TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Mexico Mexico
Mexico

Mexico

Mexico (Spanish: México [ˈmexiko] (listen); Nahuatl languages: Mēxihco), officially the United Mexican States (Spanish: Estados Unidos Mexicanos [EUM] [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos] (listen), lit. 'Mexican United States'), is a country in the southern portion of North America. It is bordered to the north by the United States; to the south and west by the Pacific Ocean; to the southeast by Guatemala, Belize, and the Caribbean Sea; and to the east by the Gulf of Mexico. Covering 1,972,550 square kilometers (761,610 sq mi), Mexico is the 13th-largest country in the world, and with approximately 128,649,565 inhabitants, it is the world's 10th-most populous country and most populous Spanish-speaking nation. Mexico is a federation comprising 31 states, including Mexico City (CDMX), which is the capital city and its largest metropolis. Other major urban areas include Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez, and León.Pre-Columbian Mexico traces its origins to 8,000 BC and is identified as one of six cradles of civilization; it was home to many advanced Mesoamerican tribes, most notably the Mayans and the Aztecs. In 1521, the Spanish Empire conquered and colonized the territory from its base i... [Ավելին]
 • Վերջինը : 37,888.36
 • Բարձր : 38,308.89
 • Ցածր : 37,851.44
 • Առավելագույն տատանում : 126.87
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.56%
 • Բացեք : 38,169.14
 • Ժամանակը : 22:11:16
 • Երեկ : 38,207.28
 • Փոխել% : 0.84%
 • Փոփոխություն : 318.92
 • Վերջինը : 21.6979 (MXN)
 • Բարձր : 21.822
 • Ցածր : 21.5151
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : -
 • Ժամանակը : 16:46:15
 • Երեկ : 21.6979
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0
 • Վերջինը : 24.8587 (MXN)
 • Բարձր : 24.8608
 • Ցածր : 24.4036
 • Առավելագույն տատանում : 0.08
 • Առավելագույն տատանումները% : 1.4%
 • Բացեք : 24.4879
 • Ժամանակը : 22:14:24
 • Երեկ : 24.4754
 • Փոխել% : 1.57%
 • Փոփոխություն : 0.3833
 • Վերջինը : 6.285 (MXN)
 • Բարձր : 6.285
 • Ցածր : 6.275
 • Առավելագույն տատանում : 0.01
 • Առավելագույն տատանումները% : 0%
 • Բացեք : 6.275
 • Ժամանակը : 05:00:59
 • Երեկ : 6.327
 • Փոխել% : 0.67%
 • Փոփոխություն : 0.042

Mexico Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MXN/IDR Ask 644.69 644.9 643.33 651.45 4.97 0.77% 2020/06/04 Ժամանակը 22:14
MXN/INR Ask 3.4429 3.444 3.4369 3.471 0.02 0.57% 2020/06/04 Ժամանակը 22:14
MXN/ISK Ask 5.9991 6.0048 5.9991 6.1081 0.09 1.47% 2020/06/04 Ժամանակը 22:14
MXN/JMD Ask 6.5261 6.5303 6.5052 6.6325 0.09 1.44% 2020/06/04 Ժամանակը 22:14
MXN/KES Ask 4.8457 4.8488 4.8321 4.8962 0.04 0.79% 2020/06/04 Ժամանակը 22:14

Mexico Indices

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
IPC 37888.36 37885.14 37851.44 38308.89 318.92 0.84% 2020/06/04 Ժամանակը 22:11
INMEX 2235.74 2241.28 2235.74 2263.3 17.86 0.80% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
IPC CompMx 312.44 313.22 312.44 315.55 1.66 0.53% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
FTSE BIVA Real Time Price 777 776.33 776.33 785.06 5.26 0.68% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
S&P/BMV IPC 37867.99 37960.03 37867.99 38290.77 222.20 0.59% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01

Mexico Stocks

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Microsoft 4015 4028.73 4015 4028.73 1.50 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Corp Moctezuma 52.24 - 52.24 52.24 0.34 0.66% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Grupo Comercial Chedraui 26.99 26.92 26.92 26.99 0.00 0.00% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Grupo Cementos Chihuahua 84.5 85 84.5 85 1.97 2.39% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45
Minera Frisco 3.1 3.06 3.06 3.1 0.05 1.64% 2020/06/04 Ժամանակը 20:45

