TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Aeternity

  • Վերջինը0.13127
  • Բարձր0.13346
  • Ցածր0.12934
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք0.12966
  • Ժամանակը13:02:15
  • Երեկ0.12918
  • Փոխել%1.62%
  • Փոփոխություն0.0021

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Aeternity

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Aeternity

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.13127 ՌԻԱԼ13:02:15
0.13087 ՌԻԱԼ12:57:14
0.13081 ՌԻԱԼ12:53:14
0.13077 ՌԻԱԼ12:47:13
0.13035 ՌԻԱԼ12:42:12
0.13033 ՌԻԱԼ12:38:14
0.13029 ՌԻԱԼ12:33:15
0.13031 ՌԻԱԼ12:27:16
0.1303 ՌԻԱԼ12:22:13
0.13024 ՌԻԱԼ12:18:13
0.13032 ՌԻԱԼ12:12:14
0.13028 ՌԻԱԼ12:07:14
0.13019 ՌԻԱԼ12:02:20
0.13031 ՌԻԱԼ11:57:15
0.13034 ՌԻԱԼ11:52:13
0.13033 ՌԻԱԼ11:47:12
0.13083 ՌԻԱԼ11:42:14
0.13097 ՌԻԱԼ11:37:13
0.13046 ՌԻԱԼ11:32:13
0.13045 ՌԻԱԼ11:27:13
0.13046 ՌԻԱԼ11:23:13
0.13026 ՌԻԱԼ11:17:13
0.1302 ՌԻԱԼ11:12:12
0.13026 ՌԻԱԼ11:07:14
0.13022 ՌԻԱԼ11:02:14
0.13011 ՌԻԱԼ10:52:13
0.13002 ՌԻԱԼ10:42:13
0.13001 ՌԻԱԼ10:37:14
0.13005 ՌԻԱԼ10:32:13
0.12992 ՌԻԱԼ10:27:12
0.1298 ՌԻԱԼ10:22:11
0.12987 ՌԻԱԼ10:17:12
0.1298 ՌԻԱԼ10:12:11
0.12983 ՌԻԱԼ10:08:12
0.12964 ՌԻԱԼ9:57:12
0.12985 ՌԻԱԼ9:52:11
0.13031 ՌԻԱԼ9:47:13
0.13027 ՌԻԱԼ9:43:13
0.13044 ՌԻԱԼ9:37:11
0.13056 ՌԻԱԼ9:32:12
0.13044 ՌԻԱԼ9:27:11
0.13055 ՌԻԱԼ9:22:12
0.13057 ՌԻԱԼ9:17:12
0.13063 ՌԻԱԼ9:12:11
0.13061 ՌԻԱԼ9:08:12
0.13062 ՌԻԱԼ9:02:11
0.13057 ՌԻԱԼ8:58:11
0.13056 ՌԻԱԼ8:53:13
0.13053 ՌԻԱԼ8:47:11
0.13045 ՌԻԱԼ8:42:11
0.13008 ՌԻԱԼ8:38:11
0.13011 ՌԻԱԼ8:32:13
0.13012 ՌԻԱԼ8:27:12
0.13015 ՌԻԱԼ8:22:11
0.1305 ՌԻԱԼ8:12:11
0.13044 ՌԻԱԼ8:08:12
0.13126 ՌԻԱԼ8:02:13
0.13125 ՌԻԱԼ7:57:10
0.13133 ՌԻԱԼ7:52:10
0.13134 ՌԻԱԼ7:47:10
