TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
United States
United States

eur/usd

1.0969
Live Գնահատել
0 (0.62%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 17:02:59
0 (0.72%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.47%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (2.10%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

41
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
19 May 2020
Ժամանակը 10:01:35
2 (5.13%)
Փոխել / 3 ամիս
6 (17.14%)
Փոխել / 6 ամիս
11 (36.67%)
Տարեկան տատանումները

SmallCap 2000

28
Live Գնահատել
0 (1.19%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 17:01:27
28 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
28 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
28 (0.00%)
Տարեկան տատանումները

Ask ایالات متحده آمریکا

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MGA/USD 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
CVE/USD 0.0099 - 0.0099 0.01 0.00 1.01% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
AFN/USD 0.0131 - 0.0131 0.0131 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 1:36
BTN/USD 0.0132 - 0.0131 0.0132 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 3:01
THB/USD 0.0314 - 0.0313 0.0314 0.00 0.32% 2020/05/26 Ժամանակը 12:57
PAB/USD 0.9998 0.9993 0.9993 1 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
VEF/USD 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/07/29 Ժամանակը 14:31
BOB/USD 0.1464 - 0.1464 0.1464 0.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
ETB/USD 0.0294 0.0293 0.0293 0.0294 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BAT/USD 0.2584 - 0.2584 0.2632 0.00 0.00% 2020/02/12 Ժամանակը 5:01
PGK/USD 0.2861 0.286 0.286 0.2862 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MOP/USD 0.1252 0.1251 0.1251 0.1252 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
UYU/USD 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 19:36
DOP/USD 0.018 - 0.018 0.0181 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 9:01
CLP/USD 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 8.33% 2020/05/26 Ժամանակը 16:29
PHP/USD 0.0198 - 0.0197 0.0198 0.00 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 8:17
CUP/USD 1.0002 0.9995 0.9995 1.0003 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MXN/USD 0.0451 - 0.0443 0.0452 0.00 1.81% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
ARS/USD 0.0147 - 0.0147 0.0148 0.00 0.00% 2020/05/19 Ժամանակը 18:15
COP/USD 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% 2020/05/02 Ժամանակը 10:48
XPT/USD 835.41 - 835.41 835.41 7.57 0.91% 2020/05/26 Ժամանակը 13:56
BWP/USD 0.0845 0.0839 0.0838 0.0845 0.00 0.84% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
GBP/USD 1.2343 1.2344 1.2185 1.2349 0.01 1.21% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
SHP/USD 1.2209 - 1.2209 1.2209 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 11:07
SDG/USD 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% 2020/01/23 Ժամանակը 0:00
SYP/USD 0.002 - 0.002 0.0023 0.00 0.00% 2020/03/28 Ժամանակը 14:21
LBP/USD 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% 2019/06/20 Ժամանակը 0:24
EGP/USD 0.0633 - 0.063 0.0633 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
BDT/USD 0.0117 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 3:01
KZT/USD 0.0024 - 0.0023 0.0024 0.00 0.00% 2020/05/06 Ժամանակը 5:01
AED/USD 0.2723 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% 2020/05/17 Ժամանակը 18:29
MAD/USD 0.1012 0.1013 0.1012 0.1013 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/MGA 3850 3805.68 3805.68 3850 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 13:37
USD/ANG 1.82 - 1.7975 1.82 0.00 0.00% 2020/04/25 Ժամանակը 9:56
USD/CVE 101.175 - 101.175 101.175 0.13 0.12% 2020/05/26 Ժամանակը 7:07
USD/AFN 76.86 76.82 76.82 76.86 0.06 0.08% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/MRO 39 - 39 39.716 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:22
USD/THB 31.89 31.91 31.89 31.98 0.09 0.28% 2020/05/26 Ժամանակը 16:32
USD/PAB 1 - 0.9977 1 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 17:57
USD/VEF 129093.0684 - 129093.0684 144957.1901 0.00 0.00% 2020/04/24 Ժամանակը 1:50
USD/BOB 6.99 - 6.98 6.99 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 19:50
