TGJU Տեղական և համաշխարհային շուկաներ
Առցանց ֆորում

USD/CHF Ask

  • Վերջին0.9843
  • Բարձր0.9846
  • Ածր է0.984
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանում%-
  • Բացեք0.9846
  • Ժամանակը01:36:04
  • Երեկ0.9845
  • Փոխել%0.02%
  • Փոխել0.0002

Ամենօրյա մոմակալ աղյուսակը USD/CHF Ask

Ամենօրյա մոմակալ աղյուսակը USD/CHF Ask

Գծապատկեր 1 դոլարից

Գծապատկեր 1 դոլարից

Ամեն օր մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
0.9843 Ռիալ1:36:04
0.984 Ռիալ1:35:15
0.984 Ռիալ1:35:14
0.9843 Ռիալ1:34:04
0.984 Ռիալ1:31:05
0.9843 Ռիալ1:29:03
0.984 Ռիալ1:28:13
0.9844 Ռիալ1:25:04
0.9845 Ռիալ1:22:05
0.984 Ռիալ1:21:13
0.9844 Ռիալ1:19:04
0.9842 Ռիալ1:16:04
0.984 Ռիալ1:15:05
0.984 Ռիալ1:15:04
0.9843 Ռիալ1:14:12
0.984 Ռիալ1:10:05
0.984 Ռիալ1:10:05
0.9841 Ռիալ1:08:04
0.9843 Ռիալ1:07:13
0.9841 Ռիալ1:04:04
0.9842 Ռիալ1:01:05
0.9843 Ռիալ1:00:18
0.9843 Ռիալ1:00:18
0.9842 Ռիալ0:57:03
0.9843 Ռիալ0:56:13
0.9842 Ռիալ0:55:05
0.9842 Ռիալ0:55:04
0.9843 Ռիալ0:42:12
0.9841 Ռիալ0:40:05
0.9841 Ռիալ0:40:04
0.9842 Ռիալ0:37:04
0.9844 Ռիալ0:34:04
0.9843 Ռիալ0:29:04
0.9844 Ռիալ0:25:04
0.9844 Ռիալ0:25:04
0.9845 Ռիալ0:22:04
0.9844 Ռիալ0:21:13
0.9843 Ռիալ0:19:04
0.9845 Ռիալ0:10:06
0.9845 Ռիալ0:10:04
0.9846 Ռիալ0:08:04
0.9845 Ռիալ0:07:13
0.9846 Ռիալ0:04:04
Հուշում: langs.profile_notice_1
Մեկնաբանություններ