TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

World Stocks

Argentina

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Apple DRC 3770.5 96.16T - 3770.5 3770.5 35.50 0.95% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Microsoft DRC 4285 95.48T - 4285 4285 2.00 0.05% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Havanna 135 86.46T - 135 135 0.00 0.00% 2020/02/07 Ժամանակը 19:36
MercadoLibre DRC 33300 60.84T - 33300 33447 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 9:40
Alphabet A 5227.5 60.84T - 5227.5 5250 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 9:40
Ավելին

Germany

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Banca Carige 0.001 38.14T - 0.001 0.001 0.00 0.00% 2019/11/03 Ժամանակը 0:00
Banca Carige 0.002 38.14T - 0.002 0.002 0.00 0.00% 2019/11/03 Ժամանակը 0:00
Microsoft 163.1 1.24T - 163.1 163.34 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Microsoft 162.74 1.24T - 162.74 162.74 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Microsoft 163 1.24T - 163 163 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Ավելին

Austria

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Microsoft 160.92 1.24T - 160.92 160.92 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Apple 265.1 1.16T - 265.1 265.1 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Amazon.com 2174.5 1.10T - 2174.5 2174.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Alphabet A 1231.8 831.24B - 1231.8 1231.8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Alphabet Inc C 1231.6 831.24B - 1231.6 1231.6 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Ավելին

Jordan

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Arab Bank 4.4 2.82B - 4.4 4.43 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 17:40
Arab Potash Co 16.8 1.40B - 16.8 17 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 17:40
Housing Bk Trd Fin 4.34 1.37B - 4.1 4.34 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Eqbal Inv. Co 13.1 786.00M - 13.1 13.22 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 17:49
Jor Islamic Bank 2.6 520.00M - 2.6 2.6 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 14:41
Ավելին

Spain

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Airbus Group 77 60.24B 76.2 76.2 77 4.60 6.35% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
VALE ON 7.84 39.37B - 7.84 7.84 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:08
America Movil 0.585 37.33B - 0.585 0.585 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 23:09
PETROBRAS ON 2.98 37.19B - 2.98 2.98 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:08
PETROBRAS PN 2.88 37.19B - 2.88 2.88 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:08
Ավելին

Australia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BHP Billiton Ltd 36.33 171.32B 36.32 36.32 36.33 0.02 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B - 32.3 32.35 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Rio Tinto Ltd 87.51 142.72B - 87.46 87.51 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Rio Tinto Ltd 98.6 138.71B 98.47 98.47 98.6 0.20 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
CSL 285.33 133.59B 285.66 285.33 285.66 8.90 3.12% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
Ավելին

Slovakia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Vseobec Uver B 134 1.74B - 134 134 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Zentiva 120 194.42M - 120 120 0.00 0.00% 2020/04/25 Ժամանակը 0:06
Otp Banka 1 31.81M - 1 1 0.00 0.00% 2020/03/25 Ժամանակը 0:07
Biotika 30 21.00M - 30 30 0.00 0.00% 2020/05/11 Ժամանակը 23:51
Ses Tlmace 0.6 939.21K - 0.6 0.6 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Ավելին

South Africa

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Prosus 137625 2.21T - 135795 137625 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
BHP Group 35948 1.82T 35909 35909 35948 439.00 1.24% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Anheuser Busch Inbev 83526 1.66T - 83526 87311 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Sirius RE 1600 1.46T - 1600 1600 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
Naspers 286324 1.25T 288721 286324 288721 1176.00 0.41% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Ավելին

United Arab Emirates

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Agility Public Warehousing 7.04 12.71T - 7.04 7.04 0.00 0.00% 2019/10/06 Ժամանակը 0:00
Emirates Refreshments Co 2.7 492.28B - 2.7 2.7 0.00 0.00% 2020/01/29 Ժամանակը 0:00
Al-Mazaya Holding 2 377.19B - 2 2 0.00 0.00% 2018/06/21 Ժամանակը 0:00
National Int Co Hld 0.849 153.47B - 0.849 0.849 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 0:27
Emirates Telec 15.5 134.80B - 15.48 15.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 17:11
Ավելին

Indonesia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bank Central Asia 25850 637.33T - 25850 26025 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Telekomunikasi 3500 346.72T - 3420 3500 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Bank Rakyat Persero 2730 334.10T - 2700 2730 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Unilever Indonesia 8275 315.69T - 8275 8325 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Bank Mandiri Persero 4460 208.13T - 4320 4460 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Ավելին

Ukraine

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Raiff Bank Ava 0.305 19.06B - 0.305 0.305 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:08
MHP DRC 225 16.72B - 225 225 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 0:14
Motor Sich 5298 11.01B - 5298 5298 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Ukrnafta 131 7.05B - 131 131 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:08
Turboatom 9 3.80B - 9 9 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 0:11
Ավելին

Uganda

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Stanbic Bank Uganda 24 1.23T - 24 24 0.00 0.00% 2020/04/17 Ժամանակը 17:10
Centum Invest 1096.86 554.63B - 1096.86 1096.86 0.00 0.00% 2019/12/10 Ժամանակը 0:00
Development Finance Co 645 482.55B - 645 645 0.00 0.00% 2020/03/18 Ժամանակը 22:10
Umeme 245.7 398.99B - 245.7 245.7 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 17:06
Cipla Quality 102 372.49B - 102 102 0.00 0.00% 2020/03/20 Ժամանակը 16:58
Ավելին

