Առցանց ֆորում

USD/SGD Ask

  • Վերջինը1.3839
  • Բարձր1.3843
  • Ցածր1.3835
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք1.3843
  • Ժամանակը01:43:03
  • Երեկ1.3841
  • Փոխել%0.01%
  • Փոփոխություն0.0002

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/SGD Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/SGD Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1.3839 ՌԻԱԼ1:43:03
1.3838 ՌԻԱԼ1:40:05
1.3835 ՌԻԱԼ1:37:03
1.3837 ՌԻԱԼ1:33:06
1.3842 ՌԻԱԼ1:31:03
1.3841 ՌԻԱԼ1:28:04
1.3842 ՌԻԱԼ1:13:04
1.3841 ՌԻԱԼ0:58:03
1.3842 ՌԻԱԼ0:47:04
1.3841 ՌԻԱԼ0:44:03
1.3842 ՌԻԱԼ0:36:06
1.3843 ՌԻԱԼ0:32:04
1.3839 ՌԻԱԼ0:29:03
1.384 ՌԻԱԼ0:23:04
1.3841 ՌԻԱԼ0:20:05
1.3841 ՌԻԱԼ0:20:04
1.3839 ՌԻԱԼ0:16:04
1.3841 ՌԻԱԼ0:10:05
1.3841 ՌԻԱԼ0:10:04
1.384 ՌԻԱԼ0:07:03
1.3841 ՌԻԱԼ0:04:04
1.3843 ՌԻԱԼ0:03:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