TGJU Տեղական և համաշխարհային շուկաներ
Առցանց ֆորում

World ETFs

Australia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Perth Mint Gold 21.21 - 21.15 21.28 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 9:31
ETFS Physical Gold 199.05 - 198.45 199.45 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 9:31
iShares Core S&P 500 462.23 - 461.62 463.51 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 9:31
BetaShares Australia 200 113.35 - 113.19 113.4 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 9:31
Ishares Core S&P/Asx 200 27.6 - 27.57 27.65 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 9:31
Ավելին

Poland

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 Ժամանակը 10:01
Lyxor UCITS DAX 536.7 - 536 542.8 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 123.7 - 123.4 124.24 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 35.98 - 35.98 36.32 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Lyxor WIG 20 UCITS 261 - 261 263 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Ավելին

Austria

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares FTSE MIB UCITS Acc 89.77 - 89.77 89.77 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 120.64 - 120.64 120.64 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% 2018/10/17 Ժամանակը 11:03
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% 2018/10/17 Ժամանակը 11:03
iShares NASDAQ-100 UCITS 60.89 - 60.89 60.89 0.00 0.00% 2018/10/16 Ժամանակը 19:33
Ավելին

Belgium

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Lyxor UCITS BEL 20 TR 58.23 - 58.21 59 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

Mexico

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 3053.58 - 3053.58 3053.58 0.00 0.00% 2019/12/10 Ժամանակը 15:02
SPDR S&P 500 317.32 317.27 317.27 317.32 0.09 0.03% 2019/12/14 Ժամանակը 6:31
iShares Russell 2000 163.33 163.04 163.04 163.33 0.30 0.18% 2019/12/14 Ժամանակը 6:31
iShares MSCI Emerging Markets 44.42 44.415 44.41 44.42 0.01 0.02% 2019/12/14 Ժամանակը 6:31
iShares Short Treasury Bond 2107.02 2107.3 2106.23 2107.3 1.15 0.05% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Ավելին

Brazil

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
It Now ISE 40.15 - 40.15 40.15 0.27 0.68% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
It Now IDIV 66.25 65.91 65.91 66.25 0.46 0.70% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
It Now IGCT 48.6 - 48.6 48.6 0.10 0.21% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
It Now IMAT 34.65 34.89 34.65 34.89 0.28 0.81% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
CAIXA Ibovespa 110.43 110.2 110.2 110.43 0.40 0.36% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Ավելին

Bulgaria

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.43% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Ավելին

Canada

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
TD S&P 500 23.52 23.51 23.51 23.52 0.02 0.09% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
Horizons Gold 12.85 12.86 12.85 12.86 0.00 0.00% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
BMO US Dividend 34.02 - 34.02 34.02 0.03 0.09% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
BMO China Equity 24.24 24.25 24.24 24.25 0.12 0.50% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
Evolve Marijuana 12.56 - 12.56 12.56 0.09 0.72% 2019/12/14 Ժամանակը 1:01
Ավելին

China

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Fortune SG CSI Bank ETF 1.119 - 1.107 1.119 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
GF CSI 500 1.455 - 1.444 1.455 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
SWS MU SSE 50 3.121 - 3.095 3.122 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
E Fund ChiNext 1.693 - 1.673 1.693 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
DaCheng CSI 100 1.77 - 1.75 1.77 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
Ավելին

Colombia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 15124 - 15106 15124 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 - 13327 13327 0.00 0.00% 2019/06/08 Ժամանակը 3:32
Ավելին

Denmark

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Sparinvest US Growth 136 - 134.35 136 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Bull DAX 15 N 7.16 - 7.16 8.22 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Handelsinvest Verden 279.2 - 276.8 279.2 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Danske Invest Fjernosten 154.45 - 153.45 154.7 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Sparinvest Europa Growth 150.3 - 150.1 151.35 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
Ավելին

Egypt

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Egyptian Exchange 30 14.35 - 14.35 14.35 0.00 0.00% 2019/12/04 Ժամանակը 11:32
Ավելին

Euro Zone

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares Core DAX UCITS 114.66 - 113.34 115 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 94.2 - 94.11 94.34 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
db x-trackers DAX UCITS DR 128.7 - 127.64 129.4 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares Core FTSE 100 UCITS 729.1 - 722.4 729.6 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares EURO STOXX 50 UCITS 37.79 - 37.52 37.84 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
Ավելին

Switzerland

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares Core FTSE 100 UCITS 723.2 - 722.68 730 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% 2018/12/17 Ժամանակը 11:32
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% 2018/12/17 Ժամանակը 11:32
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.28 - 10.28 10.28 0.00 0.00% 2019/11/19 Ժամանակը 17:01
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% 2019/10/15 Ժամանակը 15:33
Ավելին

