Առցանց ֆորում

USD/SGD Ask

  • Վերջինը1.3716
  • Բարձր1.3741
  • Ցածր1.3696
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք1.3738
  • Ժամանակը04:24:06
  • Երեկ1.373
  • Փոխել%0.1%
  • Փոփոխություն0.0014

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/SGD Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/SGD Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1.3716 ՌԻԱԼ4:24:06
1.3718 ՌԻԱԼ4:19:04
1.3719 ՌԻԱԼ4:17:04
1.3718 ՌԻԱԼ4:15:08
1.3718 ՌԻԱԼ4:15:08
1.3719 ՌԻԱԼ4:13:04
1.372 ՌԻԱԼ4:11:03
1.3722 ՌԻԱԼ4:09:06
1.3716 ՌԻԱԼ4:03:05
1.3714 ՌԻԱԼ4:01:05
1.3715 ՌԻԱԼ3:59:04
1.3716 ՌԻԱԼ3:55:05
1.3716 ՌԻԱԼ3:55:04
1.3714 ՌԻԱԼ3:53:04
1.371 ՌԻԱԼ3:51:06
1.3709 ՌԻԱԼ3:49:04
1.3711 ՌԻԱԼ3:47:04
1.3708 ՌԻԱԼ3:45:09
1.3708 ՌԻԱԼ3:45:08
1.3707 ՌԻԱԼ3:43:03
1.3703 ՌԻԱԼ3:41:04
1.3699 ՌԻԱԼ3:37:04
1.3696 ՌԻԱԼ3:35:05
1.3696 ՌԻԱԼ3:35:04
1.3713 ՌԻԱԼ3:33:07
1.3731 ՌԻԱԼ3:31:05
1.3726 ՌԻԱԼ3:29:03
1.373 ՌԻԱԼ3:27:07
1.3732 ՌԻԱԼ3:25:05
1.3732 ՌԻԱԼ3:25:04
1.3731 ՌԻԱԼ3:23:03
1.373 ՌԻԱԼ3:19:05
1.3729 ՌԻԱԼ3:17:04
1.3728 ՌԻԱԼ3:13:04
1.3727 ՌԻԱԼ3:11:04
1.3728 ՌԻԱԼ3:09:07
1.3725 ՌԻԱԼ3:07:04
1.3723 ՌԻԱԼ3:03:05
1.3724 ՌԻԱԼ3:01:05
1.3725 ՌԻԱԼ2:59:03
1.3724 ՌԻԱԼ2:55:04
1.3723 ՌԻԱԼ2:49:04
1.3722 ՌԻԱԼ2:47:03
1.3723 ՌԻԱԼ2:45:08
1.3723 ՌԻԱԼ2:45:07
1.3724 ՌԻԱԼ2:41:04
1.3725 ՌԻԱԼ2:39:06
1.3726 ՌԻԱԼ2:35:05
1.3726 ՌԻԱԼ2:35:04
1.3727 ՌԻԱԼ2:31:05
1.3726 ՌԻԱԼ2:27:06
1.3725 ՌԻԱԼ2:25:05
1.3725 ՌԻԱԼ2:25:04
1.3729 ՌԻԱԼ2:21:06
1.3728 ՌԻԱԼ2:19:04
1.3731 ՌԻԱԼ2:17:04
1.3733 ՌԻԱԼ2:15:09
1.3733 ՌԻԱԼ2:15:08
1.3729 ՌԻԱԼ2:11:04
1.3733 ՌԻԱԼ2:09:06
1.3729 ՌԻԱԼ2:07:04
1.373 ՌԻԱԼ2:03:06
1.3728 ՌԻԱԼ2:01:05
1.373 ՌԻԱԼ1:51:06
1.3732 ՌԻԱԼ1:47:04
1.3726 ՌԻԱԼ1:45:08
1.3726 ՌԻԱԼ1:45:07
1.3722 ՌԻԱԼ1:41:04
1.3725 ՌԻԱԼ1:39:06
1.3723 ՌԻԱԼ1:37:04
1.3722 ՌԻԱԼ1:33:07
1.3721 ՌԻԱԼ1:23:04
1.3726 ՌԻԱԼ1:21:06
1.3728 ՌԻԱԼ1:15:08
1.3728 ՌԻԱԼ1:15:07
1.3734 ՌԻԱԼ0:57:07
1.3741 ՌԻԱԼ0:35:04
1.3741 ՌԻԱԼ0:35:04
1.3738 ՌԻԱԼ0:27:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