TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

USD/AED Ask

  • Վերջինը3.6735
  • Բարձր3.6735
  • Ցածր3.673
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք-
  • Ժամանակը08:29:06
  • Երեկ3.6735
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում

Երեկ աղյուսակը

Երեկ աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