TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
Armenia Armenia
Armenia

Armenia

Armenia ( (listen); Armenian: Հայաստան, romanized: Hayastan, IPA: [hɑjɑsˈtɑn]), officially the Republic of Armenia (Armenian: Հայաստանի Հանրապետություն, romanized: Hayastani Hanrapetut'yun, IPA: [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtutʰˈjun]), is a landlocked country in the South Caucasus region of Eurasia. Located in Western Asia, on the Armenian Highlands, it is bordered by Turkey to the west, Georgia to the north, the de facto independent Republic of Artsakh and Azerbaijan to the east, and Iran and Azerbaijan's exclave of Nakhchivan to the south.Armenia is a unitary, multi-party, democratic nation-state with an ancient cultural heritage. Urartu was established in 860 BC and by the 6th century BC it was replaced by the Satrapy of Armenia. The Kingdom of Armenia reached its height under Tigranes the Great in the 1st century BC and became the first state in the world to adopt Christianity as its official religion in the late 3rd or early 4th century AD. The official date of state adoption of Christianity is 301. The ancient Armenian kingdom was split between the Byzantine and Sasanian Empires around the early 5th century. Under the Bagratuni dynasty, the Bagratid Kingdom of Armenia was restored in the 9th century. Declining... [Ավելին]
 • Վերջինը : 9,514.1
 • Բարձր : 9,552
 • Ցածր : 9,469.2
 • Առավելագույն տատանում : 37.1
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.31%
 • Բացեք : 9,531.8
 • Ժամանակը : 06:31:10
 • Երեկ : 9,525.9
 • Փոխել% : 0.12%
 • Փոփոխություն : 11.8
 • Վերջինը : 1,728.59
 • Բարձր : 1,732.03
 • Ցածր : 1,721.21
 • Առավելագույն տատանում : 2.04
 • Առավելագույն տատանումները% : 0.05%
 • Բացեք : 1,728.61
 • Ժամանակը : 06:30:58
 • Երեկ : 1,729.21
 • Փոխել% : 0.04%
 • Փոփոխություն : 0.62
 • Վերջինը : 37.66
 • Բարձր : 37.88
 • Ցածր : 36.81
 • Առավելագույն տատանում : 0.11
 • Առավելագույն տատանումները% : 1.54%
 • Բացեք : 36.87
 • Ժամանակը : 06:30:58
 • Երեկ : 36.81
 • Փոխել% : 2.31%
 • Փոփոխություն : 0.85
 • Վերջինը : 0.8939
 • Բարձր : 0.8961
 • Ցածր : 0.8929
 • Առավելագույն տատանում : -
 • Առավելագույն տատանումները% : -
 • Բացեք : 0.8958
 • Ժամանակը : 06:31:05
 • Երեկ : 0.8959
 • Փոխել% : 0.22%
 • Փոփոխություն : 0.002

Armenia Currency Markets

Ցուցանիշ Արժեքը Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
EUR/AMD Ask 541.42 541.13 539.72 541.51 1.55 0.29% 2020/06/03 Ժամանակը 6:21
RUB/AMD Ask 7.0396 - 7.0334 7.0396 0.01 0.14% 2020/06/03 Ժամանակը 1:35
USD/AMD Ask 483.45 - 483.45 484 0.00 0.00% 2020/06/03 Ժամանակը 0:11
AMD/GBP Ask 0.4393 - 0.4393 0.4393 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00
GBP/AMD Ask 2.1592 - 2.1592 2.1592 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 0:00

