Առցանց ֆորում

USD/GBP Ask

  • Վերջինը0.8271
  • Բարձր0.8286
  • Ցածր0.8241
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք0.8241
  • Ժամանակը17:51:07
  • Երեկ0.8239
  • Փոխել%0.39%
  • Փոփոխություն0.0032

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/GBP Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/GBP Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.8271 ՌԻԱԼ17:51:07
0.8268 ՌԻԱԼ17:12:06
0.827 ՌԻԱԼ16:51:06
0.8277 ՌԻԱԼ16:33:06
0.8278 ՌԻԱԼ16:12:07
0.8285 ՌԻԱԼ15:51:07
0.8286 ՌԻԱԼ15:33:07
0.828 ՌԻԱԼ15:12:07
0.8272 ՌԻԱԼ14:51:06
0.8269 ՌԻԱԼ14:33:06
0.8268 ՌԻԱԼ14:12:06
0.8269 ՌԻԱԼ13:51:07
0.8273 ՌԻԱԼ13:33:06
0.8274 ՌԻԱԼ13:12:06
0.8267 ՌԻԱԼ12:51:06
0.8271 ՌԻԱԼ12:33:05
0.8272 ՌԻԱԼ12:12:10
0.8269 ՌԻԱԼ11:51:07
0.8263 ՌԻԱԼ11:33:07
0.8258 ՌԻԱԼ11:12:08
0.8253 ՌԻԱԼ10:51:08
0.8249 ՌԻԱԼ10:33:08
0.8248 ՌԻԱԼ10:12:08
0.825 ՌԻԱԼ9:51:08
0.8244 ՌԻԱԼ9:33:07
0.8243 ՌԻԱԼ8:12:06
0.8242 ՌԻԱԼ7:51:06
0.8241 ՌԻԱԼ7:33:06
0.8243 ՌԻԱԼ6:12:06
0.8242 ՌԻԱԼ5:51:07
0.8245 ՌԻԱԼ5:33:05
0.8247 ՌԻԱԼ4:12:07
0.8246 ՌԻԱԼ3:51:06
0.8247 ՌԻԱԼ2:51:06
0.8246 ՌԻԱԼ2:33:06
0.8245 ՌԻԱԼ2:12:07
0.8243 ՌԻԱԼ1:12:06
0.8241 ՌԻԱԼ0:51:05
0.8243 ՌԻԱԼ0:33:05
0.8241 ՌԻԱԼ0:12:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