TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Mexico Mexico
Mexico

Mexico

Mexico (Spanish: México [ˈmexiko] (listen); Nahuan languages: Mēxihco), officially the United Mexican States (Spanish: Estados Unidos Mexicanos; EUM [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos] (listen)), is a country in the southern portion of North America. It is bordered to the north by the United States; to the south and west by the Pacific Ocean; to the southeast by Guatemala, Belize, and the Caribbean Sea; and to the east by the Gulf of Mexico. Mexico covers 1,972,550 square kilometers (761,610 sq mi) and has approximately 128,649,565 inhabitants, making it the world's 13th-largest country by area, 10th-most populous country, and most populous Spanish-speaking nation. It is a federation comprising 31 states and Mexico City, its capital city and largest metropolis. Other major urban areas include Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez, and León.Pre-Columbian Mexico traces its origins to 8,000 BC and is identified as one of six cradles of civilization; it was home to many advanced Mesoamerican civilizations, most well-known among them the Maya and the Aztecs. In 1521, the Spanish Empire conquered and colonized the territory from its base in Mexico City, which then became known as New Spain. T... [Ավելին]
 • Վերջինը : 37,950
 • Բարձր : 37,963.1
 • Ցածր : 37,783.82
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : -
 • Ժամանակը : 01:03:04
 • Երեկ : 37,950
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0
 • Վերջինը : 22.404 (MXN)
 • Բարձր : 22.42
 • Ցածր : 22.404
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : -
 • Ժամանակը : 01:34:06
 • Երեկ : 22.404
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0
 • Վերջինը : 25.1804 (MXN)
 • Բարձր : 25.1804
 • Ցածր : 25.171
 • Առավելագույն տատանում : 0.01
 • Առավելագույն տատանումները% : 0%
 • Բացեք : 25.171
 • Ժամանակը : 20:42:48
 • Երեկ : 25.1804
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0
 • Վերջինը : 5.867 (MXN)
 • Բարձր : 5.877
 • Ցածր : 5.867
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : -
 • Ժամանակը : 03:01:08
 • Երեկ : 5.867
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0

Mexico Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AUD/MXN Ask 15.5561 15.5307 15.5307 15.5561 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 20:42
MXN/AUD Ask 0.0644 0.0643 0.0643 0.0644 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 20:42
ARS/MXN Ask 0.3172 0.317 0.317 0.3172 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 20:42
MXN/ARS Ask 3.1547 3.1542 3.1542 3.1547 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 20:42
BRL/MXN Ask 4.2124 4.2564 4.2124 4.2564 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 20:42

Mexico Indices

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
INMEX 2236.56 - 2227.2 2236.56 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
IPC CompMx 313.67 - 312.38 313.67 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
FTSE BIVA Real Time Price 779.37 - 777.12 779.37 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
S&P/BMV IPC 37950 - 37787.69 37950 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
IPC 37950 - 37783.82 37963.1 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:03

Mexico Stocks

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BBVA 76.5 - 76.5 76.5 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 20:35
Uber Tech 690.99 - 690.99 690.99 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 17:35
Microsoft 4636.67 - 4636.67 4636.67 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 2:43
Santander Mexico B 16.21 - 16.06 16.21 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 2:43
GMexico Transportes 25.81 - 25.8 25.81 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 2:43

Mexico Bonds

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Mexico 7Y 5.551 - 5.551 5.562 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 3:01
Mexico 10Y 5.867 - 5.867 5.877 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 3:01
Mexico 30Y 7.128 - 7.128 7.139 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 3:01
Mexico 3M 4.901 - 4.901 4.901 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 2:30
Mexico 15Y 6.446 - 6.446 6.446 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:01

Mexico Funds

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Inversion Horizonte SA B0 B 2.289 - 2.289 2.289 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 7:30
Inversion Horizonte SA B0 C 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.536 - 10.536 10.536 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.536 - 10.536 10.536 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 7:30
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 10.536 - 10.536 10.536 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 7:30

