TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

EUR/USD Ask

  • Վերջինը1.1019
  • Բարձր1.1023
  • Ցածր1.1017
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք-
  • Ժամանակը01:43:04
  • Երեկ1.1019
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում

Երեկ աղյուսակը

Երեկ աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