Mexico Bonds

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Mexico 3M 5.305 5.337 5.305 5.337 0.02 0.40% 2020/06/04 Ժամանակը 5:00
Mexico 6M 5.16 5.191 5.16 5.191 0.03 0.58% 2020/06/04 Ժամանակը 5:00
Mexico 9M 5.094 5.124 5.094 5.124 0.05 0.98% 2020/06/04 Ժամանակը 5:00
Mexico 3Y 5.372 5.331 5.331 5.372 0.05 0.97% 2020/06/04 Ժամանակը 5:00
Mexico 7Y 5.99 6 5.99 6 0.04 0.70% 2020/06/04 Ժամանակը 5:00

Mexico Funds

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Inversion Horizonte SA B0 B 2.282 - 2.282 2.282 0.00 0.04% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
Inversion Horizonte SA B0 C 2.184 - 2.184 2.184 0.00 0.05% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.317 - 10.317 10.317 0.01 0.10% 2020/06/04 Ժամանակը 8:30

Mexico ETFs

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares NAFTRAC 37.86 37.94 37.86 38.35 0.20 0.53% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
Smartshares - DIABLOI 12.9 12.89 12.69 12.96 0.08 0.62% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
VanEck Vectors Gold Miners 730 725 710 730.65 19.99 2.82% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
iShares MSCI Brazil Capped 664.51 663.96 660 664.51 3.31 0.50% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01
iShares MSCI Emerging Markets 873.01 875 868.57 879 3.01 0.34% 2020/06/04 Ժամանակը 22:01

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Auto Exports

27.89 20 Apr 285 9.5 : 324 Monthly

Balance of Trade

-3087.40 20 Apr 3336 -4625 : 3336 Monthly Apr/20

Banks Balance Sheet

83459512.00 20 Feb 82402030 1171622 : 84367340 Monthly Feb/20

Business Confidence

35.20 20 May 37 34 : 58.7 Monthly May/20

CPI Transportation

95.00 20 Apr 102 0.06 : 106 Monthly

Capacity Utilization

0 20 Mar 81.4 74.1 : 82.6 Monthly

Capital Flows

-7.90 20 Mar -10.4 -3458 : 12080 Quarterly Mar/20

Car Production

3.72 20 Apr 261 3.72 : 382 Monthly

Car Registrations

48998.00 20 Mar 62513 6318 : 127604 Monthly

Central Bank Balance Sheet

5049075798.00 20 Apr 4701462901 9740027 : 5049075798 Monthly Apr/20

Changes in Inventories

0 19 Dec 128308 49273 : 280410 Quarterly

Competitiveness Index

0 19 Dec 64.6 4.18 : 64.95 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 46 44 : 66 Yearly

Construction Output

-7.51 20 Mar -8.99 -39.18 : 37.19 Monthly Mar/20

Consumer Confidence

42.60 20 Mar 43.8 28.8 : 48.52 Monthly Mar/20

Consumer Credit

1372919.50 20 Mar 1393319 41405 : 1435103 Quarterly Mar/20

Consumer Price Index Cpi

105.76 20 Apr 107 0.01 : 107 Monthly Apr/20

Consumer Spending

12936646.00 19 Dec 12639218 6094259 : 12936646 Quarterly Dec/19

Core Consumer Prices

106.65 20 Apr 107 0.09 : 107 Monthly Apr/20

Core Inflation Rate

3.50 20 Apr 4.15 2.3 : 177 Monthly Apr/20

Coronavirus Cases

0 20 Jun 87512 2 : 90664 Daily Jun/20

Coronavirus Deaths

0 20 Jun 9779 0 : 9930 Daily Jun/20

Coronavirus Recovered

0 20 Jun 67491 4 : 70308 Daily Jun/20

Corporate Tax Rate

30.00 20 Dec 30 28 : 42 Yearly Dec/20

Corruption Index

0 19 Dec 28 26.6 : 37 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 138 32 : 138 Yearly

