TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

USD/SGD Ask

  • Վերջինը1.399
  • Բարձր1.4016
  • Ցածր1.3958
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք-
  • Ժամանակը16:46:15
  • Երեկ1.399
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում

Երեկ աղյուսակը

Երեկ աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