TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.149
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
31 May 2020
Ժամանակը 00:23:05
0 (0.13%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (1.02%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.40%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

276
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
30 May 2020
Ժամանակը 11:01:17
21 (8.24%)
Փոխել / 3 ամիս
40 (16.95%)
Փոխել / 6 ամիս
73 (35.96%)
Տարեկան տատանումները

OMX Copenhagen Benchmark

1,696
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
29 May 2020
Ժամանակը 20:01:37
125 (7.99%)
Փոխել / 3 ամիս
143 (9.20%)
Փոխել / 6 ամիս
305 (21.96%)
Տարեկան տատանումները

Denmark

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% 2017/12/14 Ժամանակը 0:00
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% 2017/12/14 Ժամանակը 0:00
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 12:03
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 10:03
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% 2017/12/14 Ժամանակը 0:00
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 21:32
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 23:32
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 19:03
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 18:33
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 23:32
Denmark 20Y -0.14 - -0.14 -0.18 0.00 0.00% 2019/10/25 Ժամանակը 19:03
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% 2018/05/23 Ժամանակը 0:00