USD/ETB 34.201 34.1874 34.12 34.201 0.03 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/PGK 3.5398 3.5524 3.5273 3.5524 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 11:50
USD/MOP 7.993 - 7.992 7.997 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/ARS 68.222 68.194 68.194 68.222 0.04 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/UYU 43.2 43.25 43.2 43.25 0.01 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 3:02
USD/DOP 55.8 55.67 55.54 55.8 0.26 0.47% 2020/05/26 Ժամանակը 15:37
USD/CLP 799.26 798.72 798.72 805.7 6.26 0.78% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/PHP 50.446 50.46 50.42 50.71 0.33 0.64% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/COP 3788.31 3786.79 3780.46 3788.31 7.85 0.21% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/CUP 1 - 0.9993 1 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/MXN 22.1686 22.1334 22.13 22.621 0.45 2.01% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BWP 11.8343 - 11.8343 11.976 0.14 1.20% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/GBP 0.8104 - 0.8098 0.8213 0.01 1.20% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/SHP 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 8:24
USD/SDG 55.2552 - 55.2552 55.2725 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/SYP 516 - 438 516 0.00 0.00% 2020/03/28 Ժամանակը 14:21
USD/LBP 1520.3 1518.5 1518.5 1520.3 1.60 0.11% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/EGP 15.91 - 15.8264 15.91 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/BDT 85.67 85.63 85.63 85.67 0.06 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/MNT 2838 2836 2836 2838 3.00 0.11% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/KZT 413.14 414.06 413.14 414.64 2.00 0.48% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
USD/AMD 486.8 - 482.99 486.8 3.81 0.79% 2020/05/26 Ժամանակը 16:43
USD/AED 3.6735 - 3.673 3.6735 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:43
USD/MAD 9.8821 9.8711 9.8556 9.8904 0.01 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/SGD 1.4181 1.4207 1.4179 1.4254 0.01 0.47% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/AUD 1.5074 1.5072 1.5069 1.5298 0.02 1.37% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BBD 2.0104 - 2.0104 2.0104 0.03 1.48% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/BSD 1 - 0.9991 1 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/BMD 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
USD/BND 1.4182 1.4181 1.4179 1.4254 0.01 0.46% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BZD 2.01 - 2.01 2.0332 0.02 1.15% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/TWD 29.981 29.977 29.957 30.077 0.09 0.29% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
USD/TTD 6.826 - 6.7573 6.826 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 9:57
USD/JMD 146.21 146.15 145.32 146.21 0.04 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/KYD 0.8328 - 0.8328 0.8328 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 7:07
USD/FJD 2.2805 2.2482 2.2482 2.2805 0.02 1.05% 2020/05/26 Ժամանակը 2:02
USD/XCD 2.72 - 2.71 2.72 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 19:46
USD/CAD 1.3843 - 1.3839 1.3996 0.01 1.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/GYD 208.915 - 208.915 208.915 0.46 0.22% 2020/05/26 Ժամանակը 10:56
USD/LRD 198.3 - 198.3 198.3 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 11:21
USD/NAD 17.5097 - 17.5097 17.5097 0.05 0.30% 2020/05/26 Ժամանակը 10:32
USD/NZD 1.615 1.6145 1.6145 1.641 0.02 1.49% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/HKD 7.7521 - 7.7516 7.7556 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/GMD 52 - 51.39 53.1 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 7:56
USD/VND 23338 23339 23302 23339 24.00 0.10% 2020/05/26 Ժամանակը 14:22
USD/JOD 0.71 - 0.7098 0.7105 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 9:22
USD/DZD 128.797 128.788 128.73 129.133 0.09 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BHD 0.378 0.3777 0.3775 0.378 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 14:36
USD/TND 2.8999 2.8701 2.8701 2.9071 0.00 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/SDD 1800.9 - 1800.9 1800.9 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 8:24
