Առցանց ֆորում

Silver

  • Վերջինը17.09
  • Բարձր17.09
  • Ցածր17.08
  • Առավելագույն տատանում0.01
  • Առավելագույն տատանումները%0.02%
  • Բացեք17.08
  • Ժամանակը01:28:33
  • Երեկ17.082
  • Փոխել%0.05%
  • Փոփոխություն0.008

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
17.087 ԱՄՆ դոլար1:28:33
17.082 ԱՄՆ դոլար1:28:29
17.087 ԱՄՆ դոլար1:28:10
17.082 ԱՄՆ դոլար1:28:04
17.078 ԱՄՆ դոլար1:26:03
17.082 ԱՄՆ դոլար1:25:41
17.078 ԱՄՆ դոլար1:25:35
17.082 ԱՄՆ դոլար1:24:44
17.078 ԱՄՆ դոլար1:24:03
17.08 ԱՄՆ դոլար1:23:33
17.082 ԱՄՆ դոլար1:22:45
17.078 ԱՄՆ դոլար1:22:37
17.082 ԱՄՆ դոլար1:21:05
17.08 ԱՄՆ դոլար1:20:21
17.082 ԱՄՆ դոլար1:20:17
17.078 ԱՄՆ դոլար1:20:09
17.082 ԱՄՆ դոլար1:20:05
17.078 ԱՄՆ դոլար1:19:44
17.082 ԱՄՆ դոլար1:18:04
17.078 ԱՄՆ դոլար1:15:44
17.082 ԱՄՆ դոլար1:15:32
17.08 ԱՄՆ դոլար1:15:25
17.078 ԱՄՆ դոլար1:12:52
17.08 ԱՄՆ դոլար1:12:50
17.082 ԱՄՆ դոլար1:12:37
17.08 ԱՄՆ դոլար1:12:21
17.082 ԱՄՆ դոլար1:08:40
17.078 ԱՄՆ դոլար1:07:44
17.082 ԱՄՆ դոլար1:07:25
17.078 ԱՄՆ դոլար1:04:30
17.082 ԱՄՆ դոլար1:04:16
17.08 ԱՄՆ դոլար1:04:04
17.082 ԱՄՆ դոլար1:02:16
17.085 ԱՄՆ դոլար1:00:05
17.082 ԱՄՆ դոլար0:58:33
17.078 ԱՄՆ դոլար0:56:20
17.082 ԱՄՆ դոլար0:55:40
17.087 ԱՄՆ դոլար0:49:41
17.09 ԱՄՆ դոլար0:49:17
17.087 ԱՄՆ դոլար0:49:09
17.093 ԱՄՆ դոլար0:49:03
17.087 ԱՄՆ դոլար0:42:42
17.09 ԱՄՆ դոլար0:42:04
17.087 ԱՄՆ դոլար0:41:03
17.093 ԱՄՆ դոլար0:40:04
17.09 ԱՄՆ դոլար0:39:28
17.087 ԱՄՆ դոլար0:38:21
17.093 ԱՄՆ դոլար0:38:10
17.087 ԱՄՆ դոլար0:37:29
17.093 ԱՄՆ դոլար0:37:04
17.087 ԱՄՆ դոլար0:34:45
17.082 ԱՄՆ դոլար0:34:09
17.087 ԱՄՆ դոլար0:34:03
17.093 ԱՄՆ դոլար0:32:46
17.087 ԱՄՆ դոլար0:31:34
17.085 ԱՄՆ դոլար0:31:28
17.087 ԱՄՆ դոլար0:31:04
17.093 ԱՄՆ դոլար0:30:05
17.087 ԱՄՆ դոլար0:29:17
17.09 ԱՄՆ դոլար0:28:32
17.093 ԱՄՆ դոլար0:28:28
17.087 ԱՄՆ դոլար0:27:16
17.093 ԱՄՆ դոլար0:27:08
17.087 ԱՄՆ դոլար0:26:44
17.093 ԱՄՆ դոլար0:26:40
17.09 ԱՄՆ դոլար0:26:33
17.087 ԱՄՆ դոլար0:26:06
17.085 ԱՄՆ դոլար0:26:04
17.082 ԱՄՆ դոլար0:25:09
17.08 ԱՄՆ դոլար0:25:04
17.078 ԱՄՆ դոլար0:23:04
17.082 ԱՄՆ դոլար0:22:15
17.087 ԱՄՆ դոլար0:16:52
17.093 ԱՄՆ դոլար0:10:51
17.087 ԱՄՆ դոլար0:10:05
17.082 ԱՄՆ դոլար0:09:09
17.08 ԱՄՆ դոլար0:08:44
17.078 ԱՄՆ դոլար0:08:04
17.082 ԱՄՆ դոլար0:07:33
17.078 ԱՄՆ դոլար0:06:25
17.08 ԱՄՆ դոլար0:06:21
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