Cpi Housing Utilities

0 20 Apr 107 58.21 : 107 Monthly

Credit Rating

0 20 Jun : Monthly 60

Crude Oil Production

0 20 Feb 1748 1647 : 3547 Monthly Feb/20

Crude Oil Rigs

0 20 Apr 42 8 : 107 Monthly

Currency

21.76 20 Jun 21.74 0.01 : 25.78 Daily

Current Account

-981.80 20 Mar 3198 -11625 : 4390 Quarterly Mar/20

Current Account to GDP

-0.20 19 Dec -1.9 -6.1 : 3.4 Yearly Dec/19

Deposit Interest Rate

2.86 20 Feb 2.98 0.55 : 126 Monthly Feb/20

Ease of Doing Business

0 19 Dec 54 42 : 60 Yearly

Employed Persons

55352304.00 20 Mar 55683450 37970852 : 55683450 Quarterly Mar/20

Employment Rate

97.06 20 Mar 96.43 93.58 : 97.23 Monthly Mar/20

Export Prices

0 20 Apr 104 32.38 : 144 Monthly Apr/20

Exports

23384.80 20 Apr 38343 1226 : 41752 Monthly Apr/20

External Debt

463654.10 19 Dec 449496 0.7 : 463654 Quarterly Dec/19

Fiscal Expenditure

433793.60 20 Feb 504584 14303 : 830184 Monthly Feb/20

Food Inflation

6.71 20 Apr 6.81 0.03 : 11.03 Monthly Apr/20

Foreign Direct Investment

10334.00 20 Mar 5026 -63.9 : 21011 Quarterly Mar/20

Foreign Exchange Reserves

196146.00 20 Apr 189780 32970 : 199161 Monthly Apr/20

GDP

1200.00 19 Dec 1221 13.04 : 1315 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

