TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Peru Peru
Peru

Peru

Peru ( (listen); Spanish: Perú [peˈɾu]; Quechua: Piruw Republika [pʰɪɾʊw]; Aymara: Piruw Suyu [pɪɾʊw]), officially the Republic of Peru (Spanish: República del Perú ), is a country in western South America. It is bordered in the north by Ecuador and Colombia, in the east by Brazil, in the southeast by Bolivia, in the south by Chile, and in the west by the Pacific Ocean. Peru is a megadiverse country with habitats ranging from the arid plains of the Pacific coastal region in the west to the peaks of the Andes mountains vertically extending from the north to the southeast of the country to the tropical Amazon Basin rainforest in the east with the Amazon river. At 1.28 million km2 (0.5 million mi2), Peru is the 19th largest country in the world, and the third largest in South America. Peruvian territory was home to several ancient cultures. Ranging from the Norte Chico civilization starting in 3500 BC, the oldest civilization in the Americas and one of the five cradles of civilization, to the Inca Empire, the largest state in pre-Columbian America, the territory now including Peru has one of the longest histories of civilization of any country, tracing its heritage back to the 4th millennia BCE. The Spanish E... [Ավելին]
 • Վերջինը : 15,780.96
 • Բարձր : 15,780.96
 • Ցածր : 15,780.96
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 15,780.96
 • Ժամանակը : 06:01:14
 • Երեկ : 15,743.47
 • Փոխել% : 0.24%
 • Փոփոխություն : 37.49
 • Վերջինը : 3.3985
 • Բարձր : 3.3985
 • Ցածր : 3.3985
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 3.3985
 • Ժամանակը : 00:21:14
 • Երեկ : 3.3974
 • Փոխել% : 0.03%
 • Փոփոխություն : 0.0011
 • Վերջինը : 3.8114
 • Բարձր : 3.8152
 • Ցածր : 3.7925
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 3.7925
 • Ժամանակը : 13:42:23
 • Երեկ : 3.7935
 • Փոխել% : 0.47%
 • Փոփոխություն : 0.0179
 • Վերջինը : 3.884
 • Բարձր : 3.884
 • Ցածր : 3.884
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 3.884
 • Ժամանակը : 07:01:06
 • Երեկ : 3.918
 • Փոխել% : 0.88%
 • Փոփոխություն : 0.034

Peru Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
EUR/PEN Ask 3.8114 3.8107 3.7925 3.8152 0.02 0.47% 2020/06/03 Ժամանակը 13:42
GBP/PEN Ask 4.277 4.2777 4.2593 4.2945 0.02 0.44% 2020/06/03 Ժամանակը 13:42
PEN/MXN Ask 6.3686 6.3708 6.3686 6.4264 0.05 0.84% 2020/06/03 Ժամանակը 13:42
MXN/PEN Ask 0.1571 - 0.1557 0.1571 0.00 0.83% 2020/06/03 Ժամանակը 13:35
PEN/COP Ask 1070.06 1071.52 1070.06 1071.62 1.40 0.13% 2020/06/03 Ժամանակը 5:14

Peru Indices

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
S&P Lima General 15780.96 - 15780.96 15780.96 37.49 0.24% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01
FTSE Peru 81.24 - 81.24 81.24 3.68 4.74% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01
S&P Lima Corporate Gov 161.89 - 161.89 161.89 0.36 0.22% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01
S&P Lima Select 19635.31 - 19635.31 19635.31 89.86 0.46% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01
S&P Peru Select 418.76 - 418.76 418.76 3.98 0.96% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01

Peru Stocks

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bco Continenta 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 11:44
Credicorp 149.75 - 149.75 149.75 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 11:44
Cerro Verde 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 11:44
Alicorp 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 11:44
Volcan Cmp Min 0.289 - 0.289 0.289 0.00 0.00% 2020/05/01 Ժամանակը 11:44

Peru Bonds

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Peru 15Y 4.693 - 4.693 4.693 0.02 0.32% 2020/06/03 Ժամանակը 7:01
Peru 20Y 5.002 - 5.002 5.002 0.01 0.22% 2020/06/03 Ժամանակը 7:01
Peru 30Y 5.375 - 5.375 5.375 0.11 2.09% 2020/06/03 Ժամանակը 7:01
Peru 5Y 1.764 - 1.764 1.764 0.04 2.04% 2020/06/03 Ժամանակը 7:01
Peru 2Y 0.45 - 0.45 0.45 0.01 3.21% 2020/06/03 Ժամանակը 7:01

