TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Australia
Australia

aud/usd

0.6898
Live Գնահատել
0 (0.19%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 14:41:13
0 (4.47%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.80%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (1.19%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

59
Live Գնահատել
1 (1.69%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 10:01:07
1 (1.72%)
Փոխել / 3 ամիս
8 (15.69%)
Փոխել / 6 ամիս
15 (34.09%)
Տարեկան տատանումները

ASX Small Ordinaries

6,065
Live Գնահատել
105 (1.76%)
Փոփոխություն
3 June 2020
Ժամանակը 11:01:00
447 (6.86%)
Փոխել / 3 ամիս
754 (11.05%)
Փոխել / 6 ամիս
346 (5.40%)
Տարեկան տատանումները

Ask استرالیا

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
THB/AUD 0.0459 0.046 0.0455 0.046 0.00 0.44% 2020/06/03 Ժամանակը 13:00
VEF/AUD 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/10/24 Ժամանակը 0:00
PGK/AUD 0.4212 - 0.4212 0.4212 0.00 0.97% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
CLP/AUD 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 0:00
PHP/AUD 0.0288 - 0.0288 0.0288 0.00 1.04% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
ARS/AUD 0.0211 0.0212 0.0209 0.0212 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 13:00
MXN/AUD 0.0673 0.0672 0.0662 0.0673 0.00 0.90% 2020/06/03 Ժամանակը 14:14
GBP/AUD 1.8241 1.825 1.8068 1.8267 0.00 0.14% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AED/AUD 0.3943 0.3946 0.3902 0.3958 0.00 0.30% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
MAD/AUD 0.1491 - 0.1491 0.1491 0.00 0.87% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
USD/AUD 1.4503 1.4484 1.4323 1.4533 0.00 0.16% 2020/06/03 Ժամանակը 14:41
AUD/THB 21.81 - 21.74 22.01 0.09 0.41% 2020/06/03 Ժամանակը 14:28
AUD/PAB 0.6907 0.69 0.6881 0.6983 0.00 0.35% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/VEF 136168.8913 136050.5779 135794.2321 137697.1064 56.44 0.04% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/PGK 2.3715 - 2.3715 2.3715 0.02 0.99% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
AUD/CLP 537.18 536.71 535.7 543.21 0.35 0.07% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/PHP 34.44 34.39 34.38 35.04 0.11 0.32% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/ARS 47.4235 47.3823 47.2861 47.9521 0.12 0.26% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/MXN 14.8659 14.8729 14.8659 15.1222 0.14 0.97% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/GBP 0.5484 0.5482 0.5478 0.5539 0.00 0.15% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/LBP 1048.74 1047.83 1045.32 1060.51 3.49 0.33% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/EGP 11.1386 11.1289 11.0334 11.1937 0.11 0.95% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/AED 2.5371 2.5347 2.5277 2.5626 0.01 0.33% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/MAD 6.6945 6.6878 6.6833 6.7776 0.00 0.03% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/USD 0.6898 0.6905 0.6882 0.6983 0.00 0.19% 2020/06/03 Ժամանակը 14:41
AUD/BBD 1.4088 1.4076 1.404 1.4246 0.00 0.32% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/TWD 20.6565 20.6485 20.6114 20.875 0.03 0.14% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/JMD 98.73 98.64 98.46 99.84 0.39 0.40% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/SGD 0.9649 0.9646 0.9634 0.9752 0.00 0.09% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/FJD 1.5353 1.5342 1.5124 1.5525 0.00 0.29% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/XCD 1.8786 1.8767 1.8714 1.8994 0.01 0.36% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/CAD 0.9329 0.9324 0.9314 0.9417 0.00 0.19% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/NAD 11.7438 11.7409 11.7409 11.9207 0.08 0.72% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/NZD 1.0785 1.0788 1.0785 1.0867 0.00 0.40% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/HKD 5.3532 5.3479 5.3349 5.413 0.02 0.33% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/JOD 0.4903 0.4899 0.4886 0.4958 0.00 0.33% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/BHD 0.261 0.2608 0.2601 0.264 0.00 0.31% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/BRL 3.5923 3.5891 3.5824 3.6318 0.00 0.01% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/ZAR 11.7424 11.7435 11.7424 11.9215 0.09 0.75% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/BYN 1.6518 1.6498 1.6452 1.6737 0.00 0.18% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/RUB 47.16 47.07 47.07 47.96 0.18 0.38% 2020/06/03 Ժամանակը 14:28
