TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Saudi Arabia
Saudi Arabia

sar/usd

0.2664
Live Գնահատել
0 (0.04%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 13:47:06
0 (0.08%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.11%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.11%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

153
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
28 May 2020
Ժամանակը 11:01:29
12 (8.51%)
Փոխել / 3 ամիս
23 (17.69%)
Փոխել / 6 ամիս
39 (34.21%)
Տարեկան տատանումները

Tadawul All Share

984
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
22 May 2020
Ժամանակը 18:01:15
984 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
984 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
984 (0.00%)
Տարեկան տատանումները

Saudi Arabia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Saudi Aramco 31.65 6.19T - 31.5 31.65 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
SABIC 83 249.00B - 82.2 83 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
STC 100 200.00B - 100 99.4 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Al Rajhi 56.2 140.50B - 56.2 56.6 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
National Com Bnk 37.15 111.12B - 36.75 37.15 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Saudi Electric. 16.9 70.42B - 16.9 16.92 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
RIBL 16.4 49.20B - 16.4 16.44 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Almarai 49.05 48.52B - 49.05 49.75 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
samba 23.56 47.12B - 23.32 23.56 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
SABB 22.9 47.05B - 22.9 23.42 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
MAADEN 33.55 41.29B - 33.55 34.4 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
BSFR 29.75 35.68B - 29.75 29.75 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 14:09
SAFCO 75.5 31.46B - 75 75.5 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
ARNB 19.76 29.64B - 19.2 19.76 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Alinma 14.68 29.36B - 14.68 14.68 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
YANSAB 49.9 28.07B - 49.9 50.7 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Kingdom 6.45 23.90B - 6.45 6.46 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Alawwal Bank 19.58 22.38B - 19.58 19.58 0.00 0.00% 2019/06/15 Ժամանակը 0:00
Savola Group 41 21.89B - 40 41 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Jabal Omar 23.08 21.45B - 23 23.08 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Dr Sulaiman 61.2 20.93B - 60.5 61.2 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Etihad Etisalat 25.9 19.94B - 25.9 26.3 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Jarir 135.8 16.30B - 135.8 138 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
ALBILAD 21.72 16.29B - 21.72 21.8 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Bupa Arabia 113 13.56B - 112.4 113 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Bahri 34.05 13.41B - 33.8 34.05 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Saudi Kayan 8.3 12.45B - 8.3 8.47 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Petro Rabigh 13.5 11.83B - 13.48 13.5 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Arabian Centres 24.04 11.57B - 24.04 24.06 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Petrochem 22.6 10.85B - 22.6 22.94 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Sipchem 14.4 10.56B - 14.4 14.46 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Advanced 48.45 10.49B - 48.45 48.85 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
A.Othaim Market 114.4 10.30B - 114.4 114.4 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
MCDC 55.9 9.21B - 55.7 55.9 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
BJAZ 11.22 9.20B - 11.18 11.22 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
SIIG 19.5 8.78B - 19.26 19.5 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
saib 13 8.78B - 13 13 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 14:09
Tawuniya 70 8.75B - 68.5 70 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Mouwasat 84.6 8.46B - 83.2 84.6 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09
Dar Al Arkan 6.84 7.39B - 6.8 6.84 0.00 0.00% 2020/05/21 Ժամանակը 17:09