TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0683
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
30 November 2019
Ժամանակը 01:29:04
0 (1.04%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (2.09%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (3.39%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

437
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
2 January 2019
Ժամանակը 14:01:34
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
34 (8.44%)
Տարեկան տատանումները

FTSE South Africa

5,527
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
29 November 2019
Ժամանակը 19:02:00
69 (1.24%)
Փոխել / 3 ամիս
326 (5.57%)
Փոխել / 6 ամիս
468 (9.24%)
Տարեկան տատանումները

Ask افریقای جنوبی

Ցուցանիշ Bid Ask Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AED/ZAR 3.9861 3.9943 - 3.9923 3.9947 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ARS/ZAR 0.2443 0.2448 - 0.2447 0.2449 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AUD/ZAR 9.9015 9.9247 - 9.9172 9.9267 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
BRL/ZAR 3.4559 3.463 - 3.4562 3.463 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
BWP/ZAR 1.3394 1.3568 - 1.3557 1.3573 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
CAD/ZAR 11.0263 11.053 - 11.0323 11.0533 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
CHF/ZAR 14.6326 14.6714 - 14.652 14.6752 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
CNY/ZAR 2.0811 2.0863 - 2.084 2.087 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
COP/ZAR - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 9:06
CYP/ZAR - 27.739 - 27.739 27.739 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 9:07
CZK/ZAR - 0.6344 - 0.6344 0.6344 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 9:07
DKK/ZAR 2.1585 2.1629 - 2.1621 2.1636 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
EGP/ZAR - 0.9087 - 0.9087 0.9087 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 11:07
EUR/ZAR 16.1243 16.1632 - 16.1537 16.1672 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
GBP/ZAR 18.9261 18.9693 - 18.9615 18.9845 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
GHS/ZAR - 2.6064 - 2.6064 2.6064 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 11:07
HKD/ZAR 1.8698 1.8739 - 1.8723 1.8744 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
HUF/ZAR - 0.0483 - 0.0483 0.0483 0.00 0.00% 2019/11/27 Ժամանակը 13:06
IDR/ZAR - 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 13:07
INR/ZAR 0.2041 0.2045 - 0.2044 0.2045 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
JPY/ZAR 0.1337 0.134 - 0.1339 0.1341 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
KES/ZAR - 0.1413 - 0.1413 0.1413 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 13:07
KRW/ZAR 1.2377 1.2424 - 1.2413 1.2429 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
LKR/ZAR - 0.081 - 0.081 0.081 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:06
MAD/ZAR - 1.5276 - 1.5276 1.5276 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
MUR/ZAR - 0.3915 - 0.3915 0.3915 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
MWK/ZAR - 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% 2019/11/27 Ժամանակը 15:06
MXN/ZAR 0.7478 0.7501 - 0.7493 0.7507 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
MYR/ZAR 3.5037 3.5134 - 3.5095 3.5146 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:06
NGN/ZAR - 0.0405 - 0.0405 0.0405 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
NOK/ZAR 1.5879 1.5911 - 1.5906 1.5921 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
NZD/ZAR 9.3979 9.423 - 9.4051 9.426 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
OMR/ZAR - 38.187 - 38.187 38.187 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
PHP/ZAR 0.2879 0.2885 - 0.2884 0.2886 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
PKR/ZAR - 0.0946 - 0.0946 0.0946 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
PLN/ZAR 3.7392 3.7468 - 3.7435 3.7468 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% 2019/10/31 Ժամանակը 12:06
QAR/ZAR - 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
RON/ZAR - 3.3723 - 3.3723 3.3723 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
RUB/ZAR 0.2276 0.2281 - 0.228 0.2281 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
RWF/ZAR - 0.0156 - 0.0156 0.0156 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
SAR/ZAR 3.9044 3.9124 - 3.9105 3.9128 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
SEK/ZAR 1.5292 1.5323 - 1.531 1.5327 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
SGD/ZAR 10.6999 10.7296 - 10.7137 10.7305 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
SZL/ZAR - 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
THB/ZAR 0.4849 0.4859 - 0.4856 0.4859 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
TND/ZAR - 5.1494 - 5.1494 5.1494 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
TRY/ZAR 2.5467 2.5528 - 2.5505 2.5534 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
TWD/ZAR 0.4796 0.4805 - 0.4804 0.4806 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
TZS/ZAR - 0.0064 - 0.0064 0.0064 0.00 0.00% 2019/11/14 Ժամանակը 15:06
UGX/ZAR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:24
VEF/ZAR 0.0004 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% 2019/11/26 Ժամանակը 0:15
XAG/ZAR - 248.79 - 248.79 248.79 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
XAU/ZAR - 21429.1 - 21429.1 21429.1 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 11:07
ZAR/AED 0.2506 0.2506 - 0.2506 0.2507 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:21
ZAR/ARS 4.0876 4.0896 - 4.0888 4.0903 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/AUD 0.1009 0.1009 - 0.1009 0.1009 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/BBD 0.1363 0.1392 - 0.1392 0.1392 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/BHD 0.0257 0.0257 - 0.0256 0.0258 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:21