AUD/IDR 9766.5 9758.01 10012.41 9996.51 179.44 1.84% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/PKR 114.66 114.56 114.14 115.81 0.59 0.52% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/LKR 128.34 128.23 127.95 129.81 0.39 0.30% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/NPR 83.38 83.31 82.98 84.21 0.38 0.46% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/INR 52.046 52.042 51.751 52.395 0.34 0.66% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/SAR 2.5937 2.5911 2.5835 2.6218 0.01 0.38% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/OMR 0.2659 0.2657 0.2652 0.2688 0.00 0.34% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/QAR 2.5153 2.5128 2.5081 2.5519 0.01 0.43% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/MYR 2.9465 2.9467 2.9412 2.972 0.00 0.11% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/PLN 2.7049 2.7033 2.6979 2.7308 0.00 0.01% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/KES 73.34 73.27 73.1 74.37 0.04 0.05% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/XAF 404.63 404.28 403.51 409.17 0.28 0.07% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/XOF 406.94 406.53 404.79 411.45 1.41 0.35% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/CHF 0.6648 0.6643 0.6628 0.6713 0.00 0.30% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/HUF 212.775 212.703 212.616 215.754 0.37 0.17% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/CZK 16.3544 16.3685 16.3061 16.5786 0.05 0.28% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/DKK 4.5896 4.5857 4.5814 4.6498 0.00 0.10% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/SEK 6.4216 6.419 6.4069 6.4883 0.01 0.19% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/NOK 6.5414 6.5406 6.5406 6.6219 0.04 0.65% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/ISK 93 92.98 92.88 94.28 0.20 0.22% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/HRK 4.6625 4.6595 4.6568 4.7312 0.01 0.27% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/RON 2.9814 2.9793 2.9757 3.014 0.00 0.05% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/BGN 1.2067 - 1.2067 1.2067 0.01 1.00% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
AUD/LTL 2.0214 - 2.0214 2.0214 0.03 1.32% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
AUD/TRY 4.6571 4.6531 4.6137 4.6752 0.04 0.93% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/UAH 18.481 18.4724 18.4244 18.7169 0.02 0.11% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/KRW 839.49 839.01 839.01 848.6 0.11 0.01% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/JPY 75.16 75.06 74.83 75.74 0.31 0.41% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/CNY 4.9089 4.9053 4.8894 4.9604 0.02 0.38% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
AUD/CNH 4.8967 - 4.8967 4.8967 0.05 1.05% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
AUD/EUR 0.6159 0.6152 0.6146 0.6238 0.00 0.11% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
TWD/AUD 0.0484 0.0485 0.048 0.0486 0.00 0.21% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
SGD/AUD 1.0367 1.0376 1.026 1.0387 0.00 0.12% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
CAD/AUD 1.0722 1.0731 1.0625 1.0747 0.00 0.22% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
NZD/AUD 0.9282 0.9277 0.9211 0.9282 0.00 0.41% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
HKD/AUD 0.1869 0.187 0.1848 0.1874 0.00 0.32% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
BHD/AUD 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00
BRL/AUD 0.2785 0.2787 0.2755 0.2793 0.00 0.04% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
ZAR/AUD 0.0852 0.0851 0.084 0.0852 0.00 0.83% 2020/06/03 Ժամանակը 14:14
RUB/AUD 0.0212 - 0.0209 0.0213 0.00 0.47% 2020/06/03 Ժամանակը 13:00
IDR/AUD 0.1078 - 0.1078 0.1078 0.00 0.00% 2020/03/06 Ժամանակը 0:00
INR/AUD 0.0193 - 0.0193 0.0193 0.00 1.04% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
SAR/AUD 0.3857 0.3861 0.3819 0.3873 0.00 0.39% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
MYR/AUD 0.3391 - 0.3391 0.3391 0.00 0.65% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
PLN/AUD 0.3699 0.3701 0.3667 0.3711 0.00 0.03% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
XAU/AUD 2507.4 - 2507.4 2507.4 47.70 1.90% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
CHF/AUD 1.5051 1.5069 1.4905 1.5098 0.00 0.31% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
DKK/AUD 0.218 0.2181 0.2151 0.2184 0.00 0.14% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
SEK/AUD 0.1558 0.156 0.1543 0.1562 0.00 0.19% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
NOK/AUD 0.153 0.1529 0.1511 0.153 0.00 0.72% 2020/06/03 Ժամանակը 14:14
HRK/AUD 0.2137 - 0.2137 0.2137 0.00 0.98% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
BGN/AUD 0.8285 - 0.8285 0.8285 0.01 1.01% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
LTL/AUD 0.4945 - 0.4945 0.4945 0.01 1.35% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
TRY/AUD 0.2147 0.215 0.2141 0.2169 0.00 1.02% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
XAG/AUD 26.15 - 26.15 26.15 0.74 2.83% 2020/06/03 Ժամանակը 3:07
KRW/AUD 0.1202 - 0.1202 0.1202 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 16:47
JPY/AUD 0.0133 0.0134 0.0132 0.0134 0.00 0.75% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
CNY/AUD 0.2038 0.2039 0.2017 0.2046 0.00 0.39% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35
EUR/AUD 1.6251 1.6262 1.6042 1.6278 0.00 0.14% 2020/06/03 Ժամանակը 14:35