Peru ETFs

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares MSCI Chile Capped 25.6 - 25.6 25.6 2.51 10.87% 2020/06/03 Ժամանակը 6:01
Horizons Marijuana Life Sciences 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% 2020/02/26 Ժամանակը 21:01
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 101.28 - 101.28 101.28 0.00 0.00% 2020/02/04 Ժամանակը 16:24

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-252.30 20 Mar 489 -676 : 1290 Monthly Mar/20

Bank Lending Rate

0.67 20 Apr 0.71 0.45 : 58.3 Monthly Apr/20

Business Confidence

21.80 20 Mar 48.2 21.8 : 75.3 Monthly Mar/20

CPI Transportation

120.30 20 Apr 120 99.31 : 120 Monthly

Changes in Inventories

0 20 Mar -3966 -7296 : 6051 Quarterly

Competitiveness Index

0 19 Dec 61.26 3.86 : 61.66 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 63 60 : 86 Yearly

Consumer Confidence

90.00 19 Aug 95 80 : 121 Monthly points

Consumer Credit

79150.41 20 Apr 80851 4125 : 81853 Monthly Apr/20

Consumer Price Index Cpi

134.23 20 May 134 0 : 134 Monthly May/20

Consumer Spending

83341.54 20 Mar 87683 23229 : 90583 Quarterly Mar/20

Copper Production

153870.28 20 Mar 170143 5300 : 230388 Monthly

Core Consumer Prices

137.22 20 Apr 137 8.45 : 137 Monthly Apr/20

Core Inflation Rate

1.77 20 Apr 1.76 0.6 : 157 Monthly Apr/20

Coronavirus Cases

0 20 Jun 148285 6 : 155671 Daily Jun/20

Coronavirus Deaths

0 20 Jun 4230 0 : 4371 Daily Jun/20

Coronavirus Recovered

0 20 Jun 62791 0 : 68507 Daily Jun/20

Corporate Tax Rate

29.50 20 Dec 29.5 27 : 30 Yearly Dec/20

Corruption Index

0 19 Dec 35 33 : 45 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 105 40 : 105 Yearly

Cpi Housing Utilities

132.77 20 Apr 133 100 : 136 Monthly

Credit Rating

0 20 Jun : Monthly 65

Crude Oil Production

0 20 Jan 60 34.66 : 140 Monthly Jan/20

Currency

3.39 20 Jun 3.42 1.12 : 3.66 Daily

Current Account

-1444.00 20 Mar -27.13 -3166 : 1347 Quarterly Mar/20

Current Account to GDP

-1.50 19 Dec -1.7 -9.5 : 3.31 Yearly Dec/19

Deposit Interest Rate

2.65 16 Dec 2.29 1.54 : 2440 Yearly Dec/16

Ease of Doing Business

0 19 Dec 68 39 : 76 Yearly

Employed Persons

3655.00 20 Apr 4824 3413 : 5037 Monthly Apr/20

Employment Rate

91.00 20 Apr 92.2 88.7 : 94.6 Monthly Apr/20

Export Prices

0 20 Mar 112 32.53 : 150 Monthly Mar/20

Exports

2347.50 20 Mar 2348 16.6 : 4608 Monthly Mar/20

External Debt

80356.00 20 Mar 79956 9121 : 82479 Quarterly Mar/20

Fiscal Expenditure

0 20 Apr 9990 0 : 14364 Monthly Apr/20

Food Inflation

1.70 20 Apr 2.03 -2.57 : 10.72 Monthly Apr/20

Foreign Direct Investment

0 20 Mar 3107 -2357 : 5304 Quarterly Mar/20

Foreign Exchange Reserves

73735.00 20 Apr 68150 -352 : 73735 Monthly Apr/20

GDP

220.00 19 Dec 222 2.57 : 222 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