ZAR/BRL 0.289 0.2891 - 0.289 0.2896 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/BWP 0.737 0.7466 - 0.7462 0.7466 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/CAD 0.0906 0.0906 - 0.0906 0.0906 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/CHF 0.0682 0.0683 - 0.0682 0.0683 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/CLP 54.8 55.02 - 55.01 55.06 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/CNY 0.4793 0.4805 - 0.4801 0.4805 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/COP - 237.503 - 237.503 237.503 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 9:07
ZAR/CYP - 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 9:06
ZAR/CZK 1.5808 1.5818 - 1.5817 1.5833 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/DKK 0.4625 0.4632 - 0.4631 0.4633 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:21
ZAR/EGP 1.0964 1.1033 - 1.103 1.1034 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/EUR 0.0619 0.0619 - 0.0619 0.062 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:21
ZAR/GBP 0.0528 0.0528 - 0.0527 0.0528 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/GHS - 0.3835 - 0.3835 0.3835 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 11:07
ZAR/HKD 0.5337 0.5348 - 0.5345 0.5348 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/HUF 20.71 20.74 - 20.72 20.75 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/IDR 961.24 963.9 - 963.41 963.9 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/INR 4.8912 4.9016 - 4.8991 4.9016 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/ISK 8.27 8.29 - 8.29 8.29 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:07
ZAR/JMD 9.21 9.35 - 9.24 9.36 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:35
ZAR/JOD 0.0483 0.0484 - 0.0484 0.0485 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:21
ZAR/JPY 7.4657 7.4817 - 7.4751 7.4817 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/KES 6.99 7.01 - 6.832 7.04 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 20:35
ZAR/KRW 80.492 80.794 - 80.739 80.794 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/LBP 102.72 103.61 - 103.58 103.68 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/LKR 12.34 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/LSL - 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 3:07
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% 2018/05/07 Ժամանակը 0:00
ZAR/MAD 0.6589 0.6599 - 0.6592 0.6605 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/MUR - 2.4441 - 2.4441 2.4441 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
ZAR/MWK - 49.9938 - 49.9938 49.9938 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
ZAR/MXN 1.3343 1.3357 - 1.3345 1.336 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/MYR 0.2846 0.2854 - 0.2853 0.2854 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/NAD 1 1.0011 - 1.0004 1.0011 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/NGN - 24.677 - 24.677 24.677 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
ZAR/NOK 0.6286 0.63 - 0.6294 0.6301 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/NPR 7.83 7.83 - 7.83 7.83 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/NZD 0.1062 0.1063 - 0.1062 0.1063 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/OMR 0.0263 0.0263 - 0.0261 0.0263 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 17:49
ZAR/PAB 0.0682 0.0682 - 0.0682 0.0682 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/PHP 3.4659 3.4744 - 3.4725 3.4744 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/PKR 10.577 10.647 - 10.641 10.647 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/PLN 0.2671 0.2672 - 0.2672 0.2675 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/PYG - 440.0674 - 440.0674 440.0674 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
ZAR/QAR 0.2483 0.2485 - 0.2484 0.2485 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/RON 0.2959 0.2964 - 0.2962 0.2965 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/RUB 4.3884 4.3884 - 4.3876 4.3912 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/RWF - 63.6367 - 63.6367 63.6367 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
ZAR/SAR 0.2558 0.2559 - 0.2558 0.2559 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ZAR/SEK 0.6532 0.6533 - 0.6531 0.6539 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/SGD 0.0933 0.0933 - 0.0933 0.0934 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:00
ZAR/SZL - 0.9986 - 0.9986 0.9986 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
ZAR/THB 2.0581 2.063 - 2.062 2.063 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/TND - 0.1942 - 0.1942 0.1942 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 15:07
ZAR/TRY 0.3921 0.3923 - 0.3921 0.3926 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/TWD 2.0802 2.0868 - 2.0856 2.0871 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/UGX - 252.3293 - 252.3293 252.3293 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 5:07
ZAR/UYU - 2.5789 - 2.5789 2.5789 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 5:07
ZAR/VEF 2652.9603 2659.6093 - 2608.402 2660.1356 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/XAF 40.69 40.69 - 40.68 40.7 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
ZAR/XCD 0.1842 0.1856 - 0.1856 0.1856 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
ZAR/XOF 40.41 40.89 - 40.88 40.89 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% 2019/01/30 Ժամանակը 5:24
ZMW/ZAR - 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 5:07
ZAR/USD 0.0682 0.0683 - 0.0682 0.0684 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:29
USD/ZAR 14.6385 14.6685 - 14.652 14.6756 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:43