United States

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Apple 322.32 1.40T - 322.32 322.32 1.38 0.43% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Microsoft 182.92 1.39T - 182.92 182.92 0.69 0.38% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Amazon.com 2460.6 1.23T - 2460.6 2460.6 14.10 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Netflix Inc DRC 414.33 998.14B 2276 2276 416.05 1.72 0.42% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Alphabet A 1414.3 964.72B - 1414.3 1414.3 8.24 0.58% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Ավելին

Italy

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Banca Carige RSP 50.5 38.14T - 50.5 50.5 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Microsoft 163.84 1.24T - 163.84 167.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Apple 265.65 1.16T - 265.65 268.55 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Amazon.com 2217 1.10T - 2217 2236.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Alphabet C 1228.2 831.24B - 1227 1240 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Ավելին

Ireland

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
CRH 25.32 20.00B - 25.3 25.82 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Kerry Group 101.9 17.75B 103.8 101.9 103.8 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Paddy Power 113.45 16.47B 111.3 111.3 113.45 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Ryanair Holdings 8.45 9.39B 8.824 8.45 8.824 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Kingspan 49.48 8.67B 47.86 47.86 49.48 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Ավելին

Iceland

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Marel hf 705 532.88B - 705 705 6.00 0.86% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Arion Bank 56.5 100.17B - 56.5 56.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:41
Grandi 41.8 76.17B - 41.8 41.8 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
Hagar hf. 49.05 60.18B - 49.05 49.05 0.45 0.92% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Siminn hf 5.86 52.93B - 5.8 5.86 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Ավելին

Bahrain

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Ahli United Bank 0.595 5.74B - 0.595 0.595 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:10
National Bank Bahrain 0.625 1.06B - 0.625 0.625 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:44
Arab Banking Corp 0.296 916.12M - 0.296 0.296 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:44
Investcorp Bank 11.2 896.00M - 11.2 11.2 0.00 0.00% 2020/01/09 Ժամանակը 0:00
BBK 0.5 674.37M - 0.5 0.5 0.00 0.00% 2020/06/01 Ժամանակը 20:50
Ավելին

Brazil

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Microsoft Corp BDR 962 7.39T - 962 962 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Apple Inc BDR 158.77 6.93T - 158.77 158.77 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Amazon.com Inc BDR 6585.42 6.56T - 6585.42 6585.42 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Facebook Inc BDR 560.8 3.16T - 560.8 560.8 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Berkshire Hathaway BDR 1033.91 2.50T - 1033.91 1033.91 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Ավելին

United Kingdom

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Toyota Motor 7067 19.55T - 7067 7067 93.00 1.33% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Mitsubishi Electric 1340.5 2.88T - 1340.5 1361 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 17:11
OTP Bank 12590 2.67T - 12590 8520 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 23:24
Panasonic 983.4 2.29T - 983.4 983.4 9.30 0.95% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Larsen&Toubro 957.55 1.31T 950.3 950.3 957.55 26.10 2.80% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Ավելին

Belgium

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Microsoft 182.5 1.39T 184 182.5 184 1.24 0.68% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Intel 61.75 266.61B - 61.75 61.75 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:50
Cisco 46.6 197.86B - 46.6 46.6 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:44
Chevron 93 179.75B - 93 93 0.00 0.00% 2020/05/05 Ժամանակը 17:47
IBM 123 114.44B - 123 123 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 14:44
Ավելին

Bulgaria

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Tchaikapharma 11.8 969.96M - 11.8 11.8 0.00 0.00% 2020/04/16 Ժամանակը 23:57
Sopharma AD 3.15 395.91M - 3.15 3.15 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
CEZ Distribution BG 187 360.54M - 187 187 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 23:39
Gradus AD 1.45 353.23M - 1.45 1.45 0.00 0.00% 2020/04/26 Ժամանակը 0:34
CB First Investment Bank AD 2.58 294.12M - 2.58 2.58 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:44
Ավելին

Bangladesh

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Grameenphone 238.8 322.45B - 238.8 238.8 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 11:34
British American Tobacco Bangladesh 907.6 163.37B - 907.6 907.6 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 11:34
Square Pharma 172.5 145.63B - 172.5 172.5 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 11:34
United Power Generation & Distribution 220.2 116.04B - 220.2 220.2 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 11:34
Renata 1026.2 90.91B - 1026.2 1026.2 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 11:34
Ավելին

Botswana

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
First National Bank Botswana 2.5 6.41B - 2.5 2.5 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:51
Botswana Insurance Holding 17.5 4.81B - 17.5 17.5 0.00 0.00% 2020/04/16 Ժամանակը 20:53
Barclays Bank of Botswana 5.5 4.69B - 5.5 5.5 0.00 0.00% 2020/02/26 Ժամանակը 23:08
Sechaba Brewery Holdings 22.1 2.44B - 22.1 22.1 0.00 0.00% 2020/03/22 Ժամանակը 20:34
Sefalana Holding 9.02 2.26B - 9.02 9.02 0.00 0.00% 2020/01/16 Ժամանակը 12:06
Ավելին

