TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Hang Seng

  • Վերջինը24770.41
  • Բարձր24862
  • Ցածր24278.5
  • Առավելագույն տատանում92.5
  • Առավելագույն տատանումները%0.34%
  • Բացեք24,367
  • Ժամանակը13:30:13
  • Երեկ24,366.3
  • Փոխել%1.66%
  • Փոփոխություն404.11

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Hang Seng

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Hang Seng

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
24,770.41 ՌԻԱԼ13:30:13
24,862 ՌԻԱԼ12:31:08
24,854.5 ՌԻԱԼ12:29:08
24,762 ՌԻԱԼ12:26:09
24,814.5 ՌԻԱԼ12:20:10
24,820 ՌԻԱԼ12:19:08
24,771 ՌԻԱԼ12:18:09
24,764 ՌԻԱԼ12:15:08
24,765 ՌԻԱԼ12:11:08
24,817 ՌԻԱԼ12:08:08
24,834.5 ՌԻԱԼ12:05:09
24,832.5 ՌԻԱԼ12:04:10
24,758 ՌԻԱԼ12:01:15
24,818.5 ՌԻԱԼ11:59:08
24,813.5 ՌԻԱԼ11:57:09
24,827.5 ՌԻԱԼ11:55:09
24,820 ՌԻԱԼ11:54:08
24,792 ՌԻԱԼ11:53:09
24,780.5 ՌԻԱԼ11:50:08
24,733 ՌԻԱԼ11:49:08
24,771.5 ՌԻԱԼ11:47:09
24,753 ՌԻԱԼ11:45:08
24,745.5 ՌԻԱԼ11:43:09
24,673 ՌԻԱԼ11:42:08
24,660.5 ՌԻԱԼ11:40:10
24,655.5 ՌԻԱԼ11:39:08
24,660.5 ՌԻԱԼ11:38:08
24,599 ՌԻԱԼ11:35:09
24,621.5 ՌԻԱԼ11:34:08
24,630 ՌԻԱԼ11:31:08
24,640.5 ՌԻԱԼ11:29:07
24,629 ՌԻԱԼ11:26:09
24,630.5 ՌԻԱԼ11:24:07
24,632.5 ՌԻԱԼ11:20:08
24,625.5 ՌԻԱԼ11:18:08
24,595 ՌԻԱԼ11:15:08
24,595.5 ՌԻԱԼ11:10:09
24,621.5 ՌԻԱԼ11:08:07
24,609.5 ՌԻԱԼ11:05:07
24,595.5 ՌԻԱԼ11:03:07
24,569 ՌԻԱԼ11:01:09
24,561 ՌԻԱԼ10:57:08
24,590.5 ՌԻԱԼ10:55:07
24,601.5 ՌԻԱԼ10:54:07
24,595.5 ՌԻԱԼ10:53:07
24,565 ՌԻԱԼ10:50:09
24,535 ՌԻԱԼ10:48:08
24,564.5 ՌԻԱԼ10:45:07
24,563.5 ՌԻԱԼ10:44:07
24,573.5 ՌԻԱԼ10:43:07
24,527 ՌԻԱԼ10:42:07
24,529 ՌԻԱԼ10:40:07
24,573.5 ՌԻԱԼ10:39:06
24,536 ՌԻԱԼ10:38:07
24,551.5 ՌԻԱԼ10:35:07
24,557.5 ՌԻԱԼ10:34:06
24,521 ՌԻԱԼ10:31:07
24,547 ՌԻԱԼ10:29:07
24,550 ՌԻԱԼ10:26:06
24,532.5 ՌԻԱԼ10:24:06
24,482 ՌԻԱԼ10:20:07
24,429.5 ՌԻԱԼ10:18:07
24,422.5 ՌԻԱԼ10:17:07
24,411.5 ՌԻԱԼ10:11:06
24,398 ՌԻԱԼ10:10:08
24,409 ՌԻԱԼ10:08:07
24,420 ՌԻԱԼ10:05:07
24,444 ՌԻԱԼ10:04:07
24,433 ՌԻԱԼ10:01:08
24,425 ՌԻԱԼ9:59:06
24,438.5 ՌԻԱԼ9:57:06
24,443.5 ՌԻԱԼ9:54:06
24,416 ՌԻԱԼ9:53:07
24,405 ՌԻԱԼ9:50:07
24,434.5 ՌԻԱԼ9:49:06
24,440.5 ՌԻԱԼ9:45:06
24,437.5 ՌԻԱԼ9:44:06
24,408 ՌԻԱԼ9:43:07
24,426 ՌԻԱԼ9:42:07
24,421.5 ՌԻԱԼ9:40:07
24,425.5 ՌԻԱԼ9:39:06
