Առցանց ֆորում

Litecoin

  • Վերջինը56.652
  • Բարձր56.791
  • Ցածր56.652
  • Առավելագույն տատանում0.05
  • Առավելագույն տատանումները%0.09%
  • Բացեք56.791
  • Ժամանակը00:29:06
  • Երեկ56.77
  • Փոխել%0.21%
  • Փոփոխություն0.118

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Litecoin

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Litecoin

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
56.652 ՌԻԱԼ0:29:06
56.664 ՌԻԱԼ0:26:02
56.705 ՌԻԱԼ0:20:07
56.757 ՌԻԱԼ0:14:06
56.765 ՌԻԱԼ0:11:06
56.761 ՌԻԱԼ0:08:06
56.791 ՌԻԱԼ0:04:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