Mexico ETFs

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.09 45.25 41.09 45.25 0.00 0.00% 2020/07/05 Ժամանակը 19:31
iShares NAFTRAC 37.86 - 37.8 37.86 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
iShares Silver 376.57 - 376.57 377 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
Smartshares - ANGELD 11.49 - 11.45 11.61 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30
iShares Short Treasury Bond 2476.91 - 2475 2479.25 0.00 0.00% 2020/07/04 Ժամանակը 1:30

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Auto Exports

15.09 20 May 27.89 9.5 : 324 Monthly

Balance of Trade

-3523.00 20 May -3087 -4625 : 3336 Monthly May/20

Banks Balance Sheet

91871098.00 20 Apr 88303672 1171622 : 91871098 Monthly Apr/20

Business Confidence

38.60 20 Jun 35.5 34 : 58.7 Monthly Jun/20

CPI Transportation

98.18 20 May 95 0.06 : 106 Monthly

Capacity Utilization

0 20 Mar 81.4 74.1 : 82.6 Monthly

Capital Flows

-7.90 20 Mar -10.4 -3458 : 12080 Quarterly Mar/20

Car Production

22.12 20 May 3.72 3.72 : 382 Monthly

Car Registrations

22103.00 20 May 18772 6318 : 127604 Monthly

Central Bank Balance Sheet

4853006619.00 20 May 5049075798 9740027 : 5049075798 Monthly May/20

Changes in Inventories

0 20 Mar 103182 33488 : 284826 Quarterly

Competitiveness Index

0 19 Dec 64.6 4.18 : 64.95 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 46 44 : 66 Yearly

Construction Output

-37.97 20 Apr -7.51 -39.18 : 37.19 Monthly Apr/20

Consumer Confidence

42.60 20 Mar 43.8 28.8 : 48.52 Monthly Mar/20

Consumer Credit

1372919.50 20 Mar 1393319 41405 : 1435103 Quarterly Mar/20

Consumer Price Index Cpi

106.16 20 May 106 0.01 : 107 Monthly May/20

Consumer Spending

12145433.00 20 Mar 12810039 6094259 : 12810039 Quarterly Mar/20

Core Consumer Prices

106.97 20 May 107 0.09 : 107 Monthly May/20

Core Inflation Rate

3.60 20 May 3.5 2.3 : 177 Monthly May/20

Coronavirus Cases

0 20 Jul 238511 0 : 245251 Daily Jul/20

Coronavirus Deaths

0 20 Jul 29189 0 : 29843 Daily Jul/20

Coronavirus Recovered

0 20 Jul 149318 4 : 149318 Daily Jul/20

Corporate Tax Rate

30.00 20 Dec 30 28 : 42 Yearly Dec/20

Corruption Index

0 19 Dec 28 26.6 : 37 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 138 32 : 138 Yearly

Cpi Housing Utilities

0 20 May 106 58.21 : 107 Monthly

Credit Rating

0 20 Jul : Monthly 60

Crude Oil Production

0 20 Mar 1756 1647 : 3547 Monthly Mar/20

Crude Oil Rigs

0 20 May 46 8 : 107 Monthly

Currency

22.37 20 Jul 22.47 0.01 : 25.78 Daily

Current Account

-981.80 20 Mar 3198 -11625 : 4390 Quarterly Mar/20

Current Account to GDP

-0.20 19 Dec -1.9 -6.1 : 3.4 Yearly Dec/19

Deposit Interest Rate

2.60 20 Mar 2.86 0.55 : 126 Monthly Mar/20

Ease of Doing Business

0 19 Dec 54 42 : 60 Yearly

Employed Persons

55352304.00 20 Mar 55683450 37970852 : 55683450 Quarterly Mar/20

Employment Rate

97.06 20 Mar 96.43 93.58 : 97.23 Monthly Mar/20

Export Prices

0 20 May 96.58 32.38 : 144 Monthly May/20

Exports

18069.80 20 May 23385 1226 : 41752 Monthly May/20

External Debt

441290.80 20 Mar 463654 0.7 : 463654 Quarterly Mar/20

Fiscal Expenditure

433793.60 20 Feb 504584 14303 : 830184 Monthly Feb/20

Food Inflation

7.60 20 May 6.71 0.03 : 11.03 Monthly May/20

Foreign Direct Investment

10334.00 20 Mar 5026 -63.9 : 21011 Quarterly Mar/20

Foreign Exchange Reserves

197396.00 20 May 196146 32970 : 199161 Monthly May/20

GDP

1200.00 19 Dec 1221 13.04 : 1315 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