USD/RSD 107.37 107.34 107.27 108.13 0.69 0.64% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/IQD 1200 1191 1191 1200 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 3:08
USD/KWD 0.3091 0.309 0.309 0.3093 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/LYD 1.4208 1.4196 1.4196 1.4208 0.00 0.11% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/MKD 56.46 56.27 56.22 56.69 0.15 0.27% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/BRL 5.3729 - 5.3729 5.4588 0.08 1.54% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BRLT 5.67 - 5.67 5.75 0.08 1.41% 2020/05/26 Ժամանակը 16:43
USD/ZAR 17.3742 17.3718 17.3688 17.6629 0.28 1.63% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BYN 2.4052 2.4037 2.3987 2.4137 0.01 0.25% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/BYR 2.0001 - 2.0001 2.0001 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:06
USD/RUB 70.7836 70.7727 70.7727 71.825 0.93 1.32% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/IDR 14780 - 14735 14795 40.00 0.27% 2020/05/26 Ժամանակը 12:33
USD/PKR 162.13 162.1 162.1 162.13 0.53 0.33% 2020/05/26 Ժամանակը 16:02
USD/LKR 186.25 186.15 185.6 186.45 0.35 0.19% 2020/05/26 Ժամանակը 14:36
USD/SCR 16.7595 16.758 16.6717 17.7 0.94 5.61% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/MUR 40.11 40.4 40 40.4 0.01 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/NPR 121.07 121.08 121.02 121.2 0.47 0.39% 2020/05/26 Ժամանակը 13:01
USD/INR 75.51 75.555 75.489 75.857 0.38 0.50% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/MVR 15.5 - 15.38 15.5 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 18:43
USD/IRR 42210 - 42210 42210 0.00 0.00% 2018/08/21 Ժամանակը 8:57
USD/SAR 3.7575 3.758 3.7575 3.759 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 15:36
USD/OMR 0.385 0.3852 0.385 0.3852 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 10:36
USD/QAR 3.642 3.67 3.642 3.67 0.03 0.75% 2020/05/26 Ժամանակը 11:52
USD/YER 251.3 - 250.27 251.3 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/KHR 4149.98 4121.1 4121.1 4182.5 32.52 0.78% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/MYR 4.366 - 4.3585 4.366 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/PLN 4.0618 4.0605 4.0527 4.1374 0.07 1.75% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/STD 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% 2019/10/02 Ժամանակը 0:27
USD/GHS 5.84 - 5.75 5.86 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:29
USD/PEN 3.4304 - 3.4217 3.4304 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
USD/UZS 10169.3 10165.3 10154.27 10169.3 34.80 0.34% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/KGS 75.5 - 75.5 75.5 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 20:16
USD/TJS 10.25 - 10.25 10.27 0.03 0.27% 2020/05/26 Ժամանակը 16:08
USD/UGX 3789 3795 3773 3795 7.00 0.18% 2020/05/26 Ժամանակը 16:15
USD/TZS 2320 - 2311 2320 1.00 0.04% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/SOS 582 577.8 577.8 582 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
USD/KES 107.2 107.25 106.89 107.3 0.10 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 16:50
USD/XAF 598.711 601.211 598.711 601.211 3.18 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 15:37
USD/XOF 604.81 604.57 601.88 604.81 0.36 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/BIF 1895.5 1918.38 1895.5 1918.38 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:01
USD/DJF 178.55 178.6 178.55 178.6 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:01
USD/XPF 109.05 109.04 108.94 109.8 0.78 0.72% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/RWF 960 - 941.03 960 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 13:07
USD/CHF RTS 0.9663 - 0.9658 0.9717 0.01 0.52% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/CHF 0.9665 0.9663 0.9659 0.9723 0.00 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/KMF 444 451.6 444 451.6 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 11:57
USD/CDF 1813.1 - 1813.1 1813.1 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 9:07
USD/GNF 9700 - 9495 9700 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 7:56
USD/AWG 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 3:07
