TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Turkmenistan Turkmenistan
Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan ( (listen) or (listen); Turkmen: Türkmenistan/Түркменистан, pronounced [tʏɾkmɛnɪˈθtɑn], is a sovereign country in Central Asia, bordered by Kazakhstan to the northwest, Uzbekistan to the north and east, Afghanistan to the southeast, Iran to the south and southwest and the Caspian Sea to the west. Ashgabat is the capital and largest city of the country. The population of the country is 6 million, the lowest of the Central Asian republics. Turkmenistan is one of the most sparsely populated nations in Asia. Citizens of Turkmenistan are known as Turkmenistanis.Turkmenistan has been at the crossroads of civilizations for centuries. In medieval times, Merv was one of the great cities of the Islamic world and an important stop on the Silk Road, a caravan route used for trade with China until the mid-15th century. Annexed by the Russian Empire in 1881, Turkmenistan later figured prominently in the anti-Bolshevik movement in Central Asia. In 1925, Turkmenistan became a constituent republic of the Soviet Union, the Turkmen Soviet Socialist Republic (Turkmen SSR); it became independent after the dissolution of the Soviet Union in 1991.Turkmenistan possesses the world's fourth largest reserves of natural... [Ավելին]
 • Վերջինը : 9,466.7
 • Բարձր : 9,608.4
 • Ցածր : 9,416
 • Առավելագույն տատանում : 64.2
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.29%
 • Բացեք : 9,459.7
 • Ժամանակը : 13:58:12
 • Երեկ : 9,465.8
 • Փոխել% : 0.01%
 • Փոփոխություն : 0.9
 • Վերջինը : 1,726.67
 • Բարձր : 1,726.79
 • Ցածր : 1,713.03
 • Առավելագույն տատանում : 1.65
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.75%
 • Բացեք : 1,718.03
 • Ժամանակը : 13:58:06
 • Երեկ : 1,715.74
 • Փոխել% : 0.64%
 • Փոփոխություն : 10.93
 • Վերջինը : 32.44
 • Բարձր : 33.77
 • Ցածր : 32.38
 • Առավելագույն տատանում : 0.12
 • Առավելագույն տատանումները% : 2.4%
 • Բացեք : 33.41
 • Ժամանակը : 13:58:06
 • Երեկ : 33.5
 • Փոխել% : 3.27%
 • Փոփոխություն : 1.06
 • Վերջինը : 0.8986
 • Բարձր : 0.9037
 • Ցածր : 0.8982
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 0.9029
 • Ժամանակը : 13:57:06
 • Երեկ : 0.9024
 • Փոխել% : 0.42%
 • Փոփոխություն : 0.0038

Turkmenistan Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
TMT/RUB Ask 20.223 20.2306 20.1609 20.2705 0.05 0.24% 2020/05/29 Ժամանակը 13:56
USD/TMT Ask 3.5 3.4819 3.4819 3.5 0.00 0.00% 2020/05/29 Ժամանակը 10:43
TMT/USD Ask 0.2843 - 0.2843 0.2843 0.00 0.21% 2020/05/29 Ժամանակը 5:14

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

7222.00 18 Dec 2887 -3498 : 7222 Yearly Dec/18

Consumer Spending

4.80 18 Dec 4.63 1.14 : 7.72 Yearly Dec/18

Corruption Index

0 19 Dec 20 16 : 22 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 161 133 : 177 Yearly

Credit Rating

0 : Monthly

Crude Oil Production

190.00 20 Jan 190 69 : 316 Monthly Jan/20

Currency

3.49 20 May 3.49 0.01 : 3.5 Daily

Current Account

-1171.00 19 Dec 1388 -7105 : 4037 Yearly Dec/19

Current Account to GDP

-8.20 18 Dec -11.5 -108 : 154 Yearly Dec/18

Exports

9695.39 19 Dec 9573 64.34 : 12395 Yearly Dec/19

External Debt

0 18 Dec 781324 276435 : 2732208 Yearly Dec/18

GDP

42.00 19 Dec 40.76 2.33 : 43.52 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

6.20 19 Jun 6.2 -17.3 : 16.5 Quarterly Jun/19

GDP Constant Prices

43.27 18 Dec 42.1 8.17 : 43.27 Yearly Dec/18

GDP Per Capita Ppp

17129.00 18 Dec 16390 4202 : 17129 Yearly

GDP per capita

7647.90 18 Dec 7318 1876 : 7648 Yearly

Government Budget

-0.90 18 Dec -2.8 -2.8 : 11.3 Yearly Dec/18

Government Debt to GDP

29.30 18 Dec 28.82 2.42 : 64.41 Yearly Dec/18

Government Spending

3.90 18 Dec 3.8 0.65 : 3.9 Yearly Dec/18

Gross Fixed Capital Formation

21.41 18 Dec 20.87 2.81 : 21.41 Yearly

IP Addresses

0 17 Mar 613 223 : 721 Quarterly

Imports

2912.79 19 Dec 2351 141 : 10167 Yearly Dec/19

Inflation Rate

13.40 19 Dec 9.4 0.1 : 83.7 Yearly Dec/19

Internet Speed

0 17 Mar 2624 111 : 3625 Quarterly

Population

5.94 19 Dec 5.85 1.6 : 5.94 Yearly Dec/19

Retirement Age Men

62.00 18 Dec 62 62 : 62 Yearly Dec/18

Retirement Age Women

57.00 18 Dec 57 57 : 57 Yearly Dec/18

Sales Tax Rate

15.00 20 Dec 15 15 : 20 Yearly Dec/20

Terrorism Index

0 18 Dec 0 0 : 0.23 Yearly

Unemployment Rate

3.90 19 Dec 3.8 1.4 : 12.7 Yearly Dec/19
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade 7222.00 4074 4074 3827 4074 3827 Dec/18
Consumer Spending 4.80 5.04 5.03 5.07 5.07 5.31 Dec/18
Crude Oil Production 190.00 245 245 245 245 245 Jan/20
Currency 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
Current Account -1171.00 -5750 -5750 -5750 -5750 -5750 Dec/19
Current Account to GDP -8.20 -3.1 -3.1 -4.5 -3.1 -4.5 Dec/18
Exports 9695.39 10076 10076 10328 10076 10328 Dec/19
GDP 42.00 45.9 45.9 48.6 45.9 48.6 Dec/19
GDP Annual Growth Rate 6.20 4.9 4.7 5.5 5.6 5.7 Jun/19
GDP Constant Prices 43.27 45.39 45.31 45.65 45.7 47.89 Dec/18
GDP Per Capita Ppp 17129.00 17700 17700 17533 17533 18227
GDP per capita 7647.90 8312 8312 8645 8312 8645
Government Budget -0.90 -3.1 -3.1 -3.7 -3.1 -3.7 Dec/18
Government Debt to GDP 29.30 32.9 32.9 34.5 32.9 34.5 Dec/18
Government Spending 3.90 4.09 4.08 4.11 4.12 4.32 Dec/18
Gross Fixed Capital Formation 21.41 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
Imports 2912.79 6002 6002 6502 6002 6502 Dec/19
Inflation Rate 13.40 13 13 12.5 13 12.5 Dec/19
Population 5.94 6.03 6.03 6.12 6.03 6.12 Dec/19
Retirement Age Men 62.00 62 62 62 62 62 Dec/18
Retirement Age Women 57.00 57 57 57 57 57 Dec/18
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15 Dec/20
Unemployment Rate 3.90 4 4 4 4 4 Dec/19