TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում
United Arab Emirates
United Arab Emirates

aed/usd

0.2723
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
27 November 2019
Ժամանակը 11:01:05
0 (0.00%)
Փոխել / 3 ամիս
0 (0.00%)
Փոխել / 6 ամիս
0 (0.00%)
Տարեկան տատանումները

18 Karat Gold

131
Live Գնահատել
0 (0%)
Փոփոխություն
30 November 2019
Ժամանակը 10:01:22
4 (2.96%)
Փոխել / 3 ամիս
12 (10.08%)
Փոխել / 6 ամիս
20 (18.02%)
Տարեկան տատանումները

Ask امارات متحده عربی

Ցուցանիշ Bid Ask Նախորդ Ցածր Բարձր Փոփոխություն Փոխել% Ժամանակը Գծապատկեր
AED/JMD 36.75 37.3 - 37.03 37.3 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:35
AED/JOD 0.1928 0.1933 - 0.1933 0.1936 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 18:00
AED/JPY 29.8108 29.8192 - 29.8029 29.8192 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/KES 27.91 27.96 - 27.93 28.05 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 20:00
AED/KRW 321.44 321.99 - 321.91 321.99 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/KWD 0.0827 0.0829 - 0.0829 0.0829 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/LBP 409.87 413.41 - 413.41 413.54 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 20:35
AED/LKR 49.24 49.28 - 49.22 49.34 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 14:49
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% 2018/05/07 Ժամանակը 0:00
AED/MAD 2.6292 2.633 - 2.6315 2.6338 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/MXN 5.3243 5.3298 - 5.3259 5.3298 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/MYR 1.1366 1.1374 - 1.1358 1.1375 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:00
AED/NAD 3.9903 3.9947 - 3.9895 3.9949 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/NOK 2.5102 2.5105 - 2.5089 2.5105 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/NPR 31.25 31.25 - 31.22 31.3 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:00
AED/NZD 0.4237 0.424 - 0.4239 0.4243 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/OMR 0.1048 0.1048 - 0.1048 0.1049 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 3:27
AED/PAB 0.2722 0.2722 - 0.2722 0.2723 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:00
AED/PHP 13.84 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
AED/PKR 42.23 42.43 - 42.26 42.43 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:35
AED/PLN 1.0658 1.0663 - 1.0662 1.0671 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/QAR 0.9908 0.9915 - 0.9915 0.9916 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/RON 1.1806 1.1826 - 1.1822 1.1827 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/RUB 17.5107 17.5107 - 17.5099 17.5117 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/SAR 1.0209 1.021 - 1.0209 1.021 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 11:49
AED/SEK 2.6065 2.6068 - 2.6056 2.6073 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/SGD 0.3722 0.3725 - 0.3725 0.3725 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/THB 8.2191 8.2218 - 8.2218 8.2223 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/TRY 1.5646 1.5652 - 1.565 1.5659 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/TWD 8.3073 8.3166 - 8.316 8.3166 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/VEF 10585.8398 10612.3708 - 10612.3708 10612.3708 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:21
AED/XAF 162.36 162.36 - 162.19 162.36 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 15:49
AED/XCD 0.7351 0.7405 - 0.7405 0.7406 0.00 0.00% 2019/11/26 Ժամանակը 15:45
AED/XOF 161.24 163.14 - 163.14 164.99 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:00
AED/ZAR 3.9861 3.9943 - 3.9923 3.9947 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
ARS/AED 0.0613 0.0613 - 0.0613 0.0614 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:35
AUD/AED 2.4834 2.4838 - 2.4838 2.4859 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
BRL/AED 0.8669 0.8671 - 0.8659 0.8671 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
CAD/AED 2.7665 2.7681 - 2.766 2.7681 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
CHF/AED 3.6713 3.6742 - 3.6739 3.6761 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
CNY/AED 0.5223 0.5224 - 0.5222 0.5234 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:00
DKK/AED 0.5416 0.5417 - 0.5416 0.5418 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
EGP/AED 0.2278 0.2279 - 0.2274 0.2282 0.00 0.00% 2019/11/28 Ժամանակը 18:35
EUR/AED 4.0456 4.0478 - 4.0467 4.0489 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
GBP/AED 4.7486 4.7506 - 4.7506 4.7553 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
HKD/AED 0.4692 0.4693 - 0.4692 0.4694 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:49
JOD/AED 5.1805 5.181 - 5.181 5.1812 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
JPY/AED 0.0335 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
KWD/AED 12.08 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
MXN/AED 0.1877 0.1877 - 0.1877 0.1879 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
NOK/AED 0.3983 0.3984 - 0.3984 0.3987 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
NZD/AED 2.3583 2.3588 - 2.3577 2.3599 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
OMR/AED - 9.5398 - 9.5398 9.5398 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 12:35
PLN/AED 0.938 0.9381 - 0.9378 0.9384 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
QAR/AED - 1.0099 - 1.0099 1.0099 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 12:07
RUB/AED 0.0571 0.0571 - 0.0571 0.0574 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 20:49
SAR/AED 0.9794 0.9796 - 0.9795 0.9796 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
SEK/AED 0.3836 0.3837 - 0.3837 0.3839 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
SGD/AED 2.6855 2.686 - 2.6857 2.686 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
THB/AED 0.1216 0.1217 - 0.1216 0.1217 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
TRY/AED 0.639 0.6391 - 0.639 0.6391 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
TWD/AED 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1207 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:35
VEF/AED 0.0001 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2019/11/09 Ժամանակը 0:15
ZAR/AED 0.2506 0.2506 - 0.2506 0.2507 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:21
AED/EUR 0.247 0.2471 - 0.2471 0.2472 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
AED/USD 0.2722 0.2723 - 0.2723 0.2723 0.00 0.00% 2019/11/27 Ժամանակը 11:01
USD/AED 3.6728 3.6735 - 3.6729 3.6735 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:23
AED/CZK 6.3077 6.3117 - 6.3117 6.3172 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/CLP 218.65 219.53 - 217.39 224.27 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 22:21
AED/EGP 4.375 4.4022 - 4.4022 4.4024 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 17:21
AED/CNY 1.9141 1.915 - 1.9112 1.9154 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 19:21
AED/INR 19.53 19.53 - 19.51 19.56 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 20:00
AED/BRL 1.1533 1.1535 - 1.1535 1.155 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 0:49
AED/GBP 0.2106 0.2106 - 0.2104 0.2106 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/CHF 0.2722 0.2724 - 0.2722 0.2724 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/CAD 0.3613 0.3614 - 0.3614 0.3617 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/BHD 0.1026 0.1027 - 0.1027 0.1027 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/HKD 2.1311 2.1314 - 2.1311 2.1314 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:35
AED/DKK 1.8461 1.8464 - 1.8461 1.8467 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/ISK 32.99 33.08 - 33.07 33.08 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/ARS 16.3103 16.3184 - 16.3021 16.3211 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 21:49
AED/AUD 0.4026 0.4027 - 0.4024 0.4027 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49
AED/BBD 0.544 0.5554 - 0.5554 0.5555 0.00 0.00% 2019/11/27 Ժամանակը 21:06
AED/IDR 3838.67 3841.39 - 3840.03 3844.11 0.00 0.00% 2019/11/29 Ժամանակը 17:21
AED/HUF 82.64 82.75 - 82.66 82.75 0.00 0.00% 2019/11/30 Ժամանակը 1:49