-1.40 20 Mar -0.7 -9.1 : 9 Quarterly Mar/20

GDP Constant Prices

18139598.00 20 Mar 18367535 9736454 : 18557783 Quarterly Mar/20

GDP Deflator

0 20 Mar 131 15.01 : 135 Quarterly Mar/20

GDP From Agriculture

582571.56 20 Mar 702283 326545 : 704213 Quarterly Mar/20

GDP From Construction

1184615.00 20 Mar 1196216 616361 : 1342140 Quarterly Mar/20

GDP From Manufacturing

2856046.00 20 Mar 2871215 1579762 : 3002034 Quarterly

GDP From Mining

894198.00 20 Mar 850018 837160 : 1339290 Quarterly

GDP From Public Administration

747560.01 20 Mar 724556 552862 : 761393 Quarterly

GDP From Services

11414309.26 20 Mar 12072004 5606906 : 12101132 Quarterly

GDP From Transport

1154985.00 20 Mar 1210643 557632 : 1224406 Quarterly

GDP From Utilities

268271.00 20 Mar 295516 93738 : 318913 Quarterly

GDP Growth Rate

-1.20 20 Mar -0.6 -5.8 : 3.2 Quarterly Mar/20

GDP Per Capita Ppp

18101.90 18 Dec 17949 13452 : 18102 Yearly

GDP per capita

10385.30 18 Dec 10298 3907 : 10385 Yearly

Gasoline Prices

0.84 20 Jun 0.87 0.32 : 1.05 Monthly Jun/20

Gold Production

0 20 Apr 6603 384 : 11688 Monthly

Gold Reserves

120.10 20 Mar 120 2.5 : 125 Quarterly Mar/20

Government Bond 10Y

5.73 20 Jul 5.73 4.46 : 12.07 Daily

Government Budget

-1.60 19 Dec -2.1 -3.4 : 3.3 Yearly Dec/19

Government Budget Value

-74267.10 20 May -100869 -308192 : 340612 Monthly May/20

Government Debt to GDP

45.50 19 Dec 46 17.9 : 48.2 Yearly Dec/19

Government Revenues

394936.50 20 Feb 540313 12748 : 719219 Monthly Feb/20

Government Spending

2261706.00 20 Mar 2206633 1376521 : 2261706 Quarterly Mar/20

Gross Fixed Capital Formation

3370935.00 20 Mar 3445122 1476815 : 3856870 Quarterly

Hospital Beds

0 17 Dec 1.39 1.38 : 1.83 Yearly Dec/17

Hospitals

0 18 Dec 37.05 28.92 : 40.03 Yearly Dec/18

Households Debt To GDP

16.20 19 Dec 16.5 7.7 : 16.5 Quarterly Dec/19

IP Addresses

0 17 Mar 13057425 4009120 : 14700484 Quarterly

Import Prices

0 20 May 228 42.2 : 235 Monthly May/20

Imports

21592.40 20 May 26472 647 : 44291 Monthly May/20

Industrial Production

-29.30 20 Apr -4.9 -29.3 : 23.8 Monthly

Industrial Production Mom

-25.10 20 Apr -3.3 -25.1 : 8.4 Monthly

Inflation Expectations

3.47 20 May 3.63 3.19 : 17.21 Monthly

Inflation Rate

2.84 20 May 2.15 2.13 : 180 Monthly May/20

Inflation Rate Mom

0.38 20 May -1.01 -1.01 : 15.46 Monthly May/20

Interbank Rate

5.65 20 Jun 6 3.29 : 89.48 Monthly Jun/20

Interest Rate

5.00 20 Jun 5.5 3 : 9.25 Daily Jun/20

Internet Speed

0 17 Mar 7214 949 : 7538 Quarterly

Labor Force Participation Rate

59.80 20 Mar 60.1 58.18 : 61.47 Monthly Mar/20

Labour Costs

0 20 Apr 88.7 71.5 : 132 Monthly Apr/20

Leading Economic Index

-19.90 20 Apr -2.3 -19.9 : 12.6 Monthly

Living Wage Family