Տնտեսական ցուցանիշներ + կանխատեսումներ

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Range Frequency Metric

Balance of Trade

-151.00 20 Apr -178 -440 : -33.98 Monthly Apr/20

Capital Flows

0 19 Dec -11.1 -694 : 99.3 Quarterly Dec/19

Changes in Inventories

84.80 20 Mar 64922 -16889 : 112000 Quarterly

Competitiveness Index

0 19 Dec 59.86 3.71 : 61.28 Yearly

Competitiveness Rank

0 19 Dec 70 69 : 98 Yearly

Construction Output

-51.00 20 Apr -26.2 -51 : 25.1 Monthly Apr/20

Consumer Credit

946451.12 20 Apr 951942 37915 : 951942 Monthly Apr/20

Consumer Price Index Cpi

133.02 20 Apr 132 0.03 : 133 Monthly Apr/20

Consumer Spending

1107864.00 20 Mar 1662317 202409 : 1662317 Quarterly Mar/20

Core Consumer Prices

99.96 20 Mar 100 99.44 : 101 Monthly Mar/20

Core Inflation Rate

0.50 20 Mar 0.8 -1.6 : 7.6 Monthly Mar/20

Coronavirus Cases

0 20 Jun 9282 1 : 9492 Daily Jun/20

Coronavirus Deaths

0 20 Jun 131 0 : 139 Daily Jun/20

Coronavirus Recovered

0 20 Jun 2874 0 : 2874 Daily Jun/20

Corporate Tax Rate

18.00 20 Dec 20 18 : 20 Yearly Dec/20

Corruption Index

0 19 Dec 35 25 : 42 Yearly

Corruption Rank

0 19 Dec 105 76 : 129 Yearly

Credit Rating

0 20 Jun : Monthly 16

Currency

481.45 20 Jun 482 299 : 581 Daily

Current Account

-582.16 19 Dec -153 -582 : 74.31 Quarterly Dec/19

Current Account to GDP

-8.20 19 Dec -6.6 -22 : -2.2 Yearly Dec/19

Deposit Interest Rate

8.47 19 Dec 8.42 4.9 : 63.18 Monthly Dec/19

Ease of Doing Business

0 19 Dec 41 38 : 61 Yearly

Employed Persons

0 20 Mar 1464 370 : 1892 Monthly Mar/20

Export Prices

0 20 Mar 103 73 : 146 Monthly Mar/20

Exports

145.90 20 Apr 173 34.21 : 257 Monthly Apr/20

External Debt

12199.07 19 Dec 11666 1156 : 12199 Quarterly Dec/19

Fiscal Expenditure

0 20 Mar 588998 58587 : 588998 Quarterly Mar/20

Food Inflation

-2.80 20 Mar -4.1 -7.79 : 7.9 Monthly Mar/20

Foreign Direct Investment

68.80 19 Dec 91 -67.57 : 426 Quarterly Dec/19

Foreign Exchange Reserves

2488.28 20 Apr 2579 374 : 2834 Monthly Apr/20

GDP

13.30 19 Dec 12.43 1.2 : 13.3 Yearly Dec/19

GDP Annual Growth Rate

3.80 20 Mar 7.5 -19.7 : 19.1 Quarterly Mar/20

GDP Constant Prices

1267150.80 20 Mar 1991518 8413 : 1991518 Quarterly Mar/20

GDP From Agriculture

60214.50 20 Mar 270361 50590 : 468358 Quarterly Mar/20

GDP From Construction

39280.40 20 Mar 156305 37521 : 196214 Quarterly Mar/20

GDP From Manufacturing

146568.70 20 Mar 238310 81803 : 238310 Quarterly

GDP From Mining

45740.10 20 Mar 58395 20043 : 58395 Quarterly

GDP From Public Administration

59635.20 20 Mar 95251 31259 : 95251 Quarterly

GDP From Services

19198.90 20 Mar 39366 5296 : 46696 Quarterly

GDP From Transport

37830.30 20 Mar 62203 24521 : 62203 Quarterly

GDP From Utilities

4853.40 20 Mar 5817 2948 : 8164 Quarterly

GDP Per Capita Ppp

9177.70 18 Dec 8745 1845 : 9178 Yearly

GDP per capita

4406.70 18 Dec 4199 886 : 4407 Yearly

Gold Reserves

0 19 Jun 0 0 : 1.4 Quarterly Jun/19

Government Budget

-1.80 18 Dec -4.8 -7.5 : -0.7 Yearly Dec/18

Government Budget Value

46331.30 20 Mar -161240 -176100 : 93147 Quarterly Mar/20

Government Debt

3646.90 20 Mar 3510 491 : 3647 Quarterly Mar/20

Government Debt to GDP

48.49 18 Dec 48.29 13.56 : 48.49 Yearly Dec/18

Government Revenues

