Առցանց ֆորում

Silver

  • Վերջինը17.57
  • Բարձր17.57
  • Ցածր17.56
  • Առավելագույն տատանում0.01
  • Առավելագույն տատանումները%0.02%
  • Բացեք17.57
  • Ժամանակը00:30:06
  • Երեկ17.573
  • Փոխել%0.02%
  • Փոփոխություն0.003

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Silver

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
17.57 ԱՄՆ դոլար0:30:06
17.567 ԱՄՆ դոլար0:29:27
17.57 ԱՄՆ դոլար0:29:23
17.567 ԱՄՆ դոլար0:29:20
17.57 ԱՄՆ դոլար0:28:11
17.567 ԱՄՆ դոլար0:27:12
17.565 ԱՄՆ դոլար0:26:49
17.562 ԱՄՆ դոլար0:25:25
17.558 ԱՄՆ դոլար0:25:16
17.562 ԱՄՆ դոլար0:23:44
17.567 ԱՄՆ դոլար0:20:06
17.565 ԱՄՆ դոլար0:20:04
17.562 ԱՄՆ դոլար0:19:29
17.558 ԱՄՆ դոլար0:19:04
17.562 ԱՄՆ դոլար0:16:14
17.565 ԱՄՆ դոլար0:15:16
17.567 ԱՄՆ դոլար0:15:12
17.565 ԱՄՆ դոլար0:15:08
17.567 ԱՄՆ դոլար0:10:24
17.565 ԱՄՆ դոլար0:10:05
17.567 ԱՄՆ դոլար0:09:19
17.573 ԱՄՆ դոլար0:08:51
17.57 ԱՄՆ դոլար0:08:31
17.573 ԱՄՆ դոլար0:08:16
17.57 ԱՄՆ դոլար0:07:33
17.573 ԱՄՆ դոլար0:06:37
17.57 ԱՄՆ դոլար0:05:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