USD/HUF 318.75 318.7 318.42 322.45 3.24 1.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/ISK 140.6 140.62 140.47 142.01 1.31 0.93% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/DKK 6.7987 6.7969 6.7922 6.845 0.04 0.64% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/SEK 9.6286 9.629 9.61 9.6832 0.05 0.49% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/NOK 9.9246 9.9208 10.0005 9.9986 0.13 1.35% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/CZK 24.738 24.692 24.674 25.06 0.25 0.99% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/SKK 21.242 - 21.242 21.242 0.00 0.00% 2019/07/19 Ժամանակը 11:54
USD/ZMK 17.85 17.93 17.85 17.96 0.20 1.12% 2020/05/26 Ժամանակը 14:22
USD/MWK 744.31 744.01 739.27 744.31 5.04 0.68% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/GTQ 7.702 7.694 7.6724 7.702 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/NIO 34 - 34 34.98 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 7:56
USD/SVC 8.7652 - 8.7428 8.7652 0.01 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
USD/CRC 571.05 571.62 571.05 574.07 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:01
USD/HRK 6.9177 6.9149 6.9108 6.9653 0.04 0.62% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/MMK 1407 1410 1407 1410 2.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 12:22
USD/LAK 9026.81 - 9026.81 9026.81 20.81 0.23% 2020/05/26 Ժամանակը 15:52
USD/PYG 6640 6638 6638 6640 3.76 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/HTG 108.031 107.988 105.974 108.031 0.07 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/RON 4.4197 4.4188 4.4138 4.4481 0.03 0.58% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/MDL 17.8636 17.86 17.86 17.9072 0.25 1.41% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/SLL 9739 - 9739 9739 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 11:07
USD/GEL 3.2068 3.2056 3.172 3.22 0.01 0.41% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
USD/LSL 17.382 17.3765 17.3765 17.664 0.28 1.59% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/ALL 113.78 113.7 113.34 114.47 0.45 0.40% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/HNL 24.85 - 24.753 24.912 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 7:56
USD/BGN 1.7836 1.783 1.782 1.7948 0.01 0.63% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/TRY 6.7369 6.7395 6.7354 6.821 0.08 1.16% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/SZL 17.376 17.374 17.3685 17.6785 0.30 1.72% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/BAM 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 7:07
USD/MZN 69.3 - 69.22 70 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:42
USD/AZN 1.7 1.7155 1.7 1.7265 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:01
USD/TMT 3.5 3.4974 3.4974 3.5 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 14:57
USD/NGN 361 - 361 389 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 8:08
USD/NGN I/E 366 - 363 366 0.00 0.00% 2020/03/04 Ժամանակը 17:18
USD/UAH 26.953 26.9534 26.8784 26.983 0.02 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/ZMW 18.0252 - 18.0252 18.0252 0.07 0.38% 2020/05/26 Ժամանակը 5:14
USD/VUV 120.69 - 120.69 120.69 0.10 0.08% 2020/05/26 Ժամանակը 3:02
USD/KRW 1232.04 1232.46 1231.52 1241.95 9.72 0.79% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/JPY 107.46 107.45 107.42 107.93 0.26 0.24% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/JPY RTS 107.46 107.45 107.43 107.89 0.25 0.23% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/CNY 7.1342 7.1329 7.128 7.1402 0.00 0.05% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
USD/CNH 7.1402 - 7.1398 7.1521 0.01 0.13% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
USD/EUR 0.9118 0.9117 0.9112 0.9182 0.01 0.65% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
AUD/USD 0.6636 0.6637 0.6539 0.6639 0.01 1.37% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BBD/USD 0.4952 0.495 0.495 0.4953 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BSD/USD 0.9998 0.9994 0.9994 1 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BND/USD 0.7043 0.7008 0.7008 0.7043 0.00 0.30% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BZD/USD 0.496 0.4958 0.4958 0.4961 0.00 0.02% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
TWD/USD 0.0334 0.0333 0.0333 0.0334 0.00 0.30% 2020/05/26 Ժամանակը 11:50
TTD/USD 0.1478 - 0.1478 0.1478 0.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 5:14