-1.40 20 Mar -0.7 -9.1 : 9 Quarterly Mar/20

GDP Constant Prices

18139598.00 20 Mar 18367535 9736454 : 18557783 Quarterly Mar/20

GDP Deflator

0 20 Mar 131 15.01 : 135 Quarterly Mar/20

GDP From Agriculture

582571.56 20 Mar 702283 326545 : 704213 Quarterly Mar/20

GDP From Construction

1184615.00 20 Mar 1196216 616361 : 1342140 Quarterly Mar/20

GDP From Manufacturing

2856046.00 20 Mar 2871215 1579762 : 3002034 Quarterly

GDP From Mining

894198.00 20 Mar 850018 837160 : 1339290 Quarterly

GDP From Public Administration

747560.01 20 Mar 724556 552862 : 761393 Quarterly

GDP From Services

11414309.26 20 Mar 12072004 5606906 : 12101132 Quarterly

GDP From Transport

1154985.00 20 Mar 1210643 557632 : 1224406 Quarterly

GDP From Utilities

268271.00 20 Mar 295516 93738 : 318913 Quarterly

GDP Growth Rate

-1.20 20 Mar -0.6 -5.8 : 3.2 Quarterly Mar/20

GDP Per Capita Ppp

18101.90 18 Dec 17949 13452 : 18102 Yearly

GDP per capita

10385.30 18 Dec 10298 3907 : 10385 Yearly

Gasoline Prices

0.87 20 May 0.56 0.32 : 1.05 Monthly May/20

Gold Production

0 20 Mar 6035 384 : 11688 Monthly

Gold Reserves

120.10 20 Mar 120 2.5 : 125 Quarterly Mar/20

Government Bond 10Y

6.19 20 Jun 6.18 4.46 : 12.07 Daily

Government Budget

-2.00 18 Dec -1.1 -3.4 : 3.3 Yearly Dec/18

Government Budget Value

-30159.60 20 Feb 40826 -308192 : 340612 Monthly Feb/20

Government Debt to GDP

46.00 18 Dec 46 17.9 : 48.2 Yearly Dec/18

Government Revenues

394936.50 20 Feb 540313 12748 : 719219 Monthly Feb/20

Government Spending

2200040.00 19 Dec 2107792 1376521 : 2219807 Quarterly Dec/19

Gross Fixed Capital Formation

3466612.00 19 Dec 3514361 1476956 : 3839266 Quarterly

Hospital Beds

0 17 Dec 1.39 1.38 : 1.83 Yearly Dec/17

Hospitals

0 18 Dec 37.05 28.92 : 40.03 Yearly Dec/18

Households Debt To GDP

16.20 19 Dec 16.5 7.7 : 16.5 Quarterly Dec/19

IP Addresses

0 17 Mar 13057425 4009120 : 14700484 Quarterly

Import Prices

0 20 Apr 230 42.2 : 235 Monthly Apr/20

Imports

26472.20 20 Apr 35007 647 : 44291 Monthly Apr/20

Industrial Production

-5.00 20 Mar -2 -17.5 : 23.8 Monthly

Industrial Production Mom

-3.40 20 Mar -0.5 -7.9 : 8.4 Monthly

Inflation Expectations

3.49 20 Mar 3.45 3.19 : 17.21 Monthly

Inflation Rate

2.15 20 Apr 3.25 2.13 : 180 Monthly Apr/20

Inflation Rate Mom

-1.01 20 Apr -0.05 -1.01 : 15.46 Monthly Apr/20

Interbank Rate

6.00 20 May 6.54 3.29 : 89.48 Monthly May/20

Interest Rate

5.50 20 May 6 3 : 9.25 Daily May/20

Internet Speed

0 17 Mar 7214 949 : 7538 Quarterly

Labor Force Participation Rate

59.80 20 Mar 60.1 58.18 : 61.47 Monthly Mar/20

Labour Costs

0 20 Mar 103 71.5 : 132 Monthly Mar/20

Leading Economic Index

-2.30 20 Mar -0.6 -11 : 12.6 Monthly

Living Wage Family

7900.00 18 Dec 7700 7700 : 7900 yearly

Living Wage Individual

4320.00 18 Dec 4130 4130 : 4320 yearly

Loans To Private Sector

0 20 Mar 2740361883 309796117 : 3040150107 Monthly Mar/20

Manufacturing PMI

38.30 20 May 35 35 : 57.1 Monthly

Manufacturing Production

-6.14 20 Mar -1.19 -17.74 : 18.26 Monthly

Military Expenditure

6375.00 18 Dec 5781 349 : 7071 Yearly

Minimum Wages

123.22 20 Apr 123 0.01 : 123 Monthly Apr/20

Mining Production

1.32 20 Mar 5.52 -25.22 : 45.3 Monthly

Money Supply M0

0 20 Apr 1770528 2741 : 1791789 Monthly Apr/20

Money Supply M1

0 20 Mar 4600355106 3093600 : 4884751489 Monthly Mar/20

Money Supply M2

0 20 Mar 9371776319 15370409 : 10147459591 Monthly Mar/20

Money Supply M3

0 20 Mar 10850759830 15483730 : 12419736256 Monthly Mar/20

Non Oil Exports

0 20 Apr 37097 314 : 39182 Monthly

Oil Exports

0 20 Apr 1246 404 : 5932 Monthly

Personal Income Tax Rate

35.00 20 Dec 35 28 : 35 Yearly Dec/20

Personal Savings

21.20 19 Dec 21.2 19.8 : 25.7 Yearly Dec/19