0 18 Dec 7700 7700 : 7900 yearly

Living Wage Individual

0 18 Dec 4130 4130 : 4320 yearly

Loans To Private Sector

0 20 Apr 3040150107 309796117 : 3125038279 Monthly Apr/20

Manufacturing PMI

38.60 20 Jun 38.3 35 : 57.1 Monthly

Manufacturing Production

-35.30 20 Apr -6.08 -35.3 : 18.26 Monthly

Military Expenditure

6375.00 18 Dec 5781 349 : 7071 Yearly

Minimum Wages

123.22 20 May 123 0.01 : 123 Monthly May/20

Mining Production

-3.63 20 Apr 1.77 -25.22 : 45.3 Monthly

Money Supply M0

0 20 May 1791789 2741 : 1850824 Monthly May/20

Money Supply M1

0 20 May 5099089763 3093600 : 5155616739 Monthly May/20

Money Supply M2

0 20 May 10094922680 15370409 : 10147459591 Monthly May/20

Money Supply M3

0 20 May 11599806970 15483730 : 12419736256 Monthly May/20

Non Oil Exports

0 20 May 22627 314 : 39182 Monthly

Oil Exports

0 20 May 758 404 : 5932 Monthly

Personal Income Tax Rate

35.00 20 Dec 35 28 : 35 Yearly Dec/20

Personal Savings

21.20 19 Dec 21.2 19.8 : 25.7 Yearly Dec/19

Population

126.58 19 Dec 125 38.68 : 127 Yearly Dec/19

Private Investment

-11.00 20 Mar -8.7 -41.9 : 33.1 Monthly

Private Sector Credit

0 20 May 5271958224 458609006 : 5271958224 Monthly May/20

Producer Prices

104.14 20 May 105 48.57 : 105 Monthly May/20

Producer Prices Change

4.80 20 May 5.4 0.6 : 9.81 Monthly May/20

Productivity

83.00 20 Apr 92.7 83 : 105 Monthly Apr/20

Remittances

9293.20 20 Mar 9107 159 : 9687 Quarterly Mar/20

Retail Sales MoM

-22.40 20 Apr -0.7 -22.4 : 4.1 Monthly Apr/20

Retail Sales YoY

-23.80 20 Apr -1.3 -23.8 : 9.1 Monthly Apr/20

Retirement Age Men

65.00 19 Dec 65 65 : 65 Yearly Dec/19

Retirement Age Women

65.00 19 Dec 65 65 : 65 Yearly Dec/19

Sales Tax Rate

16.00 20 Dec 16 15 : 16 Yearly Dec/20

Social Security Rate

9.23 19 Dec 9.23 0 : 17.63 Yearly Dec/19

Social Security Rate For Companies

7.58 19 Dec 7.58 7.58 : 14.7 Yearly Dec/19

Social Security Rate For Employees

1.65 19 Dec 1.65 1.65 : 2.93 Yearly Dec/19

Steel Production

0 20 May 1450 466 : 1850 Monthly

Stock Market

37950.00 20 Jul 37894 47.22 : 51772 Daily

Terms of Trade

0 20 May 42.33 42.33 : 106 Monthly

Terrorism Index

0 18 Dec 3.53 1.35 : 4.51 Yearly

Total Vehicle Sales

22103.00 20 May 18772 6318 : 127604 Monthly

Tourism Revenues

2281554.18 20 Jan 2480979 158919 : 2522955 Monthly

Tourist Arrivals

86.35 20 Apr 1196 56.59 : 2715 Monthly

Unemployed Persons

1976060.00 20 Mar 1942071 915418 : 3012574 Quarterly Mar/20

Unemployment Rate

2.90 20 Mar 3.6 2.22 : 6.42 Monthly Mar/20

Wages

408.02 20 May 404 129 : 408 Monthly May/20

Wages High Skilled

0 18 Dec 15600 13700 : 17200 yearly

Wages Low Skilled

0 18 Dec 5280 4870 : 5390 yearly

Wages in Manufacturing

2.40 20 Feb 2.8 2 : 3.8 Monthly Feb/20
