TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

21,433
Live Գնահատել
22 (0.1%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 20:31:11
2,345 (9.86%)
Փոխել / 3 ամիս
3,774 (14.97%)
Փոխել / 6 ամիս
697 (3.15%)
Տարեկան տատանումները

Italy

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Banca Carige RSP 50.5 38.14T - 50.5 50.5 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Microsoft 163.84 1.24T - 163.84 167.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Apple 265.65 1.16T - 265.65 268.55 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Amazon.com 2217 1.10T - 2217 2236.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Alphabet A 1217 831.24B - 1217 1242.4 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:41
Alphabet C 1228.2 831.24B - 1227 1240 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Facebook 187.18 530.88B - 187.18 195 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Nestle 90.28 277.51B - 90.28 90.28 0.00 0.00% 2019/06/28 Ժամանակը 0:00
Intel 54.92 232.97B - 54.92 57.41 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Louis Vuitton 389.9 197.03B 389.6 389.6 390.2 3.50 0.90% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Novartis 79.2 176.18B - 79.2 79.2 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 21:17
Netflix 383.7 167.49B - 377.05 383.7 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
NVIDIA 270.9 164.83B - 270.9 275.1 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
L'Oreal 269.1 149.63B 271.1 269.1 271.1 3.90 1.47% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
SAP 118.8 142.59B 119.86 118.8 119.86 0.08 0.07% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Tesla 757.8 131.53B - 757.8 795.9 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Unilever NV 47.1 124.09B 47.83 47.1 47.83 0.19 0.40% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
ASML Holding 276.95 113.62B - 276.95 277.85 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Sanofi 88.5 111.62B 88.48 88.48 88.57 0.30 0.34% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Italiaonline RSP 890 102.14B - 890 890 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Gilead 76.39 94.12B - 76.39 79.21 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:41
Total 36.12 93.35B 36.28 36.12 36.84 0.33 0.91% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Anheuser Busch Inbev 41.79 82.06B - 41.79 43.62 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Starbucks 71.42 80.64B - 71.3 71.42 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
Enel 7.536 76.82B 7.463 7.463 7.587 0.03 0.43% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Deutsche Telekom AG 14.95 71.22B 15.12 14.95 15.14 0.14 0.94% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Volkswagen VZO 127.92 63.95B - 127.92 131.64 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Kering 503.9 63.58B 504.6 500.5 504.6 0.10 0.02% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Bayer 63.17 62.39B 63.24 63.17 64.25 1.95 3.09% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Iberdrola 9.19 57.95B - 9.19 9.19 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
AMD 49 56.36B - 49 49.65 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Essilor International 112 49.36B - 112 113.8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Micron 43.63 48.77B - 43.63 46.96 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Safran 98.08 46.97B 96.94 95.36 98.08 0.24 0.25% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Airbus Group 57.98 45.28B - 57.98 60.07 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
BNP Paribas 36.74 45.18B 35.48 35.48 36.74 0.72 2.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Saipem 43 42.84B - 43 43 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Vinci 74.36 41.44B - 74.36 74.98 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Adidas 209.5 41.03B - 209.5 210.8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Danone 62.72 40.68B 63 62.72 63 0.10 0.16% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44