TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
South Korea
South Korea

krw/usd

0.0812
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
30 May 2020
Ժամանակը 17:32:26
0 (2.05%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (4.25%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.33%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

50,551
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
30 May 2020
Ժամանակը 11:01:17
5,368 (11.88%)
Փոխել / 3 ամիս
9,499 (23.14%)
Փոխել / 6 ամիս
14,440 (39.99%)
Տարեկան տատանումները

KOSPI

2,030
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 11:30:59
2,030 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
2,030 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
2,030 (0.00%)
Տարեկան տատանումները

Ask کره جنوبی

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
THB/KRW 38.72 - 38.7 38.821 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
VEF/KRW 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% 2020/04/02 Ժամանակը 1:21
CLP/KRW 1.5415 - 1.5384 1.5422 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
PHP/KRW 24.4 - 24.39 24.43 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:28
ARS/KRW 17.99 - 17.98 18.02 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:28
MXN/KRW 55.56 - 55.52 55.63 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
GBP/KRW 1521.99 - 1520.3 1522.08 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
AED/KRW 335.33 - 335.13 335.92 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:42
USD/KRW 1231.69 - 1231.02 1237.26 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:29
AUD/KRW 820.67 - 820.23 822.11 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
TWD/KRW 41.133 - 41.09 41.216 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
SGD/KRW 872.61 - 872.03 874.31 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
CAD/KRW 894.53 - 893.89 895.54 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
NZD/KRW 764.5 - 764.24 767.45 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
HKD/KRW 158.91 - 158.82 159.39 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
BRL/KRW 230.69 - 229.286 231.22 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
ZAR/KRW 70.22 - 70.136 70.7759 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
RUB/KRW 17.56 - 17.494 17.56 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
IDR/KRW 8.451 - 8.431 8.464 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
PKR/KRW 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 0:42
INR/KRW 16.2944 - 16.2859 16.337 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
SAR/KRW 327.76 - 327.58 328.5 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:28
MYR/KRW 283.473 - 283.328 284.07 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
PLN/KRW 307.55 - 307.24 307.56 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
XAU/KRW 21274.34 - 21274.34 21274.34 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 10:56
CHF/KRW 1281.4 - 1280.42 1283.18 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
HUF/KRW 3.9451 - 3.9376 3.9457 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
DKK/KRW 183.52 - 183.33 183.62 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
SEK/KRW 130.68 - 130.63 130.92 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
NOK/KRW 126.67 - 126.59 126.9 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:28
ISK/KRW 9.06 - 9.0498 9.0645 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
TRY/KRW 180.59 - 180.34 180.72 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:35
XAG/KRW 215.08 - 215.08 215.08 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 11:21
KRW/THB 0.0259 - 0.0259 0.0259 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:07
KRW/GBP 0.0666 - 0.0666 0.0666 0.00 0.00% 2019/11/20 Ժամանակը 15:15
KRW/USD 0.0812 - 0.0808 0.0812 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 17:32
KRW/AUD 0.1218 - 0.1218 0.1218 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:49
KRW/TWD 0.0243 - 0.0243 0.0244 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:28
KRW/SGD 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% 2020/05/27 Ժամանակը 19:22
KRW/CAD 0.1118 - 0.1118 0.1118 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:49
KRW/NZD 0.1302 - 0.1302 0.1302 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 11:21
KRW/HKD 0.6296 - 0.627 0.6302 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/BRL 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:07
KRW/ZAR 1.4256 - 1.4131 1.4279 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/RUB 0.0571 - 0.0571 0.0571 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 11:21
KRW/IDR 11.89 - 11.6556 11.9 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/INR 0.0615 - 0.0613 0.0615 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 1:14
KRW/MYR 0.3533 - 0.3516 0.3536 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/CHF 0.0778 - 0.0778 0.0778 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:49
KRW/SEK 0.0077 - 0.0077 0.0077 0.00 0.00% 2020/05/28 Ժամանակը 11:07
KRW/JPY 8.7608 - 8.665 8.7673 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/CNY 0.5805 - 0.5771 0.5808 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
KRW/EUR 0.0728 - 0.0728 0.0728 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 7:49
JPY/KRW 11.4245 - 11.4135 11.5296 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
CNY/KRW 172.57 - 172.48 172.92 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35
CNH/KRW 173.2 - 173.2 173.2 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 9:07
EUR/KRW 1367.9 - 1366.71 1370.1 0.00 0.00% 2020/05/30 Ժամանակը 8:35