TGJU Տեղական և համաշխարհային շուկաներ
Առցանց ֆորում
Australia
Australia

aud/usd

0.6877
Կենդանի գինը
0 (0.13%)
Փոխել
14 December 2019
Ժամանակը 01:36:04
0 (0.03%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.56%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (4.23%)
Տարեկան տատանում

18 Karat Gold

51
Կենդանի գինը
1 (2%)
Փոխել
14 December 2019
Ժամանակը 11:01:47
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
7 (15.91%)
Փոխել / 6 ամիս
12 (30.77%)
Տարեկան տատանում

ASX Small Ordinaries

6,845
Կենդանի գինը
0 (0%)
Փոխել
13 December 2019
Ժամանակը 09:01:45
68 (1.00%)
Փոխել / 3 ամիս
215 (3.24%)
Փոխել / 6 ամիս
1,166 (20.53%)
Տարեկան տատանում

Australia

Ուցանիշ Արժեք Ֆոնդ Նախորդ Ածր է Բարձր Փոխել Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
JB Hi-Fi 37.48 2.61B - 37.48 37.48 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Metcash 2.65 2.60B - 2.65 2.65 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 3:01
NIB Holdings 6.7 2.59B - 6.61 6.7 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Idp Education Ltd 17.52 2.58B - 17.52 17.52 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Nextdc 6.71 2.58B - 6.61 6.71 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
New Hope Corporation 2.04 2.56B - 2.04 2.04 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Costa Group Holdings Ltd 2.46 2.50B - 2.46 2.46 0.00 0.00% 2019/12/11 Ժամանակը 19:01
Regis Resources 4.12 2.49B - 4.12 4.42 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Growthpoint Properties 4.19 2.46B - 4.19 4.19 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Blackmores 84.55 2.39B - 83 84.55 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
St Barbara 2.52 2.38B - 2.52 2.57 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
OceanaGold DRC 2.72 2.34B - 2.7 2.72 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Brickworks 18.91 2.34B - 18.91 19.07 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
SPDR S&P/ASX 200 Fund 62.74 2.33B - 62.74 62.74 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
CSR 4.78 2.32B - 4.78 4.78 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Cromwell Property 1.17 2.24B - 1.17 1.175 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Steadfast Group 3.53 2.22B - 3.53 3.53 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Abacus Property 3.57 2.22B - 3.57 3.63 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Nine Entertainment 1.88 2.13B - 1.83 1.88 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
BWP Trust 4.02 2.12B - 4.02 4.1 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Event Hospitality 12.99 2.11B - 12.99 12.99 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Afterpay Touch 28.7 2.06B - 28.7 28.7 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Iress 13.38 2.04B - 13.1 13.38 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Perpetual 40.76 2.02B - 40 40.76 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Netwealth Group 7.82 1.99B - 7.8 7.82 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Trade Me Group 4.73 1.95B - 4.73 4.73 0.00 0.00% 2018/10/02 Ժամանակը 10:34
Shopping Centres Australasia 2.65 1.87B - 2.65 2.68 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Bapcor 6.35 1.86B - 6.3 6.35 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Primary Health Care 2.91 1.85B - 2.9 2.91 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
ARB Corporation 19.13 1.84B - 18.83 19.13 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Domain Australia 3.66 1.83B - 3.54 3.66 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Virgin Australia 0.15 1.82B - 0.15 0.15 0.00 0.00% 2019/12/10 Ժամանակը 21:01
Sirtex Medical 33.55 1.76B - 33.55 33.55 0.00 0.00% 2018/09/13 Ժամանակը 14:32
Graincorp 7.85 1.74B - 7.6 7.85 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Saracen Mineral Holdings 2.82 1.74B - 2.82 2.95 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Myob Group Ltd 3.33 1.74B - 3.33 3.33 0.00 0.00% 2019/03/21 Ժամանակը 14:35
Pact Group Holdings 2.75 1.73B - 2.75 2.75 0.00 0.00% 2019/12/11 Ժամանակը 19:01
Fairfax Media 0.66 1.72B - 0.66 0.66 0.00 0.00% 2018/11/28 Ժամանակը 10:32
Charter Hall Retail Reit 4.54 1.70B - 4.54 4.59 0.00 0.00% 2019/12/13 Ժամանակը 13:02
Bellamys Australia Ltd 13.23 1.70B - 13.23 13.23 0.00 0.00% 2019/12/10 Ժամանակը 21:01