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Auto Exports 15.09 300 330 330 290 310
Balance of Trade -3523.00 -1000 500 800 -2000 2500 May/20
Banks Balance Sheet 91871098.00 94000000 92500000 91800000 93000000 90600000 Apr/20
Business Confidence 38.60 43 46 48 39 51 Jun/20
CPI Transportation 98.18 108 105 101 107 112
Capital Flows -7.90 -30 -30 -30 -20 -35 Mar/20
Car Production 22.12 360 352 352 330 370
Car Registrations 22103.00 85000 85000 85000 82000 86000
Central Bank Balance Sheet 4853006619.00 5060000000 5040000000 5000000000 5020000000 4700000000 May/20
Construction Output -37.97 1.5 1.7 1.7 -1 2.5 Apr/20
Consumer Confidence 42.60 45.6 46.1 46.4 45 48 Mar/20
Consumer Credit 1372919.50 1302753 1345461 1510211 1387271 1367891 Mar/20
Consumer Price Index Cpi 106.16 109 110 109 107 112 May/20
Consumer Spending 12145433.00 11977386 11902524 13359976 12168109 12576256 Mar/20
Core Consumer Prices 106.97 109 110 111 108 112 May/20
Core Inflation Rate 3.60 3.5 3.4 3.4 3.4 3.2 May/20
Corporate Tax Rate 30.00 30 30 30 30 30 Dec/20
Currency 22.37 22.69 22.85 23.01 22.52 23.33
Current Account -981.80 -3700 -2300 -2800 -3900 -4500 Mar/20
Current Account to GDP -0.20 -0.8 -1.4 -1.4 -0.8 -1.4 Dec/19
Deposit Interest Rate 2.60 2.6 2.6 2.85 2.6 2.85 Mar/20
Employed Persons 55352304.00 55300000 55300000 55300000 55200000 55500000 Mar/20
Employment Rate 97.06 96.1 96.3 96.4 96.2 96.7 Mar/20
Exports 18069.80 25500 28000 33000 24000 38000 May/20
External Debt 441290.80 468000 468000 468000 467000 468000 Mar/20
Fiscal Expenditure 433793.60 745000 745000 745000 490000 735000 Feb/20
Food Inflation 7.60 6.5 6 5.5 7 3.5 May/20
Foreign Direct Investment 10334.00 6850 6850 6850 6500 6950 Mar/20
Foreign Exchange Reserves 197396.00 190000 191000 192000 196000 194000 May/20
GDP 1200.00 1075 1113 1113 1075 1113 Dec/19
GDP Annual Growth Rate -1.40 -6.5 -2 10 -10 5 Mar/20
GDP Constant Prices 18139598.00 17173645 17776806 19953558 17856847 18032327 Mar/20
GDP From Agriculture 582571.56 656635 570920 640829 477615 689467 Mar/20
GDP From Construction 1184615.00 1118462 1160923 1303077 1159411 1174385 Mar/20
GDP From Manufacturing 2856046.00 2684586 2798925 3141651 2901976 2818815
GDP From Mining 894198.00 794767 876314 983618 826249 834505
GDP From Public Administration 747560.01 677459 732609 822316 659925 711332
GDP From Services 11414309.26 11287323 11186023 12555740 11248720 11851690
GDP From Transport 1154985.00 1131951 1131885 1270484 1183597 1188549
GDP From Utilities 268271.00 276307 262906 295098 308284 290123
GDP Growth Rate -1.20 0.9 1.5 1.3 10 1.1 Mar/20
GDP Per Capita Ppp 18101.90 18450 18450 16987 18450 17551
GDP per capita 10385.30 10500 10600 10600 10500 10600
Gasoline Prices 0.84 0.76 0.72 0.68 0.8 0.65 Jun/20
