TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

10,094
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
5 June 2020
Ժամանակը 20:31:12
404 (4.16%)
Փոխել / 3 ամիս
978 (8.84%)
Փոխել / 6 ամիս
479 (4.98%)
Տարեկան տատանումները

Belgium

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Belgium 1M -0.509 - -0.504 -0.515 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 17:01
Belgium 3M -0.491 - -0.49 -0.501 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Belgium 6M -0.5 - -0.499 -0.506 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Belgium 9M -0.496 - -0.494 -0.503 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:31
Belgium 1Y -0.489 - -0.487 -0.493 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 20:01
Belgium 2Y -0.537 - -0.537 -0.537 0.00 -0.56% 2020/06/06 Ժամանակը 0:30
Belgium 3Y -0.485 -0.483 -0.483 -0.485 0.00 -0.21% 2020/06/06 Ժամանակը 1:00
Belgium 4Y -0.425 -0.416 -0.416 -0.425 0.00 0.00% 2020/06/06 Ժամանակը 1:00
Belgium 5Y -0.339 -0.338 -0.338 -0.339 0.00 -0.59% 2020/06/06 Ժամանակը 1:00
Belgium 6Y -0.272 -0.271 -0.271 -0.272 0.00 -0.74% 2020/06/06 Ժամանակը 1:00
Belgium 7Y -0.101 - -0.093 -0.118 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Belgium 8Y -0.099 - -0.091 -0.118 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Belgium 9Y 0.001 - -0.001 0.015 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Belgium 10Y 0.067 - 0.053 0.079 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Belgium 15Y 0.322 - 0.303 0.329 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01
Belgium 20Y 0.666 - 0.636 0.673 0.00 0.00% 2020/06/05 Ժամանակը 22:01