0.13155 ՌԻԱԼ7:42:11
0.13228 ՌԻԱԼ7:32:12
0.13241 ՌԻԱԼ7:27:10
0.13242 ՌԻԱԼ7:22:11
0.13265 ՌԻԱԼ7:17:10
0.13267 ՌԻԱԼ7:13:09
0.1325 ՌԻԱԼ7:07:12
0.13306 ՌԻԱԼ7:02:14
0.13325 ՌԻԱԼ6:57:10
0.13334 ՌԻԱԼ6:53:10
0.13346 ՌԻԱԼ6:47:10
0.133 ՌԻԱԼ6:42:11
0.13317 ՌԻԱԼ6:33:11
0.13319 ՌԻԱԼ6:27:10
0.1328 ՌԻԱԼ6:23:11
0.13266 ՌԻԱԼ6:17:09
0.13246 ՌԻԱԼ6:12:10
0.13245 ՌԻԱԼ6:07:10
0.13236 ՌԻԱԼ6:02:12
0.13248 ՌԻԱԼ5:57:09
0.13176 ՌԻԱԼ5:47:10
0.13188 ՌԻԱԼ5:42:10
0.13176 ՌԻԱԼ5:37:10
0.13178 ՌԻԱԼ5:32:09
0.13183 ՌԻԱԼ5:27:09
0.13135 ՌԻԱԼ5:22:09
0.13142 ՌԻԱԼ5:18:09
0.13185 ՌԻԱԼ5:12:10
0.13183 ՌԻԱԼ5:08:10
0.13138 ՌԻԱԼ5:02:09
0.13143 ՌԻԱԼ4:57:08
0.13109 ՌԻԱԼ4:52:09
0.13107 ՌԻԱԼ4:47:08
0.13109 ՌԻԱԼ4:42:09
0.13124 ՌԻԱԼ4:37:08
0.13125 ՌԻԱԼ4:32:09
0.13107 ՌԻԱԼ4:27:08
0.13116 ՌԻԱԼ4:22:08
0.131 ՌԻԱԼ4:18:08
0.13109 ՌԻԱԼ4:07:08
0.13084 ՌԻԱԼ4:02:09
0.1308 ՌԻԱԼ3:53:09
0.13103 ՌԻԱԼ3:47:08
0.13149 ՌԻԱԼ3:42:08
0.13145 ՌԻԱԼ3:37:08
0.13159 ՌԻԱԼ3:33:08
0.13171 ՌԻԱԼ3:27:08
0.13164 ՌԻԱԼ3:17:08
0.13105 ՌԻԱԼ3:12:08
0.13078 ՌԻԱԼ3:07:08
0.13076 ՌԻԱԼ3:02:10
0.13077 ՌԻԱԼ2:47:08
0.1308 ՌԻԱԼ2:42:08
0.13085 ՌԻԱԼ2:37:07
0.13075 ՌԻԱԼ2:32:07
0.13071 ՌԻԱԼ2:27:07
0.13068 ՌԻԱԼ2:23:07
0.13074 ՌԻԱԼ2:12:07
0.13078 ՌԻԱԼ2:02:08
0.13022 ՌԻԱԼ1:57:06
0.13005 ՌԻԱԼ1:52:07
0.13003 ՌԻԱԼ1:47:06
0.12994 ՌԻԱԼ1:42:07
0.13001 ՌԻԱԼ1:37:06
0.13005 ՌԻԱԼ1:32:07
0.12978 ՌԻԱԼ1:22:08
0.12945 ՌԻԱԼ1:17:06
0.1295 ՌԻԱԼ1:12:07
0.12945 ՌԻԱԼ1:07:06
0.12934 ՌԻԱԼ1:02:07
0.12935 ՌԻԱԼ0:52:06
0.12937 ՌԻԱԼ0:48:06
0.13028 ՌԻԱԼ0:42:06
0.13031 ՌԻԱԼ0:37:06
0.13039 ՌԻԱԼ0:33:06
0.13036 ՌԻԱԼ0:27:06
0.13039 ՌԻԱԼ0:23:06
0.13019 ՌԻԱԼ0:17:06
0.13012 ՌԻԱԼ0:12:06
0.13017 ՌԻԱԼ0:07:05
0.12966 ՌԻԱԼ0:05:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