Bosnia and Herzegovina

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bh Telecom 8.25 523.52M - 8.25 8.25 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 21:13
Elektropriv Bi 9 283.56M - 9 9 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 21:11
Tvornica Cemen 27.19 257.67M - 27.19 27.19 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 21:13
Fabrika Duhana 200 233.16M - 200 200 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 21:11
Elektropriv Hz 28 206.13M - 28 28 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 20:11
Ավելին

Pakistan

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Oil and Gas Development Co 105.36 453.15B - 105.36 105.36 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
Pakistan Tobacco Company 1620 413.90B - 1620 1620 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:19
Nestle Pakistan 5700 258.49B - 5700 5700 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 15:16
Pakistan Petroleum 91.35 248.58B - 91.35 91.35 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
MCB Bank 163 193.16B - 161.52 163 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:19
Ավելին

Portugal

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Santander 2.31 39.81B - 2.31 2.31 0.04 1.76% 2020/06/05 Ժամանակը 15:06
EDP 4.29 15.67B 4.34 4.29 4.34 0.10 2.33% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
EDP Renovaveis 12.24 10.75B 12.46 12.24 12.46 0.32 2.61% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
J.Martins 15.59 9.83B 15.7 15.59 15.7 0.13 0.83% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Galp Energia 11.87 9.79B 11.82 11.82 11.87 0.22 1.89% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Ավելին

Peru

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Facebook 194.64 581.41B - 194.64 194.64 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
Netflix 405.3 183.42B - 405.3 405.3 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 12:22
Banco de Credito del Peru 4.69 47.92B - 4.69 4.69 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 12:22
Southern Copper 34.35 25.12B - 34.35 34.35 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
Telefonica ADR 4.52 23.49B - 4.52 4.52 0.00 0.00% 2020/04/18 Ժամանակը 11:45
Ավելին

Tanzania

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Tanzania Breweries 10400 3.01T - 10400 10400 0.00 0.00% 2019/10/09 Ժամանակը 22:34
National Microfinace Bank 2240 1.12T - 2240 2240 0.00 0.00% 2019/08/16 Ժամանակը 0:00
CRDB Bank PLC 140 365.66B - 140 140 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% 2019/08/14 Ժամանակը 20:32
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% 2019/08/16 Ժամանակը 20:32
Ավելին

Thailand

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PTT DRC 35.5 2.03T - 34.5 35.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
PTT PCL 35.5 2.03T - 34.5 35.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 17:11
PTT F 33.75 1.93T - 33.5 33.75 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 17:11
Airports of Thailand F 60.5 1.73T - 60.5 60.5 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 15:21
Srisawad Power 1979 F 51.29 1.05T - 51.29 51.29 0.00 0.00% 2019/06/05 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Taiwan

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Taiwan Semicon 304.5 7.90T - 304.5 304.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 11:06
CTBC Financial Pref 65.8 1.28T - 65.8 65.8 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 18:06
Hon Hai 77 1.07T - 77 77 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 11:06
FPCC 89.7 854.48B - 89.7 89.7 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 11:06
CHT 109.5 849.44B - 109.5 109.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 11:06
Ավելին

Turkey

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Turkiye Is Bankasi 504000 2268.00T - 504000 504000 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Turkiye Is Bankasi A 360036.6 1620.17T - 360036.6 360036.6 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:08
Turkiye Is Bankasi B 61100.1 274.95T 58250.1 58250.1 61100.1 2920.20 5.02% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Qnb Finansbank 47.22 158.39B 47.34 47.22 47.34 0.34 0.72% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Koc Holding 17.64 44.99B 17.55 17.55 17.64 0.06 0.34% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Ավելին

Tunisia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SFBT 20.98 4.15B - 20.98 20.98 0.61 2.99% 2020/06/05 Ժամանակը 14:08
POULINA GROUP HLD 12.74 2.29B - 12.74 12.74 0.01 0.08% 2020/06/05 Ժամանակը 14:08
BIAT 105.6 1.80B 106.51 105.6 106.51 0.40 0.38% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
BT 7.3 1.58B 7.25 7.25 7.3 0.05 0.68% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
ATTIJARI BANK 30.1 1.23B - 30.1 30.1 0.10 0.33% 2020/06/05 Ժամանակը 17:09
Ավելին

Jamaica

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
NCB Financial 154.93 380.11B - 154.93 154.93 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 2:55
Sagicor Jamaica 49.99 195.00B - 49.99 49.99 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 2:55
Scotia Jamaica 45.01 140.05B - 45.01 45.01 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 2:55
Pan Jamaican Investment 74.78 79.73B - 74.78 74.78 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 2:55
Kingston Wharves 44 62.93B - 44 44 0.00 0.00% 2020/04/23 Ժամանակը 2:55
Ավելին

Czech Republic

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
CEZ as 468.5 251.78B - 468.5 468.5 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Erste Group Bank AG 499.8 201.30B - 499.8 499.8 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Avast 144.8 145.43B - 144.8 144.8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Komercni Banka 522 98.49B - 522 522 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
O2 C.R 216 65.95B - 216 216 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Ավելին

