour 181.7 104.82B 179.4 179 181.7 4.70 2.66% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Industrivarden A 229.8 99.62B 228.2 227.2 229.8 4.40 1.95% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Industrivarden C 229.4 99.62B 227.8 226.9 229.4 4.50 2.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:08
Orkla 94.46 96.43B - 94.46 94.46 0.00 0.00% 2020/04/28 Ժամանակը 15:20