Առցանց ֆորում

FTSE 100

  • Վերջինը7239.4
  • Բարձր7241.44
  • Ցածր7210.04
  • Առավելագույն տատանում13.59
  • Առավելագույն տատանումները%0.03%
  • Բացեք7,210.04
  • Ժամանակը13:04:52
  • Երեկ7,212.49
  • Փոխել%0.37%
  • Փոփոխություն26.91

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE 100

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը FTSE 100

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
7,239.4 ՌԻԱԼ13:04:52
7,241.44 ՌԻԱԼ12:33:59
7,227.85 ՌԻԱԼ12:04:55
7,221.05 ՌԻԱԼ11:34:00
7,210.04 ՌԻԱԼ11:04:01
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