Population

126.58 19 Dec 125 38.68 : 127 Yearly Dec/19

Private Investment

-8.60 20 Feb -8.7 -41.9 : 33.1 Monthly

Private Sector Credit

0 20 Mar 4907537247 458609006 : 5210090813 Monthly Mar/20

Producer Prices

104.67 20 Apr 103 48.57 : 105 Monthly Apr/20

Producer Prices Change

5.40 20 Apr 3.7 0.6 : 9.81 Monthly Apr/20

Productivity

92.70 20 Mar 94.1 85 : 105 Monthly Mar/20

Remittances

9293.20 20 Mar 9107 159 : 9687 Quarterly Mar/20

Retail Sales MoM

-0.80 20 Mar -1 -4.5 : 4.1 Monthly Mar/20

Retail Sales YoY

-1.30 20 Mar 2.5 -6.6 : 9.1 Monthly Mar/20

Retirement Age Men

65.00 19 Dec 65 65 : 65 Yearly Dec/19

Retirement Age Women

65.00 19 Dec 65 65 : 65 Yearly Dec/19

Sales Tax Rate

16.00 20 Dec 16 15 : 16 Yearly Dec/20

Social Security Rate

9.23 19 Dec 9.23 0 : 17.63 Yearly Dec/19

Social Security Rate For Companies

7.58 19 Dec 7.58 7.58 : 14.7 Yearly Dec/19

Social Security Rate For Employees

1.65 19 Dec 1.65 1.65 : 2.93 Yearly Dec/19

Steel Production

0 20 Apr 1330 466 : 1850 Monthly

Stock Market

37395.94 20 Jun 37460 47.22 : 51772 Daily

Terms of Trade

0 20 Apr 45.1 42.33 : 106 Monthly

Terrorism Index

0 18 Dec 3.53 1.35 : 4.51 Yearly

Total Vehicle Sales

48998.00 20 Mar 62513 6318 : 127604 Monthly

Tourism Revenues

2281554.18 20 Jan 2480979 158919 : 2522955 Monthly

Tourist Arrivals

1196.48 20 Mar 2111 56.59 : 2715 Monthly

Unemployed Persons

1976060.00 20 Mar 1942071 915418 : 3012574 Quarterly Mar/20

Unemployment Rate

2.90 20 Mar 3.6 2.22 : 6.42 Monthly Mar/20

Wages

403.62 20 Apr 399 129 : 404 Monthly Apr/20

Wages High Skilled

17200.00 18 Dec 15600 13700 : 17200 yearly

Wages Low Skilled

0 18 Dec 5280 4870 : 5390 yearly

Wages in Manufacturing

2.40 20 Feb 2.8 2 : 3.8 Monthly Feb/20
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Auto Exports 27.89 290 300 330 310 310
Balance of Trade -3087.40 -2500 1000 1500 -2500 1000 Apr/20
Banks Balance Sheet 83459512.00 8450000 8530350 8530350 8200000 8530350 Feb/20
Business Confidence 35.20 40 48 50 32 51 May/20
CPI Transportation 95.00 107 108 105 106 112
Capital Flows -7.90 -20 -30 -30 -15 -35 Mar/20
Car Production 3.72 330 360 352 360 370
Car Registrations 48998.00 82000 85000 85000 84000 86000
Central Bank Balance Sheet 5049075798.00 3900000000 4000000000 4000000000 3865083765 4200000000 Apr/20
Construction Output -7.51 -1 1.5 1.7 -3.2 2.5 Mar/20
Consumer Confidence 42.60 38 42 43 35 44 Mar/20
Consumer Credit 1372919.50 1396829 1341766 1407252 1393702 1363234 Mar/20
Consumer Price Index Cpi 105.76 107 109 110 106 112 Apr/20
Consumer Spending 12936646.00 12302130 12457990 13066012 12067434 12657318 Dec/19
Core Consumer Prices 106.65 108 109 110 107 112 Apr/20
Core Inflation Rate 3.50 3.4 3.5 3.4 3.5 3.2 Apr/20
Corporate Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30 Dec/20
Currency 21.76 22.37 22.52 22.68 22.21 23
Current Account -981.80 -3900 -3700 -7000 -4200 -4500 Mar/20
Current Account to GDP -0.20 -0.8 -0.8 -1.4 -0.8 -1.4 Dec/19
Deposit Interest Rate 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 3.86 Feb/20
Employed Persons 55352304.00 55200000 55300000 55300000 55300000 55500000 Mar/20
Employment Rate 97.06 96.1 96.1 96.1 96.2 96 Mar/20
Exports 23384.80 30500 35000 37000 29000 38000 Apr/20
External Debt 463654.10 467000 468000 468000 461000 468000 Dec/19
Fiscal Expenditure 433793.60 490000 745000 745000 560000 735000 Feb/20
Food Inflation 6.71 3.7 3.4 3.5 4 3.2 Apr/20
Foreign Direct Investment 10334.00 6500 6850 6850 7000 6950 Mar/20
Foreign Exchange Reserves 196146.00 188000 190000 191000 195000 194000 Apr/20
GDP 1200.00 1230 1230 1280 1230 1280 Dec/19
GDP Annual Growth Rate -1.40 -8 -3.7 1 -6 1.6 Mar/20
GDP Constant Prices 18139598.00 18037765 17821945 18691760 18176730 18107096 Mar/20