0 20 Mar 427759 54380 : 448757 Quarterly Mar/20

Government Spending

159313.30 20 Mar 299123 15856 : 299123 Quarterly Mar/20

Gross Fixed Capital Formation

132538.10 20 Mar 422284 95230 : 451714 Quarterly

IP Addresses

0 17 Mar 242616 4787 : 371675 Quarterly

Import Prices

0 20 Mar 103 85.5 : 124 Monthly Mar/20

Imports

296.90 20 Apr 350 78.72 : 675 Monthly Apr/20

Industrial Production

-8.60 20 Apr -1.9 -20.9 : 31.7 Monthly

Industrial Production Mom

-2.00 20 Mar 9.2 -46.1 : 32.1 Monthly

Inflation Rate

0.90 20 Apr -0.1 -5.52 : 22887 Monthly Apr/20

Inflation Rate Mom

0.90 20 Apr 0.5 -5.5 : 438 Monthly Apr/20

Interest Rate

5.00 20 May 5 5 : 10.5 Daily May/20

Internet Speed

0 17 Mar 5739 296 : 5739 Quarterly

Labor Force Participation Rate

56.60 19 Dec 60.1 54.8 : 65.9 Quarterly Dec/19

Leading Economic Index

-17.20 20 Apr -4.4 -17.2 : 17.2 Monthly

Lending Rate

6.50 20 May 6.5 6.5 : 11.75 Monthly May/20

Manufacturing Production

-5.20 20 Mar 11.4 -14.2 : 29.4 Monthly

Military Expenditure

591.00 18 Dec 444 49.8 : 591 Yearly

Minimum Wages

68000.00 20 Jul 55000 5000 : 68000 Yearly Jul/20

Mining Production

11.80 20 Mar 29.4 -29.1 : 91 Monthly

Money Supply M0

0 20 Jan 1171544 27571 : 1244641 Monthly Jan/20

Money Supply M1

0 20 Jan 933885 12820 : 933885 Monthly Jan/20

Money Supply M2

1844220.00 20 Jan 1854611 13641 : 1854611 Monthly Jan/20

Personal Income Tax Rate

23.00 20 Dec 36 20 : 36 Yearly Dec/20

Population

2.97 19 Dec 2.97 1.87 : 3.63 Yearly Dec/19

Producer Prices

100.80 20 Apr 99.6 89.7 : 109 Monthly Apr/20

Producer Prices Change

0.80 20 Apr -1.7 -7.7 : 12.5 Monthly Apr/20

Remittances

0 19 Sep 344 98.05 : 743 Quarterly Sep/19

Retail Sales YoY

-33.10 20 Apr -9.9 -33.1 : 22.4 Monthly Apr/20

Retirement Age Men

63.00 19 Dec 63 63 : 63 Yearly Dec/19

Retirement Age Women

63.00 19 Dec 63 63 : 63 Yearly Dec/19

Sales Tax Rate

20.00 20 Dec 20 20 : 20 Yearly Dec/20

Social Security Rate

5.00 20 Dec 5 5 : 23 Yearly Dec/20

Social Security Rate For Companies

2.50 20 Dec 2.5 2.5 : 15 Yearly Dec/20

Social Security Rate For Employees

2.50 20 Dec 2.5 2.5 : 8 Yearly Dec/20

Terms of Trade

0 20 Mar 99.8 62.4 : 140 Monthly

Terrorism Index

0 18 Dec 1.69 0 : 2.37 Yearly

Tourist Arrivals

134490.00 19 Dec 193223 511 : 193223 Quarterly

Unemployed Persons

61.60 20 Mar 61.9 55.6 : 128 Monthly Mar/20

Unemployment Rate

17.90 19 Dec 18 6.3 : 21.9 Quarterly Dec/19

Wages

196629.00 20 Apr 192450 99553 : 250029 Monthly Apr/20

Wages in Manufacturing

171731.00 20 Feb 176839 102644 : 206380 Monthly Feb/20
Ցուցանիշ Actual Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 2020 Metric
Balance of Trade -151.00 -176 -211 -230 -176 -211 Apr/20
Changes in Inventories 84.80 114000 115000 115000 114000 115000
Construction Output -51.00 1.5 2.5 5 -5 2.5 Apr/20
Consumer Credit 946451.12 856587 938816 994779 753650 980124 Apr/20
Consumer Price Index Cpi 133.02 129 134 136 133 138 Apr/20
Consumer Spending 1107864.00 1484045 1703875 1737121 1213023 1778846 Mar/20
Core Consumer Prices 99.96 102 102 102 102 103 Mar/20
Core Inflation Rate 0.50 1.8 1.6 1.6 1.8 1.6 Mar/20
Corporate Tax Rate 18.00 18 18 18 18 18 Dec/20
Currency 481.45 482 482 482 482 482
Current Account -582.16 -225 -300 -300 -225 -250 Dec/19