JMD/USD 0.0069 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 5:09
KYD/USD 1.2121 1.2195 1.2121 1.2195 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 7:56
SGD/USD 0.7053 0.7054 0.7018 0.7055 0.00 0.43% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
FJD/USD 0.4555 0.4475 0.4475 0.4555 0.00 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 1:43
CAD/USD 0.7226 0.7225 0.7148 0.7228 0.01 1.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:01
GYD/USD 0.0048 0.0047 0.0047 0.0048 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
LRD/USD 0.005 - 0.005 0.0051 0.00 0.00% 2020/04/01 Ժամանակը 15:08
NAD/USD 0.0671 - 0.0671 0.068 0.00 0.00% 2020/02/01 Ժամանակը 12:29
NZD/USD 0.6194 0.6197 0.6096 0.6198 0.01 1.49% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
HKD/USD 0.129 0.1289 0.1289 0.129 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 2:57
JOD/USD 1.4124 - 1.4098 1.4124 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 9:22
DZD/USD 0.0078 0.0077 0.0077 0.0078 0.00 1.30% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BHD/USD 2.6423 2.6325 2.6293 2.6469 0.01 0.32% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
TND/USD 0.3449 - 0.3449 0.3449 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 5:14
SDD/USD 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 8:24
RSD/USD 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% 2019/11/06 Ժամանակը 12:06
IQD/USD 0.0084 - 0.0084 0.0085 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 17:31
KWD/USD 3.2408 3.2436 3.2398 3.2436 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 16:37
LYD/USD 0.7056 0.7053 0.7053 0.7058 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MKD/USD 0.0177 0.0176 0.0176 0.0178 0.00 0.57% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
BRL/USD 0.1861 0.1862 0.1832 0.1862 0.00 1.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
ZAR/USD 0.0576 - 0.0567 0.0576 0.00 1.59% 2020/05/26 Ժամանակը 16:48
BYN/USD 0.4176 0.4174 0.4162 0.419 0.00 0.26% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
BYR/USD 0.4977 - 0.4977 0.4977 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00
RUB/USD 0.0141 0.014 0.0139 0.0141 0.00 0.71% 2020/05/26 Ժամանակը 11:50
IDR/USD 0.0701 - 0.07 0.0702 0.00 0.00% 2020/03/04 Ժամանակը 2:15
PKR/USD 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 13:49
LKR/USD 0.0054 - 0.0053 0.0054 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 11:01
SCR/USD 0.054 - 0.054 0.054 0.00 0.19% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
MUR/USD 0.0248 0.0244 0.0244 0.0248 0.00 1.64% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
NPR/USD 0.0082 - 0.0082 0.0083 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 15:47
INR/USD 0.0133 0.0132 0.0132 0.0133 0.00 0.76% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MVR/USD 0.0646 - 0.0646 0.0647 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 5:09
IRR/USD 2.0E-5 - 2.0E-5 2.0E-5 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
SAR/USD 0.2663 0.2661 0.2661 0.2663 0.00 0.04% 2020/05/26 Ժամանակը 13:27
OMR/USD 2.5921 2.5883 2.5881 2.5953 0.00 0.15% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
QAR/USD 0.2746 - 0.2746 0.2746 0.00 0.00% 2020/04/10 Ժամանակը 13:56
YER/USD 0.00399 - 0.00399 0.00399 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
KHR/USD 0.00024 - 0.00024 0.00024 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
MYR/USD 0.2293 - 0.2293 0.2293 0.00 0.00% 2020/05/24 Ժամանակը 23:32
PLN/USD 0.2463 0.2465 0.242 0.2468 0.00 1.73% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
STD/USD 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:06
GHS/USD 0.1748 - 0.1729 0.177 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:29
PEN/USD 0.2919 - 0.2915 0.2932 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 22:57
UZS/USD 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
TJS/USD 0.0972 - 0.0972 0.0972 0.00 0.41% 2020/05/26 Ժամանակը 5:14
UGX/USD 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% 2018/05/11 Ժամանակը 0:00
TZS/USD 0.00044 - 0.00044 0.00044 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
SOS/USD 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% 2019/10/03 Ժամանակը 18:12