GDP From Agriculture 582571.56 499492 683887 717265 603383 694829 Mar/20
GDP From Construction 1184615.00 1154208 1152052 1208279 1201194 1170485 Mar/20
GDP From Manufacturing 2856046.00 2925551 2781592 2917350 2907060 2826097
GDP From Mining 894198.00 830537 817981 857903 819980 831069
GDP From Public Administration 747560.01 664870 695708 729663 712725 706839
GDP From Services 11414309.26 11343134 11700321 12271365 11540371 11887526
GDP From Transport 1154985.00 1187136 1168103 1225113 1203037 1186792
GDP From Utilities 268271.00 310908 284944 298851 289997 289503
GDP Growth Rate -1.20 -1.7 0.9 1.5 -5.3 1.1 Mar/20
GDP Per Capita Ppp 18101.90 18450 18450 16987 18450 17551
GDP per capita 10385.30 10500 10500 10600 10500 10600
Gasoline Prices 0.87 0.52 0.5 0.47 0.55 0.45 May/20
Gold Reserves 120.10 120 120 120 120 120 Mar/20
Government Bond 10Y 6.19 6.3 6.37 6.43 6.23 6.57
Government Budget -2.00 -4.5 -4.5 -4 -4.5 -3.1 Dec/18
Government Budget Value -30159.60 -380000 -295000 -295000 -280000 -310000 Feb/20
Government Debt to GDP 46.00 57 57 58 57 52 Dec/18
Government Revenues 394936.50 412000 450000 450000 430000 450000 Feb/20
Government Spending 2200040.00 2051577 2118639 2222040 2125046 2152537 Dec/19
Gross Fixed Capital Formation 3466612.00 3422508 3338347 3501278 3522617 3391761
Households Debt To GDP 16.20 16.68 16.68 16.68 16.52 16.68 Dec/19
Imports 26472.20 33000 33000 35500 30500 35500 Apr/20
Industrial Production -5.00 -2 -1 1.7 -5 1.6
Industrial Production Mom -3.40 -0.5 0.2 0.3 -4 0.3
Inflation Expectations 3.49 3.2 3.3 3.5 3 3.87
Inflation Rate 2.15 2.5 2.7 2.9 2.5 3.2 Apr/20
Inflation Rate Mom -1.01 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4 Apr/20
Interbank Rate 6.00 6.54 6.54 6.54 6.54 7.54 May/20
Interest Rate 5.50 4 3.5 3.5 5 4.75 May/20
Labor Force Participation Rate 59.80 60.2 60.2 60.3 60.5 60.4 Mar/20
Leading Economic Index -2.30 -2.5 -1.5 0.5 -5 1.6
Living Wage Family 7900.00 8450 8500 8500 8450 8600
Living Wage Individual 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
Manufacturing PMI 38.30 43 48.8 49.2 39 49.5
Manufacturing Production -6.14 1.5 1.7 1.9 1.3 2.2
Military Expenditure 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900
Minimum Wages 123.22 123 123 143 123 143 Apr/20
Mining Production 1.32 -3 -4.5 -5 -1.5 -7
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35 Dec/20
Personal Savings 21.20 22 22 22 22 22 Dec/19
Population 126.58 126 128 128 126 129 Dec/19
Private Investment -8.60 -10 -5 -2.5 -18 0.5
Producer Prices 104.67 102 102 103 101 105 Apr/20
Producer Prices Change 5.40 2.1 2.5 2.4 1.7 2.3 Apr/20
Productivity 92.70 90 91 91 94 94 Mar/20
Remittances 9293.20 8500 8400 8400 8200 8500 Mar/20
Retail Sales MoM -0.80 0.5 0.7 0.3 -3.3 0.5 Mar/20
Retail Sales YoY -1.30 -2 -0.8 0.3 -3.8 2.4 Mar/20
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65 65 Dec/19
Retirement Age Women 65.00 65 65 65 65 65 Dec/19
Sales Tax Rate 16.00 16 16 16 16 16 Dec/20
Social Security Rate 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 Dec/19
Social Security Rate For Companies 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 Dec/19
Social Security Rate For Employees 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 Dec/19
Stock Market 37395.94 35343 34551 33778 36152 32233
Total Vehicle Sales 48998.00 64000 68000 68000 66000 80000
Tourism Revenues 2281554.18 1700000 2300000 2300000 2100000 2450000
Tourist Arrivals 1196.48 1350 2800 2380 2100 2600
Unemployed Persons 1976060.00 2250000 22800000 22800000 2220000 22800000 Mar/20
Unemployment Rate 2.90 4.9 4.5 4.3 4.3 4.4 Mar/20
Wages 403.62 392 397 408 394 419 Apr/20
Wages High Skilled 17200.00 17000 17800 17800 17000 18400
Wages in Manufacturing 2.40 2.7 3.3 2.9 2.7 3.2 Feb/20