Gold Reserves 120.10 120 120 120 120 120 Mar/20
Government Bond 10Y 5.73 5.85 5.91 5.97 5.79 6.1
Government Budget -1.60 -4.5 -4 -4 -4.5 -4 Dec/19
Government Budget Value -74267.10 -295000 -295000 -295000 -380000 -310000 May/20
Government Debt to GDP 45.50 57 58 58 57 58 Dec/19
Government Revenues 394936.50 450000 450000 450000 412000 450000 Feb/20
Government Spending 2261706.00 2063202 2216472 2487877 2034633 2166362 Mar/20
Gross Fixed Capital Formation 3370935.00 3221189 3303516 3708029 3387565 3382249
Households Debt To GDP 16.20 16.68 16.68 16.68 16.68 16.68 Dec/19
Imports 21592.40 26500 27500 32200 26000 35500 May/20
Industrial Production -29.30 -1 1.7 1.7 -2 1.6
Industrial Production Mom -25.10 0.2 0.3 0.3 -0.5 0.3
Inflation Expectations 3.47 3.3 3.5 3.6 3.2 3.87
Inflation Rate 2.84 2.7 2.9 3.1 2.5 3.2 May/20
Inflation Rate Mom 0.38 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 May/20
Interbank Rate 5.65 5.65 5.65 5.9 5.65 5.9 Jun/20
Interest Rate 5.00 3.5 3.5 3.75 4 4.75 Jun/20
Labor Force Participation Rate 59.80 60 60.1 60.2 59.8 60.4 Mar/20
Leading Economic Index -19.90 -1.5 0.5 0.7 -2.5 1.6
Manufacturing PMI 38.60 48.8 49.2 49.3 43 49.5
Manufacturing Production -35.30 1.7 1.9 1.9 1.5 2.2
Military Expenditure 6375.00 7000 7000 7000 7000 6900
Minimum Wages 123.22 123 143 143 123 143 May/20
Mining Production -3.63 -4.5 -5 -5 -3 -7
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35 Dec/20
Personal Savings 21.20 22 22 22 22 22 Dec/19
Population 126.58 128 128 128 126 129 Dec/19
Private Investment -11.00 -5 -2.5 -2.5 -10 0.5
Producer Prices 104.14 104 106 108 104 107 May/20
Producer Prices Change 4.80 4 3.5 3.3 4.3 3.1 May/20
Productivity 83.00 91 91 91 90 94 Apr/20
Remittances 9293.20 8400 8400 8400 8500 8500 Mar/20
Retail Sales MoM -22.40 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 Apr/20
Retail Sales YoY -23.80 -0.8 0.3 1.2 -2 2.4 Apr/20
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65 65 Dec/19
Retirement Age Women 65.00 65 65 65 65 65 Dec/19
Sales Tax Rate 16.00 16 16 16 16 16 Dec/20
Social Security Rate 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 Dec/19
Social Security Rate For Companies 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 Dec/19
Social Security Rate For Employees 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 Dec/19
Stock Market 37950.00 36269 35457 34664 37100 33077
Total Vehicle Sales 22103.00 68000 68000 68000 64000 80000
Tourism Revenues 2281554.18 2300000 2300000 2300000 1700000 2450000
Tourist Arrivals 86.35 2800 2380 2380 1350 2600
Unemployed Persons 1976060.00 2280000 2260000 2240000 2250000 22000000 Mar/20
Unemployment Rate 2.90 6.5 6.3 6.1 5.5 5.9 Mar/20
Wages 408.02 397 408 408 392 419 May/20
Wages in Manufacturing 2.40 3.3 2.9 2.9 2.7 3.2 Feb/20