China

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ICBC 5.17 1.84T - 5.17 5.17 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:23
China Construction Bank Co 6.43 1.61T - 6.43 6.43 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Kweichow Moutai 1265.7 1.59T - 1265.54 1265.7 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Ping An Insurance 74.46 1.36T - 74.46 74.93 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Agricultural Bank China A 3.46 1.21T - 3.46 3.46 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:23
Ավելին

Denmark

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Novo Nordisk B 429.5 988.52B - 428.9 432.8 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Oersted 688.4 296.45B - 688.4 692 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Coloplast 1052.5 224.02B - 1052.5 1062.5 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Nordea Bank 49.98 203.59B - 49.33 49.98 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
DSV 739.6 165.57B - 738.6 743.6 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Ավելին

Rwanda

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bank of Kigali 265 177.91B - 265 265 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 21:18
Bralirwa S.A. 139 71.49B - 139 139 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 21:18
Ավելին

Russia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Gazprom PAO 202.4 4.79T 204.12 202.4 204.12 0.94 0.47% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Sberbank Rossii 215.04 4.63T 215.22 215.04 215.22 1.94 0.91% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Sberbank Rossii Pref 196.07 4.21T 196.17 196.07 196.17 2.97 1.54% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
NK Rosneft 397.2 4.19T 396.4 396.4 397.2 7.15 1.83% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Lukoil 5462.5 3.57T 5488 5462.5 5488 32.50 0.60% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Ավելին

Romania

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SAP 525.2 624.58B - 525.2 525.2 0.00 0.00% 2020/04/28 Ժամանակը 0:41
Bayer 294 285.91B - 294 294 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Adidas 1029 198.53B - 1029 1029 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Daimler 152.64 163.41B - 152.64 152.64 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
E.ON SE 40.8 115.40B - 40.8 40.8 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 0:14
Ավելին

Zambia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
CEC Africa 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% 2019/11/26 Ժամանակը 0:00
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% 2020/01/25 Ժամանակը 22:04
Ավելին

Zimbabwe

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Delta Corporation 25 31.02B - 25 25 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Econet Wireless Zimbabwe 9.42 15.45B - 9.42 9.42 0.32 3.52% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Old Mutual 93.9 3.77B - 93.9 93.9 1.40 1.51% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
African Distillers 9.02 1.04B - 9.02 9.02 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 17:46
ART Corporation 1.55 724.32M - 1.55 1.55 0.05 3.33% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Ավելին

Japan

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Toyota Motor 7741 21.93T - 7741 7743 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Toyota Motor 6666 18.53T - 6666 6666 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
Softbank Corp. 4680 9.66T - 4680 4685 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
NTT Docomo, Inc. 3053 9.64T - 3053 3055 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 15:36
Keyence 38700 9.39T - 38590 38700 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 14:40
Ավելին

Côte d’Ivoire

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Societe Nationale des Telecom 13895 1.39T - 13895 13895 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Coris Bank 7600 243.20B - 7600 7600 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:40
Bank of Africa Senegal 1550 243.20B - 1550 1550 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Societe Generale de Banques 7800 242.67B - 7800 7800 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Onatel 3260 221.68B - 3260 3260 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:12
Ավելին

Sri Lanka

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
John Keells 161 212.27B - 161 161.5 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 13:36
Ceylon Tobacco 930 174.21B - 930 930 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 11:06
Dialog Axiata PLC 10.1 82.25B - 10.1 10.1 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 14:09
Hatton National Bank 160.8 80.47B - 160.5 160.8 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 13:36
Lanka ORIX Leasing 153.3 72.47B - 153 153.3 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 13:36
Ավելին

Singapore

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
PetroChina ADR 35.02 115.07B - 35.02 35.02 0.00 0.00% 2020/04/24 Ժամանակը 15:11
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B - 65.37 65.37 0.00 0.00% 2018/05/18 Ժամանակը 0:00
DBS 19.96 51.07B - 19.96 20.14 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:19
SingTel 2.8 46.20B - 2.8 2.83 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:19
SingTel 2.83 46.20B - 2.83 2.83 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 12:24
Ավելին

Sweden

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AstraZeneca 1002 1.30T 997.5 1002 997.5 0.60 0.06% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T - 346.5 346.5 0.00 0.00% 2019/12/06 Ժամանակը 0:00
Hufvudstaden A 130.3 936.45B 130 130 130.3 2.90 2.28% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Hufvudstaden C 4540 936.45B - 4540 4540 0.00 0.00% 2020/02/06 Ժամանակը 11:28
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 680 934.74B - 680 685 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Switzerland

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Apple 201.8 1.42T - 201.8 201.8 0.00 0.00% 2019/06/27 Ժամանակը 0:00
Microsoft 137.47 1.42T - 137.47 137.47 0.00 0.00% 2019/06/22 Ժամանակը 0:00
Microsoft 130.56 1.40T - 130.56 130.56 0.00 0.00% 2019/06/26 Ժամանակը 0:00
Apple 193.53 1.39T - 193.53 193.53 0.00 0.00% 2019/06/29 Ժամանակը 0:00
Apple 175.09 1.31T - 175.09 175.09 0.00 0.00% 2019/06/22 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Sierra Leone

