Առցանց ֆորում

Decred

  • Վերջինը15.971
  • Բարձր16.106
  • Ցածր15.85
  • Առավելագույն տատանում0.14
  • Առավելագույն տատանումները%0.58%
  • Բացեք16.106
  • Ժամանակը22:06:07
  • Երեկ16.105
  • Փոխել%0.84%
  • Փոփոխություն0.134

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Decred

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Decred

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
15.971 ՌԻԱԼ22:06:07
15.97 ՌԻԱԼ21:50:09
15.999 ՌԻԱԼ20:32:07
16.001 ՌԻԱԼ20:27:07
15.933 ՌԻԱԼ20:11:07
15.853 ՌԻԱԼ19:02:07
15.85 ՌԻԱԼ18:41:07
15.856 ՌԻԱԼ17:32:07
15.871 ՌԻԱԼ11:28:08
15.978 ՌԻԱԼ11:02:09
15.939 ՌԻԱԼ10:42:07
15.941 ՌԻԱԼ10:35:08
15.946 ՌԻԱԼ9:24:07
15.965 ՌԻԱԼ9:07:07
15.871 ՌԻԱԼ8:59:06
15.879 ՌԻԱԼ8:56:07
16.014 ՌԻԱԼ8:33:05
16.032 ՌԻԱԼ8:11:06
16.074 ՌԻԱԼ7:47:02
16.075 ՌԻԱԼ7:20:07
16.018 ՌԻԱԼ7:11:06
16.069 ՌԻԱԼ6:59:06
16.067 ՌԻԱԼ6:11:06
16.066 ՌԻԱԼ5:59:06
15.958 ՌԻԱԼ5:53:06
16.017 ՌԻԱԼ5:48:05
16.007 ՌԻԱԼ5:09:06
16.008 ՌԻԱԼ4:39:05
16.009 ՌԻԱԼ4:35:07
16.004 ՌԻԱԼ4:27:06
15.984 ՌԻԱԼ3:54:05
15.987 ՌԻԱԼ3:03:05
15.99 ՌԻԱԼ2:53:06
16.106 ՌԻԱԼ1:12:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