UK

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.48 - 32.41 32.74 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
ETFS Natural Gas 0.0214 - 0.0212 0.0217 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 150.44 - 150.44 151.02 0.00 0.00% 2019/12/12 Ժամանակը 20:33
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 113.72 - 113.72 113.74 0.00 0.00% 2019/12/10 Ժամանակը 20:31
Source S&P 500 UCITS 577.35 - 577.35 581.54 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

France

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 2.98 - 2.937 2.98 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
SPDR MSCI EMU 53.64 - 53.64 54.03 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Lyxor MSCI USA C 279.65 - 278.98 280.3 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Amundi 2GOLD iNAV 53.02 - 52.5 53.02 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Amundi MSCI USA 2 387.94 - 387.94 390.41 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

Finland

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 27.93 - 27.93 27.93 0.01 0.04% 2019/12/14 Ժամանակը 7:01
Seligson & Co OMX Helsinki 25 50.12 - 50.01 50.32 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Bull DAX X15 NF1 0.92 - 0.91 1.04 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
LahiTapiola Korko 100 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 15:02
LahiTapiola Osake 100 20.74 - 20.74 20.74 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 15:02
Ավելին

Germany

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ETFS Energy 3.275 - 3.246 3.275 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ETFS Grains 2.572 - 2.572 2.592 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ETFS Silver 14.44 - 14.38 14.44 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ETFS Petroleum 11.71 - 11.6 11.71 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ComStage PSI 20 5.92 - 5.92 5.95 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Greece

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 23.02 - 22.87 23.08 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:31
Ավելին

Hong Kong

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SPDR Gold Shares 1082 - 1078 1082 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:32
Hang Seng H-Share 109.6 - 109.1 109.8 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:32
Bosera FTSE China A50 7.6 - 7.41 7.6 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:32
AMP Capital Global Infrastructure Securities 27.85 - 27.55 27.9 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:32
Value Taiwan 46.1 - 46.1 47 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:02
Ավելին

Hungary

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1800 - 1800 1800 36.40 2.06% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Ավելին

Iceland

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Landsbref LEQ 1835 - 1835 1835 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:32
Ավելին

India

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SBI Nifty 50 124.63 - 123.64 124.7 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
SBI Gold 3387 - 3385.05 3394.9 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
UTI Gold 3375 - 3340 3375 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
Axis Gold 3321.05 - 3300.35 3339 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
HDFC Gold 3395 - 3390 3400 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
Ավելին

Indonesia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 106 - 106 106 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Premier Indonesia Financial 632 - 632 633 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:32
Premier IDX30 Open 551 - 551 559 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
Premier Indonesia Consumer 1110 - 1110 1110 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 8:31
Premier ETF IDX High Dividend 20 490 - 490 497 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 8:01
Ավելին

Ireland

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 14.018 - 14.018 14.018 0.00 0.00% 2019/12/04 Ժամանակը 11:32
Ավելին

Italy

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.59 - 17.59 17.62 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 47.78 - 47.78 48.03 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
ETFS Coffee 0.882 - 0.878 0.899 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ETFS Leveraged Wheat 15 - 15 15.38 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
ETFS Leveraged Corn ETC 1.198 - 1.198 1.238 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
Ավելին

Japan

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Simplex TOPIX Bear -2x 1952 - 1945 1956 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 24420 - 24210 24430 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2065 - 2061 2081 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
SMAM REIT 2151 - 2145 2179 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
Simplex WTI 2591 - 2587 2592 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
Ավելին

Malaysia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.09 - 1.09 1.13 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:02
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:01
TradePlus S&P New China Tracker 6 - 5.98 6 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 6:01
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.815 - 0.815 0.815 0.00 0.00% 2019/12/11 Ժամանակը 11:02
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% 2019/12/09 Ժամանակը 11:32
Ավելին

USA

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
VanEck Vectors Gold Miners 27.72 27.75 27.715 27.75 0.12 0.43% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Utilities Select Sector SPDR 63.37 63.46 63.37 63.46 0.00 0.00% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Technology Select Sector SPDR 89.49 89.53 89.49 89.53 0.07 0.08% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
iShares US Preferred Stock 37.23 - 37.23 37.23 0.00 0.00% 2019/11/20 Ժամանակը 18:31
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 111.93 - 111.93 111.93 0.00 0.00% 2019/11/20 Ժամանակը 18:31
Ավելին

Netherlands

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 23.98 - 23.92 24.02 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 50.77 - 50.75 51.2 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
iShares AEX 60.1 - 60.1 60.52 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
iShares MSCI Europe UCITS Dist 25.6 - 25.6 25.77 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.78 - 37.75 38.1 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

Norway

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
DNB OBX 76.95 - 76.95 76.95 0.00 0.00% 2018/11/13 Ժամանակը 11:33
XACT OBX NOK 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% 2018/11/13 Ժամանակը 11:33
XACT Derivative Bear 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% 2018/11/13 Ժամանակը 11:33
XACT Derivative Bull 188.57 - 188.57 188.57 0.00 0.00% 2018/11/13 Ժամանակը 11:33
Bear DAX X5 ND 6.53 - 6.53 6.53 0.00 0.00% 2018/10/11 Ժամանակը 14:02
Ավելին