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Krka 77.2 2.53B - 77.2 77.2 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:08
Luka Koper DD 19 1.11B - 19 19 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
NLB 62.6 744.00M - 62.6 62.6 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 21:18
Zavarovalnica 28.4 645.68M - 28.4 28.4 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:08
Petrol 302 630.06M - 302 302 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 20:08
Ավելին

Chile

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ENEL Americas 126.48 9.62T - 126.48 126.48 0.23 0.18% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Banco De Chile (SN) 74.78 7.55T - 74.78 74.78 2.98 4.15% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Empresas Copec 5400 7.02T - 5400 5400 75.00 1.41% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Santander Chil 34.33 6.47T - 34.33 34.33 0.44 1.30% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Soquimich B 20890 5.50T - 20890 20890 285.00 1.38% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Ավելին

Serbia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
NIS AD 520 84.79B - 520 520 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Komercijalna 2500 42.04B - 2500 2500 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Philip Morris Prf 5950 38.73B - 5950 5950 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Aerodrom Nikol 848 29.70B - 848 848 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
Komercijalna B 870 14.63B - 870 870 0.00 0.00% 2020/04/03 Ժամանակը 23:58
Ավելին

Iraq

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Al Khatem Telecom 2.5 4.57T - 2.5 2.5 0.00 0.00% 2020/01/09 Ժամանակը 0:00
Asiacell Communications 6.16 1.91T - 6.16 6.16 0.00 0.00% 2020/04/20 Ժամանակը 15:18
Kurdistan International Bank 1.09 436.00B - 1.09 1.09 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 21:17
Baghdad Soft Drinks 2.33 413.19B - 2.33 2.33 0.00 0.00% 2020/04/20 Ժամանակը 15:18
Mansour Investment Bank 0.62 155.00B - 0.62 0.62 0.00 0.00% 2020/04/20 Ժամանակը 15:18
Ավելին

Saudi Arabia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Saudi Aramco 31.65 6.19T - 31.5 31.65 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
SABIC 88.1 264.30B - 86.2 88.1 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:09
STC 99.9 199.80B - 99 99.9 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:09
Al Rajhi 58.1 145.25B - 57.3 58.1 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:09
National Com Bnk 37.15 111.12B - 36.75 37.15 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Oman

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bank Muscat 0.336 1.09B - 0.336 0.336 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Oman Telecom 0.64 480.00M - 0.64 0.64 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 17:35
Bank Dhofar 0.106 317.61M - 0.106 0.106 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 17:49
Oman Develop Invest 0.34 274.64M - 0.34 0.34 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 17:35
Ooredoo 0.406 264.28M - 0.406 0.406 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 17:49
Ավելին

France

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/02/20 Ժամանակը 0:00
KONE Oyj 61.32 27.87B 61.02 61.02 61.32 0.18 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Neste Oil Oyj 36.43 27.64B 36.18 36.18 36.43 0.50 1.39% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Nordea Bank FDR 6.755 27.31B 6.806 6.755 6.806 0.05 0.79% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
LM Ericsson B 8 26.31B - 8 8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Palestinian Territories

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Palestine Telecom 3.78 497.54M - 3.78 3.78 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 14:09
Bank Of Palestine 1.85 384.95M - 1.85 1.85 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 14:09
Wataniya Mob 0.84 246.12M - 0.84 0.84 0.00 0.00% 2020/03/18 Ժամանակը 14:13
Arab Palestinian Invest Comp 2.56 227.84M - 2.56 2.56 0.00 0.00% 2020/03/19 Ժամանակը 14:07
Palestine Development&Inv 0.9 225.00M - 0.9 0.9 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 14:10
Ավելին

Finland

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% 2019/02/20 Ժամանակը 0:00
KONE Oyj 61.32 27.87B 61.02 61.02 61.32 0.18 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Neste Oil Oyj 36.43 27.64B 36.18 36.18 36.43 0.50 1.39% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Nordea Bank FDR 6.755 27.31B 6.806 6.755 6.806 0.05 0.79% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
LM Ericsson B 8 26.31B - 8 8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Philippines

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Petron Pref 3 3A 1011 9.66T - 1011 1011 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 18:09
Petron Pref 3 3B 1020 9.66T - 1020 1020 0.00 0.00% 2020/04/24 Ժամանակը 18:05
Petron Pref B 1030 9.66T - 1030 1030 0.00 0.00% 2020/04/28 Ժամանակը 18:07
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% 2019/10/02 Ժամանակը 0:00
Manulife 639 1.18T - 639 639 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 18:09
Ավելին

Cyprus

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bank of Cyprus 0.688 306.99M - 0.688 0.688 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Hellenic Bnk 0.566 233.65M - 0.566 0.566 0.00 0.00% 2020/05/15 Ժամանակը 23:50
Vasilikos 1.87 134.52M - 1.87 1.87 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 23:51
G Entertainment 0.114 77.78M - 0.114 0.114 0.00 0.00% 2018/07/03 Ժամանակը 0:00
Demetra Inv 0.36 72.00M - 0.36 0.36 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 23:51
Ավելին

