Առցանց ֆորում

Platinum

  • Վերջինը851.40
  • Բարձր852.00
  • Ցածր850.50
  • Առավելագույն տատանում0.8
  • Առավելագույն տատանումները%0.01%
  • Բացեք850.6
  • Ժամանակը01:30:05
  • Երեկ851
  • Փոխել%0.05%
  • Փոփոխություն0.4

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
851.4 ԱՄՆ դոլար1:30:05
851.5 ԱՄՆ դոլար1:29:41
850.7 ԱՄՆ դոլար1:29:37
851 ԱՄՆ դոլար1:29:32
851.3 ԱՄՆ դոլար1:29:28
851.15 ԱՄՆ դոլար1:29:20
851.55 ԱՄՆ դոլար1:29:16
851.6 ԱՄՆ դոլար1:29:04
851.3 ԱՄՆ դոլար1:28:06
851.55 ԱՄՆ դոլար1:27:45
851.5 ԱՄՆ դոլար1:26:38
851.45 ԱՄՆ դոլար1:26:03
851.65 ԱՄՆ դոլար1:25:41
851.6 ԱՄՆ դոլար1:25:05
851.45 ԱՄՆ դոլար1:22:04
851.5 ԱՄՆ դոլար1:21:25
851.2 ԱՄՆ դոլար1:21:21
851.35 ԱՄՆ դոլար1:21:12
851.3 ԱՄՆ դոլար1:21:10
851.35 ԱՄՆ դոլար1:21:05
851.45 ԱՄՆ դոլար1:19:37
851.5 ԱՄՆ դոլար1:18:04
851.45 ԱՄՆ դոլար1:16:28
851.4 ԱՄՆ դոլար1:16:09
851.8 ԱՄՆ դոլար1:11:13
851.7 ԱՄՆ դոլար1:10:26
851.75 ԱՄՆ դոլար1:09:40
851.7 ԱՄՆ դոլար1:09:14
851.5 ԱՄՆ դոլար1:08:40
851.45 ԱՄՆ դոլար1:07:13
851.5 ԱՄՆ դոլար1:06:48
851.45 ԱՄՆ դոլար1:06:33
851.4 ԱՄՆ դոլար1:06:03
851.45 ԱՄՆ դոլար1:04:57
851.6 ԱՄՆ դոլար1:04:04
851.65 ԱՄՆ դոլար1:01:24
851.8 ԱՄՆ դոլար1:00:05
851.65 ԱՄՆ դոլար0:58:33
851.6 ԱՄՆ դոլար0:57:16
851.7 ԱՄՆ դոլար0:57:14
851.45 ԱՄՆ դոլար0:55:05
851.6 ԱՄՆ դոլար0:54:30
851.45 ԱՄՆ դոլար0:53:13
851.3 ԱՄՆ դոլար0:52:29
851.35 ԱՄՆ դոլար0:52:13
851.4 ԱՄՆ դոլար0:51:13
851.45 ԱՄՆ դոլար0:51:03
851.5 ԱՄՆ դոլար0:50:57
851.45 ԱՄՆ դոլար0:48:24
851.6 ԱՄՆ դոլար0:48:16
851.65 ԱՄՆ դոլար0:45:13
851.9 ԱՄՆ դոլար0:45:04
851.7 ԱՄՆ դոլար0:44:03
851.75 ԱՄՆ դոլար0:42:04
851.7 ԱՄՆ դոլար0:40:56
851.75 ԱՄՆ դոլար0:40:45
851.8 ԱՄՆ դոլար0:40:04
851.65 ԱՄՆ դոլար0:39:46
851.6 ԱՄՆ դոլար0:39:09
851.7 ԱՄՆ դոլար0:39:04
851.75 ԱՄՆ դոլար0:38:45
851.7 ԱՄՆ դոլար0:38:36
851.75 ԱՄՆ դոլար0:38:33
851.8 ԱՄՆ դոլար0:38:16
851.85 ԱՄՆ դոլար0:38:10
851.75 ԱՄՆ դոլար0:37:40
851.7 ԱՄՆ դոլար0:37:32
851.75 ԱՄՆ դոլար0:37:29
851.8 ԱՄՆ դոլար0:37:09
851.7 ԱՄՆ դոլար0:37:04
851.75 ԱՄՆ դոլար0:36:16
851.7 ԱՄՆ դոլար0:36:12
851.75 ԱՄՆ դոլար0:36:04
851.8 ԱՄՆ դոլար0:34:49
851.65 ԱՄՆ դոլար0:34:32
851.6 ԱՄՆ դոլար0:34:20
851.7 ԱՄՆ դոլար0:34:05
851.65 ԱՄՆ դոլար0:33:38
851.6 ԱՄՆ դոլար0:33:16
851.7 ԱՄՆ դոլար0:33:12
851.6 ԱՄՆ դոլար0:33:03
851.65 ԱՄՆ դոլար0:32:37
851.7 ԱՄՆ դոլար0:32:12
851.8 ԱՄՆ դոլար0:32:08
851.75 ԱՄՆ դոլար0:32:04
851.8 ԱՄՆ դոլար0:31:34
851.75 ԱՄՆ դոլար0:31:08
851.9 ԱՄՆ դոլար0:31:04
851.8 ԱՄՆ դոլար0:30:49
