TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Nigeria
Nigeria

ngn/usd

0.0026
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
9 May 2020
Ժամանակը 00:00:00
0 (7.14%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (7.14%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (7.14%)
Տարեկան տատանումները

NSE All Share

1,101
Live Գնահատել
5 (0.44%)
Փոփոխություն
4 June 2020
Ժամանակը 19:01:28
57 (4.89%)
Փոխել / 3 ամիս
36 (3.19%)
Փոխել / 6 ամիս
178 (13.91%)
Տարեկան տատանումները

Nigeria

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Nigeria 3M 4.336 - 4.336 4.336 0.00 0.00% 2020/06/01 Ժամանակը 22:01
Nigeria 6M 2.737 - 2.737 2.737 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:31
Nigeria 1Y 6.637 - 6.637 6.637 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:31
Nigeria 2Y 6.148 - 6.148 6.148 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:31
Nigeria 4Y 8.502 - 8.502 8.502 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:31
Nigeria 7Y 10.096 - 10.096 10.096 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:31
Nigeria 10Y 11.303 - 11.303 11.303 0.00 0.00% 2020/06/02 Ժամանակը 20:31
Nigeria 20Y 11.428 - 11.428 11.428 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 20:31