Առցանց ֆորում

FTSE MIB

  • Վերջինը22043.5
  • Բարձր22062.5
  • Ցածր22043.5
  • Առավելագույն տատանում16
  • Առավելագույն տատանումները%0%
  • Բացեք22,062.5
  • Ժամանակը12:03:36
  • Երեկ22,165.34
  • Փոխել%0.55%
  • Փոփոխություն121.84

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE MIB

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE MIB

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
22,043.5 ՌԻԱԼ12:03:36
22,059.5 ՌԻԱԼ11:33:06
22,062.5 ՌԻԱԼ11:03:31
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