Kazakhstan

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bank of America 10443.6 88.66T - 10443.6 10443.6 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
Gazprom PAO 1190 25.69T - 1190 1190 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
VTB 0.204 2.59T - 0.204 0.204 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
Magnit 19899 2.06T - 19899 19899 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
Halyk Bank AO 94.88 1.11T - 94.88 94.88 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 21:14
Ավելին

Qatar

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
QNB 18.01 166.35B - 18 18.01 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Industries Qatar 8.5 51.43B - 8.5 8.589 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Qatar Islamic Bank 16 37.81B - 15.87 16 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Masraf al rayan 3.9 29.25B - 3.889 3.9 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Mesaieed Petrochemical Holding 1.8 22.61B - 1.8 1.82 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Costa Rica

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Florida Ice & Farm 535 487.86B - 535 535 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 11:43
Banco Lafise Pref 95 320.85B - 95 95 0.00 0.00% 2020/03/13 Ժամանակը 11:10
Corporacion Davivienda A 3.75 320.85B - 3.75 3.75 0.00 0.00% 2018/04/24 Ժամանակը 0:00
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B - 13.75 13.75 0.00 0.00% 2020/01/23 Ժամանակը 0:00
Grupo Financiero Improsa Pref 1.14 19.53B - 1.14 1.2 0.00 0.00% 2019/10/24 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Canada

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 24.93 122.88B - 24.93 24.93 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 2:43
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 22.86 122.88B - 22.86 22.86 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 2:43
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 24.82 122.88B - 24.82 24.82 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 2:43
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 24.95 122.88B - 24.86 24.99 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 23:47
Shopify Inc 992.55 116.17B - 992.55 992.55 16.26 1.64% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Ավելին

South Korea

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Samsung Electronics Co 55500 364.54T 55700 55500 55700 900.00 1.65% 2020/06/05 Ժամանակը 14:08
Samsung Electronics Co Pref 42250 333.26T - 42250 42350 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 15:15
SK Hynix Inc 90400 63.85T - 90400 90400 2700.00 3.08% 2020/06/05 Ժամանակը 11:06
Samsung Biologics 581000 38.44T - 581000 581000 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 12:22
NHN Corp 231000 38.19T 230500 230500 231000 1500.00 0.65% 2020/06/05 Ժամանակը 14:08
Ավելին

Croatia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
INA dd 3000 30.00B - 3000 3000 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 2:44
Zagrebacka Banka 49 15.63B - 49 49 0.00 0.00% 2020/05/08 Ժամանակը 23:47
Hrvatske Telekom 165.5 13.48B - 165.5 166 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Adris Grupa P 369 4.21B - 369 374 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 14:39
Petrokemija 75 4.13B - 75 75 0.00 0.00% 2020/05/14 Ժամանակը 23:51
Ավելին

Colombia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Ecopetrol 2090 85.93T - 1995 2090 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 2:45
Bancolombia Pf 25880 24.89T - 25600 25880 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 2:45
Grupoaval 1110 24.73T - 1110 1110 0.00 0.00% 2020/04/24 Ժամանակը 2:57
Bcolombia 25320 24.35T - 25100 25320 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 2:45
Banco De Bogota 64000 21.20T - 64000 64540 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 2:45
Ավելին

Kenya

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Safaricom 29 1.16T - 29 29 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Equity Group 34.25 129.25B - 34.25 34.25 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:47
East African Breweries 161.25 127.51B - 161.25 161.25 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
KCB Group 34.9 112.15B - 34.9 34.9 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:47
Co-operative Bank 12.45 73.05B - 12.45 12.45 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Ավելին

Kuwait

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
National Bank Of Kuwait Sak 779 5.29T - 779 779 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Kuwait Finance House 620 4.28T - 620 620 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:51
Mobile Telecom 532 2.30T - 532 532 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Boubyan Bank K.S.C 511 1.55T - 511 511 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Agility Public Warehousing 644 1.07T - 644 644 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Ավելին

Lebanon

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Byblos Bank 9 Preferred 59.9 46.16B - 59.9 59.9 0.00 0.00% 2020/01/29 Ժամանակը 0:00
Byblos Bank 8 Preferred 60 46.16B - 60 60 0.00 0.00% 2020/02/13 Ժամանակը 14:29
Byblos Bank GDR 62 46.16B - 62 62 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
Bank Audi H Pref 77 29.98B - 77 77 0.00 0.00% 2019/09/27 Ժամանակը 0:00
BLC BankL Pref A 100.5 21.36B - 100.5 100.5 0.00 0.00% 2018/04/24 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Poland

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Petron Pref 3 3B 1020 9.66T - 1020 1020 0.00 0.00% 2020/04/24 Ժամանակը 18:05
Petron Pref B 1030 9.66T - 1030 1030 0.00 0.00% 2020/04/28 Ժամանակը 18:07
Petron Pref 3 3A 1011 9.66T - 1011 1011 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 18:09
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% 2019/10/02 Ժամանակը 0:00
Manulife 639 1.18T - 639 639 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 18:09
Ավելին

