Առցանց ֆորում

Platinum

  • Վերջինը898.20
  • Բարձր898.60
  • Ցածր897.95
  • Առավելագույն տատանում0.35
  • Առավելագույն տատանումները%0.03%
  • Բացեք898.45
  • Ժամանակը00:29:26
  • Երեկ898.3
  • Փոխել%0.01%
  • Փոփոխություն0.1

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Platinum

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
898.2 ԱՄՆ դոլար0:29:26
898.4 ԱՄՆ դոլար0:29:09
898.35 ԱՄՆ դոլար0:29:03
898.4 ԱՄՆ դոլար0:28:40
898.35 ԱՄՆ դոլար0:28:04
898.3 ԱՄՆ դոլար0:27:03
898.25 ԱՄՆ դոլար0:26:21
898.3 ԱՄՆ դոլար0:26:05
898.25 ԱՄՆ դոլար0:26:03
898.2 ԱՄՆ դոլար0:25:16
898.25 ԱՄՆ դոլար0:22:48
898.2 ԱՄՆ դոլար0:22:43
898.15 ԱՄՆ դոլար0:22:40
898.05 ԱՄՆ դոլար0:22:08
898.3 ԱՄՆ դոլար0:22:04
898.35 ԱՄՆ դոլար0:21:41
898.4 ԱՄՆ դոլար0:21:09
898.15 ԱՄՆ դոլար0:20:09
897.95 ԱՄՆ դոլար0:19:04
898 ԱՄՆ դոլար0:18:29
897.95 ԱՄՆ դոլար0:16:16
898.3 ԱՄՆ դոլար0:16:04
898.6 ԱՄՆ դոլար0:15:04
898.55 ԱՄՆ դոլար0:14:37
898.4 ԱՄՆ դոլար0:14:19
898.45 ԱՄՆ դոլար0:14:15
898.1 ԱՄՆ դոլար0:14:06
898.25 ԱՄՆ դոլար0:12:52
898.2 ԱՄՆ դոլար0:12:39
898.25 ԱՄՆ դոլար0:12:04
898.2 ԱՄՆ դոլար0:11:33
898.15 ԱՄՆ դոլար0:11:20
898.25 ԱՄՆ դոլար0:11:04
898.2 ԱՄՆ դոլար0:10:05
898.1 ԱՄՆ դոլար0:09:29
898.05 ԱՄՆ դոլար0:09:24
898.1 ԱՄՆ դոլար0:09:20
898.2 ԱՄՆ դոլար0:09:17
898.05 ԱՄՆ դոլար0:09:09
898.4 ԱՄՆ դոլար0:09:03
898.25 ԱՄՆ դոլար0:08:51
898.4 ԱՄՆ դոլար0:04:20
898.45 ԱՄՆ դոլար0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