Առցանց ֆորում

USD/RUB Ask

  • Վերջինը65.783
  • Բարձր65.87
  • Ցածր65.7545
  • Առավելագույն տատանում0.08
  • Առավելագույն տատանումները%0.08%
  • Բացեք65.8144
  • Ժամանակը01:31:04
  • Երեկ65.839
  • Փոխել%0.09%
  • Փոփոխություն0.056

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/RUB Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/RUB Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
65.783 ՌԻԱԼ1:31:04
65.83 ՌԻԱԼ1:28:04
65.8378 ՌԻԱԼ1:25:04
65.7545 ՌԻԱԼ1:22:04
65.775 ՌԻԱԼ1:19:04
65.772 ՌԻԱԼ1:16:03
65.8 ՌԻԱԼ1:13:04
65.8025 ՌԻԱԼ1:10:04
65.8167 ՌԻԱԼ1:07:03
65.8314 ՌԻԱԼ1:04:04
65.8306 ՌԻԱԼ1:01:05
65.8217 ՌԻԱԼ0:58:03
65.8163 ՌԻԱԼ0:55:04
65.8163 ՌԻԱԼ0:55:04
65.8065 ՌԻԱԼ0:52:04
65.8272 ՌԻԱԼ0:49:04
65.8383 ՌԻԱԼ0:47:04
65.845 ՌԻԱԼ0:44:04
65.8475 ՌԻԱԼ0:39:06
65.8381 ՌԻԱԼ0:36:06
65.8395 ՌԻԱԼ0:32:04
65.85 ՌԻԱԼ0:29:03
65.853 ՌԻԱԼ0:26:04
65.87 ՌԻԱԼ0:23:04
65.8545 ՌԻԱԼ0:20:05
65.8545 ՌԻԱԼ0:20:04
65.8476 ՌԻԱԼ0:16:04
65.86 ՌԻԱԼ0:14:04
65.851 ՌԻԱԼ0:10:05
65.8443 ՌԻԱԼ0:07:03
65.828 ՌԻԱԼ0:04:04
65.8144 ՌԻԱԼ0:03:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