TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Euro Zone
Euro Zone

eur/usd

1.1339
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 02:14:14
0 (0.22%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (2.53%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.50%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

37
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 16:01:44
2 (5.71%)
Փոխել / 3 ամիս
5 (15.63%)
Փոխել / 6 ամիս
10 (37.04%)
Տարեկան տատանումները

Euro Zone

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AstraZeneca 998.28 1.29T - 993.2 998.28 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Novo Nordisk B 431.76 988.52B - 429.5 433.93 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Hufvudstaden A 130.21 936.45B - 129.61 130.31 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Statoil 152.07 509.94B - 151.3 153.35 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
ABB 185 428.12B - 185 185 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
Atlas Copco A 381.66 422.44B - 380 385.05 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Atlas Copco B 344.36 422.44B - 341.5 345.8 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Investor A 520.89 403.68B - 513.5 520.89 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Investor B 523.94 403.68B - 519 525.2 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Alibaba 192.8 380.30B - 192.8 192.8 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Visa A 170.11 351.39B - 170.11 170.11 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:41
Volvo B 152.06 310.94B - 151.05 152.85 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Volvo A 152.6 310.94B - 150.6 152.6 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:44
Nestle 101.072 295.49B - 101.072 101.072 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
LM Ericsson B 89.14 293.48B - 88.26 89.14 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Ericsson A 97.34 293.48B - 97.34 97.34 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Oersted 685.52 289.12B - 685.52 685.52 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Roche Holding 274.4 287.36B - 274.4 274.4 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 4:01
Nordea Bank 71.14 285.61B - 70.66 71.14 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Nestle 89.99 284.52B - 89.99 89.99 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
Roche Holding Participation 273.96 283.60B - 273.96 273.96 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 4:01
H&M B 166.91 278.38B - 161.8 166.91 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 888.31 275.74B - 888.31 888.31 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Samsung Electronics DRC 975.5 273.01B - 963.5 976 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Nokia Oyj 40.22 229.62B - 40.22 40.87 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
DnB 143.28 226.54B - 142.78 143.45 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
ASSA ABLOY B 203.51 226.27B - 200.5 203.51 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Coloplast 1054.9 224.02B - 1053 1057.5 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Essity B 317.17 222.99B - 317.17 317.17 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Essity A 317.5 222.99B - 317.5 317.5 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Sandvik AB 171.57 220.58B - 171.35 175.3 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Telenor 151.02 218.82B - 150.07 152.05 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Nordea Bank 49.98 205.34B - 49.47 50.09 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Louis Vuitton 396.82 203.60B - 396.4 402.5 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Svenska Handelsbanken B 98.3 194.64B - 98.3 98.9 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Svenska Handelsbanken A 93.65 194.64B - 93.43 94.08 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
SEB C 89.99 189.05B - 89.99 91.2 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
SEB A 87.48 189.05B - 86.96 87.84 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45
Novartis 87.865 188.09B - 87.865 87.865 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
Hexagon B 549.46 177.95B - 538.7 549.46 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 23:45