Luxembourg

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
KTG ADR 33.4 9.21B - 33.4 33.4 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
RTL Group 31.9 4.89B - 31.9 31.9 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Globant SA 109 4.28B - 109 109 0.00 0.00% 2019/07/31 Ժամանակը 0:00
SES 6.34 2.92B - 6.34 6.34 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:56
Reinet Invest 13.42 2.63B - 13.42 13.42 0.00 0.00% 2020/04/25 Ժամանակը 2:57
Ավելին

Malawi

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Standard Bank Limited 76000 17.78T - 76000 76000 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 17:40
Old Mutual 249995 2.77T - 249995 249995 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 17:44
Blantyre Hotels 1294 167.17B - 1294 1294 0.00 0.00% 2020/01/06 Ժամանակը 0:00
Illovo Sugar (Malawi) 9450 - - 9450 9450 0.00 0.00% 2020/03/31 Ժամանակը 17:57
Press Corporation 140000 - - 140000 140000 0.00 0.00% 2019/09/26 Ժամանակը 22:03
Ավելին

Malta

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Malta International Airport 5 931.75M - 5 5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
Bank of Valletta 1.05 613.04M - 1.05 1.05 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
RS2 Software PLC 2.02 389.80M - 2.02 2.02 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 0:40
GO PLC 3.7 374.85M - 3.7 3.7 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
International Hotel Investments 0.6 369.42M - 0.6 0.6 0.00 0.00% 2020/04/25 Ժամանակը 23:38
Ավելին

Malaysia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Malayan Banking 8.08 90.83B 8.03 8.03 8.08 0.11 1.36% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
Tenaga Nasional 11.96 68.02B 11.98 11.96 11.98 0.06 0.50% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
Public Bank 17.32 67.24B 17.38 17.32 17.38 0.18 1.04% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
Petronas Chemicals 6.7 53.60B - 6.7 6.7 0.27 4.03% 2020/06/05 Ժամանակը 11:41
IHH Healthcare 5.55 48.71B - 5.55 5.55 0.04 0.72% 2020/06/05 Ժամանակը 11:41
Ավելին

Hungary

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bayer 21300 20.83T - 21300 22085 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Adidas 74200 14.46T - 74200 74200 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Daimler 11500 11.90T - 11500 11500 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Deutsche Bank AG 2403.5 4.94T - 2403.5 2492.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
OTP Bank 11450 3.20T 11400 11400 11450 170.00 1.51% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Ավելին

Morocco

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Itissalat Al-Maghrib 135 118.67B - 135 135 0.50 0.37% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Attijariwafa Bank 352 69.02B - 352 352 2.00 0.57% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
BCP 223.9 44.70B - 223.9 223.9 2.90 1.31% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
LafargeHolcim Maroc 1440 33.74B - 1440 1460 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:09
Bmce Bank 140.1 27.97B - 140.1 140.1 2.05 1.46% 2020/06/05 Ժամանակը 17:08
Ավելին

Egypt

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Commercial Int Bank 67.76 99.55B - 65.7 67.76 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Qatar Natl Bank 35.99 35.25B - 35 35.99 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Vodafone Egypt Telecom 145.11 34.83B - 145.11 145.11 0.00 0.00% 2020/04/27 Ժամանակը 18:39
Eastern Tobacco 12.5 28.13B - 12.5 12.5 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 14:41
Global Telecom 4.9 23.13B - 4.9 4.9 0.00 0.00% 2020/02/05 Ժամանակը 0:27
Ավելին

Mongolia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Erdes Khuvun 9010 - - 9010 9010 0.00 0.00% 2020/04/14 Ժամանակը 12:15
Aduunchuluun 1030 - - 1030 1030 0.00 0.00% 2020/04/14 Ժամանակը 12:15
Shivee Ovoo 1980 - - 1980 1980 0.00 0.00% 2020/04/14 Ժամանակը 12:15
Khasu Mandal 8350 - - 8350 8350 0.00 0.00% 2020/04/14 Ժամանակը 12:15
Mongol Sabhi 520 - - 520 520 0.00 0.00% 2020/04/14 Ժամանակը 12:15
Ավելին

Mexico

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Apple 7056.96 30.43T - 7056.96 7056.96 13.03 0.18% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Microsoft 4005.6 30.22T - 4005.6 4005.6 9.40 0.23% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Amazon.com 53932.21 26.73T - 53932.21 53932.21 267.79 0.50% 2020/06/05 Ժամանակը 2:41
Alphabet Inc C 31962.52 21.87T 31966 31962.52 31966 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Alphabet A 31840 21.87T - 31840 31840 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
Ավելին

Euro Zone

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AstraZeneca 998 1.30T 997.7 997.7 998 31.88 3.19% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Novo Nordisk B 431.76 988.52B - 429.5 433.93 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 23:46
Hufvudstaden A 130.31 936.45B 129.93 129.93 130.31 3.23 2.54% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Statoil 151.3 503.62B 152.9 151.3 152.9 4.55 3.10% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
ABB 185 423.01B - 185 185 0.00 0.00% 2019/06/12 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Mauritius