-3.40 20 Mar 1.8 -20.94 : 21.05 Quarterly Mar/20

GDP Constant Prices

123111.36 20 Mar 143699 33935 : 143699 Quarterly Mar/20

GDP From Agriculture

6567.00 20 Mar 6777 4097 : 9681 Quarterly Mar/20

GDP From Construction

6194.00 20 Mar 9027 3533 : 9467 Quarterly Mar/20

GDP From Manufacturing

14454.00 20 Mar 18460 12009 : 19138 Quarterly

GDP From Mining

15036.00 20 Mar 17484 10658 : 17484 Quarterly

GDP From Public Administration

6837.00 20 Mar 8037 3225 : 8037 Quarterly

GDP From Services

12057.00 20 Mar 15557 7351 : 15557 Quarterly

GDP From Transport

7284.00 20 Mar 7715 3870 : 7722 Quarterly

GDP From Utilities

2518.00 20 Mar 2598 1349 : 2598 Quarterly

GDP Growth Rate

-5.00 20 Mar 0.1 -5 : 3.2 Quarterly Mar/20

GDP Per Capita Ppp

12794.21 18 Dec 12518 5133 : 12794 Yearly

GDP per capita

6453.92 18 Dec 6315 2589 : 6454 Yearly

Gasoline Prices

0.92 20 Apr 0.9 0.55 : 1.63 Monthly Apr/20

Gold Production

0 20 Mar 9235 0 : 22604 Monthly

Gold Reserves

0 20 Mar 34.68 34.21 : 34.7 Quarterly Mar/20

Government Bond 10Y

0.00 20 May 5.43 3.67 : 10.03 Daily

Government Budget

-3.50 18 Dec -3.2 -8.11 : 3.1 Yearly Dec/18

Government Budget Value

-3132.10 20 Apr -3045 -10723 : 4782 Monthly Apr/20

Government Debt to GDP

26.80 18 Dec 25.4 20 : 49 Yearly Dec/18

Government Revenues

0 20 Apr 8703 0 : 14089 Monthly Apr/20

Government Spending

13274.41 20 Mar 19302 3117 : 20204 Quarterly Mar/20

Gross Fixed Capital Formation

23520.41 20 Mar 35412 4496 : 36669 Quarterly

IP Addresses

0 17 Mar 1025133 378792 : 1276429 Quarterly

Import Prices

0 20 Mar 119 55.22 : 130 Monthly Mar/20

Imports

2599.80 20 Mar 2600 16.3 : 4012 Monthly Mar/20

Industrial Production

5.10 20 Feb 0.62 -43.1 : 51.79 Monthly

Inflation Rate

1.78 20 May 1.72 -1.11 : 12377 Monthly May/20

Inflation Rate Mom

0.20 20 May 0.1 -2.86 : 397 Monthly May/20

Interbank Rate

2.68 20 Jun 2.68 0.04 : 552 Daily Jun/20

Interest Rate

0.25 20 May 0.25 0.25 : 8.9 Daily May/20

Internet Speed

0 17 Mar 5558 750 : 6232 Quarterly

Leading Economic Index

-16.26 20 Mar 3.83 -16.26 : 14.08 Monthly

Living Wage Family

1710.00 18 Dec 1710 1710 : 1710 yearly

Living Wage Individual

995.00 18 Dec 995 995 : 995 yearly

Loans To Private Sector

209584.26 20 Apr 205431 31414 : 209584 Monthly Apr/20

Military Expenditure

2689.00 18 Dec 2666 793 : 10089 Yearly

Minimum Wages

930.00 20 Mar 930 1 : 931 Monthly Mar/20

Money Supply M0

0 20 Feb 52145 592 : 53357 Monthly Feb/20

Money Supply M1

0 20 Feb 103745 0 : 105520 Monthly Feb/20

Money Supply M2

0 20 Feb 225308 1535 : 230831 Monthly Feb/20

Personal Income Tax Rate

30.00 20 Dec 30 30 : 30 Yearly Dec/20

Population

32.50 19 Dec 32.16 9.93 : 32.5 Yearly Dec/19

Private Sector Credit

0 20 Mar 380470 50535 : 384004 Monthly Mar/20

Producer Prices

108.27 20 Apr 109 0 : 109 Monthly Apr/20

Remittances

494.00 20 Mar 851 21.75 : 851 Quarterly Mar/20

Sales Tax Rate

18.00 20 Dec 18 18 : 19 Yearly Dec/20

Steel Production

0 20 Apr 100 8 : 118 Monthly

Stock Market

15743.47 20 Jun 15743 8878 : 21516 Daily

Terms of Trade

0 20 Mar 94.35 51.38 : 116 Monthly

Terrorism Index

0 18 Dec 2.95 2.54 : 3.93 Yearly

Tourist Arrivals

4371787.00 19 Dec 4419430 216534 : 4419430 Yearly

Unemployed Persons

360.70 20 Apr 406 269 : 471 Monthly Apr/20

Unemployment Rate

9.00 20 May 7.8 5.6 : 13 Monthly May/20

Wages

1664.00 20 Apr 1573 732 : 1887 Monthly Apr/20

Wages High Skilled

3830.00 18 Dec 4190 3690 : 4190 yearly

Wages Low Skilled

0 18 Dec 1200 1120 : 1250 yearly
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -252.30 780 1130 850 400 1130 Mar/20
Bank Lending Rate 0.67 0.71 0.71 0.71 0.71 1.46 Apr/20
Business Confidence 21.80 40 45 47 38 50 Mar/20
