TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Iran Iran
Iran

Iran

Iran (Persian: ایران‎ Irān [ʔiːˈɾɒːn] (listen)), also called Persia, and officially the Islamic Republic of Iran (Persian: جمهوری اسلامی ایران‎ Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān (listen) [dʒomhuːˌɾije eslɒːˌmije ʔiːˈɾɒn]), is a country in Western Asia. It is bordered to the northwest by Armenia and Azerbaijan, to the north by the Caspian Sea, to the northeast by Turkmenistan, to the east by Afghanistan and Pakistan, to the south by the Persian Gulf and the Gulf of Oman, and to the west by Turkey and Iraq. Its central location in Eurasia and proximity to the Strait of Hormuz give it significant geostrategic importance. Tehran is the capital and largest city, as well as the leading economic and cultural hub; it is also the most populous city in Western Asia, with more than 8.8 million residents, and up to 15 million including the metropolitan area. With 83 million inhabitants, Iran is the world's 17th most populous country. Spanning 1,648,195 km2 (636,372 sq mi), it is the second largest country in the Middle East and the 17th largest in the world Iran is home to one of the world's oldest civilizations, beginning with the formation of the Elamite kingdoms in the fourth millennium BC. It was first unified by the Iran... [Ավելին]
 • Վերջինը : 9,792.8
 • Բարձր : 9,830.8
 • Ցածր : 9,493.1
 • Առավելագույն տատանում : 66.9
 • Առավելագույն տատանումները% : 2.53%
 • Բացեք : 9,550
 • Ժամանակը : 21:13:19
 • Երեկ : 9,604.3
 • Փոխել% : 1.96%
 • Փոփոխություն : 188.5
 • Վերջինը : 1,716.98
 • Բարձր : 1,717.39
 • Ցածր : 1,696.89
 • Առավելագույն տատանում : 6.26
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.85%
 • Բացեք : 1,698.51
 • Ժամանակը : 21:14:14
 • Երեկ : 1,697.97
 • Փոխել% : 1.12%
 • Փոփոխություն : 19.01
 • Վերջինը : 36.99
 • Բարձր : 37.08
 • Ցածր : 36.41
 • Առավելագույն տատանում : 0.17
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.49%
 • Բացեք : 36.97
 • Ժամանակը : 21:12:35
 • Երեկ : 36.55
 • Փոխել% : 1.2%
 • Փոփոխություն : 0.44
 • Վերջինը : 0.8932
 • Բարձր : 0.8961
 • Ցածր : 0.8909
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : -
 • Ժամանակը : 3 June
 • Երեկ : 0.8932
 • Փոխել% : 0%
 • Փոփոխություն : 0

Iran Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
USD/IRR Ask 42210 - 42210 42210 0.00 0.00% 2018/08/21 Ժամանակը 0:00
EUR/IRR Ask 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
GBP/IRR Ask 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00
IRR/USD Ask 2.0E-5 - 2.0E-5 2.0E-5 0.00 0.00% 2018/05/12 Ժամանակը 0:00

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

12983.00 18 Jun 6227 -6529 : 20935 Quarterly Jun/18

CPI Transportation

263.70 20 May 243 99.5 : 264 Monthly

Car Production

955923.00 19 Mar 1535756 624749 : 1535756 Yearly

Competitiveness Index

0 19 Dec 54.85 4.02 : 54.85 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 89 62 : 99 Yearly

Consumer Price Index Cpi

210.00 20 May 205 0.9 : 210 Monthly May/20

Consumer Spending

706000.00 18 Jun 704000 24472 : 709000 Quarterly Jun/18

Coronavirus Cases

0 20 Jun 151466 2 : 154445 Daily Jun/20

Coronavirus Deaths

0 20 Jun 7797 2 : 7878 Daily Jun/20

Coronavirus Recovered

0 20 Jun 121004 49 : 123077 Daily Jun/20

Corruption Index

0 19 Dec 28 18 : 30 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 138 78 : 168 Yearly

Cpi Housing Utilities

170.30 20 May 167 99 : 170 Monthly

Credit Rating

0 : Monthly

Crude Oil Production

1969.00 20 Apr 2022 510 : 6677 Monthly Apr/20

Crude Oil Rigs

0 20 Mar 157 18 : 157 Monthly

Currency

42000.00 20 Jun 42000 9100 : 44120 Monthly

Current Account

11061.00 18 Jun 4902 -9448 : 18850 Quarterly Jun/18

Current Account to GDP

-0.10 19 Dec 2.1 -14.77 : 10.45 Yearly Dec/19

Deposit Interest Rate

12.80 16 Dec 16.3 11.16 : 16.94 Yearly %

Ease of Doing Business

0 19 Dec 128 117 : 152 Yearly

Employed Persons

0 19 Sep 23813045 19508063 : 24750884 Quarterly Sep/19

Exports

29336.00 18 Jun 29064 3112 : 38751 Quarterly Jun/18

External Debt

0 17 Dec 8481 5107 : 28647 Yearly Dec/17

Fiscal Expenditure

0 18 Dec 2070176 53546 : 2429400 Yearly Dec/18

Food Inflation

11.90 20 May 10.7 1.8 : 84.4 Monthly May/20

Foreign Direct Investment

2430.20 17 Dec 3223 15.6 : 4489 Yearly Dec/17

GDP

485.00 19 Dec 454 6.2 : 599 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

