Առցանց ֆորում

EUR/USD Ask

  • Վերջինը1.1144
  • Բարձր1.1144
  • Ցածր1.1137
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք1.1137
  • Ժամանակը21:14:15
  • Երեկ1.1144
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը EUR/USD Ask

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը EUR/USD Ask

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
1.1144 ՌԻԱԼ21:14:15
1.1137 ՌԻԱԼ21:13:10
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