TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Germany
Germany

Midcap

8,432
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:31:12
301 (3.70%)
Փոխել / 3 ամիս
797 (8.63%)
Փոխել / 6 ամիս
73 (0.86%)
Տարեկան տատանումները

Germany

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Banca Carige 0.001 38.14T - 0.001 0.001 0.00 0.00% 2019/11/03 Ժամանակը 0:00
Banca Carige 0.002 38.14T - 0.002 0.002 0.00 0.00% 2019/11/03 Ժամանակը 0:00
Apple 289 1.27T - 285.7 289 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 21:07
Apple 292.85 1.27T - 292.85 292.85 3.25 1.12% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Microsoft 163.94 1.26T - 163.94 163.94 1.56 0.96% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Microsoft 164.34 1.26T - 164.34 164.34 1.10 0.67% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Microsoft 163.1 1.24T - 163.1 163.34 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Microsoft 163 1.24T - 163 163 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Microsoft 163 1.24T - 163 163 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Microsoft 162.74 1.24T - 162.74 162.74 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Apple 265.45 1.16T - 265.45 265.45 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Apple 265.55 1.16T - 265.55 265.55 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Apple 265.8 1.16T - 265.65 265.8 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Apple 265.85 1.16T - 265.85 265.85 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Amazon.com 2184 1.10T - 2184 2184 9.00 0.41% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Amazon.com 2198 1.10T - 2198 2198 18.00 0.83% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Amazon.com 2183.5 1.10T - 2183.5 2183.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Amazon.com 2210.5 1.10T - 2210.5 2210.5 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Amazon.com 2210 1.10T - 2210 2210 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Amazon.com 2217 1.10T - 2217 2217.5 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Alphabet Inc C 1251 831.24B - 1234.8 1251 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:23
Alphabet Inc C 1249.6 831.24B - 1249.6 1249.6 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Alphabet A 1216 831.24B - 1216 1216 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet A 1241.4 831.24B - 1241.4 1241.4 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Alphabet Inc C 1217.4 831.24B - 1217.4 1218.6 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Alphabet Inc C 1214.8 831.24B - 1214.8 1214.8 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet Inc C 1217 831.24B - 1217 1217 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet Inc C 1217.8 831.24B - 1217.8 1217.8 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet A 1215.2 831.24B - 1215.2 1216.4 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Alphabet A 1214 831.24B - 1214 1214 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet A 1217.4 831.24B - 1217.4 1217.4 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Alphabet A 1214 831.24B - 1214 1214 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Facebook 204.55 582.34B - 204.55 204.55 0.90 0.44% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Facebook 204.25 582.34B - 204.25 204.25 0.85 0.42% 2020/06/06 Ժամանակը 0:08
Crown Castle 146.5 553.07B - 146.5 146.5 2.60 1.77% 2020/06/06 Ժամանակը 2:06
Facebook 179 530.88B - 179 179 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Facebook 187.02 530.88B - 187.02 187.02 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Facebook 185.76 530.88B - 185.76 186.16 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Facebook 185.32 530.88B - 185.32 185.32 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Crown Castle 148.7 526.00B - 148.7 148.7 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56