TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.0356
Live Գնահատել
0 (0.57%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 17:37:52
0 (1.07%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (3.26%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.73%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

40
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
19 May 2020
Ժամանակը 10:01:34
2 (5.26%)
Փոխել / 3 ամիս
5 (14.29%)
Փոխել / 6 ամիս
9 (29.03%)
Տարեկան տատանումները

Swiss All Share Cumulative Dividend

535
Live Գնահատել
7 (1.31%)
Փոփոխություն
26 May 2020
Ժամանակը 03:00:52
34 (5.95%)
Փոխել / 3 ամիս
32 (5.56%)
Փոխել / 6 ամիս
11 (2.11%)
Տարեկան տատանումները

Ask سوئیس

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
THB/CHF 0.0305 - 0.0305 0.0305 0.00 0.33% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
VEF/CHF 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/10/24 Ժամանակը 23:29
CLP/CHF 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% 2020/04/29 Ժամանակը 9:07
ARS/CHF 0.0142 - 0.0142 0.0143 0.00 0.70% 2020/05/26 Ժամանակը 11:56
MXN/CHF 0.0436 0.0435 0.043 0.0438 0.00 1.40% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
BWP/CHF 0.0815 - 0.0815 0.0815 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 7:07
GBP/CHF 1.1931 1.193 1.184 1.1933 0.01 0.70% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
AED/CHF 0.2631 - 0.263 0.2647 0.00 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:21
USD/CHF RTS 0.966 0.9663 0.9658 0.9717 0.01 0.55% 2020/05/26 Ժամանակը 17:37
USD/CHF 0.9659 0.9665 0.9659 0.9723 0.01 0.57% 2020/05/26 Ժամանակը 17:37
AUD/CHF 0.6421 0.6416 0.6355 0.6421 0.01 0.93% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
TWD/CHF 0.0323 - 0.0322 0.0324 0.00 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:29
SGD/CHF 0.6821 0.6817 0.6814 0.6836 0.00 0.06% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CAD/CHF 0.6992 0.6987 0.6944 0.6992 0.00 0.66% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
NZD/CHF 0.5992 0.5989 0.5925 0.5992 0.01 1.06% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
HKD/CHF 0.1247 0.1246 0.1246 0.1254 0.00 0.48% 2020/05/26 Ժամանակը 17:01
BRL/CHF 0.1791 0.1796 0.1777 0.18 0.00 0.62% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
ZAR/CHF 0.0556 - 0.055 0.0557 0.00 0.91% 2020/05/26 Ժամանակը 17:21
RUB/CHF 0.0137 - 0.0135 0.0137 0.00 0.74% 2020/05/26 Ժամանակը 17:08
IDR/CHF 0.0668 - 0.0668 0.0668 0.00 0.00% 2020/03/04 Ժամանակը 0:07
INR/CHF 0.0128 - 0.0128 0.0128 0.00 0.00% 2020/05/16 Ժամանակը 11:14
SAR/CHF 0.2573 0.2574 0.2572 0.2588 0.00 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:29
MYR/CHF 0.2226 - 0.2226 0.2226 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 11:21
PLN/CHF 0.2383 0.2381 0.2352 0.2383 0.00 1.36% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
UZS/CHF 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
XAU/CHF 53842.84 - 53842.84 53842.84 104.51 0.19% 2020/05/26 Ժամանակը 10:56
CHF/THB 33.01 33 32.87 33.03 0.08 0.24% 2020/05/26 Ժամանակը 17:29
CHF/PAB 1.0348 1.0349 1.0288 1.0354 0.01 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/VEF 200128.92 200149.6309 198965.679 200232.5171 1050.60 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/CLP 828.03 828.28 826.81 832.99 1.12 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/PHP 52.19 52.21 52.07 52.34 0.07 0.13% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/ARS 70.6086 70.6305 70.1585 70.6451 0.41 0.59% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/MXN 22.9625 22.9862 22.8619 23.2894 0.34 1.49% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/BWP 12.2379 - 12.2379 12.2379 0.02 0.17% 2020/05/26 Ժամանակը 7:07
CHF/GBP 0.8387 0.8386 0.8383 0.8453 0.01 0.69% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/LBP 1571.3 1571.46 1562.37 1573.97 8.05 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/EGP 16.4632 16.4649 16.3675 16.4725 0.09 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/AED 3.8024 3.8028 3.7793 3.8036 0.02 0.52% 2020/05/26 Ժամանակը 17:21
CHF/MAD 10.2214 10.216 10.1515 10.2276 0.06 0.63% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/USD 1.0356 1.0349 1.029 1.0356 0.01 0.57% 2020/05/26 Ժամանակը 17:37
CHF/AUD 1.5587 1.5595 1.5587 1.5746 0.01 0.96% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/BBD 2.111 2.1112 2.0777 2.1117 0.01 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/TWD 31.044 31.045 30.868 31.045 0.08 0.26% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/JMD 151.29 151.31 149.5 151.37 0.75 0.50% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/SGD 1.4669 1.4678 1.4639 1.4686 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/XCD 2.8146 2.8149 2.7982 2.816 0.01 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/CAD 1.4312 1.4317 1.4312 1.441 0.01 0.65% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/NAD 18.1185 18.1204 18.0299 18.1279 0.04 0.23% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/NZD 1.6702 1.6708 1.6702 1.6889 0.02 1.06% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/HKD 8.0249 8.0243 7.9788 8.0282 0.04 0.49% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/JOD 0.7347 0.7348 0.7304 0.7351 0.00 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/BHD 0.3911 0.3912 0.3889 0.3914 0.00 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/RSD 107.25 - 107.25 107.25 0.00 0.00% 2019/11/16 Ժամանակը 0:00