24,420 ՌԻԱԼ9:38:06
24,426 ՌԻԱԼ9:35:07
24,424 ՌԻԱԼ9:31:08
24,435.5 ՌԻԱԼ9:29:06
24,441.5 ՌԻԱԼ9:26:07
24,442.5 ՌԻԱԼ9:24:05
24,450.5 ՌԻԱԼ9:20:07
24,442.5 ՌԻԱԼ9:18:06
24,441.5 ՌԻԱԼ9:15:07
24,432.5 ՌԻԱԼ9:11:07
24,433.5 ՌԻԱԼ9:09:05
24,434.5 ՌԻԱԼ9:05:07
24,435.5 ՌԻԱԼ9:04:06
24,436.5 ՌԻԱԼ9:01:10
24,444.5 ՌԻԱԼ8:59:09
24,440.5 ՌԻԱԼ8:57:06
24,428.5 ՌԻԱԼ8:54:07
24,433.5 ՌԻԱԼ8:53:07
24,434.5 ՌԻԱԼ8:52:07
24,429.5 ՌԻԱԼ8:50:07
24,427.5 ՌԻԱԼ8:49:07
24,425.5 ՌԻԱԼ8:47:06
24,422.5 ՌԻԱԼ8:45:06
24,423.5 ՌԻԱԼ8:44:06
24,419.5 ՌԻԱԼ8:43:07
24,399.5 ՌԻԱԼ8:42:07
24,406.5 ՌԻԱԼ8:40:07
24,409.5 ՌԻԱԼ8:39:06
24,399.5 ՌԻԱԼ8:38:07
24,403.5 ՌԻԱԼ8:34:06
24,409.5 ՌԻԱԼ8:31:06
24,407.5 ՌԻԱԼ8:29:07
24,393.5 ՌԻԱԼ8:26:06
24,361 ՌԻԱԼ8:24:06
24,365 ՌԻԱԼ8:20:07
24,387.5 ՌԻԱԼ8:19:06
24,390.5 ՌԻԱԼ8:18:07
24,397.5 ՌԻԱԼ8:15:07
24,376 ՌԻԱԼ8:11:06
24,403.5 ՌԻԱԼ8:08:09
24,405.5 ՌԻԱԼ8:05:07
24,393.5 ՌԻԱԼ8:04:07
24,392.5 ՌԻԱԼ8:01:08
24,383.5 ՌԻԱԼ7:59:06
24,377.5 ՌԻԱԼ7:57:08
24,369 ՌԻԱԼ7:55:07
24,373 ՌԻԱԼ7:54:06
24,378 ՌԻԱԼ7:53:06
24,383 ՌԻԱԼ7:52:06
24,360 ՌԻԱԼ7:50:06
24,392 ՌԻԱԼ7:49:06
24,369 ՌԻԱԼ7:48:08
24,402.5 ՌԻԱԼ7:45:07
24,377 ՌԻԱԼ7:44:06
24,400.5 ՌԻԱԼ7:43:06
24,397 ՌԻԱԼ7:42:06
24,395.5 ՌԻԱԼ7:40:07
24,369 ՌԻԱԼ7:39:06
24,366 ՌԻԱԼ7:38:05
24,362 ՌԻԱԼ7:35:07
24,348 ՌԻԱԼ7:31:06
24,344 ՌԻԱԼ7:29:06
24,359 ՌԻԱԼ7:26:06
24,349 ՌԻԱԼ7:24:06
24,411.25 ՌԻԱԼ7:20:07
24,382 ՌԻԱԼ7:19:05
24,377.25 ՌԻԱԼ7:17:06
24,387 ՌԻԱԼ7:15:06
24,389.25 ՌԻԱԼ7:14:06
24,392.25 ՌԻԱԼ7:11:06
24,388 ՌԻԱԼ7:09:05
24,413 ՌԻԱԼ7:05:07
24,393 ՌԻԱԼ7:03:07
24,388.25 ՌԻԱԼ7:00:12
24,405.25 ՌԻԱԼ6:59:06
24,409.25 ՌԻԱԼ6:57:07
24,413.5 ՌԻԱԼ6:55:07
24,389 ՌԻԱԼ6:54:06
24,381 ՌԻԱԼ6:53:06
24,400.25 ՌԻԱԼ6:52:06
24,383 ՌԻԱԼ6:50:07
24,365 ՌԻԱԼ6:49:06
24,343 ՌԻԱԼ6:47:07
24,341 ՌԻԱԼ6:45:06
24,332 ՌԻԱԼ6:44:05
24,322 ՌԻԱԼ6:43:06
24,367 ՌԻԱԼ6:42:11
24,342 ՌԻԱԼ6:40:08
24,339 ՌԻԱԼ6:39:05
24,349 ՌԻԱԼ6:38:05
24,350.25 ՌԻԱԼ6:35:07
24,312 ՌԻԱԼ6:34:05
24,353.25 ՌԻԱԼ6:31:07
24,360.25 ՌԻԱԼ6:29:06
24,313 ՌԻԱԼ6:26:05
24,311 ՌԻԱԼ6:24:06
24,311.5 ՌԻԱԼ6:20:06
24,286.25 ՌԻԱԼ6:19:05
24,278.5 ՌԻԱԼ6:17:06
24,305 ՌԻԱԼ6:15:06
24,347 ՌԻԱԼ6:11:05
24,366.5 ՌԻԱԼ6:09:05
24,373.75 ՌԻԱԼ6:05:07
24,367 ՌԻԱԼ6:03:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