TGJU Տեղական և համաշխարհային շուկաներ
Առցանց ֆորում

USD/CAD Ask

  • Վերջին1.317
  • Բարձր1.3192
  • Ածր է1.317
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանում%-
  • Բացեք1.319
  • Ժամանակը01:36:04
  • Երեկ1.3189
  • Փոխել%0.14%
  • Փոխել0.0019

Ամենօրյա մոմակալ աղյուսակը USD/CAD Ask

Ամենօրյա մոմակալ աղյուսակը USD/CAD Ask

Գծապատկեր 1 դոլարից

Գծապատկեր 1 դոլարից

Ամեն օր մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1.317 Ռիալ1:36:04
1.3178 Ռիալ1:35:15
1.3178 Ռիալ1:35:14
1.317 Ռիալ1:31:05
1.3176 Ռիալ1:29:03
1.3178 Ռիալ1:28:13
1.3175 Ռիալ1:25:04
1.3177 Ռիալ1:22:05
1.3178 Ռիալ1:19:04
1.3177 Ռիալ1:15:05
1.3177 Ռիալ1:15:04
1.3187 Ռիալ1:14:12
1.3177 Ռիալ1:13:04
1.3179 Ռիալ1:10:05
1.3179 Ռիալ1:10:05
1.3181 Ռիալ1:08:04
1.3187 Ռիալ1:07:13
1.3181 Ռիալ1:04:04
1.3183 Ռիալ1:01:05
1.3187 Ռիալ1:00:18
1.3187 Ռիալ1:00:18
1.3183 Ռիալ0:58:03
1.3186 Ռիալ0:57:03
1.3187 Ռիալ0:56:13
1.3186 Ռիալ0:55:05
1.3186 Ռիալ0:55:04
1.3187 Ռիալ0:52:04
1.319 Ռիալ0:50:06
1.319 Ռիալ0:50:06
1.3189 Ռիալ0:49:12
1.3186 Ռիալ0:46:04
1.3188 Ռիալ0:43:03
1.3189 Ռիալ0:42:12
1.3184 Ռիալ0:40:05
1.3184 Ռիալ0:40:04
1.3188 Ռիալ0:37:04
1.3187 Ռիալ0:36:04
1.3191 Ռիալ0:35:15
1.3191 Ռիալ0:35:14
1.3187 Ռիալ0:34:04
1.3189 Ռիալ0:31:05
1.3191 Ռիալ0:28:13
1.319 Ռիալ0:25:04
1.319 Ռիալ0:25:04
1.3192 Ռիալ0:22:04
1.3191 Ռիալ0:21:13
1.319 Ռիալ0:19:04
1.3191 Ռիալ0:15:05
1.3191 Ռիալ0:15:05
1.3192 Ռիալ0:14:12
1.3191 Ռիալ0:10:06
1.3191 Ռիալ0:10:04
1.319 Ռիալ0:08:04
1.3192 Ռիալ0:07:13
1.319 Ռիալ0:04:04
Հուշում: langs.profile_notice_1
Մեկնաբանություններ