CHF/BRL 5.5881 5.5722 5.5597 5.6322 0.03 0.62% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/ZAR 18.0062 17.9957 17.9577 18.1849 0.15 0.86% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/BYN 2.4861 2.4893 2.4725 2.4901 0.00 0.10% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/RUB 73.22 73.26 73.22 73.89 0.59 0.81% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/IDR 15300.21 15298.62 15166.17 15306.55 121.55 0.80% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/PKR 167.77 167.78 166.25 167.85 1.43 0.86% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/LKR 192.73 192.75 191.25 192.83 1.38 0.72% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/NPR 125.28 125.29 124.65 125.34 0.14 0.11% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/INR 78.205 78.151 77.925 78.247 0.06 0.07% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/SAR 3.8881 3.8885 3.8661 3.8902 0.02 0.51% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/OMR 0.3984 0.3983 0.3962 0.3986 0.00 0.45% 2020/05/26 Ժամանակը 17:29
CHF/QAR 3.7686 3.769 3.7502 3.7821 0.01 0.22% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/MYR 4.5197 4.5192 4.4927 4.5215 0.02 0.53% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/PLN 4.2006 4.2027 4.1961 4.2597 0.06 1.35% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/UZS 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00
CHF/KES 110.93 110.94 110.18 111.04 0.69 0.63% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/XAF 619.53 619.59 618.73 621.44 0.02 0.00% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/HUF 329.444 329.845 329.444 332.04 2.22 0.67% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/CZK 25.5898 25.5904 25.5238 25.7897 0.13 0.50% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/DKK 7.0353 7.0347 7.0229 7.0458 0.01 0.15% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/SEK 9.9629 9.9633 9.9225 9.9722 0.00 0.01% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/NOK 10.271 10.2768 10.2595 10.3686 0.09 0.86% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/ISK 145.5 145.45 145.38 146.15 0.59 0.41% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/RON 4.5707 4.57 4.5627 4.5772 0.01 0.12% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/LVL 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00
CHF/BGN 1.845 1.8453 1.8426 1.8498 0.00 0.14% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/LTL 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% 2018/05/07 Ժամանակը 0:00
CHF/TRY 6.9646 6.9691 6.9646 7.0266 0.05 0.77% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/SZL 18.0804 - 18.0804 18.0804 0.06 0.33% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
CHF/UAH 27.8879 27.9002 27.6769 27.9011 0.16 0.59% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/KRW 1276.15 1275.45 1271.3 1278.56 2.91 0.23% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/JPY 111.24 111.28 110.86 111.4 0.29 0.26% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/CNY 7.3844 7.3833 7.3448 7.3871 0.03 0.47% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CHF/CNH 7.351 - 7.351 7.351 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 9:07
CHF/EUR 0.9437 0.9436 0.9423 0.9452 0.00 0.17% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
HUF/CHF 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% 2020/05/23 Ժամանակը 11:21
CZK/CHF 0.0389 - 0.0389 0.0389 0.00 0.52% 2020/05/26 Ժամանակը 9:07
DKK/CHF 14.2205 14.2174 14.1997 14.2486 0.02 0.13% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
SEK/CHF 10.0418 10.09 10.0339 10.1232 0.00 0.03% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
NOK/CHF 0.0974 0.0972 0.0966 0.0975 0.00 0.83% 2020/05/26 Ժամանակը 16:56
ISK/CHF 0.0069 - 0.0068 0.0069 0.00 0.00% 2020/05/25 Ժամանակը 19:56
RON/CHF 0.2189 - 0.2189 0.2189 0.00 0.23% 2020/05/26 Ժամանակը 13:56
TRY/CHF 0.1437 0.1436 0.1424 0.1437 0.00 0.77% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
SZL/CHF 0.0552 - 0.0552 0.0552 0.00 0.18% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
XAG/CHF 536.2223 - 536.2223 536.2223 13.30 2.54% 2020/05/26 Ժամանակը 11:07
KRW/CHF 0.0788 - 0.0788 0.0788 0.00 0.00% 2020/05/17 Ժամանակը 18:21
JPY/CHF 0.8995 0.8992 0.8981 0.9028 0.00 0.27% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
CNY/CHF 0.1356 0.1355 0.1354 0.1363 0.00 0.44% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36
EUR/CHF 1.0603 1.0602 1.0586 1.0619 0.00 0.15% 2020/05/26 Ժամանակը 17:36