Current Account to GDP -8.20 -7.5 -7.5 -7.1 -7.5 -7.1 Dec/19
Deposit Interest Rate 8.47 8.22 9.01 8.22 8.47 9.01 Dec/19
Exports 145.90 228 224 224 228 232 Apr/20
External Debt 12199.07 11429 12800 12800 12000 12800 Dec/19
Food Inflation -2.80 1.3 2.4 2.4 1.3 2.4 Mar/20
Foreign Direct Investment 68.80 72.3 120 120 72.3 120 Dec/19
Foreign Exchange Reserves 2488.28 2200 2130 2130 2200 2130 Apr/20
GDP 13.30 13.8 13.8 14.4 10.29 14.4 Dec/19
GDP Annual Growth Rate 3.80 2.5 2.5 4.5 -10.5 4.4 Mar/20
GDP Constant Prices 1267150.80 1850702 2041306 2081136 1409098 2131123 Mar/20
GDP From Agriculture 60214.50 344239 277120 282527 115528 289313 Mar/20
GDP From Construction 39280.40 122318 160213 163339 86714 167262 Mar/20
GDP From Manufacturing 146568.70 206087 244268 249034 162770 255016
GDP From Mining 45740.10 58426 59855 61023 48350 62489
GDP From Public Administration 59635.20 71143 97633 99538 58924 101928
GDP From Services 19198.90 47279 40350 41137 32130 42125
GDP From Transport 37830.30 58114 63758 65002 44974 66564
GDP From Utilities 4853.40 6702 5963 6079 6845 6225
GDP Per Capita Ppp 9177.70 9700 9700 8152 8152 8321
GDP per capita 4406.70 4591 4591 4726 4591 4726
Government Budget -1.80 -5.8 -5.8 -8.5 -5.8 -8.5 Dec/18
Government Budget Value 46331.30 -180000 -190000 -190000 -180000 -190000 Mar/20
Government Debt 3646.90 4100 4370 4370 4100 4370 Mar/20
Government Debt to GDP 48.49 49.5 49.5 52 49.5 52 Dec/18
Government Spending 159313.30 203718 306601 312584 167087 320092 Mar/20
Gross Fixed Capital Formation 132538.10 279052 432841 441286 183668 451886
Imports 296.90 404 454 454 404 461 Apr/20
Industrial Production -8.60 4.3 8.4 8.4 8.5 8.4
Industrial Production Mom -2.00 0.5 12 7.5 6.5 5
Inflation Rate 0.90 2.3 3.1 3.1 3.2 3.5 Apr/20
Inflation Rate Mom 0.90 0.2 0.7 0.7 0.2 0.7 Apr/20
Interest Rate 5.00 5 5 5 5 5.5 May/20
Labor Force Participation Rate 56.60 62.6 61.7 61.7 62.6 61.7 Dec/19
Leading Economic Index -17.20 11.5 12.8 12.8 3.5 12.8
Lending Rate 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 May/20
Manufacturing Production -5.20 8.5 9.5 6.5 7.5 9.5
Military Expenditure 591.00 451 451 451 451 451
Minimum Wages 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000 Jul/20
Mining Production 11.80 -3.5 6 -5.5 5.5 5
Money Supply M2 1844220.00 1620000 1750000 1750000 1620000 1750000 Jan/20
Personal Income Tax Rate 23.00 23 23 23 23 23 Dec/20
Population 2.97 2.95 2.95 2.94 2.95 2.94 Dec/19
Producer Prices 100.80 103 106 103 103 109 Apr/20
Producer Prices Change 0.80 1.5 3 3.5 4 3 Apr/20
Retail Sales YoY -33.10 5.2 5.2 5.2 5.9 7.5 Apr/20
Retirement Age Men 63.00 63 63 63 63 63 Dec/19
Retirement Age Women 63.00 63 63 63 63 63 Dec/19
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20 Dec/20
Social Security Rate 5.00 5 5 5 5 5 Dec/20
Social Security Rate For Companies 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Dec/20
Social Security Rate For Employees 2.50 2.5 2.5 10 2.5 10 Dec/20
Tourist Arrivals 134490.00 44700 44900 44900 77400 46100
Unemployed Persons 61.60 59.5 59 58.5 61 58 Mar/20
Unemployment Rate 17.90 21.3 22 22.2 19.5 21.7 Dec/19
Wages 196629.00 230000 250000 250000 230000 250000 Apr/20
Wages in Manufacturing 171731.00 235000 242000 242000 235000 242000 Feb/20