Առցանց ֆորում

Decred

  • Վերջինը25.829
  • Բարձր25.996
  • Ցածր24.993
  • Առավելագույն տատանում0.52
  • Առավելագույն տատանումները%1.25%
  • Բացեք25.1
  • Ժամանակը21:15:09
  • Երեկ25.098
  • Փոխել%2.91%
  • Փոփոխություն0.731

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Decred

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Decred

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
25.829 ՌԻԱԼ21:15:09
25.834 ՌԻԱԼ21:13:05
25.948 ՌԻԱԼ21:03:05
25.947 ՌԻԱԼ20:03:02
25.743 ՌԻԱԼ19:30:10
25.923 ՌԻԱԼ18:43:06
25.996 ՌԻԱԼ18:39:06
25.994 ՌԻԱԼ18:28:06
25.992 ՌԻԱԼ18:24:06
25.784 ՌԻԱԼ18:06:06
25.778 ՌԻԱԼ17:00:05
25.748 ՌԻԱԼ16:36:03
25.511 ՌԻԱԼ16:10:12
24.993 ՌԻԱԼ10:37:07
24.994 ՌԻԱԼ8:21:07
24.993 ՌԻԱԼ8:04:06
25.092 ՌԻԱԼ7:47:03
25.122 ՌԻԱԼ7:38:05
25.188 ՌԻԱԼ6:26:05
25.257 ՌԻԱԼ5:38:05
25.26 ՌԻԱԼ4:35:03
25.38 ՌԻԱԼ4:23:05
25.32 ՌԻԱԼ4:20:06
25.15 ՌԻԱԼ3:14:06
25.1 ՌԻԱԼ3:05:06
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