Peru

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
iShares MSCI Chile Capped 33.78 - 33.78 33.78 0.78 2.36% 2019/12/14 Ժամանակը 6:31
Horizons Marijuana Life Sciences 6.85 - 6.85 6.85 0.00 0.00% 2019/12/09 Ժամանակը 11:32
Ավելին

Portugal

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
ComStage S&P 500 UCITS 319.2 - 319.2 320.2 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.445 - 21.445 21.45 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
ComStage ShortDAX TR UCITS 19.97 - 19.802 19.97 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
ComStage DAX TR UCITS 118.48 - 118.48 119.52 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
ComStage PSI 20 Leverage 5.939 - 5.939 5.939 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

Qatar

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% 2018/04/22 Ժամանակը 0:00
Ավելին

Romania

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FDI ETF BET Tradeville 12.924 - 12.924 12.924 0.00 0.02% 2019/12/14 Ժամանակը 1:31
Ավելին

Russia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Sberbank MOEX Russia Total Return 1374.1 - 1369.8 1374.1 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1045.5 - 1034.8 1045.5 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:01
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1162.1 - 1161.3 1163.2 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:31
FinEx MSCI USA UCITS USD 3548 - 3531 3548 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:31
FinEx MSCI China UCITS USD 2632 - 2620 2638 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:31
Ավելին

Saudi Arabia

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
FALCOM Financial Services 31.3 - 31.3 31.3 0.00 0.00% 2019/12/12 Ժամանակը 12:02
Falcom Petrochemical 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% 2019/12/11 Ժամանակը 13:02
HSBC Amanah Saudi 20 31.05 - 31.05 31.05 0.00 0.00% 2019/09/01 Ժամանակը 15:03
Ավելին

Singapore

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Lion-Phillip S-REIT 1.138 - 1.135 1.15 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
SPDR Gold Shares 138.36 - 138.1 138.45 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
SPDR Straits Times 3.263 - 3.259 3.27 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
db x trackers CSI300 UCITS 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 39.33 - 38.55 39.33 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Ավելին

South Africa

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
NewGold Debentures 20209 - 19907 20209 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:31
Satrix 40 5063 - 5010 5100 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Satrix Fini 1596 - 1583 1599 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Africa Platinum 13245 - 13245 13300 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Africa Palladium 28120 - 27651 28164 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Ավելին

South Korea

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
SAMSUNG KODEX Fn Growth 11140 - 11100 11140 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
KB KSTAR Exporter Equity 8700 - 8695 8740 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
KIM KINDEX Smart Quality 12910 - 12870 12910 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
KIM KINDEX Treasury Bond 106355 - 106260 106355 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
KIM KINDEX Smart High Beta 10105 - 10080 10105 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 10:31
Ավելին

Spain

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 37.465 - 37.425 40 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.22 - 3.17 3.23 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.63 - 9.62 9.7 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 21:01
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 19.38 - 19.38 19.64 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 24.14 - 24.13 24.29 0.00 0.00% 2019/07/16 Ժամանակը 20:32
Ավելին

Sweden

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Bull DAX X2 AVA 121.73 - 120.84 122.84 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 22:01
Bull DAX X15 AVA 6 0.23 - 0.23 0.26 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Bitcoin Tracker One XBT 317.55 - 315.1 319 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 127.5 - 127.44 127.86 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
XACT Bear 44.42 - 43.99 44.42 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:31
Ավելին

Taiwan

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Cathay Nikkei 225 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:02
Fubon MSCI Taiwan 61.5 - 61.5 61.5 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:02
Fubon Taiwan Finance 49.4 - 49.4 49.4 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:02
Cathay FTSE China A50 7.21 - 7.21 7.21 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:02
Yuanta P shares MSCI Taiwan 45.1 - 45.1 45.1 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 20:02
Ավելին

Thailand

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
BCAP SET100 10.23 - 10.21 10.25 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 14:02
BCAP Mid Small CG 7.58 - 7.58 7.6 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 12:32
Ավելին

Turkey

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
Istanbul Gold 24.6 - 24.45 24.6 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
ABD US Treasury Dolar B Type 559.1 - 556 559.1 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 20.78 - 20.64 20.78 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 19:01
Dow Jones Istanbul 20 Type A 38.81 - 38.81 39.36 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 18:31
Kuveyt Turk Participation Bank Inc Type B Gold 246 - 246 250.8 0.00 0.00% 2019/09/13 Ժամանակը 20:02
Ավելին

Vietnam

Ուցանիշ Արժեք Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
VFMVN30 14800 - 14700 14800 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 11:32
SSIAM VNX50 ETF 12800 - 12730 12800 0.00 0.00% 2019/12/12 Ժամանակը 11:01
Ավելին