CPI Transportation 120.30 120 122 122 120 125
Consumer Confidence 90.00 98 97 98 95 97 points
Consumer Credit 79150.41 77222 80787 83080 73836 83776 Apr/20
Consumer Price Index Cpi 134.23 135 135 137 135 138 May/20
Consumer Spending 83341.54 88790 87947 88999 88319 91201 Mar/20
Copper Production 153870.28 212000 235000 218000 200000 240000
Core Consumer Prices 137.22 132 134 134 132 134 Apr/20
Core Inflation Rate 1.77 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 Apr/20
Corporate Tax Rate 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 Dec/20
Cpi Housing Utilities 132.77 133 135 136 138 139
Currency 3.39 3.44 3.45 3.47 3.43 3.49
Current Account -1444.00 -1300 -560 -1250 -1000 -120 Mar/20
Current Account to GDP -1.50 -2 -2 -2 -2 -2.1 Dec/19
Deposit Interest Rate 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 3.4 Dec/16
Employed Persons 3655.00 4890 4950 4850 4840 4900 Apr/20
Employment Rate 91.00 93.8 93.3 93.3 93.5 93.1 Apr/20
Exports 2347.50 4130 4750 4650 4250 4750 Mar/20
External Debt 80356.00 83900 83900 83900 76946 83649 Mar/20
Food Inflation 1.70 1.9 2.1 2.3 1.7 2.2 Apr/20
Foreign Exchange Reserves 73735.00 76000 76500 76500 74000 78000 Apr/20
GDP 220.00 225 225 228 220 228 Dec/19
GDP Annual Growth Rate -3.40 -2 0.3 1.5 -5 3.7 Mar/20
GDP Constant Prices 123111.36 136784 144130 145854 133918 149462 Mar/20
GDP From Agriculture 6567.00 6648 6797 6879 9439 7049 Mar/20
GDP From Construction 6194.00 7861 9054 9162 7830 9389 Mar/20
GDP From Manufacturing 14454.00 17246 18515 18737 17400 19200
GDP From Mining 15036.00 16697 17536 17746 15917 18185
GDP From Public Administration 6837.00 7256 8061 8158 6484 8359
GDP From Services 12057.00 14390 15604 15790 13826 16181
GDP From Transport 7284.00 7463 7738 7831 7529 8024
GDP From Utilities 2518.00 2494 2606 2637 2494 2702
GDP Growth Rate -5.00 -3 -1 1.6 -1.5 2.3 Mar/20
GDP Per Capita Ppp 12794.21 13300 13300 12821 13300 13700
GDP per capita 6453.92 6750 6750 6900 6467 6900
Gasoline Prices 0.92 0.82 0.78 0.74 0.86 0.7 Apr/20
Government Bond 10Y 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Government Budget -3.50 -7 -7 -5.5 -7 -5.5 Dec/18
Government Budget Value -3132.10 1400 1150 1150 1400 1150 Apr/20
Government Debt to GDP 26.80 30 30 29 30 29 Dec/18
Government Spending 13274.41 14674 19668 19904 13809 20396 Mar/20
Gross Fixed Capital Formation 23520.41 31486 35339 35762 30142 36647
Imports 2599.80 3350 3670 3800 3150 3710 Mar/20
Industrial Production 5.10 3.3 3.3 3.3 3.1 2.9
Inflation Rate 1.78 1.8 1.9 2.1 1.8 2.4 May/20
Inflation Rate Mom 0.20 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 May/20
Interbank Rate 2.68 2.85 2.85 2.85 2.85 3.6 Jun/20
Interest Rate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 May/20
Leading Economic Index -16.26 -0.5 1.5 1.9 -3 3.2
Living Wage Family 1710.00 1740 1780 1780 1740 1740
Living Wage Individual 995.00 950 1000 1000 950 1000
Loans To Private Sector 209584.26 192906 199189 201001 187672 206559 Apr/20
Military Expenditure 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690
Minimum Wages 930.00 930 930 930 930 970 Mar/20
Personal Income Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30 Dec/20
Population 32.50 32.7 32.82 32.82 32.7 33.15 Dec/19
Producer Prices 108.27 109 109 109 109 109 Apr/20
Remittances 494.00 900 940 940 910 940 Mar/20
Sales Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18 Dec/20
Stock Market 15743.47 15232 14981 14736 15485 14245
Tourist Arrivals 4371787.00 4390000 4390000 4450000 4390000 4450000
Unemployed Persons 360.70 325 345 420 350 350 Apr/20
Unemployment Rate 9.00 9.5 9.5 9.3 9.8 9.5 May/20
Wages 1664.00 1680 1700 1700 1680 1700 Apr/20
Wages High Skilled 3830.00 4350 4500 4500 4350 4500