TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Switzerland
Switzerland

chf/usd

1.0393
Live Գնահատել
0 (0.78%)
Փոփոխություն
6 June 2020
Ժամանակը 09:59:06
0 (2.56%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (2.90%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.00%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

38
Live Գնահատել
1 (2.63%)
Փոփոխություն
6 June 2020
Ժամանակը 10:00:58
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
3 (8.57%)
Փոխել / 6 ամիս
7 (22.58%)
Տարեկան տատանումները

Swiss All Share Cumulative Dividend

548
Live Գնահատել
4 (0.83%)
Փոփոխություն
6 June 2020
Ժամանակը 03:00:58
4 (0.79%)
Փոխել / 3 ամիս
12 (2.08%)
Փոխել / 6 ամիս
24 (4.63%)
Տարեկան տատանումները

Switzerland

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Switzerland Overnight -0.9 -0.85 -0.85 -0.9 0.00 0.00% 2020/06/06 Ժամանակը 4:01
Switzerland 1W -0.67 - -0.65 -0.9 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Switzerland 1M -0.75 - -0.68 -0.75 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 2M -0.75 - -0.5 -0.75 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 21:01
Switzerland 3M -0.75 - -0.5 -0.77 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Switzerland 6M -0.46 - -0.45 -0.86 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 1Y -0.36 - -0.36 -0.4 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 2Y -0.671 - -0.666 -0.676 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 3Y -0.627 - -0.627 -0.651 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 4Y -0.591 - -0.584 -0.6 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 5Y -0.551 - -0.54 -0.569 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 6Y -0.599 - -0.512 -0.618 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 7Y -0.449 - -0.449 -0.488 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 8Y -0.421 - -0.421 -0.462 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 9Y -0.363 - -0.351 -0.398 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 10Y -0.321 - -0.321 -0.362 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 15Y -0.154 - -0.154 -0.195 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Switzerland 20Y -0.13 - -0.13 -0.177 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 30Y -0.157 - -0.157 -0.219 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Switzerland 50Y -0.216 - -0.208 -0.284 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01