Առցանց ֆորում

USD/AED Ask

  • Վերջինը3.6735
  • Բարձր3.6735
  • Ցածր3.673
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք3.6731
  • Ժամանակը16:57:21
  • Երեկ3.6735
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/AED Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը USD/AED Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
3.6735 ՌԻԱԼ16:57:21
3.6732 ՌԻԱԼ16:55:21
3.6732 ՌԻԱԼ16:55:20
3.6735 ՌԻԱԼ16:35:21
3.6735 ՌԻԱԼ16:35:20
3.6731 ՌԻԱԼ16:33:23
3.6735 ՌԻԱԼ16:31:21
3.6731 ՌԻԱԼ16:27:21
3.6735 ՌԻԱԼ16:26:18
3.6731 ՌԻԱԼ15:29:16
3.6735 ՌԻԱԼ15:27:18
3.6731 ՌԻԱԼ15:17:15
3.6735 ՌԻԱԼ15:15:24
3.6735 ՌԻԱԼ15:15:24
3.6731 ՌԻԱԼ15:06:20
3.6735 ՌԻԱԼ15:03:16
3.6731 ՌԻԱԼ14:59:15
3.6735 ՌԻԱԼ14:57:20
3.6731 ՌԻԱԼ14:53:16
3.6735 ՌԻԱԼ14:51:19
3.6731 ՌԻԱԼ14:26:17
3.6732 ՌԻԱԼ14:21:22
3.6731 ՌԻԱԼ13:55:18
3.6731 ՌԻԱԼ13:55:18
3.6735 ՌԻԱԼ13:53:16
3.6731 ՌԻԱԼ13:49:18
3.6735 ՌԻԱԼ13:47:14
3.6731 ՌԻԱԼ13:37:15
3.6735 ՌԻԱԼ13:35:16
3.6735 ՌԻԱԼ13:35:16
3.6731 ՌԻԱԼ13:31:17
3.6735 ՌԻԱԼ13:29:13
3.6731 ՌԻԱԼ12:17:13
3.673 ՌԻԱԼ12:13:13
3.6731 ՌԻԱԼ11:59:11
3.6735 ՌԻԱԼ11:57:16
3.6731 ՌԻԱԼ11:49:11
3.6735 ՌԻԱԼ11:48:16
3.6731 ՌԻԱԼ10:45:09
3.6731 ՌԻԱԼ10:45:09
3.6735 ՌԻԱԼ10:43:06
3.6731 ՌԻԱԼ10:39:07
3.6735 ՌԻԱԼ10:37:06
3.6731 ՌԻԱԼ10:33:07
3.6735 ՌԻԱԼ10:31:06
3.6731 ՌԻԱԼ9:53:05
3.6735 ՌԻԱԼ9:51:08
3.6731 ՌԻԱԼ9:41:05
3.6735 ՌԻԱԼ9:39:07
3.6731 ՌԻԱԼ9:27:07
3.6735 ՌԻԱԼ9:24:08
3.673 ՌԻԱԼ9:19:05
3.6735 ՌԻԱԼ9:15:09
3.6735 ՌԻԱԼ9:15:09
3.673 ՌԻԱԼ9:13:05
3.6735 ՌԻԱԼ8:06:08
3.6731 ՌԻԱԼ8:03:06
3.6735 ՌԻԱԼ7:37:04
3.673 ՌԻԱԼ7:35:05
3.673 ՌԻԱԼ7:35:04
3.6735 ՌԻԱԼ7:03:05
3.673 ՌԻԱԼ7:01:06
3.6735 ՌԻԱԼ4:03:05
3.6731 ՌԻԱԼ4:01:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