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MCB Group 235 56.09B - 235 235 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:45
State Bank of Mauritius 4.02 10.38B - 4.02 4.02 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:45
Phoenix Beverages 595 9.79B - 560 595 0.00 0.00% 2020/05/31 Ժամանակը 17:35
Green Flash 0.53 9.55B - 0.53 0.53 0.00 0.00% 2020/01/06 Ժամանակը 0:00
GRIT Real Estate Income 0.75 8.50B - 0.75 0.75 0.00 0.00% 2020/04/25 Ժամանակը 17:38
Ավելին

Montenegro

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 413.46M - 3.5 3.5 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Crnogorski Elektroprenosni 0.59 86.24M - 0.59 0.59 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Crnogorski Telekom 1.06 50.11M - 1.06 1.06 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Hotelska Grupa Budvanska 5.25 42.58M - 5.25 5.25 0.00 0.00% 2020/04/08 Ժամանակը 17:59
Jugopetrol 8.9 41.42M - 8.9 8.9 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 18:06
Ավելին

Namibia

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FNB Namibia Holdings 3250 869.68B - 3250 3250 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 23:48
Namibia Breweries 3800 784.81B - 3800 3800 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 23:50
Capricorn Investment 1400 716.96B - 1400 1400 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 23:48
Firstrand 4486 361.70B - 4486 4486 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 23:45
Oryx Properties 1749 143.14B - 1749 1749 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 0:13
Ավելին

Norway

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Statoil 151.15 503.62B 150.75 150.75 151.15 4.25 2.89% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
DnB 142.6 224.80B 143.2 142.6 143.2 3.35 2.41% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Telenor 150.1 216.66B 152.1 150.1 152.1 0.25 0.17% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
Marine Harvest 193.45 100.19B 194.95 193.45 194.95 0.05 0.03% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
Yara International 348.7 93.52B 352.2 348.7 352.2 2.20 0.63% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
Ավելին

Nigeria

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Dangcem 130 2.22T - 130 133 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Nestle Nig 940.2 745.26B - 940.2 975 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Guaranty Bnk 21 618.05B - 21 21.05 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Zenithbank 14.3 448.97B - 14.3 14.75 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Seplat Petroleum Development 445 379.49B - 445 445 0.00 0.00% 2020/04/22 Ժամանակը 18:02
Ավելին

Netherlands

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ASML Holding 316.1 132.41B - 316.05 318 5.80 1.87% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Royal Dutch Shell B 15.51 127.15B 15.49 15.49 15.51 0.55 3.68% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
Royal Dutch Shell A 16.29 127.15B 16.27 16.27 16.29 0.64 4.09% 2020/06/05 Ժամանակը 16:35
Unilever 45.58 119.27B - 45.58 46.49 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Prosus 69.18 111.60B - 69.18 69.48 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
Ավելին

India

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Reliance Industries 1579.2 10.68T 1599.3 1579.2 1599.3 3.20 0.20% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Reliance Industries 1580.6 10.68T 1601 1580.6 1601 4.60 0.29% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Tata Consultancy 2048.1 7.85T 2046.8 2046.8 2056.6 47.00 2.29% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Tata Consultancy 2053 7.70T 2045.7 2045.7 2053 41.95 2.04% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
HDFC Bank 1039.05 5.70T 1018 1018 1039.05 44.05 4.43% 2020/06/05 Ժամանակը 17:40
Ավելին

Hong Kong SAR China

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Microsoft 500 10.52T - 500 500 0.00 0.00% 2019/11/22 Ժամանակը 0:00
Alibaba 197 4.18T - 197 197.1 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 15:40
Tencent Holdings 417 3.97T - 415 417 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 15:15
Intel 260 1.98T - 260 260 0.00 0.00% 2020/02/20 Ժամանակը 11:57
ICBC 5.23 1.97T - 5.23 5.23 0.06 1.16% 2020/06/05 Ժամանակը 14:41
Ավելին

Venezuela

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Mercantil Servicios Fin A 512307.69 53.67T - 512307.69 512307.69 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:09
Mercantil Servicios Fin B 504117.23 52.81T - 504117.23 504117.23 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:09
Banco Provincial SA 421546.15 45.45T - 421546.15 421546.15 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 2:09
FVI SACA A 3606.94 44.53T - 3606.94 3606.94 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 3:07
Ron Santa Teresa 67387.1 38.50T - 67387.1 67387.1 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 3:07
Ավելին

Vietnam

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Vingroup JSC 91900 295.72T - 91900 92800 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 14:16
Vietcombank 68000 252.20T - 67200 68000 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 14:16
Vinhomes 63600 209.21T - 63600 63600 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 12:22
Vinamilk 99000 172.40T - 99000 99200 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 14:16
Bank for Investment and Development 35600 143.18T - 35550 35600 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 14:16
Ավելին

Greece

Ցուցանիշ Արժեքը Հիմնադրամ Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Coca Cola HBC AG 24.01 8.75B 23.9 23.9 24.01 0.59 2.52% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Hellenic Telec 12.55 5.91B 12.49 12.49 12.55 0.04 0.32% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
OPAP SA 8.2 2.62B - 8.09 8.2 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 21:13
NBG Pangaea 8 2.04B - 8 8 0.00 0.00% 2020/04/30 Ժամանակը 15:18
Hellenic Petroleum 6.45 1.98B 6.47 6.45 6.47 0.05 0.78% 2020/06/05 Ժամանակը 18:36
Ավելին