852 ԱՄՆ դոլար0:30:34
851.9 ԱՄՆ դոլար0:30:25
851.8 ԱՄՆ դոլար0:30:21
851.75 ԱՄՆ դոլար0:30:10
851.7 ԱՄՆ դոլար0:30:05
851.6 ԱՄՆ դոլար0:29:38
851.45 ԱՄՆ դոլար0:29:30
851.5 ԱՄՆ դոլար0:29:24
851.45 ԱՄՆ դոլար0:29:17
851.4 ԱՄՆ դոլար0:29:05
851.45 ԱՄՆ դոլար0:29:03
851.5 ԱՄՆ դոլար0:28:49
851.6 ԱՄՆ դոլար0:28:45
851.55 ԱՄՆ դոլար0:28:32
851.6 ԱՄՆ դոլար0:28:24
851.55 ԱՄՆ դոլար0:28:13
851.5 ԱՄՆ դոլար0:28:03
851.6 ԱՄՆ դոլար0:27:37
851.5 ԱՄՆ դոլար0:27:33
851.55 ԱՄՆ դոլար0:27:25
851.6 ԱՄՆ դոլար0:27:06
851.65 ԱՄՆ դոլար0:27:04
851.6 ԱՄՆ դոլար0:26:52
851.45 ԱՄՆ դոլար0:26:44
851.6 ԱՄՆ դոլար0:26:40
851.55 ԱՄՆ դոլար0:26:37
851.5 ԱՄՆ դոլար0:26:04
851.3 ԱՄՆ դոլար0:25:20
851 ԱՄՆ դոլար0:25:05
850.9 ԱՄՆ դոլար0:24:37
850.8 ԱՄՆ դոլար0:24:05
850.85 ԱՄՆ դոլար0:24:03
850.8 ԱՄՆ դոլար0:23:45
850.75 ԱՄՆ դոլար0:23:24
850.7 ԱՄՆ դոլար0:23:20
850.65 ԱՄՆ դոլար0:23:07
850.8 ԱՄՆ դոլար0:22:56
850.75 ԱՄՆ դոլար0:22:36
850.7 ԱՄՆ դոլար0:22:32
851 ԱՄՆ դոլար0:21:40
850.9 ԱՄՆ դոլար0:20:25
850.95 ԱՄՆ դոլար0:20:13
850.9 ԱՄՆ դոլար0:20:10
851.3 ԱՄՆ դոլար0:20:04
851.15 ԱՄՆ դոլար0:19:17
851.1 ԱՄՆ դոլար0:19:13
851.05 ԱՄՆ դոլար0:19:05
851.15 ԱՄՆ դոլար0:19:03
851.1 ԱՄՆ դոլար0:17:37
851.05 ԱՄՆ դոլար0:17:12
851.1 ԱՄՆ դոլար0:17:04
851.2 ԱՄՆ դոլար0:16:52
851.1 ԱՄՆ դոլար0:16:44
851.2 ԱՄՆ դոլար0:16:34
851.1 ԱՄՆ դոլար0:16:22
850.95 ԱՄՆ դոլար0:16:14
851.1 ԱՄՆ դոլար0:15:08
850.9 ԱՄՆ դոլար0:14:18
851 ԱՄՆ դոլար0:14:04
850.9 ԱՄՆ դոլար0:13:37
850.85 ԱՄՆ դոլար0:13:33
850.9 ԱՄՆ դոլար0:13:09
851 ԱՄՆ դոլար0:12:57
851.1 ԱՄՆ դոլար0:12:42
851.2 ԱՄՆ դոլար0:12:38
851.15 ԱՄՆ դոլար0:12:28
851.25 ԱՄՆ դոլար0:12:22
851.1 ԱՄՆ դոլար0:12:14
851.15 ԱՄՆ դոլար0:11:46
851.1 ԱՄՆ դոլար0:11:39
851.25 ԱՄՆ դոլար0:11:27
851.3 ԱՄՆ դոլար0:11:17
851.15 ԱՄՆ դոլար0:11:10
851.1 ԱՄՆ դոլար0:11:05
851.15 ԱՄՆ դոլար0:11:04
851 ԱՄՆ դոլար0:10:54
850.9 ԱՄՆ դոլար0:10:51
851 ԱՄՆ դոլար0:10:30
850.95 ԱՄՆ դոլար0:10:06
850.9 ԱՄՆ դոլար0:09:46
850.8 ԱՄՆ դոլար0:09:40
850.9 ԱՄՆ դոլար0:09:37
850.8 ԱՄՆ դոլար0:08:49
850.75 ԱՄՆ դոլար0:08:44
850.6 ԱՄՆ դոլար0:08:04
850.7 ԱՄՆ դոլար0:07:24
850.6 ԱՄՆ դոլար0:07:13
850.55 ԱՄՆ դոլար0:07:09
850.6 ԱՄՆ դոլար0:06:53
850.55 ԱՄՆ դոլար0:06:37
850.6 ԱՄՆ դոլար0:06:29
850.5 ԱՄՆ դոլար0:06:25
850.6 ԱՄՆ դոլար0:06:13
850.5 ԱՄՆ դոլար0:06:03
850.6 ԱՄՆ դոլար0:05:39
850.5 ԱՄՆ դոլար0:05:36
850.65 ԱՄՆ դոլար0:05:20
850.6 ԱՄՆ դոլար0:05:08
850.7 ԱՄՆ դոլար0:05:04
850.6 ԱՄՆ դոլար0:04:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