1.80 18 Jun 2.7 -12.54 : 23.01 Quarterly Jun/18

GDP Constant Prices

1677000.00 18 Jun 1703000 40077 : 1904000 Quarterly Jun/18

GDP From Agriculture

103000.00 18 Jun 16000 892 : 228000 Quarterly Jun/18

GDP From Mining

370000.00 18 Jun 443000 6309 : 444000 Quarterly

GDP From Services

844000.00 18 Jun 926000 22451 : 926000 Quarterly

GDP Per Capita Ppp

19098.00 17 Dec 18664 11364 : 19098 Yearly

GDP per capita

6952.40 17 Dec 6794 2981 : 10267 Yearly

Gasoline Prices

0 20 May 0.36 0.06 : 0.39 Monthly May/20

Government Budget

-4.40 19 Dec -3.9 -6.2 : 6.6 Yearly Dec/19

Government Budget Value

-778100.00 18 Dec -610301 -778100 : -19764 Yearly Dec/18

Government Debt to GDP

44.20 18 Dec 39.5 8.9 : 47.5 Yearly Dec/18

Government Revenues

0 18 Dec 1459875 31006 : 2161900 Yearly Dec/18

Government Spending

256990.00 18 Jun 149000 7002 : 256990 Quarterly Jun/18

Gross Fixed Capital Formation

197000.00 18 Jun 369000 10115 : 385000 Quarterly

IP Addresses

0 17 Mar 7179821 175430 : 7634376 Quarterly

Imports

16353.00 18 Jun 22836 2917 : 26131 Quarterly Jun/18

Industrial Production

-0.50 18 Sep 6.5 -61.2 : 102 Quarterly

Inflation Rate

21.00 20 May 19.8 -3.27 : 59.02 Monthly May/20

Inflation Rate Mom

2.50 20 May 2.1 -4.17 : 7.69 Monthly May/20

Interest Rate

18.00 20 May 18 10 : 22 Monthly May/20

Internet Speed

0 17 Mar 4136 462 : 4704 Quarterly

Military Expenditure

0 18 Dec 13931 540 : 17581 Yearly

Non Oil Exports

0 18 Dec 32324 2445 : 33569 Yearly

Oil Exports

0 18 Dec 65818 10659 : 119148 Yearly

Population

82.10 19 Dec 82.1 21.96 : 82.1 Yearly Dec/19

Producer Prices

175.20 19 Jan 174 0.9 : 182 Monthly Jan/19

Producer Prices Change

52.88 19 Jan 53.89 1.57 : 63.32 Monthly Jan/19

Sales Tax Rate

8.00 20 Dec 8 3 : 9 Yearly Dec/20

Steel Production

1790.00 20 Apr 2250 166 : 2311 Monthly

Stock Market

0 20 Jun 102853 61164 : 1047763 Daily

Terrorism Index

0 18 Dec 4.4 1.9 : 5.83 Yearly

Unemployment Rate

10.40 19 Sep 10.9 9.5 : 14.7 Quarterly Sep/19

Weapons Sales

0 17 Dec 5 0 : 123 Yearly

Youth Unemployment Rate

26.10 19 Sep 28.3 22.9 : 30.4 Quarterly Sep/19
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade 12983.00 5150 4000 4000 6550 5000 Jun/18
CPI Transportation 263.70 232 288 318 214 360
Car Production 955923.00 800000 800000 800000 800000 800000
Consumer Price Index Cpi 210.00 236 256 265 210 320 May/20
Consumer Spending 706000.00 709530 706706 713060 706706 714480 Jun/18
Cpi Housing Utilities 170.30 201 216 220 170 271
Crude Oil Production 1969.00 2450 2650 2550 2350 3100 Apr/20
Currency 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Current Account 11061.00 -2800 -2800 -2800 -2800 -3500 Jun/18
Current Account to GDP -0.10 -4.5 -4.5 -3.5 -4.5 -3.5 Dec/19
Deposit Interest Rate 12.80 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 %
Exports 29336.00 18900 18000 18000 19500 20000 Jun/18
Food Inflation 11.90 45 45 45 40 50 May/20
Foreign Direct Investment 2430.20 900 900 900 900 1000 Dec/17
GDP 485.00 410 410 415 410 415 Dec/19
GDP Annual Growth Rate 1.80 0.5 0.1 1 0.1 1.1 Jun/18
GDP Constant Prices 1677000.00 1685385 1678677 1693770 1678677 1697142 Jun/18
GDP From Agriculture 103000.00 103515 103103 104030 103103 104237 Jun/18
GDP From Mining 370000.00 371850 370370 373700 370370 374444
GDP From Services 844000.00 848220 844844 852440 844844 854137
GDP Per Capita Ppp 19098.00 17500 17500 19080 17500 19877
GDP per capita 6952.40 7079 7079 7151 7079 7151
Government Budget -4.40 -4.8 -4.8 -5 -4.8 -5 Dec/19
Government Budget Value -778100.00 -825616 -825616 -825616 -825616 -888741 Dec/18
Government Debt to GDP 44.20 46.2 46.2 48 46.2 48 Dec/18
Government Spending 256990.00 258275 257247 259560 257247 260077 Jun/18
Gross Fixed Capital Formation 197000.00 197985 197197 198970 197197 199366
Imports 16353.00 13750 14000 14000 12950 15000 Jun/18
Industrial Production -0.50 4 4.5 4.5 3.8 8
Inflation Rate 21.00 30 32 32 20 25 May/20
Inflation Rate Mom 2.50 1.5 2 2 1.6 2 May/20
Interest Rate 18.00 18 18 18 18 18 May/20
Population 82.10 84.5 84.5 85.7 84.5 85.7 Dec/19
Producer Prices 175.20 237 228 228 263 262 Jan/19
Producer Prices Change 52.88 35 30 30 50 15 Jan/19
Sales Tax Rate 8.00 8 8 8 8 8 Dec/20
Steel Production 1790.00 1800 1800 1800 1800 1800
Unemployment Rate 10.40 12.5 13 13.5 12.5 13.5 Sep/19
Youth Unemployment Rate 26.10 25.5 25.5 25 26 25 Sep/19