TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0616
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 22:36:13
0 (3.90%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.81%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.01%)
Տարեկան տատանումները

EGX 100

10,621
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 17:31:00
1,727 (13.98%)
Փոխել / 3 ամիս
3,001 (22.03%)
Փոխել / 6 ամիս
3,167 (22.97%)
Տարեկան տատանումները

Egypt

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Commercial Int Bank 67.76 99.55B - 65.7 67.76 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Qatar Natl Bank 35.99 38.78B - 35 35.99 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Vodafone Egypt Telecom 145.11 34.83B - 145.11 145.11 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 18:39
Eastern Tobacco 12.5 28.13B - 12.5 12.5 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 14:41
Global Telecom 4.9 23.13B - 4.9 4.9 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 0:27
Telecom Egypt 12.3 21.00B - 12 12.3 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Abou Kir Fertilizers 13.7 17.29B - 13.32 13.7 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
El Sewedy Electric 7.47 16.31B - 7.45 7.52 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Emaar Misr for Development SAE 2.63 11.91B - 2.63 2.65 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Alexandria Containers&goods 7.62 11.35B - 7.62 7.88 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Misr Kuwait 0.9 11.04B - 0.9 0.9 0.00 0.00% 2020/02/07 Ժամանակը 19:36
T M G Holding 5.17 10.67B - 5.17 5.23 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
EL Ezz Aldekhela Steel 398.98 10.19B - 383.33 398.98 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Orascom Construction Ltd 72.5 10.08B - 70.07 72.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Misr Fertilizers 42.31 9.69B - 40.32 42.31 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:39
Hermes Holding Co 11.57 8.89B - 11.2 11.57 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Credit Agricole Egypt 28.05 8.72B - 28.02 28.05 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Edita Food 10.05 7.29B - 10.05 10.11 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Fawry Banking and Payment 10.39 7.26B - 10.39 10.4 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:39
Ibnsina Pharma 8.52 6.99B - 8.5 8.52 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:39
Cleopatra Hospital 4.36 6.98B - 4.31 4.36 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Juhayna Food 7.18 6.76B - 7.15 7.18 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Cairo Invest RE 12.06 6.61B - 12.04 12.2 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Heliopolis Housing 4.84 6.46B - 4.68 4.84 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
NHPS 32.5 6.45B - 32.5 32.5 0.00 0.00% 2020/01/28 Ժամանակը 0:00
Dice Sport&Casual Wear 0.93 6.11B - 0.93 0.93 0.00 0.00% 2020/02/07 Ժամանակը 19:36
Egyptian Int Tourism 13.76 5.50B - 13.76 13.76 0.00 0.00% 2020/03/23 Ժամանակը 17:59
National Bank of Kuwait 34.95 5.24B - 34.95 34.95 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:44
EIPICO 49.25 4.88B - 49.25 49.98 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Housing&Develop Bank 35.75 4.52B - 35 35.75 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Faisal Islamic Bank of Egypt 10.19 4.47B - 10.19 10.2 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:44
Orascom Hotels 3.75 4.24B - 3.46 3.75 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
MM Group 6.65 4.11B - 6.5 6.65 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:39
Medinet Nasr Housing 2.65 3.82B - 2.6 2.66 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Egyptian Iron&Steel 2.15 3.75B - 2.15 2.15 0.00 0.00% 2020/02/07 Ժամանակը 19:36
Sarwa Capital 3.12 3.73B - 3.12 3.12 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:39
Palm Hills Develop 1.154 3.60B - 1.115 1.161 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Oriental Weavers 5.4 3.59B - 5.29 5.43 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Kima 3.94 3.52B - 3.82 3.95 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Egypt Aluminum 8.5 3.51B - 8.44 8.5 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45