KES/USD 0.0092 - 0.0092 0.0093 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 16:42
XAU/USD 1732.56 - 1732.56 1732.56 6.09 0.35% 2020/05/26 Ժամանակը 10:56
XAF/USD 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 7:07
XOF/USD 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% 2020/05/20 Ժամանակը 7:07
BIF/USD 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% 2019/01/29 Ժամանակը 0:00
DJF/USD 0.00562 - 0.00562 0.00562 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
RWF/USD 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 13:49
CHF/USD 1.035 1.0353 1.029 1.0355 0.01 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
KMF/USD 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% 2020/03/18 Ժամանակը 9:01
CDF/USD 0.00062 - 0.00062 0.00062 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
GNF/USD 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
AWG/USD 0.5555 - 0.5549 0.5555 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 3:01
HUF/USD 0.0031 - 0.0031 0.0032 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 1:51
CZK/USD 0.0405 0.0401 0.0398 0.0405 0.00 1.50% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
DKK/USD 0.1471 0.1472 0.1461 0.1473 0.00 0.62% 2020/05/26 Ժամանակը 17:01
SEK/USD 0.1039 0.1041 0.1033 0.1041 0.00 0.48% 2020/05/26 Ժամանակը 16:52
NOK/USD 0.1008 - 0.0994 0.1009 0.00 1.31% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
ISK/USD 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 1.43% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MWK/USD 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% 2019/10/02 Ժամանակը 1:17
GTQ/USD 0.13 - 0.1299 0.13 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 10:50
NIO/USD 0.0299 0.0292 0.0292 0.0299 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 3:07
SVC/USD 0.1142 - 0.1142 0.1142 0.00 0.09% 2020/05/26 Ժամանակը 10:56
CRC/USD 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 5.88% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
HRK/USD 0.1446 0.1438 0.1436 0.1446 0.00 0.63% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MMK/USD 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% 2019/10/24 Ժամանակը 14:46
LAK/USD 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
PYG/USD 0.00018 - 0.00017 0.000182 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
HTG/USD 0.0094 - 0.0093 0.0094 0.00 0.00% 2020/05/13 Ժամանակը 5:01
RON/USD 0.2262 - 0.2262 0.2262 0.00 0.67% 2020/05/26 Ժամանակը 13:56
MDL/USD 0.0564 0.0569 0.0564 0.0569 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
SLL/USD 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% 2020/01/21 Ժամանակը 15:07
LSL/USD 0.0574 0.0568 0.0567 0.0574 0.00 1.23% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
ALL/USD 0.0088 - 0.0088 0.0089 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 5:09
HNL/USD 0.0401 - 0.0398 0.0401 0.00 0.75% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
BGN/USD 0.5599 0.5553 0.5553 0.56 0.00 0.74% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
LTL/USD 0.3409 - 0.3409 0.3409 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 4:48
TRY/USD 0.1485 0.1483 0.1467 0.1486 0.00 1.09% 2020/05/26 Ժամանակը 16:57
SZL/USD 0.0568 - 0.0568 0.0568 0.00 0.18% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
BAM/USD 0.56 0.557 0.557 0.56 0.00 0.45% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
MZN/USD 0.0145 - 0.0144 0.0145 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 13:50
TMT/USD 0.2849 - 0.2849 0.2849 0.00 0.00% 2020/05/22 Ժամանակը 5:14
NGN/USD 0.0026 - 0.0026 0.0027 0.00 0.00% 2020/05/09 Ժամանակը 13:43
XBR/USD 35.91 35.82 34.96 35.91 0.95 2.72% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
XAG/USD 17.41 - 17.41 17.41 0.49 2.88% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
XAGG/USD 0.5591 0.5585 0.549 0.5613 0.01 1.54% 2020/05/26 Ժամանակը 17:03
UAH/USD 0.0372 - 0.0371 0.0373 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 16:22
ZMW/USD 0.0555 - 0.0555 0.0555 0.00 0.36% 2020/05/26 Ժամանակը 5:14
KRW/USD 0.0806 - 0.0806 0.0806 0.00 0.12% 2020/05/26 Ժամանակը 11:56
JPY/USD 0.9308 0.9309 0.9268 0.9311 0.00 0.25% 2020/05/26 Ժամանակը 17:01
CNY/USD 0.1403 - 0.1401 0.1403 0.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02
EUR/USD 1.0969 1.0972 1.0894 1.0978 0.01 0.62% 2020/05/26 Ժամանակը 17:02